Molitveni vijenac Kraljice obitelji

28.03.2008., petak

Novi informativni listić


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
- 01:27 - Komentari (1) - Isprintaj - #

23.03.2008., nedjelja

Sretan Uskrs!

Image and video hosting by TinyPic


Svim našim dragim i poštovanim svećenicima i svim redovničkim zajednicama, koji su u svojim župama i samostanima prihvatili molitvene vijence kao i svim "Marijama i Martama" i svim moliteljima želim u ime vodstva naše Udruge sretan i blagoslovljen Uskrs!

Image and video hosting by TinyPicNeka uskrsli Isus u vaša srca donese mir i nadu, radost i svjetlost, ljubav i razumijevanje!

Hvala vam za svaku molitvu i žrtvu!

Urednica ovih stranica
- 21:38 - Komentari (2) - Isprintaj - #

21.03.2008., petak

Danas počinje devetnica Božanskom milosrđu

Image and video hosting by TinyPic

ISUSE, UZDAM SE U TE!

DEVETNICA BOŽANSKOM MILOSRĐU
(Dnevnik 1209-1229)

Devetnica, koju mi je Isus zapovijedio napisati i moliti prije Blagdana Milosrđa. Ona počinje na Veliki Petak.

„Ja želim da ovih devet dana dovodiš duše k izvoru Mojega milosrđa, da bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti što su im potrebne za napore života, a posebno u času smrti. Svakog dana Mojem Srcu privodit ćeš drugu grupu duša i uranjati ih u more Mojeg milosrđa. A ja ću voditi sve te duše u kuću Mojeg Oca. To ćeš činiti u ovom i u budućem životu. I neću ništa uskratiti ni jednoj duši, koju ti privodiš izvoru Mojeg milosrđa. Moliti ćeš Mojeg Oca svaki dan za milost tim dušama, po Mojoj gorkoj muci. ”

Prvi dan

Isus: „Privedi Mi danas cijelo čovječanstvo, ali posebno sve grešnike i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Time ćeš Me utješiti u gorkoj žalosti, u koju Me utapa gubitak duša.”
Premilosrdni Isuse, čija je osobina smilovati nam se i opraštati nam, ne gledaj na naše grijehe, nego na pouzdanje koje imamo u Tvoju beskrajnu dobrotu i primi nas u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca, i nikada nas iz Njega ne puštaj. To Te molimo po Tvojoj ljubavi, koja Te sjedinjuje sa Ocem i Duhom Svetim.

O svemoći Božjega milosrđa,
Spasenje za grešnoga čovjeka,
Ti si more milosrđa i smilovanja,
Pomažeš onome, koji Te ponizno moli.

Vječni Oče, pogledaj Svojim blagim očima na cijelo čovječanstvo – posebno na jadne grešnike – koje je zatvoreno u premilosrdnom Srcu Isusovu, i po Njegovoj gorkoj muci iskaži nam Svoje milosrđe, da bi svemoć Tvojega milosrđa slavili u vijeke vjekova. Amen.

KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA:

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.
a) na velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i grijehe cijeloga svijeta.

b) na mala zrnca (deset puta)
Po pregorkoj muci Isusovoj,
smiluj se nama i cijelome svijetu.

c) Na kraju krunice doda se tri puta:
Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.

Drugi dan

Isus: „Danas Mi privedi duše svećenika i redovničkih osoba i uroni ih u Moje neistraživo milosrđe. One su Mi dale snagu podnijeti gorku muku. Po njma, kao kroz kanale, izlijeva se Moje milosrđe na čovječanstvo.”
Premilosrdni Isuse, od kojega sve što je dobro dolazi, umnoži u nama milosti, da vršimo dostojna djela milosrđa, da bi oni, koji nas gledaju slavili Oca milosrđa, koji je na nebu.

Izvor Božje ljubavi
U srcima gostiju čistih,
Okupane u moru milosrđa,
blještave kao zvijezde, svijetle kao zora.

Vječni Oče, pogledaj očima Svoga milosrđa na izabrano stado u svome vinogradu, na duše svećenika i redovničkih osoba i daruj im snagu Svoga blagoslova, a osjećajem Srca Svoga Sina u kojem su zatvoreni, udijeli im snagu Svoga svijetla da bi mogli druge voditi na putevima spasenja, da bi zajedno pjevali hvalu Tvojemu neiscrpivom milosrđu u vijeke vjekova. Amen.

Krunica božanskog milosrđa

Treći dan

Isus: „Danas Mi dovedi sve pobožne i vjerne duše i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Ove su Me duše utješile na Križnome Putu. One su bile kapi utjehe u moru gorčine.”

Neistraživa su čuda milosrđa,
Ne proniče ih ni griješnik, niti pravednik,
Na sve gledaš okom smilovanja,
I sve privlačiš Svojoj ljubavi.

Vječni Oče, pogledaj očima milosrđa na vjerne duše, kao nasljedstvo Tvoga Sina, i po Njegovoj gorkoj muci, udijeli im Tvoj blagoslov. I uzmi ih u Svoju trajnu zaštitu, da ne bi izgubili ljubav i blago svete vjere, nego da veličaju sa četama anđela i svetih Tvoje beskrajno milosrđe u sve vjekove. Amen.

Krunica božanskog milosrđa

Četvrti dan

Isus: „Danas Mi dovedi pogane i one koji Me još ne poznaju. I na njih sam mislio za vrijeme Moje gorke muke. Njihova buduća gorljivost tješila je Moje Srce. Uroni ih u more Mojeg milosrđa”

Premilosrdni Isuse, Ti si svjetlo cijeloga svijeta. primi u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca duše pogana koje Te još ne poznaju. Neka zrake Tvoje milosti prosvijetle njih, da i oni zajedno sa nama proslavljaju čuda Tvojeg milosrđa i ne puštaj ih iz stana Tvojeg Premilosrdnoga Srca.

Neka svjetlo Tvoje ljubavi
Rasvijetli tamu dušama.
Učini da Te ove duše upoznaju,
I zajedno sa nama Tvoje milosrđe slave.

Vječni Oče, pogledaj očima milosrđa na duše pogana i onih, koji Te još ne poznaju, ali su zatvoreni u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Vodi ih do svjetla Evanđelja. Ove duše ne znaju, kako je velika sreća ljubiti Tebe. Učini, da i one slave darežljivost Tvojeg milosrđa u vijeke vjekova. Amen.

Krunica božanskog milosrđa

Peti dan

Isus: „Danas Mi dovedi duše heretika i odijeljenih i uroni ih u more Mojeg milosrđa. U gorkim mukama oni su razdirali Moje Tijelo i Srce - to je Moja Crkva. Kada se vraćaju jedinstvu Crkve, zacijeljuju Moje rane i time ublažuju Moje muke.”

I za one, koji su razderali Tvoju odjeću jedinstva,
Teče iz Tvoga Srca izvor milosti.
Svemoć Tvojeg milosrđa, o Bože,
I ove duše iz zablude izvući može.

Premilosrdni Isuse, Ti si sama dobrota. Ti ne uskraćuješ svjetla onima koji Te za to mole. Primi u stan Tvoga Premilosrdnoga Srca duše heretika i odijeljenih duša, i privuci ih Svojim svjetlom k jedinstvu Crkve, i ne puštaj ih iz stana Tvoga Premilosrdnoga Srca, nego učini da i oni slave velikodušnost Tvoga milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na duše odijeljene braće, koji su potratili Tvoja dobra i zloupotrijebili Tvoje milosti, ustrajući tvrdokorno u svojim pogreškama. Ne gledaj na njihove pogreške, nego na ljubav Tvojeg Sina i na Njegovu gorku muku koju je uzeo na Sebe poradi njih, jer i oni su zatvoreni u Premilosrdno Srce Isusovo. Učini, da i oni slave Tvoje veliko milosrđe u svu vječnost. Amen.

Krunica božanskog milosrđa

Šesti dan

Isus: „Danas Mi dovedi tihe i ponizne duše, i duše male djece i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Ove su duše najsličnije Mom Srcu, one su Mi davale snagu u gorkoj smrtnoj muci. Vidio sam ih kao zemaljske anđele, koji će čuvati Moje oltare. Na njih izlijevam cijele rijeke milosti. Moje milosti može prihvatiti samo ponizna duša. Poniznim dušama darivam Moje povjerenje. ”

Premilosrdni Isuse, Ti sam si kazao:"Učite se od Mene, ja sam blaga i ponizna srca." Primi u stan Tvog Premilosrdnog Srca blage i ponizne duše i duše male djece. Te duše očaravaju cijelo nebo i Nebeski Otac nalazi u njima posebno zadovoljstvo. One su buket cvijeća pred Božjim prijestoljem i Bog sam se njihovim mirisom ispunja. Te duše imaju u Srcu Isusovu trajan stan i neprestano pjevaju hvalospjev ljubavi i milosrđa u vijeke.

Duša, istinski ponizna i tiha,
Udiše raj već ovdje na zemlji,
A mirisom njezinog poniznog srca
Stvoritelj se sam oduševljava.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na tihe i ponizne duše i na duše male djece, koje su zatvorene u stanu Premilosrdnog Isusova Srca. Ove su duše najsličnije Tvome Sinu, miomiris ovih duša uzdiže se sa zemlje i dopire do Tvog prijestolja. Oče milosrđa, svake dobrote, molim Te ljubavlju i zadovoljstvom, koje imaš u tim dušama, blagoslovi cijeli svijet, da bi sve duše zajedno pjevale hvalu Tvojem milosrđu u sve vijeke. Amen.

Krunica božanskog milosrđa

Sedmi dan

Isus: „Danas Mi dovedi duše koje posebno štuju i slave Moje milosrđe i uroni ih u Moje milosrđe. Te duše najčešće su oplakivale Moju muku i one su najdublje prodrle u Moj Duh. One su živo ogledalo Mojeg Milosrdnog Srca. Te duše svijetlit će u budućem životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće dospjeti u oganj pakleni. U času smrti posebno ću braniti svaku od njih.”
Premilosrdni Isuse, Tvoje Srce je samo milosrđe. Primi u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca one duše što posebno štuju i proslavljaju veličinu Tvojega milosrđa. Te su duše jake samom snagom Božjom. U svakoj muci i protivštinama one idu naprijed pouzdavajući se u Tvoje milosrđe. Te duše su sjedinjene s Isusom i nose na svojim ramenima cjelokupno čovječanstvo. One neće biti podložene strogom sudu, jer će biti u trenutku smrti obuhvaćene Tvojim milosrđem.

Duša, koja slavi dobrotu svoga Gospodina,
posebno je od Njega voljena,
uvijek je blizu živog izvora,
i crpi milosti iz milosrđa Božjega.

Vječni Oče, pogledaj očima milosrđa na duše koje slave i štuju Tvoje najveće svojstvo – neiscrpivo milosrđe. One su zatvorene u Premilosrdno Srce Isusovo. Ove duše su živo Evanđelje. Njihove su ruke pune djela milosrđa, a njihove duše, prepunjene radošću, pjevaju pjesmu milosrđa Višnjemu. Molim Te, Bože, iskaži im milosrđe prema nadi i pouzdanju koju imaju u Tebi. Neka se na njima ispuni Isusovo obećanje, koje im je rekao, da: Duše, koje budu štovale Moje neistraživo milosrđe – ja ću sam braniti kao svoju slavu u životu, a posebno u času smrti. Amen.

Krunica božanskog milosrđa

Osmi dan

Isus: „Danas mi dovedi one duše, koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Neka rijeke Moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše Ja posebno ljubim. One ostvaruju zadovoljštinu Mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga Moje Crkve sve oproste i prikaži ih za njih…O, kad bi poznavala njihove muke, neprestano bi prikazivala duhovnu milostinju za njih, i otplaćivala njihove dugove Mojoj pravednosti.”

Premilosrdni Isuse, Ti si Sam kazao da želiš milosrđe. Eto, uvodim u stan Tvog Premilosrdnog Srca duše iz čistilišta koje su Ti jako drage, ali koje se ipak moraju otkupiti iz Tvoje pravednosti. Neka rijeke Tvoje Krvi i Vode, što su utekle Tvome Srcu, ugase žar vatre čišćenja, da se i tamo proslavlja moć Tvojeg milosrđa.

Iz strašne topline čistilišnog ognja
Uzdiže se jecaj Tvome milosrđu.
I doživljavaju utjehu, olakšanje i ohladu
U izlivenom mlazu krvi i vode.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na trpeće duše u čistilištu, a koje su zatvorene u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Molim Te, po bolnoj muci Isusa, Sina Tvojega, i po gorčini kojom je bila obuzeta Njegova Presveta duša, iskaži Svoje milosrđe dušama, koje su pred očima Tvoje pravednosti. Ne gledaj na njih drugačije nego samo preko Isusovih rana, Sina Tvoga Ljubljenoga, jer mi vjerujemo, da Tvojoj dobroti i smilovanju nema kraja. Amen.

Krunica božanskog milosrđa

Deveti dan

Isus: „Danas Mi privedi ohladnjele duše i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju Moje Srce. U Maslinskom vrtu Moja je duša doživjela najveću odbojnost od ohladnjele duše. Hladne duše bile su razlogom Mojim riječima: Oče, ukloni taj kalež, ali samo ako je to Tvoja volja. Njihovo posljednje sidro spasenja jest bijeg Mojem milosrđu.”

Premilosrdni Isuse, Ti si čisto smilovanje. Dovodim u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca ohladnjele duše. Neka se te zaleđene duše, što sliče mrtvim tijelima i ispunjaju Te takvim gađenjem, zagriju na vatri Tvoje čiste ljubavi. O Premilosrdni Isuse, upotrijebi svemoć Tvojeg milosrđa i uvedi ih u sam žar Tvoje ljubavi i podari im svetu ljubav, jer Ti sve možeš.

Vatra i led ne mogu biti spojeni,
Jer ili se oganj ugasi, ili će led biti rastopljen.
Ali Tvoje milosrđe, o Bože,
Još i većoj nevolji pomoći može.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na ohladnjele duše, a koje su zatvorene u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Oče milosrđa, molim Te po gorkoj muci Tvoga Sina i po Njegovu trosatnom umiranju na križu, dopusti da i one slave bezdan Tvoga milosrđa. Amen.

Krunica božanskog milosrđa

- 16:14 - Komentari (2) - Isprintaj - #

13.03.2008., četvrtak

Kao cvijeće u proljeće

Image and video hosting by TinyPic

Naše drage sestre Pohoda Marijina, smještene u svom samostanu uz kapelicu sveudiljnog klanjanja Corpus Domini u Zagrebu, od prvih su početaka Molitvenog vijenca gorljive moliteljice i podupirateljice ovog obiteljskog molitvenog apostolata. Osim molitve i bezbrojnih korisnih savjeta dale su nam i prostor za okupljanje i rad u svom samostanu. Ovaj Red priprema se za proslavu velike godišnjice: 2010. godine navršit će se punih 400 godina od one davne godine 1610. kad je sv. Franjo Saleški zajedno sa sv. Ivanom de Chantal osnovao ovu redovničku zajednicu. Duhovnu pripremu za taj veliki jubilej rasporedile su u tri godine i to ovim redom:

2007. godina bila je posvećena svetom Franji Saleškom

2008. godina posvećena je svetoj Ivani Franciski de Chantal

2009. godina bit će posvećena otajstvu Pohoda MarijinaGODINA SVETE IVANE DE CHANTAL – 2008.

Image and video hosting by TinyPic

Barunica Ivana Franciska de Chantal sa 28 godina ostala je udovica sa četvero djece. Za njezin daljni život presudan je bio susret sa tadašnjim ženevskim biskupom sv. Franjom Saleškim. Izabrala ga je za svoga duhovnika. Vezala ih je velika ljubav prema Bogu i težnja za savršenstvom. Zajedno su osnovali zajednicu Sestara Pohoda Marijina. Želja im je bila da to bude otvorena zajednica u službi siromaha i bolesnika, kojoj će moći pristupati i udovice i djevojke slabijeg zdravlja, koje ne bi mogle obdržavati pravila stroge kaluzure, ali nekoliko godina nakon osnutka, prema biskupovom nalogu, morale su se zatvoriti u klauzuru, kao uostalom u ono vrijeme i sve druge ženske redovničke zajednice.

Image and video hosting by TinyPic

Majka Ivana Franciska de Chantal bila je prva poglavarica.

Razmišljajući o velikoj obljetnici koja se približava i o osnutku i širenju samostana, sestra Alojzija Martinčević iz zajednice uz kapelicu Corpus Domini, vidjela je neke sličnosti sa Molitvenim vijencem.
Evo što nam je o tome napisala:

USPOREDBA S MOLITVENIM VIJENCEM KRALJICE OBITELJI
Kao cvijeće u proljeće

U prvoj polovici 17. stoljeća Francuskom se proširio dah "duhovnog proljeća", a potakle su ga dvije zadnje godine velikih pustošenja kuge. Već od 1631. godine sve su Kongregacije doživjele novi procvat. Samostani su se umnožili.
Iz tog poleta Red Pohoda Marijina je osobito imao koristi. Bez sumnje, bilo je to pod utjecajem svetačkog ugleda Franje Saleškoga i njegovih spisa: „Uvod u pobožni život“ i "Rasprava o Božjoj ljubavi."

Za osnivanje Reda Franjo Saleški poslužio se Majkom de Chantal. A Majka de Chantal je zračila: svi dokumenti to potvrđuju, sve oko sebe ispunjavala je neobičnim šarmom, šarmom koji joj je bio prirođen. Nešto od izvanredne „dobrote“ što se širila oko ženevskog biskupa, bez sumnje je prešlo i na njegovu najdražu kćerku. Evanđeoski bi privlačila svakog koga je srela ili s kim bi razgovarala: njen je ugled stalno rastao. Već za života, i usprkos njenom protivljenju, pozdravljali su je kao „sveticu“.

Svi ti razlozi – a i drugi više osobni – izazivali su navalu duhovnih poziva. Majka de Chantal je kočila, najviše što je bilo moguće, ta osnivanja; ali usprkos njezinoj opreznosti, kuće su se množile. „Suviše se množimo, pisala je jednog dana Majci Favre. Ne prestajem to govoriti, ali mi ne vjeruju!“

Nemojmo misliti da se ta proljetna eksplozija događala bez pljuskova i oluja. Obitelji, vlasti, sudstvo, ponekad i biskupi, dizali su se protiv osnivanja. Uglavnom ne zbog neprijateljstva, već zato što su gradovi bili preopterećeni samostanima, crkvama i kapelama. Majka de Chantal se nije uznemirivala zbog tih poteškoća. Ona se bojala pada kvalitete redovničkog duha, čistoće Saleškog duha u tim na brzinu osnovanim samostanima! „Moj Bože, govorila je 1633. evo već 59 samostana! Kako da to mnoštvo kuća za koje nemamo ni duhovna ni svjetovna sredstva održimo, sve mi to zadaje veliku bol!“ Željela je da se ne otvaraju novi samostani dok se ne raspolaže s izvanrednom poglavaricom i jezgrom solidnih redovnica... „Moj Bože, daj mi više mogućnosti da se širimo uz korijen, a ne uz grane!“

Ovaj je tekst često bio predmet razgovora s Anom, kada su se i naši Molitveni vijenci počeli naglo širiti. Nailazilo se često puta na protivljenja svećenika i na razne prigovore kao npr. «ovi vjenčići i zvončići su odvukli ljude iz naše zajednice…». Tu je bio još najveći problem pronaći dobre Marije i Marte za svaki Molitveni vijenac, zatim tražiti svećenika koji MV prihvaća, pa redovničku zajednicu. I mi smo vapile Bogu da ojača korijen.

Sada, kada je Statut prihvaćen na osnivačkoj skupštini, tek smo na pravom početku. Sada je stvar jako ozbiljna i treba uložiti sve darove naravi i milosti da naši Molitveni vijenci postanu zaista živi krugovi Crkve puni revnosti i žara. Naše Marije i Marte trebaju biti prave sestre i raditi zajedno da svaki MV bude živ i međusobno povezan u pravoj ljubavi braće i sestara.

Mi za naše Molitvene vijence molimo i osjećamo plodove molitava onih koji mole za nas. Svima od srca zahvaljujemo za svaku i najmanju žrtvu i molitvu, za svaku pažnju koju nam pojedini članovi iskazuju.
Lijepa je ova povezanost između nas i obitelji! Naše nam Konstitucije nalažu da samostan mora živjeti u punini, usklađeno s propisima Crkve, da mora živjeti svoje uključenje u Božji narod, gdje svaki član prima i naviješta Evanđelje…

Neka živi Isus, neka se širi Radosna vijest na sve strane svijeta!

Blagoslovljen budi Bog!

- 15:51 - Komentari (1) - Isprintaj - #

04.03.2008., utorak

Osnivačka skupština Udruge Molitveni vijenac Kraljice obitelji (MVKO)

Kao što smo to najavili, 09.02.o.g. održana je Osnivačka skupština naše udruge na kojoj je prihvaćen Statut i izabrano vodstvo Udruge za slijedeće dvije godine. Za predsjednicu izabrana je Ana Blažević, a za dopredsjednice gđa Mira Čiš i gđa Marina Šturlić. Duhovnici Udruge su o. Mihovil Filipović, monfortanac i don Anto Stojić, salezijanac, a savjetnici su mons. Josip Frkin, p. Mijo Nikić, isusovac i p. Đuro Filipović, karmelićanin. Uz takvo vodstvo i zagovor Kraljice obitelji nadamo se da će Udruga napredovati i ispuniti svrhu svog postojanja.

Image and video hosting by TinyPic

Evo nekoliko važnijih odredbi iz Statuta:

čl. 2. MVKO je oblik slobodnog i dragovoljnog udruživanja katoličkih vjernika u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koji se povezuju radi molitveno-duhovnog jedinstva, jačanja i zaštite obitelji te promicanja zajedničkih ciljeva radi produbljivanja svog molitvenog života u obitelji bez namjere stjecanja dobiti.

čl. 8. Cilj Udruge je okupljanje i povezivanje katoličkih obitelji i vjernika sa svrhom:
- da se obitelji vrati božansko i ljudsko dostojanstvo,
- da se molitveno i duhovno povezuju i podupiru obitelji, redovničke zajednice i svećenici,
- ostvarivanja zajedništva molitvom, euharistijom i žrtvom,
- da se odgajaju zdrave obitelji koje će se zauzimati za život i moralan odgoj mladeži,
- duhovnog i moralnog preporoda u Domovini.

čl. 9. Ciljevi MVKO se ostvaruju:
- redovnim susretima obitelji,
- duhovnim obnovama i poukama ( za obitelji, za mlade, za različita zanimanja i zvanja),
- liturgijskim slavljem i molitvom,
- tematskim sastancima upravnih tijela Udruge,
- hodočašćima,
- izdavačkom i promičbenom djelatnošću itd.

čl. 10. Članom MVKO može postati svaki vjernik - svaka obitelj, ako su spremni:
- održavati svoj molitveni dan koji obuhvaća: moliti dogovorene molitve za 31 obitelj, za sve molitvene vijence, za svećenike i redovničke zajednice i na svoj molitveni dan prisustvovati i prikazati sv. misu za molitvene vijence,
- sudjelovati na mjesečnoj sv. misi svoga MVKO,
- sudjelovati u sadržajima prema godišnjem planu i programu MVKO,
- poštivati vjerska načela i odredbe Statuta.

čl. 15. Redovnim članom MVKO postaje se potpisivanjem ispunjene pristupnice, s upisom u popis članova i primanjem iskaznice.

čl. 16. Iskaznica redovnih članova na naslovnici ima 31 cvjetnu laticu u koje su upisana imena članova, a u sredini cvijeta je upisan nadnevak molitvenog dana. Iskaznica koju prima svećenik i redovnička zajednica sadrži: redni broj vijenca, ime svećenika i redovničke zajednice i imena članova. U unutrašnjosti iskaznice upisan je molitveni sadržaj za molitveni dan.

čl. 19. MVKO može se osnivati na području biskupija i župa u RH i inozemstvu. Svaki vjernik, koji prepozna vrijednosti ovog apostolata, može pokrenuti okupljanje članova, tj. obitelji, svećenika i redovničku zajednicu za MVKO uz župnikovo dopuštenje da se služi mjesečna misa te korištenje prostora za okupljanje. Prije početka djelovanja molitvenog vijenca, treba ga prijaviti Malom vijeću u Zagrebu s potrebnim podacima. Svaki molitveni vijenac bira dvije osobe koje se brinu za funkcioniranje molitvenog vijenca a nazivaju se Marija i Marta.

čl. 43. Rad MVKO je javan. Sve odluke Skupštine, Velikog i Malog vijeća dostupne su javnosti. Javnost rada osigurava se putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine.

čl. 44. Nadzor nad radom MVKO obavlja mjesni Ordinarij prema odredbama općeg crkvenog prava, a nadležna tijela državne uprave prema odredbama pozitivnih zakona RH.

Statut stupa na snagu nakon pismenog odobrenja nadležnih vlasti.

Slike sa osnivačke skupštine

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hos<br />
 </div>
			 
</td>
</tr>
</table>

<div class= - 12:24 - Komentari (3) - Isprintaj - #

< ožujak, 2008 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Veljača 2018 (1)
Prosinac 2017 (1)
Studeni 2017 (3)
Rujan 2017 (1)
Srpanj 2017 (1)
Travanj 2017 (3)
Ožujak 2017 (2)
Veljača 2017 (2)
Prosinac 2016 (2)
Listopad 2016 (2)
Rujan 2016 (2)
Lipanj 2016 (2)
Svibanj 2016 (2)
Travanj 2016 (1)
Ožujak 2016 (3)
Siječanj 2016 (2)
Prosinac 2015 (1)
Studeni 2015 (1)
Listopad 2015 (7)
Kolovoz 2015 (1)
Svibanj 2015 (1)
Travanj 2015 (1)
Ožujak 2015 (1)
Veljača 2015 (3)
Prosinac 2014 (1)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (2)
Kolovoz 2014 (1)
Srpanj 2014 (3)
Lipanj 2014 (2)
Svibanj 2014 (2)
Travanj 2014 (2)
Ožujak 2014 (3)
Veljača 2014 (2)
Siječanj 2014 (1)
Prosinac 2013 (4)
Studeni 2013 (2)
Listopad 2013 (3)
Rujan 2013 (1)
Kolovoz 2013 (1)
Srpanj 2013 (1)
Lipanj 2013 (3)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (3)
Ožujak 2013 (2)
Veljača 2013 (5)
Siječanj 2013 (2)
Prosinac 2012 (3)

Kontakt

Linkovi


Molimo jedni za druge
 • Image and video hosting by TinyPic

  MOLITVA ZA OBITELJ

  Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji, Oče, koji si ljubav i život, učini da svaka ljudska obitelj na zemlji, po tvome Sinu rođenom od žene i po Duhu Svetom, postane izvorom božanske ljubavi za uvijek nove naraštaje. Učini da tvoja milost vodi misli i djela roditelja, za dobro njihove obitelji i svih obitelji na svijetu. Neka mladi naraštaji u obitelji nađu snažnu potporu za čovječnost i rast u istini i ljubavi! Neka ljubav osnažena milošću sakramenta ženidbe, bude jača od svake nemoći i beznađa, koje zahvaćaju naše obitelji. Na kraju te molimo za zagovor svete nazaretske obitelji, da Crkva u svim narodima na zemlji, može plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po obitelji, po Kristu našem Gospodinu, koji -je put, istina i život, u vijeke vjekova. Amen. (Ivan Pavao II)
  ===============================

  Image and video hosting by TinyPic

  MOLITVA ČINI ČUDA!.
  Milosrdni Isuse, molimo Te:

  mah - Bože milosrdni i svemogući, preporučujemo ti ovih dana naše maturante. Pošalji svoga Duha da ih prosvijetli i pomogne u rješavanju testova. Posebno Ti preporučujemo Josipa V.

  - Dobri Isuse, u tvoje svemoguće ruke stavljamo Kristijana koje boluje od teških epileptičnih napadaja. Do sada je već dva puta bio u komi, a boluje od svoje 4. godine, a sad mu je već 14. Vjerujemo da ga možeš izliječiti i olakšati patnje i njemu i njegovoj obitelji. Hvala ti, Isuse!

  - Molimo te za zdravlje naše Ane i malog Marina, budi pomoć i utjeha njihovim obiteljima,

  - Udijeli mir, slogu i ljubav obitelji naše Vlatke u dalekoj Švedskoj,

  - Kraljice obitelji, čuvaj i vodi k svome Sinu obitelj Kristine i Marija i malog Dominika iz Molitvenog vijenca Križevci, danonoćno bdij nad njima, hvala ti!

  - molimo Milosrdnog Isusa za preminulog bivšeg vugrovečkog župnika Pavla Šatraka,

  - iscijeli teške rane nastradalih obitelji Šušnjara i Pezelj, udijeli im milost da mogu oprostiti nesretnom ubojici. I Ti mu oprosti, milosrdni Isuse i daj da se iskreno pokaje, a hrabru djevojku Kristinu nagradi svojim vječnim blaženstvom,

  - za obitelj malog Petra, kojeg je zlostavljao nečovjek, da ih Bog povede u novi dom, gdje se neće svakodnevno susretati sa zlostavljačem,

  - za poginulog dječaka Roka i njegove ožalošćene prijatelje,
  Čuvaj nam ROKA u krilu svome, molimo te, dragi naš Bože...

  - za duhovno ozdravljenje i povratak na pravi put obitelji g. Mislava, neka ih vodi kroz život i štiti Kraljica obitelji,

  - Kraljice obitelji, moli za našeg Ivana ( MV Vugrovec), neka mu milosrdni Gospodin pomogne, jedna mu je noga uspješno operirana a drugoj prijeti amputacija,

  - za obitelj N.N., da zavole i požele djecu i da ih prime od Gospodina i tako obogate svoju obitelj,

  - za Božji blagoslov u novoj školskoj godini, za vjeroučitelje, nastavnike, učenike i njihove roditelje, neka svi ispune ono što Ti, Gospodine, od njih očekuješ,

  - za naše tragično preminule vatrogasce, ne dopusti da njihova smrt bude besmislena i olakšaj patnju njihovim obiteljima,

  - za obitelj gospodina Mire

  - za Katu, da joj milosrdni Isus pomogne srediti zivot i ucini je sretnom osobom, Isuse, ti to mozes!

  - za "Razočaranu" , da Isus dođe u njen život i donese joj sreću i radost i osmijeh na lice nakon tolike tuge i nesreće

  - za izlječenje djevojke Katarine,

  - za brata naše s. Antonije, da se ispune uvjeti za njegov povratak u domovinu,

  - za malog Petra, da mu iscjeliš rane koje mu je nanio nečovjek, a njegovoj obitelji pomozi da oproste počinitelju,

  - da se što prije dovrše radovi oko arteških bunara u Ngaoundere u Kamerunu i da se ti siromašni ljudi konačno napiju dobre vode,

  - za našu djecu i mlade, da ih po zagovoru Kraljice obitelji sačuvaš od lošeg društva i skretanja na krivi put.
  Sačuvaj ih od droge, pušenja i alkoholizma,

  - za mladića N.N. da se odrekne pušenja i prihvati zdrav način života,  mah