petak, 03.06.2016.

Četiri godine ranije, a.d. 1656.

Postoje neka osjećanja koja ne trpe riječi i neke situacije koje ne trpe odluke, jer tamni vilajet je metafora kajanja šta god da se učini oči uprte u tamni vilajet gledaju kajanjem.

Hadži-Mehmed Murat bio je trgovac iz Stambola. Njegov djed Mehran radio je kao konjušar u štalama sultana Murata IV, pratio ga na noćnim pohodima kada se sultan iskradao iz palače da bi se uvjerio da li njegovi podanici poštuju zakone zabrane alkohola i odlazaka u kafane. Sultan je bio izuzetno snažan a Mehran izuzetno vjeran i smjeran, pa je odatle poteklo i porodično ime Murat.
Bogatstvo su stekli u osmanlijskim pohodima na istok, sa Safavidima (Perzija) kada su osvojili Azerbejdžan, potom i Bagdad. Kasnije su to bogatstvo održavali trgovinom koja je nakon suzbijanja bezakonja i korupcije u ojačanom carstvu počela da cvjeta.

Bosanski vilajet, beglerbegluk, bio je najpoznatija pokrajina u Turskom carstvu, što zbog kazni koje su služene u ovim zabitima, što po trgovini... Mehmed je četiri puta godišnje dolazio u Sarajevo i tu bi ostajao po mjesec dana.

Noć je bila topla, a on umoran, spusti se na mekoj sećiji saraja dok ga je san polako osvajao. Još mu je odzvanjalo u glavi kamenje koje je prštalo pod raspalim kolima karavana i topot konjskih kopita.
Ova zemlja je sva u planinama, divlja i lijepa, šumovita visokim okrutnim i privlačnim istovremeno. Zato je i zovemo brdoviti Balkan.
Čuo je glasove koji su se miješali u snu i javi i šapatom govorili u usnuloj sobi, oživjevši mu uspomene za koje nije znao kada ih je izgubio.
Mahziba, njegova kćer jedinica, godinama je nije vidio i sebi nije mogao oprostiti što je dao Sejdi Ahmed-begu, prepredenom sarajevskom trgovcu, pokvarenom koliko i dosadnom.
Dolazio je Ahmed beg u Stambol i dovodio Mahzibu, ali joj nije dao oca posjetiti. Zagrcnuo bi se svaki put kada bi izgovorio njeno ime. Zagrcnuo se i sada u snu i to ga prenu. Mehran, kćeri moja jedina! Adamova jabučica mu je djelovala otečena, izgledalo je kao da pulsira. Tri godine je nije vidio i sada je odlučio da sam razriješi tu situaciju.


12:28 | Komentari (3) | Print | ^ |

<< Arhiva >>