14

srijeda

listopad

2009

maja & vuneni

gledaj kako prelazi cestu oprezan kao da će svakoga časa auto udariti baš njega. gleda prvo lijevo pa onda desno i kada je potpuno siguran, onda krene. pa njega sve obilazi, i sreća i nesreća, samo ga ona nije zaobišla.

<< Arhiva >>