Krivo je more

25 rujan 2019

Zaustavi glas kad počneš drugima
da pričaš o meni, o nama.
Ostavi nas tamo u jednoj ljetnoj noći
gdje smo jedno drugom bili svijet.