KICKBOXING

utorak, 29.12.2009.

Vlada smanjuje nagrade za sportaše

Evo, na službenim stranicama Vlade RH može se pročitati prjedlog nove uredbe o nagrađivanju sportaša za postizavanje vrhunskih sportskih rezultata

Izdvajam iz obrazloženja, a u kojem sve piše i sve je jasno:

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA UREDBE O KRITERIJIMA ZA DODJELJIVANJE DRŽAVNIH NAGRADA ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA
...
U odnosu na važeću Uredbu o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (»Narodne novine«, br. 40/2007.), ovom Uredbom preciznije su definirani kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada, te su jasnije naznačene razlike između nagrada koje se dodjeljuju i nagrada koje se mogu dodijeliti.

Naime, državne nagrade dodjeljuju se za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto, na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, te osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim športovima i disciplinama te u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe.

Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim športovima i u neparaolimpijskim športovima s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj. Neolimpijski športovi s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj sukladno ovoj Uredbi su neolimpijski športovi u kojima se kontinuirano natječe 30 i više godina do dana stupanja na snagu ove Uredbe. Neparaolimpijski športovi s duljom tradicijom
u Republici Hrvatskoj sukladno ovoj Uredbi su neparaolimpijski športovi u kojima se kontinuirano natječe 15 i više godina do dana stupanja na snagu ove Uredbe. Popis športova koji ispunjavaju navedene kriterije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donosi na prijedlog Hrvatskog
olimpijskog odbora i Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Osim toga, državne nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada športsko postignuće ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj. U ovom prijedlogu Uredbe postignuća osobite međunarodne vrijednosti i značaja su: oboren svjetski rekord na seniorskim natjecanjima u olimpijskim športovima i disciplinama, paraolimpijskim športovima i disciplinama te olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe i osvojena zlatna medalja na svjetskom i europskom prvenstvu u neolimpijskim odnosno neparaolimpijskim disciplinama u olimpijskim i paraolimpijskim športovima i olimpijskim športovima za gluhe.

Uredbom, odnosno Tablicom koja je sastavni dio ove Uredbe, točno su navedeni novčani iznosi nagrada koji se dodjeljuju športašima, športskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama, u pojedinačnim i ekipnim športovima, ovisno o rangu (olimpijske igre,
paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih, svjetska i europska natjecanja) i vremenskom ciklusu natjecanja (četverogodišnji, dvogodišnji i godišnji) u olimpijskim odnosno neolimpijskim športovima.

Polazeći od trenutne gospodarske situacije, smjernica Vlade Republike Hrvatske, Uputa za izradu prijedloga Državnog proračuna za razdoblje 2010. do 2012., iznosa sredstava za dodjelu državnih nagrada osiguranih u razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu te analize dodjeljivanja državnih nagrada za vrhunska športska postignuća u 2009. godini, u odnosu na trenutno važeću Uredbu, smanjeni su novčani iznosi državnih
nagrada.

Osim navedenog, u obzir su uzeti i komparativni podaci o visini nagrada u nekim zemljama Europske unije. Primjerice, za zlatnu olimpijsku medalju u pojedinačnim športovima, Vlada Republike Hrvatske je sukladno važećoj Uredbi športašu dodjeljivala 208.000,00 kuna, dok je nagrada za isto postignuće, preračunato u hrvatskim kunama, u Njemačkoj iznosila 108.750,00 kuna, Danskoj 94.000,00 kuna i Austriji 94.250,00 kuna.

U predloženoj Uredbi za zlatnu olimpijsku medalju u pojedinačnim športovima športašu se dodjeljuje 104.000,00 kuna.


Cijelu Uredbu s priloženom tablicom možete vidjeti OVDJE

Sve u svemu - Vlada je prepolovila nagrade i to je loša vijest, a dobra vijest je što se uredba odnosi samo na 2010. godinu, pa za nadati se da će za 2011. biti bolje.

Zašto ne?

- 23:59 - Komentari (0) - Isprintaj - #