Hej, ženo

07 ožujak 2019

Ne boj se godina
što lete između nas.
Nisu zarazno prenosive.
One liječe predrasude,
bojazni, neznanje
i vrište na strahove.


Hej, Ženo


Sve ono što piše na našim licima,
dolazi iz dubine našeg svijeta.
Naš izgled kao odraz nutrine
rekao bi jedan pjesnik.


Ne boj se, ženo
ni kad te prozivaju milfačom,
curicom,
ni kad ti kažu da ne izgledaš kao
sredovječna žena.


To je samo krik, ženo
krik prema tvojoj osobnosti.Ti sve možeš, ženo!
Ne boj se godina
što lete,
moja ženo.