_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 11.05.2009.

Predstavljanje kandidacijskih lista za Lokalne izbore 2009 u Promini II dio

Pod naslovom „Predstavljanje kandidacijskih lista za Lokalne izbore 2009 u Promini“ napisao sam sljedeće:

-Jučer sam razgovarao s Krstom Radasom i on je u ime Nezavisne liste pozdravio ideju predstavljanja kandidacijskih lista na promina.blog.hr-u, te je suglasan da se Nezavisna lista predstavi tekstom koji se nalazi na njenom promidžbenom letku.


-Ideju je podržao i Tihomir Budanko, nositelja liste HDZ-a za Prominu, te je na e-mail poslao tekst pod naslovom „HDZ - PLAN I PROGRAM„ u kojem su kako i sam naslov govori navedeni planovi HDZ-a za Prominu.

-Jutros sam također razgovarao i sa Paulom Cotom nositeljem liste HSP-a, a on mi je rekao da materijal koji imam, nije njihov letak-jer se on tek tiska! Tako da za sada još nemam tekst s kojim se predstavlja lista HSP-a u Promini.
Obećao mi je poslati na e-mail njihov promidžbeni letak, ali je naglasio kako u letku ima dosta fotografija-te ne zna ima li smisla objavljivati odvojeno jedno od drugoga.

Napisao sam također i:

„Nadam se da će tri dana biti dovoljno da Nositelji lista pripreme tekstove“.
Treći dan je sutra 11.05.2009 (ponedjeljak) u 20:38 sati, i tada će pristigli materijali biti objavljeni.

Mislim da sam dao jednaku šansu svima u predstavljanju Kandidacijkih lista za Lokalne izbore 2009 u Promini.
Nositelj liste HSP-a za Prominu do dogovorenog termina nije dostavio „Plan i program“ HSP-a za Prominu, i ja njegovu odluku poštujem.

Na e-mail promina.blog.hr-a stigli su tekstovi koji predstavljaju planove HDZ-a i Nezavisne liste Krste Radasa i ja ih u cijelosti objavljujem:


HDZ - PLAN I PROGRAM


• Cilj – stvoriti kvalitetne uvijete za život i rad na području iznimnog krajobraza. Sveobuhvatnim nizom mjera potaknuti cjelovit razvoj i prosperitet primarno u proizvodnji, poljoprivredi, turizmu, očuvanju kulturne baštine, uređenju i očuvanju okoliša. Da bi učinili ugodan dom nama, našim potomcima i svima onima koji će se odlučiti živjeti u Promini, očuvamo kulturno-povjesne elemente, postanemo područje uzornog života, mira, zadovoljstva i uživanja.

• Plan – približiti postojeće programe Ministarstva poljoprivrede, MRRŠVG, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva kulture

• Poljoprivreda: -IPARD; Kapitalna ulaganja; Potpore; Ruralni razvoj; Nacionalni program navodnjavanja; Nacionalni program“Melioracija krša“- niz operativnih programa(govedarstvo, svinjogojstvo,višegodišnji nasadi...), ekološka poljoprivreda...

• Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka područja od posebne državne skrbi(mali i srednji poduzetnici, obrtnici, zadruge, općine...); Za podizanje trajnih mediteranskih kultura, masline, loze, smokve, Uprava šumarstva do sada aktivirala 4800 hektara šumskih područja u RH.

• Turizma – Program „ baština u turizmu“ dodjela bespovratnih novčanih sredstava iz programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima. Program „Razvoj turizma na selu“ kredit od 10 000 do 200 000 EUR izgradnja novih, te dogradnja, nadogradnju i adaptaciju postojećih objekata, koji neće narušiti vrijednosti i naslijeđe hrvatske tradicijske arhitekture i života na selu.

• Turistička zona „Prominsko selo“ – isparcelirano, urbanistički i komunalno uređeno područje općine Promina u blizini NP Krka s turističkim sadržajima (usluga, trgovina, ugostiteljstvo, sportski tereni, hodne staze, tereni za jahanje i rekreaciju...) predviđeno individualnoj gradnji koja neće narušiti vrijednosti i naslijeđe hrvatske tradicijske arhitekture i života na selu.

• Kultura – zaštita tradicijske graditeljske baštine te ostale narodne kulture i stvaralaštva, kao izvora za društvenu, ekonomsku, kulturnu i političku povijest našega naroda. – Zaštita krajobraza, karekteristična obilježja čija vrijednost je proizišla iz prirodne konfiguracije i/ili ljudske aktivnosti.

• Zaštite okoliša – građevinski otpad, odrediti lokaciju. Izdvajanje korisnog otpada, sanacija i zatvaranje neuređenih odlagališta

• Razminiranje

• Industrijska zona: malom i srednjom poduzetništvu dati posebnu ulogu u razvoju buduće ind. zone kao jezgri razvoja općine. Jamčiti brzo i učinkovito rješavanje svih administrativnih pitanja za ostvarenje investicijskih projekata i pokretanje nove proizvodnje i usluga.

• Uređenje općinskog središta Oklaj, izraditi cjelovit prostorni urbanistički plan, ugraditi sveobuhvatan dugoročan sadržaj užeg i šireg područja.

• Obnoviti ratom stradale kuće koje nisu obnovljene zbog administrativnih zapreka.

• Izraditi i postaviti spomen obilježje poginulim u Domovinskom ratu: poginulih vojnika 20, poginulih civila 44


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

• Izgradnja prometnice Čitluk-Mratovo-Bogatići
• Rekonstrukcija vodovoda Oklaj-Ljubotić
• Izgradnja prometnice i nogostupa u «Novom naselju» (iznad mlinice)
• Izgradnja javne rasvjete i nogostupa u sjeveroistočnom dijelu Oklaja
• Rekonstrukcija prometnice Čitluk-Ljubotić
• Izgradnja prometnice za Čveljiće
• Izgradnja prometnice Oklaj-Podi
• Izgradnja vodovodne mreže za Pode
• Izgradnja prometnica u Razvođu (Sumani, Jukići)
• Rekonstrukcija vodovodne mreže u Razvođu (Tošići, Dujići)
• Izgradnja autobusnih stajališta u Suknovcima, Oklaju i Razvođu
• Izgradnja parkirališta u OklajuNEZAVISNA LISTA KRSTE RADASA

Drage naše Prominke i Prominci!

O dosadašnjim poratnim izborima i kvaliteti birane vlasti može se kazati:

1. Donedavna općinska vlast bila je na nivou postignutih rezultata. Kakvih? Prosudite sami!

2. Kriterij stranačke pripadnosti nije davao kvalitetu na izbornim listama.

3. Isplativost stranačke pripadnosti potiče negativnu selekciju kandidata na listama, što kod birača stvara averziju prema strankama i rasteću apstinenciju. Tako se i Promini otvara sve tamnija perspektiva.

Svjesni svega toga neprihvatljivog, a i svih blagodati koje se nude Promini mi, predstavljeni, okupili smo se i formirali NEZAVISNU NESTRANAČKU LISTU – LISTU SLOŽNIH, JAKIH I SLOBODNIH!
Ona je skladan sklop iskustva, mudrosti, stručnosti, mladosti i energije. Nju čine osobe različitih svjetonazora i profila, ali ih sve povezuje ljubav prema svojoj Promini, svjesni da je istinska sreća u davanju za dobro svih nas.

Ova lista nema ambiciju nuditi svoga kandidata za načelnika, jer su njeni članovi radno zauzeti. Mi želimo u Općinskom vijeću biti arbitar, nadzor, korektiv, ali i pomoć budućem načelniku.
Općinsko vijeće neće više biti debatni klub s neobvezujućim odlukama, niti fikus u rukama načelnika u dosadašnjem modelu jednostranačke većine od nekompetentnog sastava poslušnika.

Stoga, dragi naši Prominci, mi kao nezavisni i svoji ne naginjemo nijednoj stranačkoj opciji. Iz toga proizlazi naša snaga i kvaliteta.


Naš nositelj KRSTE RADAS, hrvatski proljećar, profesor i prvi sintalovac, autor je i predlagač već poznate PROMINSKE DEKLARACIJE, usvojene na Općinskom vijeću 20. III. 2009. g. pod njegovim predsjedanjem.
U njoj se navode i naši temeljni stavovi koje u skraćenom navodimo:

DEKLARACIJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PROMINA

§ 5
U Promini se napokon mogu i moraju ostvariti uvjeti sveukupnog razvoja i revitalizacije.

§ 6
U Promini se mora očuvati i razvijati postojeća proizvodnja u području metalurgije metaloprerađivačke industrije, kao i pripadajući kadrovski potencijal.

§ 11
Posebnim mjerama se mora poticati razvoj seoskog turizma zbog blizine Nacionalnog parka Krka te ukupne raznolikosti i privlačnosti prominskog ambijenta.

§ 12
Projekt Miljacka II uvjetno je prihvatljiv. Ona mora biti više nego do sada u službi života u Promini prilikom upošljavanja prominskih žitelja.

§ 13
Naš prostor rijeke Krke i njenog kanjona, prirodno i ljudski oblikovan, naslijeđen i sačuvan, predan je Nacionalnom parku Krka na upravljanje. Upošljavanje žitelja Promine u Nacionalni park Krka mora biti razmjerno prostornom udjelu Promine u ukupnom prostoru NP Krka.

§ 14
Dom za starije i nemoćne izgrađen je u Promini radi Promine. U njemu se upošljavanje mora provoditi po kriteriju stručnosti, prebivanja u Promini i lošijega socijalnog statusa.

§ 16
Ne dopuštamo daljnju devastaciju u našem krajobrazu.
Podržavamo krajnju restrikciju prostora za kamenolome u predloženomu prostornom planu naše Općine.

§ 17
Naša karbonatna sirovina nije za izvoz, već za preradu u Promini.

§ 18
Promina nije prostor za otpad, već za život.

§ 19
Odloženi opasni otpad u Promini žurno se mora ukloniti i zbrinuti po nalogu nadležnih državnih institucija.

§ 20
Nedopustivo je da nam u našu ljepoticu Krku ulaze silni uzvodni otpadi da bi se nizvodno godinama gomilali.

§ 22
Trajni zadatak lokalne samouprave u Promini je koristiti sve raspoložive državne mehanizme radi privlačenja poslovnih ulaganja i povratka odseljenih Prominjaca.

§ 23
Obveza je lokalne uprave i samouprave osigurati ravnomjeran razvitak općine Promina.

§ 24
Promina je ponajprije prominska, a njezin interes će biti nadređen svačijem, pa i stranačkom interesu.

"Za Prominu-zajedno"- slogan je s kojim završava ovaj letak.- 23:01 - Komentiraj post (1) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić