Poslušna

20 studeni 2018

" dobru i zlu"
rekli smo.

odana, vjerna, privržena
dala sam ti obećanje
i njega se držala godinama.

ono što ti nisam obećala tog dana,
nisam ti obećala da ću biti:
pokorna,
poslušna,
nevidljiva,
neupečatljiva,
bez slike i tona
sa stolicom u kutu.

nisam ti obećala
da ću preuzeti
ulogu tvoje majke.

nisam ti obećala
da ću otvoriti usta kad ti želiš
i zatvoriti ih kad ti očekuješ.

nisam ti obećala
da ću ljubiti stope
koje ostaviš na putu.

Rekao si:
" budi strpljiva da me prođe, poput prave žene"
Rekla sam:
"onda ja nisam prava žena"

Rekao si:
"budi barem poslušna"
Rekla sam:
" ja sam poslušna samoj sebi".