DVD VIRJE TAKMIČARSKE EKIPE

21.03.2008., petak

Osvrt na rad Vatrogasne zajednice općine Virje u 2007. godini


U 2007.god. zajednica je održala 15 sjednica sa 56 točaka dnevnog reda. Sjednice su održavane po ukazanoj potrebi, a raspravljalo se o problematici te razvoju vatrogastva na području koje pokriva zajednica. Za napomenuti je da osim sjednica predsjedništva, zapovjedništva i nadzornog odbora održavane su i sjednice pojedinih komisija zajednice.

Tijekom veljače i početkom ožujka održane su redovne godišnje skupštine po DVD-ima čiju analizu smo napravili na sjednici zajednice 15.ožujka 2007. Redovna godišnja skupština zajednice održana je 24.ožujka 2007.g. Godišnje skupštine društava kao i zajednice nisu bile izborne. Kao što je poznato svake druge godine zajednica organizira tečajeve za osposobljavanje vatrogasnih kadrova, tako smo kroz tečajeve održane u siječnju osposobili članstvo za zvanja mlađi vatrogasac, vatrogasac i vatrogasac l. klase. Osim polaznika iz naše zajednice, tečajeve su polazili i polaznici iz VZO-e Molve i DVD-a Kalinovac. Ispiti su održani početkom veljače. Krajem siječnja održali smo tečaj za osposobljavanje pučanstva koji je polazilo 30-ak polaznika uglavnom osnove škole. Tečajevi su održani na temelju Odobrenja za osposobljavanje MUP-a RH Odjela za vatrogastvo. Predavači su bili članovi naše zajednice s zvanjem vatrogasni tehničar ili časnik l. klase.

Predsjedništvo i zapovjedništvo zajednice između ostalih Odluka donijelo je i Odluku kojom se članici zajednice DVD-u Miholjanec stavlja na raspolaganje =40.000,00 kuna iz sredstava preventive VZŽ Kopr.-križevačke za nabavu navalnog vozila koje su i nabavili sredinom godine.

Početkom svibnja svako društvo u okviru mogućnosti i mjesnim prilikama obilježilo je Dan vatrogastva – dan sv. Florijana.

10. lipnja 2007. održali smo u Virju Općinsko vatrogasno natjecanje, na kojemu je nastupilo 11 desetina. Najbolje desetine stekle su pravo nastupa na županijskom natjecanju, koje je početkom listopada održano u Drnju. Na županijskom natjecanju nastupilo je 5 desetina s našega područja koje su ostvarile vrlo dobe rezultate.

Zapovjedništvo zajednice je na svojoj sjednici izradilo planove preventivnog dežurstva svojih članica za vrijeme žetvenih radova od 15. lipnja do 10. srpnja 2007.g. dežurstvo se provodilo na način da je svako društvo obavljalo takozvano pasivno dežurstvo s opremom i tehnikom kojom raspolože.

Tijekom ljetnih mjeseci dislocirano je jedno vatrogasno vozilo i dva vatrogasca iz naše zajednice i to iz DVD-a Virje na šibensko područje kao ispomoć priobalju za vrijeme ljetnih vrućina i velike mogućnosti izbijanja požara. U 15-ak dana boravka požare su gasili od Knina do Dubrovnika.

Povodom Martinskih dana općine Virje i vatrogasna zajednica uzela je učešća u njima i to 04. studenoga taktiko-pokaznom vježbom koja je održana u centru Virja uz dobru posjećenost mještana Virja i okolnih naselja. Na vježbi su sudjelovale članice zajednice s opremom i tehnikom koju imaju na raspolaganju.

I ove godine nad radom vatrogasne zajednice i DVD-a Virje kao stožernog društva obavljen je inspekcijski nadzor od strane inspektora za vatrogastvo PU Koprivničko-križevačke. Nadzor je obavljen u prostorijama Općine Virje i DVD-a Virje. Nakon nadzora sastavljen je zapisnik u kojem inspektor nije imao primjedbi na rad vatrogasne zajednice i DVD-a Virje.

U posljednjem kvartalu godine izradili plan rada i financijski plan zajednice za 2008.g. te ga zajedno s planovima DVD-a proslijedili u Općinu Virje na usvajanje, isti su uz manje izmjene na općinskom vijeću i usvojeni. Na samom kraju godine održali smo zajedničku sjednicu na kojoj smo analizirali rad zajednice i društava 2007.g.

U 2007.g. na području koje pokriva zajednica bila je 31 intervencija od čega 1 požar dimnjaka, 9 požara otvorenog prostora, 10 tehničkih intervencija, 2 požara gospodarskih objekata, 1 požar vozila, 5 prometnih intervencija, 2 ostale intervencije i 1 ostali požari. Gledajući ranije godine a posebno 2007.g. kada je bilo 25 intervencija broj i struktura intervencija se povećava pogotovo se događa sve više tehničkih intervencija u kojima je potrebna nova tehnika kao i osposobljeni vatrogasci koji se znaju njome koristiti.

Vatrogasna zajednica je u 2007.g. ostvarila prihode u iznosu 23.657,55 kuna i to iz nekoliko izvora 20.000,00 od Općine Virje – donacije za vatrogastvo, 1.424,55 kn od vatrogasnog doprinosa koje su uplaćivali Triglav osiguranje, Helios osiguranje i Osiguranje Zagreb 1.200,00 kuna od VZO-e Molve i 850,00 DVD-a Kalinovac kao kotizaciju za polaznike tečajeva, te 183,00 kune iz DVD-a Donje Zdjelice kao povrat sredstava prehrane radi neodazivanja za općinsko natjecanje.

Tajnik VZO-e Virje
Zlatko Vukres


- 12:16 - Komentari (7) - Isprintaj - #

17.03.2008., ponedjeljak

130. godišnja skupština DVD-a Virje

Potrebno je istaći da je na našoj jubilarnoj 130. godišnjoj bio nazočan Načelnik općinskog Poglavarstva općine Virja gospodin Mirko Perok, zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, ujedno i predsjednik DVD – a Desno Trebarjevo gospodin Mijo Brlečić, dipl.ing., predsjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko – križevačke županije gospodin Marijan Kicivoj, dipl.ing. i tajnica gospođa Mirjana Futač, te predstavnici – delegati Vatrogasne zajednice općine Virje koju je predvodio zamjenik predsjednika zajednice gospodin Vladimir Tomec, Protupožarni inspektor gospodin Mladen Jakupčić, zatim direktor Vatroprometa iz Zagreba gospodin Nenad Radojčić.Također našoj skupštini bila je nazočna ravnateljica Osnovne škole prof. Franjo Viktor Šignjar Virje gospođa prof. Marica Cik Adaković, te predstavnici udruga „Podravec“ sportsko društvo Virje, „Rusan“ Hrvatsko pjevačko društvo iz Virja, Domaćice iz Virja i predstavnici drugih Udruga.

Predstavnici političkih organizacija, HDZ – a, HSS - SDP. Naši sponzori i suradnici Pavao Begović, pekar Virje, iz Ugostiteljskog obrta „Belo Virje“, Dragutin Pavičić, te drugi simpatizeri.

Delegati naše 130. obljetnice pored bratimljenih Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Ludbrega, Gornjeg Mekušja, Petrinje, Pitomače i Nijemaca, te prijateljskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Žrnovnice kraj Splita, bilo je prisutno iz drugih Dobrovoljnih vatrogasnih društava 28 delegacioja i to iz Bedekovčine, Bjelovara, Bolfana, Donji Miholjac, Draganovec, Dugo Selo, Đelekovec, Đurđevac, Ferdinandovac, Gornja Šuma, Gračec, Hrženica, Kalinovac, Legrad, Lipovljani, Medvedička, Miholjanec, Molve, Molve Grede, Našice, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Rasinja , Selnik, Tugonica-Podgrađe, Vočin, Vukosavljevica i Žrnovnica te Javna vatrogasna postrojba iz Đurđevca.

Voditelj radnog predsjedništva bio je gospodin Mirko Horvat, zapisničar je bio tajnik Drago Hatadi, a ujedno i podnio izvješće o radu ovog društva kraz proteklu 2007.godinu.

U izvješću pored ostalog istaknuto je da se velika pozornost posvećuje ispravnosti sprava i opreme, te nabavu nove u zamjenu za istrošenu, tako da bude u svako doba upotrebljiva i djelotvorna. Ulaže se puno napora u pomlađivanje društva i edukaciji aktivnog članstva.

U toku 2007.godine Upravni i Nadzorni odbor sastao se 12 puta, gdje su se donosile za nas važne Odluke kao što su uređenje vanjske fasade vatrogasnog doma i ostalih garaža, održavanje likovne kolonije povodom nadolazeće 130 – obljetnice, u suradnji s Likovnom sekcijom HPD – „Rusan“ iz Virja, o liječničkom pregledima naših vatrogasaca, o školovanju kadrova putem pojedinih kvalifikacija, koje traju od pola godine, do godinu dana, o stručnom ispitu za samostalno vođenje raznih intervencija i pohađanje tečaja za vatrogasne časnike.

O kampiranju Mladeži u Fažani i drugim vidovima pojedinih aktivnosti. Istaknuta je pomoć sa jednim vozilom i dva vatrogasca, za vrijeme ljetnih mjeseci na Jadranu, sa sjedištem u Šibeniku.

Vodilo se rasprava oko osiguranja vozila i opreme obavezno i kasko. U izvješću istaknuto je da nije bilo nekih većih i značajnih nepogoda i požara, već manje što se vrlo brzo i efikasno rješilo. Što se tiče odaziva na požare zadovoljavajuće je jer je dolazak na odredišta dosta brz, a brojnost dobra između 20 i 40 članova.

Oprema je zadovoljavajuća bilo po pitanju voznog parka bilo potrebne opreme. Išlo se dosta na razna takmičenja sa postignutim dobrim rezultatima. U sastavu našeg društva radi i djeluje vrlo kvalitetna Limena glazba pod stručnim vodstvom prof. Franje Gečeka i Mladena Podravec dipl.oec. Glazba je imala nekoliko uspješnih nastupa, bila je domačin 19-tih susreta Puhačkih orkestara, učestvovala je na Božićnom koncertu sa udrugama općine Virja, samo da napomenem u toku ožujka ove godine gostovati će na dobrotvornom koncertu u Steinbach u Njemačkoj.

Limena glazba imade skoro nove i kvalitetne instrumente marke Yamaha. Naše društvo pored ranije iznijete suradnje sa brojnim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima preko 40 i nekoliko Javnih vatrogasnih postrojbi vrlo uspješno surađuju sa Općinom Virje, Osnovnom školom Virje, Crkvom i svim udrugama i političkim organizacijama, te pruža se pomoć na razini Općine u okviru svojih mogućnosti, ali i dobiva se pomoć - što znači obostrano.

Štefica Baruškin podnijela je financijsko izvješće, dok predsjednik Nadzornog odbora gospodin Mirko Adaković iznio je da naše društvo radi i djeluje u skladu dobrog privrednika i da je sa svojim radom prepoznatljivo, kako na razini općine, tako i šire.

Prijedlog plana i financijskog proračuna za 2008.godinu podnio je Zapovjednik Mladen Jakopović, koji plan rada sadrži nekoliko značajnih odrednica i to:

Uređenje voznog parka
Nabava potrebne opreme
Ostale tekuće potrebe
Ostale potrebe
Na kraju osiguranje potrebnih financijskih sredstava
Pored ostalog pod uređenjem voznog parka osnovno je održavanje u ispravnom stanju, te obavezno i kasko osiguranje.

Uz postojeću opremu potrebno je nabaviti odjeću za ulaz u vatru, te kemijska zaštitna odijela, te opreme za akcidentne slučajeve, kao i ostalu potrebnu opremu za tekuće potrebe, a u svrhu normalnog rada i djelovanja potrebno je podržati Limenu glazbu koja kvalitetno radi i djeluje.

Također voditi brigu o zdrastvenom stanju vatrogasaca kroz liječničke preglede, te osposobljavati članstvo putem raznih vježbi, tečajeva, doškolovanja i prekvalifikacija. Jedan od najbitnijih elemenata je i dalje osigurati dano-noćno dežurstvo u našem vatrogasnom domu, te povremeno vršenje usluga i dežurstva na objektima INA – Naftaplin.

Voditi stalnu brigu o nabavi i održavanju potrebne opreme za uspješno vršenje svih usluga i intervencija. U toku 2008. godine potrebno je uspješno realizirati dva vrlo značajna zadatka:

Uspješno pripremiti i kvalitetno održati obilježavanje 130. obljetnice našeg društva, a prema sadašnjem predviđanju u prvoj polovici rujna mjeseca.
Obnoviti vanjsku fasadu na Vatrogasnom domu našeg društva i garažnog prostora.
Potrebno je omogućiti prvenstveno Mladeži uvježbavanje i nastupe na raznim takmičenjima, a također dodati dodatne napore za proširenjem članstva našeg društva. Obilježiti značajne vatrogasne događaje kao što je Dan Vatrogastva i druge, te uključiti se u ostala zbivanja na nivou općine. I dalje surađivati na nivou općine sa svim Udrugama, te školom, crkvom, kao i drugim Dobrovoljnim i profesionalnim javnim postrojbama, a sve u cilju unapređenja društva.

Financijska sredstva predviđa se osigurati jednim dijelom iz proračuna naše općine Virje, dijelom iz sredstva sponzora i drugim donacijama, a glavni dio financiojskim sredstvima predviđa se vlastitim uslugama ostvarenim na objektima INA – Naftaplin putem „Sinaco“ d.o.o.

Pored navedenih izvješća podnijeto je izvješće sekcije Limene glazbe, koje izvješće podnio je Mirko Horvat, a u tom izvješću istaknuto je da je ista glazba u toku 2007.godine nastupila 28 puta na raznim manifestacijama i drugim obilježavanjima na nivou općine Virje i susjednim općinama u punom sastavu, a manji dio na sprovodima u Virju 37 puta.

Nakon podnijetih svih izvješća prisutni članovi našeg DVD – a prihvaćeni su jednoglasno. U pozdravnoj riječi gostiju i uzvanika iznešene su pozdravne riječi sa naznakom da je naše vatrogasno društvo radilo vrlo dobro, sa željom da tako se i nastavi sa radom. U pozdravnoj riječi načelnik općine Virja gospodin Mirko Perok također izrazio zahvalu kako na pružanju pomoći ostalim Udrugama kao i na vidljivoj aktivnosti društva, a u tom pravcu u pozdravnoj riječi iznio je predsjednik Vatrogasne zajednice Županije gospodin Marijan Kicivoj dipl.ing., ravnateljica Osnovne škole Virje gospođa prof. Marica Cik Adaković, zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice općine Virje gospodin Vladimir Tomec, zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice gospodin Mijo Brlečić dipl.ing., a u tom pravcu kod pozdravnu riječi iznosili su i drugi predstavnici kao delegati i gosti na ovoj Skupštini.

Predsjednik DVD-a Virje
Dušan Koščić


- 13:49 - Komentari (1) - Isprintaj - #

10.03.2008., ponedjeljak

Limena glazba DVD-a Virje u Njemačkoj!

Limena glazba Dobrovoljnog vatrogasnog duštva je zahvaljujući velikoj podršci predsjednika društva Dušana Koščića boravila četiri dana u njemačkom gradiću Steinbachu pored Frankfurta. Autobusom društva 29 glazbenika predvođenih profesorom glazbe Franjom Gečekom i Mladenom Podravcem kao vođom puta stiglo je predvečer 7. ožujka u Steinbach kao nastavak suradnje od dolaska njihovoga mješovitoga pjevačkoga zbora Germania u Virje i prošlogodišnjega sudjelovanja Rusanovih tamburaša i folkloraša na gala koncertu njihove zaklade Mensch fur Kind, koja sakuplja novac za djecu oboljelu od raka.

Mladi glazbenici su bili smješteni u privatnim kućama i na taj su se način stekla prava i zasigurno trajna prijateljstva. Dio članova spavao je u obližnjem hotelu.

Nakon naporna puta prva večer je ostavljena za upoznavanje s domaćinima što je u nekih trajalo i do jutarnjih sati. Drugi dan su malo umorni putnici nakon objeda razgledavali obližnji grad Gissni i obavili razgled, a navačer su zajedno s domaćinima dali večernji koncert uz sudjelovanje grupe naših tamburaša s izvornim domaćim pjesmama. Nakon koncerta nastavljeno je druženje do sitnih sati uz srdačne razgovore i razgaljena srca potpomognuta veselom svirkom i pjesmom.

Drugi su dan glazbenici razgledali poznatu zračnu luku u Frankfurtu i šetali centrom grada i tamo objedovali. Navečer su imali 15 minutni nastup na koncertu poznatih njemačkih i svjetskih umjetnika u sali s preko tisuću posjetitelja, a povodom 25. obljetnice spomenute zaklade koju vodi naš prijatelj Reinhard Schargitz. Tom prigodom razmijenili su darove s gradonačelnikm grada domaćina.

U njihovom lokalnom listu izišlo je nekoliko članaka i fotografija o Virju, a u subotu 8. ožujka tiskana je cijela stranica s desetak fotografija s cjelovečenjega koncerta 7. ožujka. kao sjećanje na lijepu večer u zajedničkom druženju.

Nakon gala koncerta koji je trajao 4 sata glazbenici su spakirali svoje stvari i srdačno ispračeni od svojim domaćina i prijatelja u 1 sat noću, 9. ožujka krenuli put Virja u koje su puni dojmova i ponešto živciranja na granici stigli nakon 15 sati vožnje, umorni, ali zadovoiljni jer će ujesen uzvratiti gostoprimstvo Puhačkom orkestru Fernwald iz Njemačke.


Preneseno sa Općina Virje

- 15:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< ožujak, 2008 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Listopad 2012 (1)
Lipanj 2012 (1)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (1)
Ožujak 2012 (1)
Veljača 2012 (1)
Siječanj 2012 (1)
Studeni 2011 (3)
Lipanj 2009 (1)
Svibanj 2009 (1)
Travanj 2009 (1)
Ožujak 2009 (1)
Lipanj 2008 (2)
Svibanj 2008 (1)
Ožujak 2008 (3)
Veljača 2008 (1)
Listopad 2007 (3)
Rujan 2007 (1)
Kolovoz 2007 (4)
Srpanj 2007 (9)
Lipanj 2007 (11)
Svibanj 2007 (9)
Travanj 2007 (6)
Ožujak 2007 (3)
Studeni 2006 (1)
Listopad 2006 (2)
Rujan 2006 (4)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Posjetitelja ukupno:

Kontakt:
Franje Lugarića 13
Virje 48326

Tel:048/897-720
Tel/Fax:048/897-151


Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Virju uvjetovali su prilično česti veliki požari što su obično spalili velik broj kuća. Kuće su u to davno doba, u XVI. i XVII. stoljeću, mahom bile drvene, slamom ili daščicama pokrivene, a isto tako ili još lošije bile su sagrađene i pomoćne zgrade. Postojale su još i velike obiteljske zadruge pa je u ponekim kućama zajedno živjelo i do 15 članova obitelji. Za njihovu prehranu i opskrbu trebalo je dosta živežnih namirnica i ostalih odjevnih i drugih predmeta pa je za to trebalo i dosta prostora i raznih zgrada gdje se tkalo platno, prerađivala koža za obuću i sve što je trebalo. A to sve bilo je prilično zbijeno, na relativno malom prostoru. Tako je virovski župnik godine 1850. zapisao: "Selo posjeduje jedan lijep crkveni trg i do 16 ulica."

Prvi veliki požar što je pogodio Virje nakon prestanka opasnosti od turskih pustošenja koncem XVII. stoljeća zabilježen je godine 1735. Tada je izgorjelo 115 kuća, a i crkva svetog Martina, sa svim oltarima, te su od nje ostali samo zidovi. Čak su se rastopila i zvona,a izgorio je i župni stan. Znamo li se da je u Virju tada bilo četiristotinjak kuća, lako je shvatiti da je tada izgorjelo više od četvrtine sela.

Sljedeći veliki požar pogodio je Virje godine 1818. na Veliku srijedu, 18. ožujka. U ulici Mitrovici izgorjelo je 18 gospodarstva a požar je izbio u kući obitelji Pavušin, no već tada pokazala se znamenita 'virovska solidarnost'. Na poticaj župnika Uzorinca sabralo se toliko mesa, žita, brašna, kruha, kolača, slanine i jaja da nikome od 'pogorelaca' nije ničega uzmanjkalo nego su ipak svi mogli proslaviti Uskrsnuće gospodinovo. A poslije Uskrsa cijelo selo je prionulo na posao i još iste godine većina stradalnika je imala izgrađene nove i suvremenije kuće, a ujedno je načinjen i bolji raspored kuća u tom dijelu sela.

Dana 3. kolovoza godine 1865. u jedan sat popodne nastala je vatra u štaglju Ivčaca, a požar se proširio na Šadekovu i Šklebarovu ulicu, na Mitrovicu te Cigansku ulicu i 'ulicu za Juranićevom kućom'. Izgorjelo je 75 stambenih kuća , a ukupno 270 zgrada. Prema službenoj procjeni načinjena je šteta od tristo tisuća forinti što je onda bio golem novac. Čak "...878 'duša' ostalo je bez sve imovine, bez kruha i ruha..." te im je ostalo jedino da "...oplakuju gorak udes svoj i zaplakanim očima izgledaju pomoć i potporu od Boga i od dobrih ljudi..." ("Spomenica", str. 30).

No, najvažniji požar je iz godine 1878. O njemu u "Spomenici" na stranici 90. i sljedećim piše: "Dana 20. ožujka porodi se u četiri sata poslije podne i zlobnom rukom bi podmetnuta vatra u kući trgovca Ante Muhvića, kbr. 741, u Gospodskoj ulici. Kako je silni vjetar sjevernjak puhao, vatra je u tili čas zapalila Pihlerovu i Trninićevu zgradu te poharala čitavu Goričku ulicu prema groblju. Sreća je što je kapela sv. Jakoba na brdašcu i prilično osamljena pa ne postade plijenom vatre, jer su i gdjekoji križevi na groblju obgorjeli."

Taj požar godine 1878. bio je i najneposrednijim povodom da je 13. lipnja iste godine u Virju osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo. O tome u "Spomenici" na stranici 95. piše: "Zbog porodivše se silne vatre, koja je veoma mnogo štete načinila, i što je mjesto Virje samo po sebi najveće selo u trojednoj kraljevini, pa da se i u buduće svaka takova nesreća namah u početku svom uduši i otkloni, stupi u dogovor mjesno općinsko poglavarstvo, s mjesnom inteligencijom i ovadšnjimi zanatlijami, te odlučiše u Virju ustrojiti vatrogasno društvo. Društvo je uistinu ustrojeno, ima djelujućih i podupirućih članova, lijepo je odjeveno, za gašenje vatre uvježbano, te svim potrebnimi spravami opskrbljeno.