marchelina

01.05.2010., subota

Tovar Mago

Moj je dida ima tovara
Toliko ga je volija
Da je tovar duplo više
Nego šta je red
Poživija.
Tovar ka i svaki drugi
Sivoga repa i ušiju
Nikakvog posebnog poslanja
Osim povremenog nesnosnog
revanja.
Mi dica zvali smo ga tovar
Ali dida ga je zva
Moj Mago
Moj kompanjonu
Moja snago.
Svake šibenske zore u pet uri
Njih dvojica cestom
Pa u didovo polje
Hoda Mago, i svako malo staje
Dida onda sve svece skida s neba
Viče i beštimaje.
Da kvragu i tovar i politika mu
Da ga je triba odavno ubit
Da porka mizerija
Da đavlija beštija
Kad je jednoga dana
Dida iz polja doša sam
Plakala je cila kuća
A dida je po dvoru oda
Pušija
I dugo, dugo muča....


Image and video hosting by TinyPic

<< Arhiva >>