Baby boom u Radonićima

četvrtak , 19.07.2007. Antonio, Ivan, Antonija i Roko Radonić

Nije tajna da je Vrgorsku krajinu odavna zahvatila teška depopulacija, koja traje još od šezdesetih godina prošlog stoljeća. No, iako je situacija prosječno vrlo loša, u krajini postoji nekoliko iznimaka. Jedna od takvih je zaseok Radonići u selu Kotezi. U tome zaseoku već desetak godina vlada pravi baby boom, budući da se tada veći broj mladića iz zaseoka oženio, a djeca su bila normalni nastavak većeg broja brakova. U zaseoku živi 52 mještana, svi Radonići, od čega 14-oro djece mlađe od 11 godina, a dvoje se treba uskoro roditi. Iz toga je lako izračunati da udio djece mlađe od 11 godina (plus dvoje koje se ubrzo treba roditi) iznosi 31%, ili skoro trećina. Za budućnost Radonića se ne treba bojati. Nažalost tako povoljnom demografskom situacijom se može pohvaliti vrlo mali broj naselja u Vrgorskoj krajini. Dobar primjer je Radonićima susjedni zaseok Stankovići gdje se u 15 godina rodilo samo dvoje djece, a u zaseoku živi 22 mještana. Takva alarmantna situacija bi trebala zabrinuti vrgorsku vlast da učini potrebne mjere za ublažavanje demografskog izumiranja.
Na ovoj fotografiji stoje redom: Antonio Radonić (3), Ivan Radonić (4), Antonija Radonić (1,5) i Roko Radonić (3,5) godine.

<< Arhiva >>