_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

srijeda, 16.01.2013.

DSN Oklaj-Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – njegovatelj/icaOdnedavno Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju, ima svoju web stranicu.
Web stranica je jako lijepo uređena, pregledna, i još je jedan korak više prema transparentnosti -otvorenosti prema javnosti.

Sve što vas zanima o Domu, pronaći će te pod linkom:
http://dom-oklaj.hr/Danas, na web stanici Doma možete pronaći sljedeći natječaj:
Link: http://dom-oklaj.hr/web/?p=147

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – njegovatelj/ica

URBROJ: 18 /13
Oklaj, 10. siječnja 2013. god.

Temeljem članka 25. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (”NN”-141/12), članka 40. st.2. al. 12 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Oklaj, čl. 4. Pravilnika o radu Doma, čl. 14. toč. 10. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, Uprave za odrasle osobe o osobe s invaliditetom KLASA:404-01/12-04/77, URBROJ: 519-05-2-1/2-12-3 od 28. prosinca 2012. god. ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

- njegovatelj/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 1 mjesec

Uvjeti:

- završena osnovna škola i tečaj za njegu
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju te dokaz da je nezaposlen (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku

- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o završenom tečaju za njegu
- domovnicu (neovjereni preslik)
- kopiju radne knjižice (neovjereni preslik)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj).

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Doma.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave podnijeti na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj, Put kroz Oklaj bb, 22 303 OKLAJ s naznakom ”ZA NATJEČAJ”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti prilikom sklapanja ugovora o radu.

Dom za starije i nemoćne osobe OklajBaš me raduje ovaj natječaj.
Veliki je uspjeh za „ruralne krajeve“ kada je broj nezaposlenih žene manji od broja nazeposlenih muškaraca.
Promina je vjerojatno među rijetkima kojima je to uspjelo, i što reći za one koji su 1999. godine došli na ideju da se u Promini gradi Dom za starije i nemoćne, nego da su bili veliki vizionari!

Zahvaljujem se prijatelju, što me je obavijestio o objavi natječaja!

Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 12:21 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić