Niti života

23 travanj 2023

Podižući zidove
rušimo mostove

...........................

zamahnuti maljem
lakše je nego
biti arhitekta života

što je lakše
nije uvijek ljepše,linija života nikad
neće biti pravilna.