O stvaranju sebe

03 kolovoz 2019

Čučala sam na
nemogućim mjestima,
straha i mraka.

Čekajući ono nešto,
što mi pripada.


Uzalud.
Nije došlo.

Ja sam to već imala.
U sebi.
Samo sam ga trebala
izvući na površinu.