Nama je ljubav lozinka

03 listopad 2019

Nije bio čovjek od velikih riječi.
Ja sam ih imala dovoljno za oboje.
Djela su ga zanimala.

Ne znam, jesam li
više činila djela ili
riječi.

Možda nedovoljno za njega.
Možda previše za njega.

Možda...