Rođeni pogrešni

23 studeni 2018

Cijeli život su me
tjerali u kut,
urezujući u mene
da sam rođena pogrešna.

"smiri se" rekli su,
"uklopi se" rekli su
"budi kao ova ili ona" rekli su

Nisu rekli da njihovo
uklapanje šteti
mom duhu, mojoj prirodi

Nismo mi rođeni
da se uklapamo,
da se tešemo po njihovom zdanju.

Čovjek se mijenja
po svojim sjenama,
po svojim mogućnostima,
svojom snagom volje.Budi najbolje od sebe
ne od njega ili nje.
Budi najbolji za sebe
i zbog sebe.

Nismo mi rođeni pogrešni,
nama je data privilegija
da budemo svoji.