HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

13.02.2020., četvrtak

IĆI KRIVIM PUTOM

Ima u Hrvatskoj jedan Krivi put!
Iz njega je potekao jedan krivi čovjek!

I danas "krivi" sjede po prijestoljima!
Ja sam se sjetio jedne Magarice koja nije htjela krivim putom!


Bileamova magarica

Ustane Bileam ujutro, osamari svoju magaricu i ode s moapskim knezovima. 22No Božja srdžba usplamtje što je on pošao. Zato anđeo Jahvin stade na put da ga spriječi. On je jahao na svojoj magarici, a pratila ga njegova dva momka. 23Kad magarica opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s isukanim mačem u ruci, skrene sa staze i pođe preko polja. Bileam poče tući magaricu da je vrati na put. 24Anđeo Jahvin tada stade na uskom prolazu, među vinogradima, a bijaše ograda i s ove i s one strane. 25Magarica, spazivši Jahvina anđela, stisne se uza zid i o zid pritisne Bileamovu nogu. On je opet poče tući. 26Anđeo Jahvin pođe naprijed te stade na usko mjesto gdje nije bilo prostora da se provuče ni desno ni lijevo. 27Kad je magarica ugledala Jahvina anđela, legne pod Bileamom. Bileam pobjesni i poče tući magaricu štapom. 28Tada Jahve otvori usta magarici te ona progovori Bileamu: »Što sam ti učinila da si me tukao tri puta?« 29Bileam odgovori magarici: »Što sa mnom zbijaš šalu? Da mi je mač u ruci, sad bih te ubio!« 30A magarica uzvrati Bileamu: »Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj si jahao svega svoga vijeka do danas? Jesam li ti običavala ovako?« – »Nisi!« – odgovori on.
31Tada Jahve otvori oči Bileamu i on opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s golim mačem u ruci. Pognu on glavu i pade ničice. 32Onda će mu anđeo Jahvin: »Zašto si tukao svoju magaricu već tri puta? Ta ja sam istupio da te spriječim, jer te put meni naočigled vodi u propast. 33Magarica me opazila i preda mnom se uklonila sva tri puta. Da mi se nije uklanjala, već bih te ubio, a nju ostavio na životu.« 34Onda će Bileam anđelu Jahvinu: »Sagriješio sam! Nisam znao da ti preda mnom stojiš na putu. Ali sad, ako je zlo u tvojim očima, ja ću se vratiti.« 35Ali anđeo Jahvin odvrati Bileamu: »Idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem.« Tako Bileam ode s Balakovim knezovima.
(Br.22. 22..)

Ovaj odlomak je baš lijepa ilustracija nelustriranih likova koji kruže Hrvatskom i ostatkom svijeta!
Ono što vidi svaki magarac ne vidi briselski intelektualac, ono što je jasno svakom seljaku nije jasno sveučilišnim profesorima!
Ono što je jasno Heinekenu nije Coroni.

Ima ljudi koji ne vjeruju da magarci mogu govoriti, ima ljudi koji misle da su anđeli dobro uhranjene bebe, ima ljudi koji misle da je Jahve mit, a MMF stvarnost
Ima ljudi!

Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih." Mt 22,1-14


- 09:43 - Komentari (40) - Isprintaj - #

06.02.2020., četvrtak

GRIJEH PROTIV DUHA SVETOG

Uz suglasnost autora (A.Kaćunko) prenosim ovaj text svim onima koji ne uviđaju da su u teškom grješnom stanju.

Enciklika pape Ivana Pavla Drugog DOMINUM ET VIVIFICANTEM (Gospodina i životvorca), koja je posvećena upravo Duhu Svetomu. U prvom dijelu Papa obrađuje temu DUH OCA I SINA: DAR CRKVI, a drugi dio nosi naslov DUH POKAZUJE SVIJETU GRIJEH, dok je treći dio naslovljen DUH ŽIVOTVORNI.

Za upoznavanje sržne nauke Katoličke crkve o Duhu Svetomu doista je potrebno pročitati ovu encikliku, kako bi čovjek, a posebno onaj koji je naglašeno znanstveno orijentiran, mogao lakše shvatiti zašto Duh Sveti nije nikakav "mit". Naravno, tko apriori kršćanstvo smatra "mitologijom" ne mora se uopće zamarati ovim tekstom, mada se može okoristiti ako popusti radoznalosti.

Dakle, nakon što je u pet točaka objasnio Isusove riječi da će Duh Sveti kada dođe "dokazati da je svijet u bludnji glede grijeha, glede pravednosti i glede osude", Papa u šestoj točki (pod naslovom GRIJEH PROTIV DUHA SVETOGA) ističe da na temelju dosad rečenoga možemo lakše razumjeti i druge potresne i zastrašujuće Isusove riječi. Tri evanđelista (sinoptici) prenose ih na sljedeći način:

MATEJ: "Svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neće se oprostiti. I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem" (Mt 12,31-32).

MARKO: "Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga." Jer govorahu: "Duha nečistoga ima." (Mk 3,28-30).

LUKA: "I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti" (Lk 12,10).

Potom IPD tumači te riječi na sljedeći način:
Zašto je "bogohulstvo protiv Duha Svetoga" neoprostivo? Kako shvatiti to bogohulstvo? Sveti Toma Akvinski odgovara da je riječ o grijehu "koji je neoprostiv zbog svoje naravi, jer isključuje sastavne elemente zbog kojih se događa oproštenje grijeha" (v. Summa Theologiae). Po toj egzegezi "bogohulstvo" se ne sastoji zapravo u riječima kojima čovjek uvrijedi Duha Svetoga, nego upravo u činu kojim čovjek odbija spasenje što mu ga Bog nudi po Duhu Svetomu koji djeluje snagom žrtve križa...

Grijeh protiv Duha Svetoga upravo je takav čin kojim čovjek posve odbija primiti oproštenje kojega je Duh Sveti nutarnji djelitelj, a pretpostavlja stvarno obraćenje koje Duh Sveti izvodi u savjesti. Kad Isus veli da se bogohulstvo protiv Duha Svetoga neće oprostiti ni u ovom ni u budućem životu, veli to stoga što je "neopraštanje" povezano s "ne-obraćenjem" kao svojim uzrokom. Riječ je o korjenitom odbijanju obraćenja...

Grijeh protiv Duha Svetoga počinja čovjek koji si prisvaja tobožnje "pravo" da ustraje u zlu, u bilo kojem grijehu, te tako odbija otkupljenje. Čovjek ostaje zatvoren u svom grijehu te sa svoje strane onemogućuje obraćenje, pa stoga i oproštenje grijeha koje smatra za svoj život nebitnima i nevažnima. To je stanje duhovne ruševine, jer bogohulstvo protiv Duha Svetoga onemogućuje čovjeku da se riješi okova kojima se sam okovao pa da se otvori božanskim izvorima očišćenja savjesti i oproštenja grijeha.

Djelo Duha Svetoga, koje teži k spasonosnom "dokazivanju grijeha", nailazi u čovjeku što se vrze u takvoj situaciji na nutarnji otpor, na neku vrstu neprobojnog zida savjesti, na stanje duše koje se na temelju slobodna izbora okamenilo, a koje Sveto pismo obično naziva "tvrdoćom srca" (usp. Ps 81,13; Jr 7,24; Mk 3,5). U naše vrijeme tomu stanju odgovara gubitak osjećaja za grijeh...

Oni koji dopuštaju da im Duh istine "dokaže grijeh", dopuštaju također da im "dokaže pravednost i osudu". Duh istine pomaže ljudima, njihovim savjestima, da upoznaju istinu o grijehu, u isto im vrijeme pomaže da upoznaju i istinu o onoj pravednosti koja je ušla u čovjekovu povijest s Isusom Kristom. Na taj se način oni kojima je "dokazan grijeh" obraćaju pod djelovanjem Duha Branitelja i tako bivaju u određenom smislu izvedeni iz kruga "osude": one "osude" kojom je "knez ovoga svijeta već osuđen" (Iv 16,11).

Obraćenje, u dubini svoga bogočovječjeg otajstva, znači kidanje svih okova kojima je grijeh okovao čovjeka u otajstvu bezakonja. One dakle koji se obrate, Duh Sveti izvodi iz kruga "osude" i uvodi u krug "pravednosti" koja je u Isusu Kristu, i to stoga što ju je on primio od Oca (usp. Iv 16,15), kao odraz svetosti Presvetog Trojstva. To je pravednost evanđelja i otkupljenja, pravednost Govora na gori i križa koji čisti savjest po krvi Jaganjčevoj. To je pravednost koju Otac daje Sinu i svima onima koji su s njim sjedinjeni u istini i ljubavi.

Tom se pravednošću Duh Sveti – kao Duh Oca i Sina – koji "dokazuje svijetu grijeh" u isto vrijeme i objavljuje i postaje prisutan u čovjeku kao Duh vječnoga života.

(iz Dominum et vivificantem, 46-48)


- 18:58 - Komentari (51) - Isprintaj - #

04.02.2020., utorak

DAS KAPITAL

Najpoznatiji naslov najpoznatijeg "komuniste" je upravo Das Kapital!
Malo oximorono?

Pa me nešto ponukalo da povučemo paralelu s "Kulturstadtom" Fiume!

Tamo je nakupina biloških struktuiranih "ćelija" i molekula, orbi et orbi predstavila hrvatski grad Rijeku kao mjesto različitih nakaza!
Oni su ustaški poklič U boj, u boj pretvorili u pacifističkowoodstock-sku kovanicu Za mir, za mir..nitko nije kriv.
Nakon toga su mrlja, prlja, trlja ....predveli svoj industriale bez ispaljivanja čepova iz njihovih čmarova.
Uistinu jedna dirljiva predstava u režiji autističnog retardića matanića, (vjerojatno je ono dijaboličko smeće od ofrljića bilo zauzeto nekim sadomazolgbt performansom) koji je pokušao očistiti Zagreb od došljaka Livno-expresa!

E pa lijepo je to počelo, preuzeli smo "upravljanje" EU-om i kulturacijom Rijeke, u svem onom što je Europi strano!
Odnosno, onome što je Europi nekad bilo strano!!!

U Rijeci ne postoji Trsat, ni Ivan pl. Zajc, ni A.Mihanović....
Ne, oni su nedovoljno različiti da bi dobili svoje mjesto u programu kulturacije, odnosno kulturocida!

Vjerojatno će se sljedeći naraštaji pitati, što smo "mi" radili u to vrijeme?

Pisali blogove?
Pravili se da se to nas ne tiče?
Što ti tu možeš?

Ali smo "angažirani" u borbi protiv corona virusa ili ptičije gripe ili u zadobivanju "kohezionih fondova"


- 13:41 - Komentari (17) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< veljača, 2020 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Prosinac 2023 (4)
Studeni 2023 (9)
Listopad 2023 (6)
Rujan 2023 (4)
Kolovoz 2023 (7)
Srpanj 2023 (2)
Lipanj 2023 (4)
Svibanj 2023 (4)
Travanj 2023 (5)
Ožujak 2023 (7)
Veljača 2023 (5)
Siječanj 2023 (4)
Prosinac 2022 (8)
Studeni 2022 (8)
Listopad 2022 (4)
Rujan 2022 (4)
Kolovoz 2022 (6)
Srpanj 2022 (2)
Lipanj 2022 (1)
Svibanj 2022 (2)
Travanj 2022 (5)
Ožujak 2022 (5)
Veljača 2022 (4)
Siječanj 2022 (5)
Prosinac 2021 (9)
Studeni 2021 (8)
Listopad 2021 (5)
Rujan 2021 (5)
Kolovoz 2021 (9)
Srpanj 2021 (5)
Lipanj 2021 (1)
Svibanj 2021 (2)
Travanj 2021 (4)
Ožujak 2021 (13)
Veljača 2021 (8)
Siječanj 2021 (9)
Prosinac 2020 (9)
Studeni 2020 (8)
Listopad 2020 (3)
Rujan 2020 (3)
Kolovoz 2020 (6)
Srpanj 2020 (6)
Lipanj 2020 (5)
Svibanj 2020 (2)
Travanj 2020 (6)
Ožujak 2020 (8)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Opis bloga
ako imate primjedbi
mrežna pošta vam je ikpurger@gmail.com

Flag Counter