Daljine

06 siječanj 2020

Daljine nas nikad nisu razdvajale,
bio je to onaj osjećaj ... da više nećeš imati
isti sjaj u očima kad se ponovno sretnemo.