Nepoznati Zagreb

01.07.2016., petak

Teslina "gljiva" izrasla uz Solarni pleksusJarun. Snimio: Vanja


Kad smo već kod ostavštine IN Music festivala, kad se odvezu palete o kojima sam pisao u jučerašnjem postu uz jezero će ostati samo replika Teslinog tornja koja je izgrađena za potrebe festivala, a, koliko čujem, mogla bi i biti darovana gradu i ostati na Jarunu za stalno.

Toranj je sam po sebi fora, zanimljiva građevina koja odaje počast jednom od naših najvećih znanstvenika čija uloga, rekao bih, još nije do kraja vrednovana. No, ono što mi smeta je što su ga organizatori festivala "nalijepili" na Solarni pleksus Marka Pogačnika tako da toranj gotovo dotiče njegove kamenove i remeti inače skladnu cjelinu otoka. Jasno mi je da je za potrebe festivala to bilo najbolje moguće mjesto kako toranj ne bi ometao njegove aktivnosti, a bio dobro vidljiv iz ostatka parka, no sada, kad je festival otišao, rado bih ga vidio na nekoj drugoj lokaciji gdje bi širio svoj lik bez ometanja tuđih (također vrlo uspjelih) umjetničkih intervencija.

Što vi mislite o tome?

Ja bih ga možda najradije pomaknuo na drugu stranu otoka, prema Savi, i tako izbjegao njegovu "interferenciju" sa Solarnim pleksusom i Labirintom.Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja

Oznake: Jarun, IN Music festival, trešnjevka, solarni pleksus, Nikola Tesla, Teslin toranj


- 11:23 - Komentari (4) - Isprintaj - #

09.04.2014., srijeda

Umjetnost između grada i prirode – Solarni pleksus EuropeSnimio: Vanja


Snimila: Anica Mazura


U prošlome postu sam se bavio Markom Pogačnikom i njegovom litopunkturom grada. U knjižici Marka Pogačnika: "Vitalnoenergijski sustavi Zagreba - vodič litopunkture grada" (izdavač: Sirion, centar za očuvanje prirode i zdravlja, 2005. godina) posvećenoj toj umjetničko-ekološkoj instalaciji spominje se i namjera postavljanja još jedne slične instalacije, Solarnog pleksusa Europe.

"Slijedeći bi logičan korak bio da se kralježnica Zagreba uključi u kralježnicu naredne cjeline prostora, Europe. Radeći u europskim zemljama, otkrio sam da to postoji - kao nekakav međuoceanski energijski kanal koji prolazi atmosferskim prostorom, a povezuje Mediteransko more s Atlantskim oceanom.

Na Kreti je korijenska čakra Europe. Kreta ima jake veze s dubionom Zemlje. Krunska čakra je na drugoj strani tog kanala, an Islandu.Preneseno na prostor Zagreba, Mirogoj bi se odnosio kao Island, a Siget na Kretu. Zagreb leži baš na rubu solarnog pleksusa Europe. Područje solrnog pleksusa velik je krug između Frankfurta i Zagreba, Praga i Berna, a s talijanske strane je tu Milano. Odgovarajuće mjesto na kralježnici Zagreba je područje kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

...

Model solarnog pleksusa Europe bio bi postavljen poput Stonehendgea, kao kompozicija od 61 velikog granitnog bloka, od kojih bi svaki predstavljao jedan vid, jednu kvalitetu. Preko kozmograma od bronce na tim kamenovima, oni bi se doveli u rezonanciju s određenim mjestima na području solarnog pleksusa Europe. Tako bi čovjek na jednom mjestu mogao doživjeti vitalonoenergijski krug srednje Europe."


Tako je govorio Marko Pogačnik, autor instalacije "Solarni pleksus Europe" koja se nalazi na Otoku hrvatske mladeži (nekada zvanom Otok mladosti), jednom od najudaljenijih kutaka Jaruna. Jedini kopneni prilaz tom otoku je sa južne, od grada najudaljenije strane, a na njemu nema nikakvih ugostiteljskih sadržaja, sav civilizacijski sadržaj otoka se sastoji od asfaltirane staze u obliku petlje i jednog javnog WC-a. I, naravno, Solarnog pleksusa, na samome kraju otoka, te Labirinta uskrsnuća i sedam planeta, koji se nalazi usputno, na prilazu Solarnom pleksusu.Pogled na satelitsku snimku na kojoj se razanaje oblik sunca. Preneseno sa bloga "Čarobna šuma".Hladno zimsko jutro uz Solarni pleksus. Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Proljetno jutro među kamenovima. Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Kamen i jezero. Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Miran je to kraj, jedan od najmirnijih. Tamo nema gužve, nema ni bučnih skupina, roštiljanja, glasne muzike, plaža ... za lijepih dana do otoka dolazi muzika s druge strane jezera, od brojnih lokala sa gradske strane, no to su ipak samo odjeci - prava muzika tog otoka je pjev ptica, zvuk zrikavaca, kreket žaba, huk vjetra u krošnjama. Posjetioci tog kamenog sunca su uobičajeno tihi ... odaberu neki od kamenova, pronađu najudobniji položaj za sjedenje ili ležanje i izlože se atmosferi tog posebnog mjesta: miru, suncu, vjetru. Neki od kamenova su omiljeniji od drugih - glađi su, sa više ravnih površina, okrenuti suncu - dok su drugi pogodniji kao izvor dječje zabave, za penjanje ili skakanje. Zanimljivo je da se oblik sunca sa zrakama sa tla jedva razaznaje, mnogi ga posjetioc uopće ne uoči. Stijene na prvi pogled izgledaju kao da su slučajno razbacane po livadi. Dugo vremena je sa južne strane, uz asfaltiranu stazu, bio niski drveni vidikovac sa kojeg se pružao nešto bolji pregled nad kamenovima ... na žalost, vidikovac je dotrajao i tokom ove zime 2013./2014. je uklonjen, od njega je ostalo samo malo betonsko postolje.

Na nekim kamenovima se nalaze kozmogrami, ukupno njih 37. To su kamenovi koji predstavljaju određena mjesta Evrope i tim su kozmogramima kamenovi povezani sa tim mjestima. Svaki kozmogram nosi određeni simbol kao veza Solarnog pleksusa sa dotičnim mjestom ... na žalost, neki kozmogrami su ukradeni, no velika većina je još tamo i otkrivanje njihova značenja je dio otkrivanja mjesta (svi kozmogrami su objašnjeni na informativnom panou koji se nalazi na početku instalacije.

Meni osobno je to mjesto jedno od najdražih na Jarunu ... njegov mir je prožimajući, posebno za ranog jutra ili završetka dana, kada je tišina najjača, a osvjetljenje najljepše, pomalo mistično. Volim se ispružiti na nekoj od stijena, zažmiriti i upijati sunce, osluškivati zvukove, osjećati dodir kamena. Lijepo je doživljavati mjesto i očima, pratiti stjenovite oblike i njihovu igru sa obrisima okolnog drveća na nebu. A mjesto je zanimljivo i za one koji vole ljudsko društvo - ljudi koji tamo dolaze su zanimljiva svojta i ugodna su okolina.Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Jedan od najomiljenijih kamenova cijele instalacije - vjerojatno zato što je vrlo udoban za sjedenje i ležanje. wink Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Izrazite linije odlamanja kamena ... Snimio: Vanja


Redni broj kamena, vjerojatno napisan za izrade. Snimio: Vanja


Pogledajmo što piše na informativnoj ploči uz Solarni pleksus!

-----------

Solarni pleksus Europe kompozicija je 61 bloka velikog papučkog granita koja predstavlja model područja Središnje Europe između Frankfurta, Praga, Zagreba, Milana, Berna i Strassbourga.

Kompozicija je centrirana oko središnje osi koju čini 7 blokova i predstavlja kralježnicu Europe koja se proteže od Krete preko Balkana, Središnje Europe, Nizozemske i Škotske prema Islandu.

Sam model Solarnog pleksusa (Središnje Europe) čine 24 granitna kamena formirajući dav koncentrična kruga. Svaki kamen predstavlja jedno od ključnih područja solarnog pleksusa Europe.

Šest zraka – sastavljena od 5 nešto manjih kamenova – izlazi iz unutarnjeg kruga kompozicije, simbolizira snagu i nosi poruku koaj zrači iz solarnog pleksusa Europe u svijet.

Ovaj Solarni Pleksus, kreiran u Zagrebu, nije samo model Središnje Europe nego se radi o postavi koja aktivno djeluje kao podrška jedinstvenim kvalitetama koje zrače iz područja europskog solarnog pleksusa. To je moguće zbog toga što je:
- svaki od 7 plus 24 granitna kamena pozicioniran na način da je u rezonanciji s mjestom koje predstavlja, te da je
- za svaki kamen napravljen korespondirajući kozmogram, grafički znak, koji sadrži kod datog urbanog središta odnosno krajolika; kozmogrami su izliveni u bronci i umetnuti u kamen.

(umjetničko-ekološki rad: litopunkturni krug kreiran na Otoku Hrvatske mladeži 2005.)

Kralježnicu Europe sačinjava 7 kamenova postavljenih u liniji od sjverozapada prema jugoistoku:

1. Island – Predstavlja krunu Europe otvorenu duhovnom utoku (autorica: Anastazija Debelli, Hrvatska)
2. Škotska – Predstavlja viziju koja vodi (autor: Geert Bisschop, Belgija)
3. Područje između Nizozemske, Engleske i Švedske – Trokut kreativnih snaga (autorica: Tanja Perišić, Hrvatska)
4. Područje između Bruxelesa, Essena i Hannovera – Trostruko srce Europe (autor: Miroslav Juraj, Hrvatska)
5. Središnja Europa – Točak života koji hrani, predstavlja Solarni pleksus Europe (autor: Marko Pogačnik, Slovenija)
6. Balkan – Predstavlja prvobitne oživotvorujuće snage (autorica: Vesna Brence Jović, Hrvatska)
7. Kreta – Predstavlja korijen Europe koji se proteže duboko u podzemni svijet (autorica: Marina Skender, Hrvatska)


Unutarnji krug čini osam kamenova:

8. Područje trokuta Wuerzburg-Bamberg-Nuernberg – Učini napor da povežeš kozmos, koji se proteže između zvijezda i galaksija, s kozmičkom dimenzijom iznutra! (autorica: gordana Bortek, Hrvatska)
9. Regensburg – Neka arhetip savršenosti planeta ustane iz dubine Zemlje! (autor: Marko Pogačnik, Slovenija)
10. Passau – Sjeti se kreativne snage intuicije koja kruži na krilima osjećaja! (autorica: Barbara Galant, Hrvatska)
11. Altoetting – Centriraj se u sebi! (autorica: Irena Čučković, Hrvatska)
12. Područje trokuta Muenchen-Ulm-Kempten – Obilje života – teci slobodno! (autorica: Veronika Keberlova, Češka republika)
13. Oberallgau – Sjeti se inkarnacijskog tijeka iz generacije u generaciju s onu stranu granica života i smrti! (autor. Marko Pogačnik, Slovenija)
14. Innsbruck – Voda, vatra, zemlja i zrak: oslobodi snagu elemenata da hrane kreaciju! (autor: Franjo Radovanić, Hrvatska)
15. Salzburg – Tamo gdje jenjava kretanje toka, pokreni krug promjene! (autorica: Sonja Hacker, Njemačka)

Vanjski krug čini 16 kamenova:

16. Frankfurt – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe vrata su inspiracije (autor: Kristijan Kerber, Hrvatska)
17. Stuttgart - Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe predanost čistom srcu (autor: Marko Pogačnik, Slovenija)
18. Erfurt - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe pročiščujuća je snaga vode (autorica: Vesna Hlašč, Hrvatska)
19. Dresden - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sloboda je da budeš ono što jesi (autor: Marko Pogačnik, Slovenija)
20. Prag – Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe misterij duha manifestiranog u materiji (autor: Ian Tajboš, Češka republika)
21. Granitna ravnica Bohemije - Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe misterij života koji se uvijek obnavlja (autorica. Tadeja Stegel, Slovenija)
22. Beč – Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe radost stvaranja (autor: Darko Foketić, Hrvatska)
23. Mađarska ravnica - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe impuls je ženskom polju sila (autorica: Marina Butorac, Hrvatska)
24. Zagreb - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sposobnost je uravnoteženja suprotnosti (autor: Drago Muvrin, Hrvatska)
25. Ljubljana - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe snaga je ljubavi izvan granica koje dijele (autorica: Jana Baraga, Slovenija)
26. Venecija - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe znanje je kako izgraditi civilizaciju mira (autor: Marko Pogačnik, Slovenija)
27. Milano - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sjećanje je na izvor svih početaka (autorica: Mirjana Župan, Hrvatska)
28. Bern - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sposobnost je nadilaženja površinskog uma kroz svjetlost intuicije (autorica: Biserka Šavora, Hrvatska)
29. Seeland - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sposobnost je posredovanja između vanjskog i unutarnjeg kozmosa (autorica: Ružica Smrček, Hrvatska)
30. Strassbourg - Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sposobnost je da se svakodnevni život usidri u kraljevstvu duše (autorica: Višnja Vrtenar, Hrvatska)
31. Schwarzwald - Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe snaga uzemljenja (autorica: Živa Baraga, Slovenija)Informativna ploča. Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Snimio: Vanja


Odlomljeni kozmogram. Snimio: VanjaTransformacija nekih negativnih uzoraka:

32. Raščiniti obrazac željezne zavjese koji je dijelio Središnju Europu nakon Drugog svjetskog rata (autorica: Brigita Milovac, Hrvatska)
33. Raščiniti obrazac straha i mržnje koji su različite autarhične vladavine prošlog stoljeća projicirale na Središnju Europu (autorica: Marion Briggs, Velika Britanija)
34. Preoblikovanje obrasca agresivnosti koji je vodio nacije Središnje Europe u rat jednih protiv drugih u psoljednja dva svjetska rata (autor: Marko Pogačnik, Slovenija)

Povezivanje s pozitivnim kretanjima:

35. Veza s litopunkturnim krugom u Tameri u Portugalu (autor. Peter Frank, Njemačka)
36. Veza s ritmom Save (autorica: Živa Baraga, Slovenija)
37. Proces rađanja novog prostora stvarnosti (autor: Peter Frank, Njemačka)

-----------------------


Na kraju, želio bih podijeliti sa vama ne osobito poznat detalj da se 200-tinjak metara od Solarnog pleksusa nalazi još jedan kamen koji je vrlo vjerojatno bio rezerva - nalazi se nedaleko ulaza na Otok hrvatske mladeži, u kutu parkirališta. Društvo mu pravi samo kanta za smeće.Snimio: Vanja


Snimio: VanjaNekoliko zanimljivih linkova:

- blog "Prikriveni simboli grada"

Oznake: solarni pleksus, Marko Pogačnik, Jarun, ezoterija


- 06:20 - Komentari (6) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< svibanj, 2021  
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Svibanj 2021 (2)
Travanj 2021 (6)
Ožujak 2021 (10)
Veljača 2021 (4)
Siječanj 2021 (1)
Listopad 2020 (2)
Rujan 2020 (6)
Srpanj 2020 (3)
Lipanj 2020 (3)
Svibanj 2020 (3)
Travanj 2020 (4)
Ožujak 2020 (9)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (9)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (2)
Rujan 2019 (6)
Kolovoz 2019 (13)
Srpanj 2019 (2)
Lipanj 2019 (7)
Svibanj 2019 (3)
Travanj 2019 (9)
Ožujak 2019 (8)
Veljača 2019 (3)
Siječanj 2019 (9)
Prosinac 2018 (14)
Studeni 2018 (7)
Listopad 2018 (7)
Rujan 2018 (4)
Kolovoz 2018 (7)
Srpanj 2018 (14)
Lipanj 2018 (11)
Svibanj 2018 (5)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (9)
Veljača 2018 (13)
Siječanj 2018 (15)
Prosinac 2017 (14)
Studeni 2017 (5)
Listopad 2017 (11)
Rujan 2017 (7)
Kolovoz 2017 (6)
Srpanj 2017 (3)
Lipanj 2017 (12)
Svibanj 2017 (16)
Travanj 2017 (15)
Ožujak 2017 (13)

Tema bloga:

Linkovi