HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

30.12.2016., petak

ZNATIŽELJA

ILI TEORIJA ZAVJERE


Kao malome, mi je jedan svećenik rekao da ne budem znatiželjan.
Tada ga nisam razumio!

S druge strane znam iz iskustva kad se "veliki" brinu o tebi....Nije dobro!

filantropi


Tako nas i ovaj "veliki" filantrop priprema za novu godinu!
Parola je poznata; bolje spriječiti nego liječiti!

Pa vam i ja u tom tonu želim da malo bolje "gledate" u Novus ordo seclorum- 21:57 - Komentari (27) - Isprintaj - #

28.12.2016., srijeda

NAKON NIČEGA a PRIJE SVEGA

Možda sam mogao nasloviti i - Ničim izazvan!

Naime @fresh se povlači već peti put (ko Parni valjak) valjda hoće kao i oni uzet neku lovicu s tom "oproštajkom"
Tu je opet u bliskoj vezi s @blogiem, kojeg opet dovode u vezu s tim blognjuzom a obojica progone fantoma od @miljevaca
@lionica je pukla i otišla....
Eno i @gea se njegovi dohvatili, spominju oganj

Čini mi se da ću i ja kao u onoj pjesmi ....puno njih je bivših a i ja ću s njima!

Prošao je Božić i dva velika sveca pa mogu opet dilat "profane textove"

Naime, već sam jednom pisao o našoj potrebi za "ispunjenjem"

Pošto smo puninu izgubili s onim Adamom, (ne s adminom) ljudi bauljaju u potrazi za njom; od alkohola,droga, kocke, sexa.... do prežderavanja, napijanja i blogiranja....
I koliko god škampi požderali i šampanjca popili na kocki novaca dobili, uvijek neki ...jarac..fali ....

Nevjerojatno je da to ljudi ne uviđaju.
Tu prvenstveno mislim na one koji se deklariraju vjernicima (judeokršćanima)

Zato uvijek s tugom gledam, kad vidim jadne ljude, koje mogu bijednici poput v. i b.pusić, neki bauci,markovine....(da ne nabrajam ostalu bijedu sitnih đavoljih doušnika) izmanupilirati.
Bez obzira što istih bijednika ima i na "našoj strani"

Ova slika se ne odnosi samo na našu državu nego na cijeli svijet, samo u različitim formama.
Baš u nekom "godišnjem pregledu događaja", gledam onog našmrkanog retarda od Maradone kako cvili za Castrom!
Ima li grotesknijeg prizora?

Ma naravno da ima!

Evo samo male ilustracije u izvedbi pacifističkog Ive,duhovnog brata predsjednika antifa Stipice Smešnog
- 21:07 - Komentari (40) - Isprintaj - #

27.12.2016., utorak

JOHANAN

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob.

Božićna osmina
Utorak, 27. 12. 2016.

BLAGDAN
Sv. Ivan, apostol i evanđelist


IMENDANI:
Ivan, Ivana, Ivančica, Fabiola, Teodor
Prvo čitanje:
1Iv 1, 1-4


Što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama.

Početak Prve poslanice svetog Ivana
Predragi!
Što bijaše od početka,
što smo čuli,
što smo vidjeli očima svojim,
što razmotrismo i ruke naše opipaše
o Riječi, Životu —
da, Život se očitova,
i vidjeli smo i svjedočimo,
i navješćujemo vam Život vječni,
koji bijaše kod Oca
i očitova se nama —
što smo vidjeli i čuli,
navješćujemo i vama
da i vi imate zajedništvo s nama.
A naše je zajedništvo s Ocem
i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
I to vam pišemo
da radost naša bude potpuna.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 97, 1-2.5-6.11-12

Pripjev:
Radujte se, pravednici, u Gospodinu!

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom ko vosak,
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.

Svjetlost sviće pravedniku
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu,
slavite sveto ime njegovo!

Evanđelje:
Iv 20, 1-8


Onaj dugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova.
Riječ Gospodnja.- 15:52 - Komentari (14) - Isprintaj - #

25.12.2016., nedjelja

BOŽIĆ

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Nedjelja, 25. 12. 2016.
SVETKOVINA
ROĐENJE GOSPODINOVO


Prvo čitanje:
Iz 52, 7-10

Neka svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje govoreći Sionu: »Bog tvoj kraljuje!« Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju jer na svoje oči gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem. Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 98, 1-6

Pripjev:
Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala,
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Drugo čitanje:
Heb 1, 1-6


Bog nam progovori u Sinu.

Početak Poslanice Hebrejima
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđel koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime.
Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:
Iv 1, 1-18


Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Početak svetog Evanđelja po Ivanu
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade
ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima
svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da
posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo,
nego - da posvjedoči za Svjetlo.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;
bijaše na svijetui svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć
da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su
rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od
Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu
njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i
istine.
Ivan svjedoči za njega. Viče:» To je onaj o kojem rekoh: koji za
mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!«
Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.
Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu
Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u
krilu Očevu, on ga obznani.
Riječ Gospodnja- 13:56 - Komentari (28) - Isprintaj - #

22.12.2016., četvrtak

Velika mi djela učini Svesilni


IV. tjedan došašća
Četvrtak, 22. 12. 2016.


IMENDANI:
Toma Holland

Prvo čitanje:
1Sam 1, 24-28


Ana zahvaljuje za rođenje Samuelovo.

Čitanje Prve knjige o Samuelu
U one dane: Čim je Ana dječaka Samuela odbila od prsiju, povede ga sa sobom uzevši uz to trogodišnjeg junca, efu brašna i mijeh vina; i uvede ga u Dom Gospodnji, u Šilo. A dječak je bio još vrlo mlad. Tada zaklaše junca, a majka dječakova pristupi k Eliju i reče: »Dopusti, gospodaru! Tako ti života tvoga, gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovdje kraj tebe moleći se Gospodinu. Molila sam za ovo dijete, i Gospodin mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila. Zato i ja njega ustupam Gospodinu za sve dane njegova života: ta isprošen je od Gospodina.«
I pokloniše se ondje Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 1Sam 2, 1.4-8

Pripjev:
Kliče srce moje u Gospodinu, Spasitelju mojemu.

Kliče srce moje u Gospodinu,
raste snaga moja po Bogu mom.
Šire mi se usta na dušmane moje,
jer se radujem pomoći tvojoj.

Lomi se luk junacima,
nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče,
nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sedam puta,
majka brojne djece svježinu izgubi.

Gospodin daje smrt i život,
ruši u Podzemlje i odande diže.
Gospodin čini uboga i bogata,
obara čovjeka i uzvisuje.

Diže slaba iz prašine,
iz bunjišta izvlači uboga,
da ih posadi s knezovima
i da im odredi počasna mjesta.

Evanđelje:
Lk 1, 46-56
1, 46-56

Učini mi Velika djela Svesilni.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje! Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«
Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.
Riječ Gospodnja.

- 08:57 - Komentari (20) - Isprintaj - #

20.12.2016., utorak

Evo, začet ćeš i roditi sina.

IV. tjedan došašća
Utorak, 20. 12. 2016.

IMENDANI:
Zefirin, Slobodan

Prvo čitanje:
Iz 7, 10-14


Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.«
Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov: Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel, S nama Bog!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev:
Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto,
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Evanđelje:
Lk 1, 26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.
Riječ Gospodnja.

- 09:39 - Komentari (21) - Isprintaj - #

19.12.2016., ponedjeljak

Anđeo Gabriel navješćuje rođenje Ivana Krstitelja.

IV. tjedan došašća
Ponedjeljak, 19. 12. 2016.

IMENDANI:
Anastazije, Urban, Eva

Prvo čitanje:
Suci 13, 2-7.24-25a

Anđeo naviješta Samsonovo rođenje.

Čitanje Knjige Sudaca
U one dane: Bijaše neki čovjek iz Sore, od Danova plemena, po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja, bez djece. Njoj se ukaza Anđeo Gospodnji i reče joj: »Ti si nerotkinja, bez djece, ali začet ćeš i roditi sina. Samo, odsad se pazi: ne pij ni vina ni žestoka pića, i ne jedi ništa nečisto. Jer, zatrudnjet ćeš, evo, i roditi sina. I neka mu britva ne prijeđe po glavi, jer će od majčine utrobe dijete biti Bogu posvećeno — bit će nazirej Božji, i on će početi izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca.«
Žena ode i kaza mužu: »Božji čovjek došao k meni, lice mu kao u Božjeg anđela, puno dostojanstva. Nisam ga upitala odakle je došao, niti mi on kaza svog imena. Ali mi je rekao: Ti ćeš začeti i roditi sina. Ne pij odsad ni vina ni žestoka pića, i ne jedi ništa nečisto, jer će ti dijete biti nazirej Božji od majčine utrobe do smrti.«
Žena rodi sina i nadjenu mu ime Samson. Dijete odraste, a Gospodin ga blagoslovi. I Duh Gospodnji poče djelovati u njemu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 71, 3-6b.16-17
Pripjev:
Usta mi bila puna hvale tvoje, Gospodine, slavila te svaki dan!

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja:
jer ti si stijena i utvrda moja.
Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora,
iz šake silnika i tlačitelja.

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje,
Gospodine, uzdanje od moje mladosti.
Na te se oslanjam od utrobe;
ti si mi zaštitnik od majčina krila:
Kazivat ću silu Gospodnju,
Gospodine, slavit ću samo tvoju pravednost.
Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje,
i sve do sada naviještam čudesa tvoja.

Evanđelje:
Lk 1, 5-25

Anđeo Gabriel navješćuje rođenje Ivana Krstitelja.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki svećenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta. Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim. No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već poodmakle dobi.
Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom, ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u Svetište Gospodnje i prinese kad. Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo.
A njemu se ukaza anđeo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga žrtvenika. Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade. No anđeo mu reče: »Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan. Bit će ti radost i veselje i rođenje će njegovo mnoge obradovati. Bit će doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe. Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu. Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.«
Nato Zaharija reče anđelu: »Po čemu ću ja to razaznati. Ta star sam i žena mi poodmakle dobi.« Anđeo mu odgovori: »Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku. I evo, budući da nisi povjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, za-nijemit ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se ovo ne zbude.«
Narod je iščekivao Zahariju i čudio se što se toliko zadržao u Svetištu. Kad je napokon izašao, nije im mogao ništa reći pa zaključiše da je u Svetištu imao viđenje. Nastojao im se doduše izraziti znakovima, ali osta nijem.
Kad se navršiše dani njegove službe, otiđe kući. Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova žena. Krila se pet mjeseci govoreći: »Evo, to mi je učinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu među ljudima.«
Riječ Gospodnja.


Kad je već riječ o anđelima, evi malog priloga

malo o angelekima


- 11:16 - Komentari (2) - Isprintaj - #

18.12.2016., nedjelja

Rodoslovlje Isusa Krista, Sina Davidova.

III. tjedan došašća
Subota, 17. 12. 2016.

Imendani
Modest, Hijacint

NAPOMENA:
Ş Svagdani došašća (feriae) od 17. prosinca po stupnju slavlja imaju prednost pred spomendanima svetaca. Ako je toga dana u općemu kalendaru upisan spomendan nekoga svetca, spomendan se ili ispušta ili slavi na način da se uzme samo zborna molitva od svetca, a sve ostalo od dana (OURM 355a). Ş Nije dopušteno slaviti »svagdanje« mise za pokojne (OURM 381).


Prvo čitanje:
Post 49, 2.8-10

Od Jude žezlo se kraljevsko udaljiti neće.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Sazva Jakov sinove svoje te reče: »Okupite se, čujte, sinovi Jakovljevi, čujte oca svoga Izraela! Judo! Tvoja braća slavit će te: šaka ti je na šiji dušmana, sinovi oca tvoga tebi će se klanjat. Judo, laviću mali! Plijenom si se, sine, udebljao; poput lava, poput lavice legao potrbuške! Tko bi ga dražiti smio? Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada — kome će se narodi pokoriti.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 72, 1-4b.7-8.17
Pripjev:
U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik — dovijeka.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Nek bregovi narodu urode mirom,
a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima,
djeci siromaha donijet će spasenje.

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik — sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora,
i od Rijeke do granica svijeta.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

Evanđelje:
Mt 1, 1-17

Rodoslovlje Isusa Krista, Sina Davidova.

Početak svetog Evanđelja po Mateju
Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.
Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
Riječ Gospodnja.

- 10:52 - Komentari (36) - Isprintaj - #

16.12.2016., petak

Ivan je svjetiljka što gori i svijetli.

III. tjedan došašća
Petak, 16. 12. 2016.


IMENDANI:
Hagaj, Adon, Sebastijan

Prvo čitanje:
Iz 56, 1-3a.6-8

Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin: »Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost.
Blago čovjeku koji čini tako i sinu čovječjem što se toga pridržava: koji poštuje subotu da je ne oskvrni i koji ruke svoje čuva od svakoga zla djela.
Neka sin tuđinčev koji je prionuo uz Gospodina ne govori: 'Jamačno će me Gospodin odvojiti od svojega naroda!' A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u Savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem Domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se Dom moj zvati Dom molitve za sve narode.« Riječ je Gospodina Boga koji sabire raspršene Izraelce:
'Sabrat ću ih još povrh onih koji su već sabrani.'«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 67, 2-3.5-7
Pripjev:
Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi,
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!

Evanđelje:
Iv 5, 33-36

Ivan je svjetiljka što gori i svijetli.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu. Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite. On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene — da me poslao Otac.«
Riječ Gospodnja.

- 08:48 - Komentari (28) - Isprintaj - #

14.12.2016., srijeda

IVAN od KRIŽA

moj imenjak
ali malo "bolja inačica"

- 17:22 - Komentari (17) - Isprintaj - #

13.12.2016., utorak

Dođe Ivan, i grješnici mu povjerovaše.

III. tjedan došašća
Utorak, 13. 12. 2016.
SPOMENDAN
Sv. Lucija, djevica i mučenica


IMENDANI:
Lucija, Luca, Svjetlana, Otilija

Prvo čitanje:
Sef 3, 1-2.9-13

Mesijansko se spasenje obećaje svim siromasima.

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Ovo govori Gospodin: »Teško nepokornom, okaljanom, nasilničkom gradu! On nikada nije poslušao poziva, nikada nije prihvatio pouku; u Gospodina se nikad nije pouzdavao; svome Bogu nije se nikada približio.
Dat ću narodima čiste usne, da svi mogu zazivati ime Gospodnje i služiti mu jednodušno. S druge obale rijeka etiopskih prinosit će mi žrtvene darove moji štovaoci. U onaj dan nećeš se sramiti svih svojih nedjela koja si protiv mene počinio, jer ću tad ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce; i nećeš se više šepiriti na Svetoj gori mojoj, jer ću pustiti da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje Ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pasti i odmarati se, i nitko im neće smetati.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 34 , 2-3.6-7.17-19.23
Pripjev:
Jadnik vapi i Gospodin ga čuje.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca
da im spomen zatre na zemlji.
Pravednici zazivaju, i Gospodin ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba.

Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spasava.
Gospodin izbavlja duše slugu svojih,
i neće platiti tko god se njemu utječe.

Evanđelje:
Mt 21, 28-32

Dođe Ivan, i grešnici mu povjerovaše.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama naroda: »A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: »Sinko, hajde danas na posao u vinograd!« On odgovori: »Neću!« No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugome pa mu reče isto tako. A on odgovori: »Evo me, gospodaru!« i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti, i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomislite da mu povjerujete.«
Riječ Gospodnja.

- 09:05 - Komentari (29) - Isprintaj - #

11.12.2016., nedjelja

Jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?

Nedjelja, 11. 12. 2016.
TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

IMENDANI:
Damaz, Danijel, Hugolin
NAPOMENA:
Ş Danas, na nedjelju »Gaudete«, u liturgijskim se slavljima mogu koristiti glazbala, a umjesto ljubičastog može se koristiti ruho ružičaste boje. Ş Izostavlja se slavlje sv. Damaza, pape.

Prvo čitanje:
Iz 35, 1-6a.10

Bog sam hita da nas spasi.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i kao ljiljan procvjeta! Nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega.Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!« Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psaalam
Ps 146, 6c-10
Pripjev:
Dođi, Gospodine, da nas spasiš!

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.

Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice.

Sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje:

Jak 5, 7-10

Očvrsnite srca jer se dolazak Gospodnji približio!

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Strpite se, braćo, do dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se dolazak Gospodnji približio! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:
Mt 11, 2-11

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,
gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.
I blago onom tko se ne sablazni o mene.«
Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano:
‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’
Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«
Riječ Gospodnja
Kontakt

- 09:01 - Komentari (20) - Isprintaj - #

10.12.2016., subota

TUĐMAN

Danas se navršava 17 godina od smrti našeg Predsjednika!

Kad sam bio "mali" mislio sam da je rigidan.
Danas vidim da je bio premalo rigidan!

Najsjajnija figura hrvatske povijesti!
Bog mu je dao snagu i pamet da se nađe na čelu države kad smo ostvarili san!
Iako osim Woytile, Mocka i pokojeg Njemca nitko nije bio za nas!

Kurvini sinovi su nam uveli "embargo"
Ali sva sreća da smo imali "švercerskog iskustva"
Je, da su pojedini kurvini sinovi iskoristili priliku pa uzeli debelu "pinku"
Ali Bog će im naplatiti.
(Ja ne smijem reći da sam bio u pričuvnom sastavu MUP-a da me ne optuže za Mihajla!)- 22:12 - Komentari (37) - Isprintaj - #

05.12.2016., ponedjeljak

MIRALEM

Ima jedan lik, kojeg @fres i @blogi nateravaju po blogu....
Ali ne!
Ja neću o njemu.

Mene "zanima" stanoviti Dino Merlin, koji bez problema napuni ZG Arenu!
Zaboravio sam panegirike koje im "lokalni" portali slažu i ushićenje publike koja je uspjela kupiti karte.
Pošto stanujem u blizini morat ću malo pozornije "snimati" tu publiku (morti mi Geo pomogne) da dam "znanstvenicima" da objasne fenomene. tipa M.Ilića, Fahrete Jahić i pitaj Boga kojih imena..
Naravno neki Mile Kekin može snimit spot (Zimmer frei)u kojem zajebava sve turističke djelatnike i stanovnike HR a onda ga HRT stavi na špicu "Turističke klase", neki Edin Osmić "dotra ćumur u Zagreb" na opće oduševljenje tzv. zagrepčana, neki Aca S. može dovest u studio dva kretene Mrle&Prle koji mogu jest govna i prdit po istom, ali Marko Perković ne smi u Arenu pulsku, da ne naruši dignitet kurvinih sinova koji "upravljaju državnom imovinom"

HRT Dnevnik nas "obavještava" da kurvinim sinovima smeta neki spomenik u Jasenovcu!
Meni smetaju tone betona koje su razni Bakići, Đamonje i ostala režimska govna prosula po šumama i gorama i po trgovima!
Ali Dnevnik to ne objavljuje, pa evo ja moram u samoizdatu!

Inače, Zagreb ima visoko mišljenje o sebi pa mu tepamo raznim glupim pridjevima i augmentativima, pa me zanima di živi taj soj koji posjećuje takve koncerte?
Di oni živiju, kaj su svi u Kozari Boku?- 19:21 - Komentari (22) - Isprintaj - #

03.12.2016., subota

Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim.

subota, 3. 12. 2016.

SPOMENDAN
Sv. Franjo Ksaverski, prezbiter


IMENDANI:
Franjo, Lucije, Sofonija prorok

Prvo čitanje:
Iz 30, 19-21.23-26


Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Bog, Svetac Izraelov: »Da, puče sionski koji prebivaš u Jeruzalemu, više ne plači! Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati; čim te čuje, uslišit će te. Branit će vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, al' se više neće kriti tvoj Učitelj – oči će ti gledat Učitelja tvoga. I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: 'To je put, njime idite', bilo da vam je krenuti nadesno bilo nalijevo. I on će dati kišu tvojem sjemenu što ga posiješ u zemlju, i kruh kojim zemlja urodi bit će obilat i hranjiv. Stoka će tvoja pasti, u onaj dan, po prostranim pašnjacima. Volovi i magarci što obrađuju zemlju jest će osoljenu krmu, ovijanu lopatom i vijačom. I na svakoj gori i na svakome povišem brijegu bit će potokâ i rječicâ – u dan silnoga pokolja kad se kule budu rušile. Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati sedam puta jača, kao svjetlost sedam dana – u dan kad Gospodin iscijeli prijelom svojemu narodu, izliječi rane svojih udaraca.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 147, 1-6

Pripjev:
Blago svima koji čekaju Gospodina

Hvalite Gospodina, jer je dobar,
pjevajte Bogu našemu, jer je sladak;
svake hvale on je dostojan!
Gospodin gradi Jeruzalem,
sabire raspršene Izraelce.

On liječi one koji su srca skršena
i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda,
svaku njezinim imenom naziva.

Velik je naš Gospodin i svesilan,
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne,
zlotvore do zemlje snizuje.

Evanđelje:
Mt 9, 35-38; 10, 1.6-8


Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.
Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima; »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi:
Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!' Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«
Riječ Gospodnja.

- 09:42 - Komentari (25) - Isprintaj - #

01.12.2016., četvrtak

U Kraljevstvo će nebesko ući onaj koji vrši volju Očevu.


Četvrtak, 1. 12. 2016.

IMENDANI:
Nahum prorok, Florencija, Leoncije, Kazimir, Klementina

Prvo čitanje:
Iz 26,1-6

Nek uđe narod pravedni koji čuva vjernost!

Čitanje Knjige proroka Izaije
U onaj dan, pjevat će se ova pjesma u zemlji Judinoj: »Tvrd grad mi imamo: za obranu nam On podiže zidove i predziđa. Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda. Uzdajte se u Gospodina dovijeka, jer Gospodin je Stijena vječna; on obara one koji obitavahu visoko, razvaljuje tvrđu visoku, ruši u prah, sravnjuje sa zemljom, te je gaze noge, noge ubogih i koraci nevoljnih.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 118, 1.8-9.19-21. 25-27a
Pripjev:
Blagoslovljen koji dolazi u Ime Gospodnje!

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se uteći Gospodinu,
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se uteći Gospodinu,
nego se uzdat u mogućnike.

Otvorite mi širom vrata pravde:
ući ću, Gospodinu zahvaliti!
»Ovo su vrata Gospodnja, na njih ulaze pravedni!«
Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.

Gospodine, spasenje nam daj!
Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjeg!
Bog je Gospodin
on nas obasjava!

Evanđelje:
Mt 7, 21.24-27

U Kraljevstvo će nebesko ući onaj koji vrši volju Očevu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine!', nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.
Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvrši ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi, i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer — utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.«
Riječ Gospodnja.

- 08:40 - Komentari (56) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< prosinac, 2016 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Veljača 2021 (7)
Siječanj 2021 (9)
Prosinac 2020 (9)
Studeni 2020 (8)
Listopad 2020 (3)
Rujan 2020 (3)
Kolovoz 2020 (6)
Srpanj 2020 (6)
Lipanj 2020 (5)
Svibanj 2020 (2)
Travanj 2020 (6)
Ožujak 2020 (8)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (6)
Rujan 2019 (1)
Kolovoz 2019 (3)
Srpanj 2019 (4)
Lipanj 2019 (4)
Svibanj 2019 (5)
Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (4)
Veljača 2019 (7)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (2)
Studeni 2018 (4)
Listopad 2018 (3)
Rujan 2018 (4)
Kolovoz 2018 (5)
Srpanj 2018 (8)
Lipanj 2018 (1)
Svibanj 2018 (2)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (8)
Veljača 2018 (12)
Siječanj 2018 (11)
Prosinac 2017 (9)
Studeni 2017 (10)
Listopad 2017 (7)
Rujan 2017 (6)
Kolovoz 2017 (6)
Srpanj 2017 (4)
Lipanj 2017 (9)
Svibanj 2017 (5)
Travanj 2017 (8)
Ožujak 2017 (9)
Opis bloga
ako imate primjedbi
mrežna pošta vam je ikpurger@gmail.com

Flag Counter