srijeda, 05.08.2009.

ARHIZAM - mali priručnik za početnike8.dio

SVE TO LIJEPO ZVUČI,MEĐUTIM,NIJE LI TO IPAK SAMO UTOPIJSKI SAN?Utopija je sve ono što nije ostvareno,što ne znači da neće biti ostvareno.Nazivajući stvari utopijom,danas se jačešće želi reći kako je riječ o neostvarenivom,dakle,nečemu od čega treba odustati,jer je nemoguče.Naravno sasvim je jasno kome odgovara takav stav i uvijeravanje kako je društvo ravnopravnosti i slobode utopija.Istovremeno za mnoge ljude je jednostavnije prihvatiti ovakvo stanje u društva,bez obzira slagali se s njim ili ne,pa su skloni odmahnuti rukom i reći "To je utopija,nema šanse".
Ako opet pogledamo na povijest i sve promijene koje su se događale tijekom ljudske povijesti,sasvim je jasno da su mnoge političke ideje nazivane utopijom.Tako je ukidanje robovlasničkogg društva i prelazak u feudalno smatrano utopijom.Nestanak monarhija i uspostava parlmentarne demokracije je također smatrano utopijom...Zapravo je svaka promijena dominantnog stanja i uspostava novih vrijednosti smatrana utopijom,barem do trenutka kada bi se dogodila.
U trenutku kada utopija postaje stvarnost,govorimo o postizanju jednog cilja r/evolucije,a to je zapravo pravi početak naglog razvoja pokrenutog procesa.
Zapravo je sve stvar našeg osobnog shvaćanja stvari.
Sve kreće od čovjeka.Ideja o autoritetu leži "u glavi",a ne u stvarnom autoritetu koji netko ima.Naravno,ako osporimo nečiji autoritet,protiv nas će upotrijebiti silu,međutim,sila je samo sredstvo postizanja poslušnosti,a ne stvaran i razuman razlog zašto bi netko imao autoritet nad nama.


Eto ovim bih zatvorio knjižicu Anarhizam - priručnik za početnike.Nadam se da če puno njih opravdati anarhistički pokret i jednom za svagda shvatiti da se radi o nenasilju ,kao i zaštiti životinja,prirode,ljudskih prava...
zahvaljujem na pažnji

- 20:14 - Komentari (9) - Isprintaj - #

ANARHIZAM - mali priručnik za početnike7.dio

DOBRO,RECIMO DA BI TO TAKO FUNKCIJONIRALO,NO KAKO DOĆI DO TAKVOG DRUŠTVA?

Tijekom povijesti bilo je različitih pokušaja stvaranja takvog društva.Niti jedan od tih pokušaja nije trajao duže od par godina.Zapravo,jedini pokušaj koji je bio najbliži tom cilju dogodio se u Španjolskoj,između 1936.i 1939.godine.O tome su napisane mnoge knjige,te se često navodi kao vrlo uspiješan primjer,međutim,sve skupa bilo je kratkog vijeka,jer su komunisti (po Staljinovom naređenju) slomili svaki pokušaj daljnje društvene promjene koja se tamo događala.
No,nećemno se zadržavati na povijesnim primijerima - o tome možete pročitati i pronaći cijeli niz druge literature.
Sasvim jasno da do društvenih promjena ne dolazi "preko noći".Na taj naćin se mjenja vlast,no ne i društveno uređenje,jer postoji sustav vrijednosti se ne može promijeniti od danas do sutra.Dakle riječ je o procesu.Taj proces možda najbolje opisuje riječ (koja se u posljednjih deset godina sve češće pojavljuje) r-evolucija.
Za razliku od revolucije,koja znači promjenu "preko noći",barem u onom klasičnom shvačanju te riječi,revolucija uključuje proces prije same promjene,samu promjenu i vrijeme nakon promjene,jer neprestano traje i pitanje je da li ikad prestaje.Taj proces se događa postupno,dug je i obuhvača sve segmente života,tražeći prvo osobnu promjenu kod svake pojedine osobe u društvu,što zapravo postupno vodi i društvenoj promjeni,kao konačnom cilju.On uključuje primjenu novog sustava vrijednosti na svakidašnje situacije,prakticirajnja novih oblika organizacije i razne društvene,ekonomske i sl."eksperimente", kojima bi se pokazalo kako je uistinu moguće organizirati život na drugačiji način,ali i koji bi pokazali nek od mogučih puteva za postizanje samog cilja.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Pokušaj postizanja nagle promijene,kada se malo bolje pogleda,u ovom trenutku bi (baš kao i u povijesti) značio ogroman društveni sukob,prvenstveno zbog postoječeg vrijednosnog sustava koji ne prihvaća niti najmanje promijene,a kamoli neke druge koje bi ga u cijelosti dovele u pitanje.Pokretanje takvog društvenog sukoba bi značilo rat,a kao konačan ishod tog rata imali bi nametnuti sustav vrijednosti,bez obzira na to tko bi bio poražena,odnosno pobijednička strana.Time bi zapravo svi bili poraženi,a društvo bi ostalo (u vrijednosnom i organizaciskom smislu) tamo gdje se nalazi danas - jedni bi vladali,drugi bi izvršavali.
To ipak ne znači da se treba prepustiti apatiji i uvijerenju kako danas nije moguče bilo što promijeniti.Čak naprotiv,nužno je svim mogučim i prihvatljivim sredstvima pokušati približiti sebe i druge tom društvu ravnopravnosti i potpune slobode.Novi sustav vrijednosti zahtijeva i nove modele dijelovanja.Razni proojekti solidarnosti,uzajamne pomoći,nehjerarhijske organizacije,alternativne edukacije,zaštite prirode,alternativnih načina proizvodnje,itd. su samo jedan od načina dijelovanja.Također,nužno je opet i iznova dovoditi u pitanje sve nametnute autoritete i strukture,te svojim primijerom nuditi alternativna riješenja,a ne prihvaćati kompromisne situacije koje nas na kraju,iz kompromisa u kompromis,odvode u krajnju poslušnost i pretvaraju u nečije podanike.Ne treba imati podanike i ne treba biti podanik.To je jednostavna filozofija.
Naš svakodnevni život i dijelovanje nas odvode u jednom ili drugom smijeru.Time,zapravo,sami biramo što želimo,unatoč činjenici da smo ponekad prisiljeni učiniti neke stvari i protiv svoje volje.To nikog ne treba spriječiti u pokušaju ostvarivanja drugačijih ciljeva.Ne,baš naprotiv,to nas može ohrabriti da se još jače potrudimo promijeniti takvo stanje stvari.
Sve to je dug i ponekad težak proces,ali ako u njemu ne sudjelujemo,biti če još dužii teži.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

- 18:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ANARHIZAM - mali priručnik za početnike 6.dio

KAKO BI DRUŠTVO BILO ORGANIZIRANO I TKO BI GA ORGANIZIRAO?

Na početku je nužno reći da ne postoji "univerzalno riješenje" koje će svugdje u svijetu funkcijonirati.To je ideja koja njeguje razne totalitarne i autoritarne ideje,a to je u stvaranju jednog uistinu slobodnog društva potpuno neprihvatljivo.Do danas su svi pokušaji organiziranja na jedinstven(univerzalan) način propali - povijest je prepuna takvih primjera.Strašna je pomisao na postojanje pokušaja primjenjivanja istog modela na svako društvo,bez obzira na kulturni,lokalni i svaki drugi kontest.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Društvena organizacija i oblik koji će ona imati ovisi isključivo o samom društvu,odnosno o zajednici o kojoj je riječ.Već smo utvrdili kako je ideja o anarhistčkom društvu bazirana na manjim zajednicama,decentraliziranim ali povezanim.Unutar manje zajednice je puno lakše donositi zajedničke odluke,te je jednostavnije uskladiti različite želje i potrebe.To je jedan od osnovnih uvijeta općeg zadovoljstva - svatko u potpunosti mora ostvariti svoje potrebe i svatko mora biti u mogučnosti sudijelovati u procesu odlučivanja.
Dakle , organizacija bi počivala na tim malim zajednicama (da li govorimo o desetinama,stotinama ili tisućama ljudi,to je također pitanje samih zajednica) i u svakoj pojedinoj osobi unutar njih,a njihova povezanost i koordinacija bi postojala u onoj mjeri u kojoj je to uistinu potrebno.Danas se najčešće govori o povezanosti koja zadovoljava formu (ulazak u razne federacije,integracije,institucije i sl.),dok zapravo takav oblik udruživanja i povezivanja ne zadovoljava potrebe društva.No,znamo čije potrebe zadovoljava,zar ne?Nema potrebe stalno ponavljati očito...
Drugo bitno pitanje kod organizacije društva je pitanje teritorija.Granice,kakve danas poznajemo,su neprirodne i kao takve nemaju drugu funkciju osim što označavaju teritorij koji kontrolira pojedina politička i ekonomska elita.Kao takve,postaju nepotrebne,a organizacija zemlje postaje prirodnija,kroz stvaranje bio-regija,koje nisu podijeljene strogim granicama i koje su usko povezane.Bio-regije oduvijek imaju važnu ulogu u životu ljudi.Ljudi su uvijek naseljavali pojedine bio-regije zbog određenih pogodnosti - pitke vode,plodne zemlje,šume i na tisuće drugih razloga koji su omogučavali zadovoljavanje ovih ili onih ljudskih potreba.Pitajte bilo kojeg znanstvenika i odgovor na pitanje o bio-regijama će biti "Da,to su jedine ´granice´koje priroda poznaje".S obzirom da je čovijek sastavni dio prirode,što bi onda bilo prirodnije od ravnanja prema samoj prirodi?
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Naravno,organizirati život u skladu s prirodom ne znači u potpunosti napustiti tehnologiju i sve ono od čega je ljudska vrsta došla kroz proces evolucije.Sasvim je sigurno da če postojati zajednice koje će napustiti tehnologiju i vratiti se primitivnim oblicima tehnologije i proizvodnje,međutim,to nije nužan korak za cijeli svijet.
Danas se tehnologija (zlo)upotrebljava vrlo neodgovorno i često kao još jedno sredstvo stjecanja moći (bilo koje vrste).Ipak,odgovorno korištenje tehnologije i,što je izrazito važno,korištenje zbog stvarnih potreba značilo bi stvarnu pomoć u organizaciji proizvodnje,prijevoza i sl.Recimo,automobili su dobar primjer današnjeg krivog odnosa prema tehnologiji.Kako pitate se?Pa,sasvim je jasno i poznato da su automobili i cijela prateća industrija izrazito šteti (na više naćina),međutim,manje je poznato da postoje jednako učinkovite alternative u prijevozu,koje nisu štetne ili su tek neznatno štetne.Pa,zašto se ne koriste već danas? Zato što stara tehnologija nije dovoljno iskorištena i zato što novi oblici prijevoza ne smiju postati dio masovne proizvodnje dok se u potpunosti ne iscrpe stari.Velike industrije imaju kontrolu nad tim i unatoč činjenici da su sve štetnosti poznate , nastavljaju skrivati nova znanstvena postignuća i promovirati stara.To je tipičan primjer neodgovornog korištenja tehnologije ,a drugih,sličnih primjera ima na tisuće.
Takvo korištenje tehnologije je uvijetovano društvenom organizacijom kakvu danas poznajemo - umjesto da je tehnologija u službi ljudi,ljudi su u službi tehnologije.
Naime,odgovorna upotreba tehnologije može uvelike olakšati organiziranje proizvodnje i samim time osigurati neke od ljudskih potreba,a da se pri tome troši što manje rada,vremena i prirodnih sirovina.Način upotrebe tehnologije je društveno pitanje,a ne pitanje pojedine industrije,te stoga nalazi svoje mjesto u djelu o društvenoj organizaciji.

- 17:19 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ANARHIZAM - mali priručnik za početnike 5.dio

ALI NA TV SU POKAZALI NASILNE DEMONSTRACIJE I ANARHISTE...KAKO BI ONDA UOPČE DOŠLO DO TAKVOG NENASILNOG DRUŠTVA


Da,pitanje nasilja i nenasilja unutar samog anarhističkog pokreta je veliko pitanje,odnosno,najčešće pitanje je koliko nasilja i kakvo nasilje.Već smo utvrdili da je trenutna struktura i organizacija društva uvelike bazirana na nasilju,tako da je i odnos svake pojedine osobe u društvu prema nasilju različit.Isto se može reči i za osobe unutar anarhističkog pokreta,ali s jednom razlikom.Naime,unatoč činjenici da postoje "frakcije"(ako se to tako može nazvati)koje naginju ekstremnom nasilju,one ipak čine toliku manjinu da možemo reči kako govorimo o zanemarivom broju.Zatim imamo veću skupinu koja ne smatra nasilje jedinim putem,međutim,određene vrste nasilja smatra korisnima - tu se prvenstveno misli na nasilje nad objektima,dakle,nanošenje ekonomske štete,razne vrste simboličkog nasilja,koje nikako nije usmjereno protiv ljudi.Najveći dio pak zastupa prilično nenasilne modele djelovanja,iako če i to od starane medija,političke i ekonomske elite biti proglašeno nasiljem(čime to djelovanje postaje "ilegalno"ili na rubu legalnog),a to uključuje štrajkove,blokade prometa i proizvodnje,okupacije stambenih i proizvodnih prostora,i sl.akcije,unutar kojih je jasan cilj,a količina nasilja je svedena na nužan minimum(samoobranu).Zadnju skupinu,odnosno,opet jedan ekstreman dio čini "frakcija"koja zagovara potpuno nasilje i to u svakoj situaciji,čime isključuje i mogučnost samoobrane.Tu je također riječ o manjini,koja ima izrazito mali broj zagovornika.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Ako pogledamo na ovaj opčeniti pregled stavova prema nasilju,odnosno nenasilju,sasvim je jasno da govorimo o širokom spektru stavova,unutar kojeg ipak dominira nenasilje,ali u onoj mjeri u kojoj je to prihvatljivo s obzirom na trenutno stanje u svijetu.
Mediji često traže spektakl koji če povećati prodaju pojedinih novina, ili gledanost i samim time prikazuju samo ono što je spektakularno,a vrlo je rijetko ili gotovo nikad ne govore o sadržaju koji stoji iza pojedine anarhističke ili neke sl. manifestacije.Ako ne dođe do nasilne situacije na manifestaciji na kojoj se očekivao takav spektakl,izvještaj če ipak sadržavati rečenicu "došlo je do sukoba s...",jer to daje na dramatičnost cijeloj priči,,unatoč činjenici da ne postoji niti jedna fotografija ili snimka tog "sukoba".To se dogodilo dovoljno često da možemo govoriti o tome kao uobičajenoj pojavi unutar medija.To također puno govori o tzv. "objektivnosti" pojedinih medijskih kuća.
Naravno,to ipak ne znači da se pojedine nasilne situacije nisu dogodile,pitanje je na koji način,zbog čega,protv čega je to nasilje bilo usmjereno i koliko ga je uistinu i bilo?
Najčešći problem koji se javlja tijekom masovnih okupljanja i prosvijeda je otvaranje mogučnosti za razne osobe sklone nasilju da to nasilje i prakticiraju.Ne zbog toga što to smatraju politički motiviranim nasiljem,već naprosto zato što su sklone nasilju - no,to nas vraća na priču o poremečenom sustavu vrijednosti (što ono nije) koja omogučava stvaranje osječaja moći,tj.nadmoći.
S druge strane gledajuči na anarhističke stavove prema nasilju,pogotovo organiziranomnasilju,kao što su ratovi ili teroristički napadi,sasvim je jasno je da govorimoo o sasvim nenasilnom pokretu.Evolutivni proces,koji je anarhizam proživio još krajem 19.st.,je prekinuo povezanost sa idejom o "propagandni djelom",odnosno političkim atentatima,,čija je svrha bila pokazati da je moguče "ukloniti"svakog diktatora.Tih par godina ekstremnog nasilja nikom nije donijelo ništa dobrog,pa su i najradikalniji zagovornici,"propagande djelom" ubrzo odustali od te metode ili čak počeli osuđivati kaopotpuno neprihvatljivu.
Danas zato govorimo o pokretu koji se protivi tako organiziranom nasilju,jer njegova jedina svrha može biti stjecanje moći nad nekim.Tako je terorizam,bio upakiran u rat(legalan terorizam) ili ne (ilegalan terorizam),potpuno neprihvatljiv koncept,zato što nudi strah,mržnju,još više nasilja i zato što ga u pravilu provode skupine koje žele nametnuti svoj sustav vrijednosti,koji često nije posebno drugačiji od dominantnog,samo je riječ o drugim ljudima koji provode vlast.
Sve to također nalazi svoju osnovu u činjenici da je terorizam nastao (to je povijesna činjenica) kao model kojim je država (tu govorimo još o antičkim državama,ali i mnogim kasnijim) držala svoje podanike u pokornosti u trenucima kada bi postojala opasnost od pobune ili neposlušnosti.Teror,dakle širenje straha,najbolje provodi onaj tko ima monopol nad nasilnim sredstvima i institucijama,te tko ih može koristiti u najširoj mjeri.To se uvijek,baš kao i danas,bile države.Tek kasnije u povijesti se taj model počeo koristiti i na nižim razinama,ili čak individualno,međutim,najjači u toj "igri" je uvijek ostala država.Pogledajte samo ratove i način na koji se vode,te što se sve događa u ratovima...Cijela povijest je prepuna nabijanja na kolac,razapinjanja,mučenja,kuli od kostiju i sl. gadosti,a sve to je imalo za svrhu jedno - širenje straha (terora).
Rat i terorizam ne mogu biti put u jedno nenasilno i neautoritarno društvo.Ratovi se danas isključivo vode zbog "postizanja mira", a koliko je apsurdna ta izjava ne treba ni govoriti.Niti jedna vojna sila ne postoji zato da bi "kontrolirala,osvajala i zastrašivala", već isključivo zbog "očuvanja mira".To je jednako kao da kažete da ste zapalili kuću kako bi je zaštitili od požara.
Takav način djelovanja je, iz anarhističkog polazišta,potpuno neprihvatljiv.Zato je i osnova svakodnevnog anarhističkog djelovanja i razvoja društvenih projekta nenasilna,a pojedinačne nasilne ispade tijekom velikih manifestacija ostavljamo otvorenima za diskusiju.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!zuboEto dragi moji posjetitelji da vas ne razočaram do kraja,slijede još dva kratka nastavka i s početnicima smo gotovi.nadam se da uživate u ovim strahotoplotnim vremenskim pogodama.

- 10:16 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Srpanj 2011 (1)
Siječanj 2010 (1)
Kolovoz 2009 (4)
Prosinac 2008 (1)
Listopad 2008 (6)
Rujan 2008 (17)
Kolovoz 2008 (13)
Srpanj 2008 (5)
Lipanj 2008 (10)
Svibanj 2008 (16)
Travanj 2008 (6)
Ožujak 2008 (5)
Veljača 2008 (23)
Siječanj 2008 (35)
Prosinac 2007 (24)
Studeni 2007 (18)
Listopad 2007 (3)
Rujan 2007 (25)
Kolovoz 2007 (19)
Srpanj 2007 (16)
Lipanj 2007 (6)
Svibanj 2007 (7)
Travanj 2007 (17)
Ožujak 2007 (7)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Komentari On/Off

Image Hosted by ImageShack.usPREKODIRAO MI I POMOGAO UREDIT BLOG: Dominic


BLOGOVI PO KOJIMA PROŠARAM


mrak66
noćna mora
slaven
satan šakić
Baka Kmica
CUT ME...And Kiss The Raven
Poison Girl
Dominic
Fantom Slobode
Bloody
Dežurna Vještica
denco
VampLady
nevjerojatno,ali istinito
Idira
Androgyny
PoisonIvy
Suden Joiku
Tinolovka
LobyM
Beautiful Nightmare
Fetusič
Poison
Snow White Queen
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
website design
website design


CURRENT MOON


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

OPIS BLOGA

KROZ MOZAK ULETI KROZ PRSTIĆ IZLETI


GLASAJTE,JAKO MI JE VAŽNO!!!

Image Hosted by ImageShack.us
GLAZBA :
GOTHIC ,DEATH IN JUNE,OLD BUT CAVE, DEAD CAN DANCE ,INDUSTRIJAL,ELEKTRO,PREKO GOE , DO PSYCHODELIČNOG AMBIJENT CHILLOUT-A

KNJIŽEVNOST:
BUKOWSKI,KAFKA,E.A.POE,MILER,TAGORE,BAUDELAIRE,MANN,VASKO POPE...

HOBBY:
FOTOGRAFIJA,KRISTALI,EZOTERIJA,...

KUĆNI LJUBIMAC:
NAJDRAŽI I NAJMILIJI PAS NA SVIJETU - MAZA (lelica)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

DUGINE BOJE

Image Hosted by ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

alt="QuickPost" border="0"> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Image Hosted by ImageShack.us

DRUGA STRANA

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se