HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

30.11.2016., srijeda

MISNO ČITANJE

Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

I. tjedan došašća
Srijeda, 30. 11. 2016.
BLAGDAN
SV. ANDRIJA APOSTOL

IMENDANI:
Andrija, Andro, Andrijana, Andrea

Prvo čitanje:
Rim 10, 9-18

Vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo!
Ako ustima ispovijedaš
da je Isus Gospodin,
i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih,
bit ćeš spašen.
Doista, srcem vjerovati opravdava,
a ustima ispovijedati spasava.
Jer veli Pismo:
Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.
Nema uistinu razlike između Židova i Grka
jer jedan je Gospodin sviju,
bogat prema svima koji ga prizivlju.
Jer: tko god prizove ime Gospodnje,
bit će spašen.
Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše?
A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli?
Kako pak da čuju bez propovjednika?
A kako propovijedati bez poslanja?
Tako je pisano:
Kako li su ljupke noge
onih koji donose blagovijest dobra.
Ali nisu svi poslušati blagovijesti – evanđelja!
Zaista, Izaija veli:
Gospodine, tko povjerova našoj poruci?
Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.
Nego pitam: Zar nisu čuli? Dapače!
Po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 2-5

Pripjev:
Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al' po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje:
Mt 4, 18-22

Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.
Riječ Gospodnja.

- 12:54 - Komentari (19) - Isprintaj - #

29.11.2016., utorak

STAZA

O kako se lijepo vratiti Gospodinu!!!

U predvečerje
Između stabala naranči i kamena
I kad su palme i masline
I miris cimeta i tamjana

I kad je tvrda tesarska greda
I kad je vrt Getsemanski
I kad je mjesto Lithostrotos
I kad je brijeg Lobanjski

I kad je vid oštar
I kad srce paraju djeca
I kad braća služe Belzebulu
I kad srce zbog toga jeca

U Gospodinu je snaga
I milina
I radost
I tišina

I ništa me odvesti neće
U sporedne tamne pute
Dok se držim Gospodine
Za tvoje haljine skute

I ništa me prestrašit neće
Da ne ponavljam Tvoje riječi
Jer u njima teče sila
Koja nam srce i dušu liječi

U Gospodinu je snaga
I milina
I radost
I tišina

- 16:39 - Komentari (22) - Isprintaj - #

28.11.2016., ponedjeljak

DOŠAŠĆE

Malo kasnim, ali tenis mi je isprika.
Prvi put mi je žao što je Čilić izgubio, jer je stvarno dobro igrao (ipak uz neke njegove klasične njonjerske intervale, zbog kojih je vjerovatno i izgubio)
Oni koji su pažljivije pratili tv prijenos mogli su vidjeti i čuti i blogera @tigia u jednoj ozbiljnijoj ulozi

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Bdijte da budete pripravni!
I. tjedan došašća

Nedjelja, 27. 11. 2016.

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA


IMENDANI:
Fakundo, Virgil, Maksim, Valerija
NAPOMENA:
Ş Kroz sve vrijeme došašća orgulje i druga glazbala upotrebljavaju se i oltar se kiti onom umjerenošću koja odgovara naravi ovoga vremena kako se ne bi preduhitrila punina božićne radosti (BC 236). Ista napomena vrijedi i za slavlja sakramenta ženidbe.


Prvo čitanje:
Iz 2, 1-5

Gospodin sabire sve narode u vječni mir kraljevstva Božjega.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.« On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 122, 1-2.4-9
Pripjev:
Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja!
Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim
i spokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega,
za sreću tvoju ja ću moliti.

Drugo čitanje:
Rim 13, 11-14a

Blizu je spasenje naše.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:
Mt 24, 37-44

Bdijte da budete pripravni!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.
Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
Riječ Gospodnja

- 17:00 - Komentari (22) - Isprintaj - #

21.11.2016., ponedjeljak

TRUMPIJADA

evo mojih (vrlo profano-profitabilnih razloga) zašto sam navijao za Trumpa
Barti, kao Mostarac zna

nu rođe


- 18:11 - Komentari (25) - Isprintaj - #

20.11.2016., nedjelja

MISNO ČITANJE

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!


XXXIV. tjedan kroz godinu
Nedjelja, 20. 11. 2016.
ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA


IMENDANI:
Oktavije, Zlatko, Zlatan, Silvestar, Edmund


Prvo čitanje:
2Sam 5, 1-3

Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 122, 1-5
Pripjev:
Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja.

Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

Drugo čitanje:
Kol 1, 12-20

Prenio nas je u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo:
Zahvaljujemo Ocu
koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje,
otpuštenje grijeha.
On je slika Boga nevidljivoga,
prvorođenac svakog stvorenja.
Tŕ u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo,
bilo prijestolja, bilo gospodstva,
bilo vrhovništva, bilo vlasti –
sve je po njemu i za njega stvoreno:
on je prije svega
i sve stoji u njemu.
On je glava tijela, Crkve;
on je početak, prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude prvak.
Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu
i po njemu
– uspostavivši mir krvlju križa njegova –
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:
Lk 23, 35-43

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«
Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.«
Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«
Riječ Gospodnja.

- 13:40 - Komentari (10) - Isprintaj - #

18.11.2016., petak

HAŠKA KUČKA

Danas bi svaki normalan bloger trebao pisati o Vukovaru!
Ja ove godine nisam otišao iz opravdanih razloga.

Ali, ja ću posredno..

Od neumjerenosti u jelu i piću i neredovitog treninga su mi leđa "zaštekala", te ležim na podu i čitam knjigu "Gospođa tužiteljica Carla del Ponte"...
Odnosno ne čitam je (već sam je bacio) nego sam pročitao njen dio gdje govori o Hrvatskoj

Ta kučka (kojoj hrvatski narod nije nijednom organizirao nikakav prosvjed) je u uvodnoj besjedi iznijela jednu zgodnu formulaciju, navodno nekog šaljivog Kanađanina o Srbima i Hrvatima
Kučka kaže da je taj "šaljivčija" rekao da su Srbi; kurvini sinovi a Hrvati podli kurvini sinovi!

Meni (opravdano) neki blogeri zamjeraju izraz "kurvini sinovi" a ovoj kuji objavljujemo knjigu (naravno u izdanju Profila) gdje nas (sve Hrvate) kuja proziva "podlim kurvinim sinovima" i nema glasa o nekakvoj tužbi.

Tražeći Gotovinu došla je i do Vatikana tražeći "pomoć" ali su joj odgovorni rekli da bi joj preporučili da pomoć traži kod svojih kurvinih sinova.
Ne propušta reći da je u Vatikan došla sa svojim kolegom-protestantom.

Danas se kuja šulja (navodno) po čunglama Južne Amerike, nadam se da će naletjet na nekog Lacoste-a a da je "tamo daleko" čeka njen Belzebul da je nabije na.......

Znate šta je ljudožderi jedu petkom?
Ronioce!


- 14:44 - Komentari (13) - Isprintaj - #

15.11.2016., utorak

MISNO ČITANJE

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.
XXXIII. tjedan kroz godinu
Utorak, 15. 11. 2016.
SVAGDAN
ili: Sv. Albert Veliki, biskup i crkveni naučitelj


IMENDANI:
Albert Veliki, Albertina, Sidonija, Leopold


Prvo čitanje:
Otk 3, 1-6.14-22

Ako mi tko otvori vrata, unići ću k njemu i večerati s njim.

Čitanje Knjige Okrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, čuo sam Gospodina gdje mi govori:
»Anđelu crkve u Sardu napiši:
Ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božjih
i sedam zvijezda:
Znam tvoja djela:
imaš ime da živiš, a mrtav si.
Budan budi i utvrdi preostatak
koji tek što ne umre.
Doista, ne nađoh
da su ti djela pred Bogom mojim savršena.
Spomeni se dakle:
kako si primio riječ i poslušao,
tako je i čuvaj i obrati se.
Ne budeš li dakle budan,
doći ću kao kradljivac,
a nećeš znati
u koji ću čas doći na te.
Ali imaš u Sardu nekolicinu imena
što ne okaljaše svojih haljina;
oni će hoditi sa mnom u bjelini
jer su dostojni.
Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine
i neću izbrisati ime njegovo iz knjige života
i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim
i anđelima njegovim.
Tko ima uho, nek posluša
što Duh govori crkvama!«
I anđelu crkve u Laodiceji napiši:
»Ovo govori Amen,
Svjedok vjerni i istiniti,
Početak Božjeg stvorenja:
Znam tvoja djela:
nisi ni studen ni vruć.
O da si studen ili vruć!
Ali jer si mlak,
ni vruć ni studen,
povratit ću te iz usta.
Govoriš:
'Bogat sam,
obogatih se,
ničeg ne trebam!'
A ne znaš da si nevolja i bijeda,
i ubog i slijep i gol.
Savjetujem ti:
kúpi od mene zlata u vatri žežena
da se obogatiš
i bijele haljine
da se zaodjeneš
da se ne vidi tvoja sramotna golotinja,
i pomasti
da oči pomažeš
i vidiš.
Ja korim i odgajam
one koje ljubim.
Revan budi i obrati se!
Evo, na vratima stojim i kucam;
posluša li tko glas moj i otvori mi vrata,
unići ću k njemu i večerati s njim
i on sa mnom.
Pobjednika ću posjesti sa sobom
na prijestolje svoje kao što i ja, pobijedivši,
sjedoh s Ocem svojim
na prijestolje njegovo.
Tko ima uho, nek posluša
što Duh govori crkvama!«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalami psalam:
Ps 15, 2-5
Pripjev:
Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolju svome.

Onog samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
i ne kleveće jezikom.

Koji bližnjem zla ne nanosi
i ne sramoti susjeda svoga;
koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se boje Gospodina.

Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.

Evanđelje:
Lk 19, 1-10

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakeja. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska rasta. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«
Riječ Gospodnja.

- 18:13 - Komentari (14) - Isprintaj - #

14.11.2016., ponedjeljak

MISNO ČITANJE

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Što hoćeš da ti učinim? Gospodine, da progledam.
XXXIII. tjedan kroz godinu
Ponedjeljak, 14. 11. 2016.
SPOMENDAN
Sv. Nikola Tavelić, prezbiter i mučenik

ČITANJA:
od dana: Otk 1,1-4; 2,1-5a; Ps 1,1-4.6; Lk 18,35-43
BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena
IMENDANI:
Nikola, Niko, Nikolina, Nikoleta, Nikica

Prvo čitanje:
Otk 1, 1-4; 2, 1-5a

Spomeni se odakle si pao i obrati se.

Početak Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Otkrivenje Isusa Krista
koje njemu dade Bog
da ga pokaže slugama svojim:
ono što se ima dogoditi ubrzo.
I on to označi poslavši anđela svoga
sluzi svomu Ivanu
koji posvjedoči za riječ Božju
i za svjedočanstvo Isusa Krista
— za sve što vidje.
Blago onomu koji čita
i onima što slušaju
riječi ovog proroštva
te čuvaju što je u njem napisano.
Jer vrijeme je blizu!
Ivan sedmerim crkvama u Aziji.
Milost vam i mir
od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi
i od sedam duhova
što su pred Prijestoljem njegovim.
Čuo sam Gospodina gdje mi govori:
Anđelu Crkve u Efezu napiši:
»Ovako govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici,
Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijećnjaka:
Znam tvoja djela,
tvoj trud i postojanost tvoju
i da ne možeš podnijeti opakih.
Iskušao si one koji se prave apostolima,
a nisu, i pronašao si da su lažljivci.
Postojan si,
podnio si za ime moje
i nisi smalaksao.
Ali imam protiv tebe:
prvu si ljubav svoju ostavio.
Spomeni se dakle odakle si pao,
obrati se i čini prva djela.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:
Ps 1, 1-4.6
Pripjev:
Pobjedniku ću dati jesti od stabla života.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj vódâ tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje:
Lk 18, 35-43

Što hoćeš da ti učinim? Gospodine, da progledam.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Kad se Isus približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio. Čuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to. Rekoše mu: »Isus Nazarećanin prolazi.« Tada povika: »Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se.« Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još jače vikao: »Sine Davidov, smiluj mi se!«
Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga: »Što hoćeš da ti učinim?« A on će: »Gospodine, da progledam.« Isus će mu: »Progledaj! Vjera te tvoja spasila.« I umah progleda i uputi se za njim slaveći Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.


Riječ Gospodnja.

- 10:17 - Komentari (9) - Isprintaj - #

13.11.2016., nedjelja

MISNO ČITANJE

SMISAO IZ EVANĐELJA DANA
Svojom ćete se postojanošću spasiti.
XXXIII. tjedan kroz godinu
Nedjelja, 13. 11. 2016.


ČITANJA:
Mal 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2Sol 3,7-12; Lk 21,5-19
BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena
IMENDANI:
Mitar, Brikcije, Brdsko, Ivan Trogirski
Prvo čitanje:
Mal 3, 19-20a

Ogranut će vam sunce pravde.

Čitanje Knjige proroka Malahije

Evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih – govori Gospodin nad vojskama – neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite sunce će pravde ogranuti sa zdravljem u zrakama.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 98, 5-9

Pripjev:
Gospodin dolazi suditi pucima po pravici.

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Neka huči more i što je u njemu,
krug zemaljski i stanovnici njegovi!
Rijeke nek plješću rukama,
zajedno s njima neka se brda raduju!

Jer Gospodin dolazi,
dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi
i pucima po pravici.

Drugo čitanje:
2Sol 3, 7-12

Tko neće da radi, neka i ne jede.

Čitanje Druge poslanice
svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno: ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 21, 5-19

Svojom ćete se postojanošću spasiti.

Čitanje svetoga Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«
Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« A on reče: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i: ’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.«
Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.
No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.
Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Tŕ ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.
Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«
Riječ Gospodnja.

- 12:31 - Komentari (20) - Isprintaj - #

12.11.2016., subota

MISNO ČITANJE

Prvo čitanje:
3Iv 5-8

Dužni smo primati braću da budemo suradnici Istine.

Čitanje Treće poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni Gaju, pravi si vjernik u svemu što činiš za braću, i to za došljake. Oni posvjedočiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro ćeš učiniti ako ih ispratiš Boga dostojno. Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana. Mi smo dakle dužni takve primati da budemo suradnici Istine.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 112, 1-6

Pripjev:
Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

Blago čovjeku koji se boji Gospodina
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu,
njegova pravednost ostaje dovijeka.
Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Evanđelje:
Lk 18, 1-8

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:
»U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: 'Obrani me od mog tužitelja!' No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: 'Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me!'«
Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«

Riječ Gospodnja.

- 10:34 - Komentari (23) - Isprintaj - #

11.11.2016., petak

MISNA ČITANJA za 11.11.

Prvo čitanje:

2Iv 4-9

Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.


Izabrana Gospođo, obradovah se veoma što sam među tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca. I sada te molim, Gospođo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od početka: da ljubimo jedni druge. A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.
Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist. Čuvajte se da ne izgubite što ste stekli, nego da primite potpunu plaću. Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 119, 1-2.10-11.17-18

Pripjev:
Blaženi koji hode po Zakonu Gospodnjem!

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjem!

Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže.

Svim srcem svojim tebe tražim;
ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

U srce pohranih riječ tvoju,
da protiv tebe ne sagriješim.

Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam.

Otvori oči moje,
da gledam divote tvoga Zakona!

Evanđelje:
Lk 17, 26-37

U dan kad se Sin Čovječji objavi.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega: jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi. Slično kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. Tako će isto biti u dan kad se Sin Čovječji objavi.«
»U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme. I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. Sjetite se žene Lotove! Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati.«
»Kažem vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti zajedno: jedna će se uzeti, druga ostaviti.« Upitaše ga na to: »Gdje to, Gospodine?« A on im reče: »Gdje bude trupla, ondje će se okupljati i orlovi.«

Riječ Gospodnja.

- 09:38 - Komentari (29) - Isprintaj - #

09.11.2016., srijeda

McDONALD TRUMP

Upravo sam svršio s oplakivanjem naše i američke levice

Stisne mi se i duša i grlo kad se sjetim da će njihov umjetnički zanos idućih 4 godine vladavine našeg Trumpića biti narušen, a od toga se ovaj svijet neće moći oporavit.
Posebno su mi zanimljive diskreditacije po intelektualnoj liniji kurvinih sinova iz marxističkih prizemnica, tipa Zakošeka, Pupovca, Pusićke, Jergovića i podoficirskog okota iz Poskokove drage....

Naime kad je Bush bio u Zagrebu, (čovjek je diplomirao na Yale-u i iz razonode upravlja mlaznim avionima) naši intelektualci su ga prozvali neobrazovanim seljačinom

Sad se okomili na Trumpa, tip je toliko "glup" da je diplomirao ekonomiju na Wharton School of the University of Pennsylvania a i zaradio je pokoju milijardu..a to je kost koja najviše boli kurvine sinove koji u životu nisu nikad uložili ni 100DM..a koji cijeli život žive kao nametnici ili na proračunu ili na tuđoj muci

"Bolje se prodaju novinari od novina"

Pa eto žao mi je intelektlevice!

Čuo sam da bu Trump došel u Chawoglawe!!a evo prigodne i za našeg Trumpiča
(sad bu nam Melania jedrila po Savudrijskoj vali)


- 17:23 - Komentari (27) - Isprintaj - #

08.11.2016., utorak

MISNA ČITANJA za 09.11.2016

Prvo čitanje:

Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku – jer pročelje Doma bijaše prema istoku – i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane. I reče mi: »Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi – kuda god protječe ovaj potok. Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek.«
Riječ Gospodnja.

ili:
1 Kor 3, 9c-11.16-17.

Hram ste Božji.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Božja ste građevina.
Po milosti Božjoj koja mi je dana
ja kao mudri graditelj postavih temelj,
a drugi naziđuje;
ali svaki neka pazi kako naziđuje.
Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja
osim onoga koji je postavljen,
a taj je Isus Krist.
Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 46, 2-3.5-6.8-9
Pripjev:

Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, presveti Šator Višnjega.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.


Evanđelje:
Iv 2, 13-22


Govorio je o hramu svoga tijela.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užetâ te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku!« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.


- 21:28 - Komentari (17) - Isprintaj - #

07.11.2016., ponedjeljak

MISNA ČITANJA

Tit 2, 1-8.11-14

Pobožno živimo iščekujući blaženu nadu i pojavak Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Predragi!

Ti govori što se priliči zdravu nauku:
starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni,
zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;
starice isto tako — vladanja kakvo dolikuje svetima:
ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina,
nego učiteljice dobra da urazumljuju mlađe
neka ljube svoje muževe, djecu,
neka budu razumne, čiste, kućanice, dobre,
podložne svojim muževima
da se riječ Božja ne bi pogrđivala.
Mladiće isto tako potiči da budu razumni.
U svemu se pokaži uzorom dobrih djela:
u poučavanju — nepokvarljivost, ozbiljnost,
riječ zdrava, besprigovorna
da se onaj nasuprot postidi
nemajući o nama reći ništa zlo.
Pojavila se doista milost Božja,
spasiteljica svih ljudi;
odgojila nas
da se odreknemo bezbožnosti
i svjetovnih požuda
te razumno, pravedno i pobožno živimo
u sadašnjem svijetu,
iščekujući blaženu nadu
i pojavak slave velikoga Boga
i Spasitelja našega Isusa Krista.
On sebe dade za nas
da nas otkupi od svakoga bezakonja
i očisti sebi Narod izabrani
koji revnuje oko dobrih djela.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:
Ps 37, 3-4.18.23.27.29
Pripjev:
Od Gospodina dolazi spas pravednicima.

U Gospodina se uzdaj i čini dobro,
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
Sva radost tvoja neka bude Gospodin:
on će ispuniti želje tvoga srca!

Gospodin se brine za život čestitih,
dovijeka će trajati baština njihova.
Gospodin vodi i učvršćuje korake čovjeku,
i mio mu je put njegov.

Zla se kloni i čini dobro,
i ostat ćeš dovijeka.
Zemlju će posjedovati pravednici
i živjet će na njoj dovijeka.

Evanđelje:
Lk 17, 7-10

Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i sjedni za stol?' Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?' Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!'«
Riječ Gospodnja.
eč Gospodnja.

- 18:16 - Komentari (15) - Isprintaj - #

06.11.2016., nedjelja

MISNA ČITANJA

Tit 1,1-9

Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti u nadi života vječnoga što ga, prije vremenâ vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže, a u svoje doba očitova riječ svoju u propovijedanju koje je meni povjereno po odredbi Spasitelja našega, Boga: Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega!
Poradi toga ostavih te na Kreti da urediš preostalo te po gradovima postaviš starješine kako sam ti ja odredio: je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna... Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku, nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, suzdržljiv, priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.

Ps 24,1-4b.5-6

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.

On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na goru Gospodinovu,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?


Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.


Lk 17,1-6

(Mt 18, 6–7; Mk 9, 42)
I reče svojim učenicima: »Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze; je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je nego da sablazni jednoga od ovih malenih. Čuvajte se!«
(Mt 18, 15)
»Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu. Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: ‘Žao mi je!’, oprosti mu.«
(Mt 17, 19–21; Mk 9, 28–29)
Apostoli zamole Gospodina: »Um-noži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«

- 20:36 - Komentari (15) - Isprintaj - #

03.11.2016., četvrtak

ORAŠJE

U načelu, ako smijemo koristiti ovu fatalnu sintagmu, je stav hrvatske vanjske i ostale politike najbolje prikazan u Top listi u liku Zeke Zajeca...
Skoro da čovjek poželi da se Milanović vrati, jer kad vidim Štira i Miljavca dođe mi da pozovem Josipovića i Pupovca da nas "spašavjau"

- 08:44 - Komentari (28) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< studeni, 2016 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Listopad 2020 (2)
Rujan 2020 (3)
Kolovoz 2020 (6)
Srpanj 2020 (6)
Lipanj 2020 (5)
Svibanj 2020 (2)
Travanj 2020 (6)
Ožujak 2020 (8)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (6)
Rujan 2019 (1)
Kolovoz 2019 (3)
Srpanj 2019 (4)
Lipanj 2019 (4)
Svibanj 2019 (5)
Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (4)
Veljača 2019 (7)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (2)
Studeni 2018 (4)
Listopad 2018 (3)
Rujan 2018 (4)
Kolovoz 2018 (5)
Srpanj 2018 (8)
Lipanj 2018 (1)
Svibanj 2018 (2)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (8)
Veljača 2018 (12)
Siječanj 2018 (11)
Prosinac 2017 (9)
Studeni 2017 (10)
Listopad 2017 (7)
Rujan 2017 (6)
Kolovoz 2017 (6)
Srpanj 2017 (4)
Lipanj 2017 (9)
Svibanj 2017 (5)
Travanj 2017 (8)
Ožujak 2017 (9)
Veljača 2017 (9)
Siječanj 2017 (8)
Prosinac 2016 (18)
Studeni 2016 (16)
Opis bloga
ako imate primjedbi
mrežna pošta vam je ikpurger@gmail.com

Flag Counter