_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 07.12.2009.

Zaboravljena transparentnost

Ono što mi se sviđalo kod Načelnika Paula Cote, bila je "početnička" želja i volja za transparentnošću.

Ali to je bilo u početku…dok neke informacije nisu postale „opasne“ za objavljivanje jer ih „neprijatelj“ može iskoristiti.

Ipak istina i voda uvijek nađu svoj put…pa sam neke odgovore ipak uspio dobiti nakon što sam postao Općinski vijećnik…zahvaljujući Pročelniku Žari Sumanu (npr Natječaj za Gluvače…Natječaj za stipendije studentima…itd..)

Prije samih izbora često se moglo čuti kako je bivši načelnik Žarko Duvančić pravio velike računa za telefon…sa službenim autom pravio dosta kilometara....

Za pohvalu je, da je Općinsko poglavarstvo smjenom Žare Duvančića…a pod predsjedanjem Načelnika Paula Cote donijelo sljedeći Pravilnik….

Evo ga u cijelosti:

* * *

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 8. Statuta Općine Promina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije)), broj 4/06), Općinsko poglavarstvo Općine Promina, na 18. sjednici, 28.srpnja 2008. godinu, donosi

PRAVILNIK

o načinu uporabe i prava korištenja vozila,
mobilnih aparata,
reprezentacije,
potpisivanja narudžbi,
pravu na korištenje poslovnih kreditnih kartica
i pravu na službeno putovanje

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se način i uvjeti uporabe i prava korištenja vozila i mobilnih aparata za službene potrebe, te korištenje reprezentacije , potpisivanje narudžbi , pravo na korištenje poslovnih kreditnih kartica i pravo na službeno putovanje.

Članak 2.
Vozila koriste za službene potrebe slijedeće ovlaštene osobe:

l.VOLKSWAGEN GOLF 1,6, reg. oznake ŠI -265 DR - načelnik i zamjenik načelnika,

2.CITROEN XSARA XI. 41 5V - nakon tehničkog pregleda i registracije - zamjenik načelnika i predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 3.

Vozila se koriste u pravilu za vrijeme radnog vremena.
Vozila se mogu koristiti i izvan radnog vremena za službene potrebe zbog obavljanja poslova.

Članak 4.

O održavanju vozila iz članka 2. brine se djelatnik vlastitog pogona Drago Agić.

Članak 5.

Korištenje mobilnih telefona određuje se na slijedeći način:
1. načelnik uz pretplatu bez ograničenja,
2.zamjenik načelnika i predsjednik Općinskog vijeća imaju neograničeno pravo poziva unutar tarifnog paketa, a pozive prema ostalim korisnicima uz ograničenje do 100 kuna, a svako prekoračenje su obavezni refundirati putem općinske blagajne.

Članak 6.

Pravo potpisivati narudžbenice ima načelnik.

Članak 7.

Pravo odobravati troškove reprezentacije ima načelnik.

Članak 8.

Pravo na korištenje poslovnih kreditnih kartica imaju općinski dužnosnici: načelnik i zamjenik načelnika.
Izvješće o troškovima korištenja kreditnih kartica podnosi se načelniku tromjesečno.

Članak 9.

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu odobrava načelnik.

Članak 10.

Korisnici iz članka 2. stavka l. i 2. ovog pravilnika dužni su upisivati u putne radne listove stanje kilometraže kao i račun za gorivo, te su isto dužni predati pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina, najmanje jedanput mjesečno, na kraju mjeseca.

Članak 11.

Evidenciju korištenja mobilnih telefona vodi Jedinstveni upravni odjel- računovodstveno-financijski referent.
Evidenciju o korištenju poslovnih kreditnih kartica vodi Jedinstveni upravni odjel - računovodstveno-financijski referent.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

Klasa: 400-01/08-01/1
Ur.Br :2182/09-08-01
Oklaj,28.srpnja2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK Paul Cota, v. r.

* * *


Od donošenja ovog pravilnika prošlo je više od godinu dana.
To je sasvim dovoljan period u kojem možemo usporediti bivšu i sadašnju vlast, na temelju prikupljenih podataka.
Odlučio sam posjetiti Žaru Sumana, te od njega zatražiti uvid u dokumentaciju koja bi se po ovom pravilniku trebala kod njega u arhivi nalaziti.

Predočio sam Mu (Pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Žari Sumanu, inače i osobi koja je službeno zadužena za ustupanje informacija o radu Općine) Pravilnik…..te pročitao sljedeći dio iz istoga:

* * *
Članak 10.

Korisnici iz članka 2. stavka l. i 2. ovog pravilnika dužni su upisivati u putne radne listove stanje kilometraže kao i račun za gorivo, te su isto dužni predati pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina, najmanje jedanput mjesečno, na kraju mjeseca.

Članak 11.

Evidenciju korištenja mobilnih telefona vodi Jedinstveni upravni odjel- računovodstveno-financijski referent.
Evidenciju o korištenju poslovnih kreditnih kartica vodi Jedinstveni upravni odjel - računovodstveno-financijski referent.

* * *

Pročelnik je ostao zatečen mojim pitanjem…Zna za Pravilnik…ali kod njega nema dokumentacije koju tražim, jer mu to nitko nije do sada dostavio.

Zamolio sam ga da se malo raspita o svemu, te da ću po istom pitanju doći za sedam dana.

Točno 01.12.2009 došao sam do Pročelnika da vidim što ima novog vezano uz traženu dokumentaciju.
-Odgovor je ukratko bio-„za sada ništa….“

Danas sam (07.12.2009) opet bio po tom pitanju u Općini .
-Odgovor je opet bio isti- „za sada ništa“.


Za sedam dana, ja ću opet otići do Općine, meni to uopće nije problem, a onda ću opet napisati post na ovu za neke „nevažnu temu“.Transparentnost...vrag ti je transparentnost.....

- 17:05 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić