Hrvatska numizmatika

srijeda, 21.12.2011.

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Unissued Yugoslavian 5000 Dinars Banknote Dated 01.09.1991
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.U “Numizmatičkim vijestima” za 2010. godinu objavljen je rad “Posljednje novčanice SFR Jugoslavije", u kojemu su iznesene utemeljene naznake kako je novčanica za izvanredne potrebe Narodne banke Jugoslavije od 5000 dinara 1991. s likom Iva Andrića (emitirana 23.XII.1991. za područje tadašnje SFRJ bez Slovenije i Hrvatske koje su u međuvremenu proglasile državnu i ostvarile monetarnu samostalnost) zapravo modificirana verzija „prve varijante“ istovrsne novčanice o kojoj u trenutku izdavanja prethodnih „Numizmatičkih vijesti“ još uvijek nije bila poznata niti jedna službena informacija. Međutim, ono što je bilo posve jasno jest da je prema elementima emitirane „druge varijante“ izvjesno kako je postojala (ili postoji) i „prva varijanta“, za opću javnost nepoznata, a koja je bila prethodno pripremljena kao novčanica za redovne potrebe cjelovite SFRJ.

U međuvremenu, tijekom 2011. godine kada su „Numizmatičke vijesti“ za 2010. godinu već odavno bile tiskane i odaslane numizmatičarima, autor ovih redaka uspio je nakon niza pokušaja uspostaviti izravni kontakt s Narodnom bankom Srbije. Iznimnom susretljivošću i ljubaznošću novog guvernera gosp. Dejana Šoškića te direktorice Trezora gđe Blaženke Robović, napokon je dobijena točna i kvalitetna informacija o svemu što se zbivalo u pogledu izrade i emisije novčanica tijekom 1991. godine.

Naznake da je novčanica Narodne banke Jugoslavije od 5000 dinara s likom našeg nobelovca Iva Andrića, emitirana iz Beograda 23.XII.1991. za ostatak dotadašnje SFR Jugoslavije (bez Hrvatske i Slovenije) s godinom 1991. (umjesto do tada uobičajenog punog datuma), te potpisom guvernera Dušana Vlatkovića (umjesto da tada uobičajeno uz guvernerovog također i supotpisa zamjenika guvernera), bez prefiksa „SFR“ u naslovu države Jugoslavije (umjesto naziva „SFR Jugoslavija“ kao na svim do tada izdanim novčanicama NBJ) te napokon bez imena šest jugoslavenskih republika (do tada na prethodnim izdanjima tiskanih u vertikali lijevo i desno na licu novčanice) pokazale su se – ispravnima!

Na temelju podataka iz Složbenih listova SFRJ tog vremena te konačno dobivenih preciznih i dokumentiranih podataka iz Narodne banke Srbije, potvrđeno je kako je „prva varijanta“ novčanice od 5000 dinara tadašnje Narodne banke Jugoslavije s likom Iva Andrića planirana kao apoen koji je se trebao nastaviti kao slijedeći na emitiranu novčanicu od 1000 dinara 26.XI.1990. s likom Nikole Tesle.


Priprema nove novčanice od 5000 dinara

Monetarna stabilnost u SFR Jugoslaviji nakon relativno dobre i devizama bogate turističke sezone 1990. postupno se počela urušavati. Već u mjesecu studenome te godine obustavljena je do tada potpuno slobodna kupovina deviza za dinare na šalterima banaka. (1) Devize su se doduše još mogle kupiti ali ne i podići nego je propisano da se moraju tako kupljene oročiti na najmanje 6 mjeseci. Ni to ograničenje nije bilo duga vijeka te je slobodna kupnja deviza za dinare prestala do kraja 1990. godine a u novu 1991. godinu ušli smo i s devalvacijom dinara sa 7 na 9 za 1 njemačku marku. (2) Kako će vrijeme pokazati vrlo brzo, u travnju 1991., uslijedit će i slijedeća devalvacija s 9 na 13 dinara (3) a istodobno će se iznova, prvi put nakon 1989., procvjetati u „crno tržište“ deviza.

U svjetlu spomenutih okolnosti, tadašnja Direkcija za poslove trezora NBJ, u čijoj su nadležnosti bili poslovi u svezi s izdavanjem novca, uputila je 26.XII.1990. godine nalog Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, nalog da pripremi idejno rješenje za novčanicu od 5000 dinara. (4) U nalogu je predloženo da na licu novčanice bude portret književnika i nobelovca Iva Andrića, a na naličju motiv Višegrada i čuvenog mosta na Drini.


Od idejnog rješenja preko probnog otiska do Odluke o izdavanju

Već 28.II.1991. iz ZIN-a je dostavljeno Trezoru NBJ završeno idejno rješenje novčanice, kojim je definiran format novčanice 167 x 80 mm te paleta zelenih boja kao temeljnog kolorita koji će taj, do tada najveći apoen, izdvojiti tj. razlikovati od ostalih do tada izrađenih novčanica iste serije. Direkcija trezora NBJ obavijestila je 8.III.1991. ZIN kako je Uprava NBJ prihvatila prijedlog idejnog rješenja, uz napomenu da će se definitivni tonovi boja utvrditi naknadno, kada bude izrađen probni otisak.

Novčanica je bila autorski rad, za lice D. Andrić FEC, D. Andrić i A. Dimitrijević SC, a za naličje D. Andrić FEC, te P. Medicijan i R. Obradović SC. (5)

Budući da u tome trenutku odobrenja, dakle 8. III.1991., još nije bio definiran datum koji će biti otisnut na novčanici, na izrađenom probnom otisku dostavljenom Upravi NBJ na odobrenje, otisnut je datum 1.III.1990. (koji se prethodno pojavio na izdanim novčanicama od 100 i 500 dinara iste serije) s pripadajućim potpisima guvernera Dušana Vlatkovića i zamjenika guvernera Mitje Gasparija.

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Avers novčanice 5000 dinara SFR Jugoslavije tipa „Ivo Andrić“ (arhiva NBJ danas NBS)

U arhivskoj dokumentaciji Narodne banke Jugoslavije spominje se u nastavku kronologije zbivanja oko ove novčanice i da je 13.V.1991.ZIN zatražio od Trezora NBJ da dostavi informaciju o datumu koji će biti otisnut na novčanici 5000 dinara kao jedino što nedostaje za početak redovne proizvodnje. Direkcija trezora NBJ 15.V.1991. dostavlja ZIN-u odluku da datum na novoj novčanici treba biti 1.IX.1991.

I konačno, Narodna banka Jugoslavije objavljuje 3.VII.1991. u „Službenom listu SFRJ“ br. 51 „Odluku o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 5000 dinara 1.IX.1991.“ kako slijedi:

1. NBJ izdat će novčanicu od 5000 dinara.

2. Novčanica od 5000 dinara tiskat će se na bijelom zaštitnom papiru, s ugrađenim vodoznakon i zaštitnom niti, u tehnici ofsetnog tiska i linijskog dubokog tiska.

3. Novčanica od 5000 dinara bit će dimenzija 167 x 80 mm.

4. Novčanica od 5000 dinara izgleda ovako:

a/ s lica: (…) Na lijevoj strani novčanice je gravira lika Ive Andrića, književnika, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, urađena prema fotografiji napravljenoj u sedamdesetim godinama njegova života. U lijevom gornjem kutu nalazi se ime Ive Andrića i te godine njegova rođenja i smrti „1892 – 1975“. U lijevom donjem kutu je oznaka vrijednosti „5000“ u negativu. U srednjem dijelu novčanice je giljoširana rozeta, a u gornjem dijelu su tekstovi raspoređeni jedan ispod drugog: Narodna banka Jugoslavije (ćirilicom), Narodna banka Jugoslavije (latinicom) i Narodna banka na Jugoslavija (ćirilicom). Ispod tih tekstova je grb SFRJ. U donjem dijelu rozete je oznaka vrijednosti „5000“, a ispod nje u dva reda ispisane riječi „dinara“ (ćirilicom), „dinara“ (latinicom), „dinarjev“ (latinicom) i „dinari“ (ćirilicom). Na desnoj strani novčanice, na bijeloj površini u gornjem dijelu, nalazi se oznaka vrrijednosti „5000“ u negativu, a na margini novčanice tekst „falsifikovanje se kažnjava po zakonu“ (ćirilicom), i „krivotvorenje se kažnjava po zakonu“ (latinicom)…(…).

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Detaljni prikaz obilježja SFR Jugoslavije na novčanici 5000 dinara tipa „Ivo Andrić“

b/ s naličja: Na lijevoj strani novčanice, na bijeloj površini u gornjem dijelu, nalazi se oznaka vrrijednosti „5000“ u negativu, a na margini novčanice tekst „ponajeranje se kažnjava po zakonu“ (latinicom), i „falsifikuvanjeto se kaznuva spored zakonot“ (ćirilicom). U srednjem dijelu bijele površine, u samom papiru, ugrađen je vodeni znak s likom Ive Andrića, a ispod vodenog znaka su riječi ispisane u dva reda, lijevo: „zamjenik guvernera“ (latinicom), „zamenik guvernera“ (ćirilicom), „namestnik guvernarja“ (latinicom) i „zamenik guvernera“ (ćirilicom), i desno: „guverner“ (ćirilicom) i „guverner“ (latinicom). Ispod tih tekstova su faksimili potpisa zamjenika guvernera M. Gasparija i guvernera D. Vlatkovića, i riječi „Beograd“ (čirilicom), „Beograd“ (latinicom) i „Beograd“ (ćirilicom) s datumom „1.IX.1991.“.

U središnjem dijelu novčanice nalazi se grafički stilizirani most na Drini u Višegradu, s panoramom Višegrada…(…)…a u gornjem dijelu nalaze se riječi ispisane u dva reda: „SFR Jugoslavija“ (latinicom) i „SFR Jugoslavija“ (ćirilicom). U donjem dijelu novčanice nalazi se oznaka vrijednosti „5000“, a ispod nje riječi ispisane u dva reda: „pet hiljada dinara“ (ćirilicom), „per tisuća dinara“ (latinicom), „pet tisoč dinarjev“ (latinicom) i „pet iljadi dinari“ (ćirilicom).

S lijeve i desne strane, na marginama ofsetnih tonova, ispisani su tekstovi: „Bosna i Hercegovina – Makedonija – Slovenija – Srbija – Hrvatska – Crna Gora“ (ćirilicom), i „Bosna i Hercegovina – Makedonija – Slovenija – Srbija – Hrvatska – Crna Gora“ (latinicom).

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Revers novčanice 5000 dinara SFR Jugoslavije tipa „Ivo Andrić“

5. Na licu i naličju novčanice prevladava zelena boja.

6. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Služćbenom listu SFRJ“.

O. br. 195
Beograd, 3.VII.1991.
Predsjednik Savjeta guvernera, guverner NBJ
Dušan Vlatković, v. r.

Objava tog 3.VII.1991. u „Službenom listu SFRJ“ ujedno je iz posljednje spominjanje novčanice od 5000 dinara 1.IX.1991. koja, kako znamo, nikada nije ugledala optjecaj, a nije isključeno i da nije ni izrađena u redovnoj nakladi nego samo u probnim otiscima datiranima 1.III.1990. koje posjeduje NBS danas, a čiju kopiju sam dobio ljubaznošću gospođe Blaženke Robović, generalne direktorice Trezora NBS te gospodina Dejana Šoškića, guvernera NBS. U toj dobivenoj dokumentaciji stoji i podatak, citat „…Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 5000 dinara 1.IX.1991. nikada nije donesena, a nije ni mogla, obzirom da Direkcija trezora NBJ nikada nije izdala nalog za izradu te novčanice…“.


Zašto se 3.VII.1991. najavljeno izdavanje nije se nikada dogodilo?

Odgovor zbog čega novčanica od 5000 dinara 1.IX.1991. nije puštena u optjecaj nalazi se u mjesecima svibnju i lipnju 1991. godine, jer kako je već ranije rečeno, NBJ je 15.V.1991. pismeno naložila ZIN-u da na novu novčanicu, čiji je kliše za tiskanje tada već bio izrađen, ugradi datum 1.IX.1991. kao datum koji s kojim će novčanica biti izdana. Događaji koji su se tih dana odvijali munjevitom brzinom odredili su dalju sudbinu novčanice, a razlog (ne)izdavanja svakako su označili povijesni događaji:

• 25.VI.1991. Parlamenti Slovenije i Hrvatske, najviša zakonodavna i predstavnička tijela dvaju federalnih jedinica SFR Jugoslavije, proglasile su raskid svih državno-pravnih veza sa SFR Jugoslavijom i svoju državnu samostalnost.

• 26.VI.1991. „Savezno izvršno vijeće“ SFR Jugoslavije u Beogradu donosi „Odluku o izdavanje novčanica za „izvanredne potrebe zemlje“ te ujedno isključenju Slovenije i Hrvatske iz primarne emisije Narodne banke Jugoslavije. Zanimljivo da toj sjednici nije predsjedavao predsjednik Ante Marković, nego podpredsjednik Aleksandar Mitrović. (6)

U dostupnoj dokumentaciji NBJ stoji napomena su se u tom vremenu, uslijed dinamike novonastalih okolnosti, nalozi između NBJ i ZIN-a izdavali usmenim putem te o njima ne postoji pisani trag. Međutim, ono o čemu trag postoji jesu slijeće činjenice.

• Tiskarski kapaciteti ZIN-a u Beogradu bili su u tom, za novčanicu od 5000 dinara 1.IX.1991. ključnom razdoblju, do 25.VI.1991. (dakle do dana kada su Hrvatska i Slovenija proglasile raskid svih državno-pravnih veza sa SFR Jugoslavijom i svoju državnu samostalnost) zauzeti tiskanjem novčanica koje su u tom trenutku bile u optjecaju. Pa je tako u ZIN-u posljednja otisnuta naklada novčanice od 1000 dinara 26.XI.1990. zapakirana s datumom 5.IV.1991. i serijom AH, zatim je tiskana novčanica od 50 dinara 1.VI.1990. čija je posljednja naklada zapakirana s datumom 25.IV.1991. i serijom AP, te naposlijetku novčanica od 100 dinara 1.III.1990. čija je posljednja otisnuta količina zapakirana je s datumom 25.VI.1991. i serijom AP. (7)

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Originalni bunt novčanice 100 dinara 1.III.1990. SFR Jugoslavije zapakiran 25.VI.1991.

• Temeljem odluke SIV-a od 25.VI.1991. o izdavanju novčanica „za izvanredne potrebe zemlje“, tiskarski kapaciteti ZIN-a bivaju upotrebljeni ne za planirano tiskanje novčanice od 5000 dinara 1.IX.1991. koje je izvjesno trebalo započeti toga dana odnosno tih dana, nego za tiskanje novčanica „za izvanredne potrebe zemlje“. Uslijed brzine događanja, novčanice „za izvanredne potrebe zemlje“ tiskane su koristeći postojeće matrice tekuće emisije, ali je uz izmijenjene boje tiska također izostavljeno „SFR“ u naslovu države „Jugoslavija“, uklonjena su imena federalhin republika, nije otisnut datum nego samo godina izdavanja „1991.“, te je uklonjeno i ime zamjenika guvernera tj. ostavljen je samo potpis guvernera. Da se tiskanju tih novčanica zapravo pristupilo odmah nakon 25.VI.1991. tj. hitne modifikacije tiskarskih matrica, govori podatak kako je početak isporuke novčanica „za izvanredne potrebe zemlje“ prema trezoru NBJ započeo 1.VIII.1991. novčanicom od 500 dinara 1991. (prva naklada), nastavljen več 13.IX.1991. novčanicom od 5000 dinara 1991., zatim 24.IX.1991. novčanicom od 100 dinara 1991., nadalje 26.IX.1991. novčanicom 1000 dinara 1991., te konačno 14.X.1991. novčanicom 500 dinara 1991. (druga naklada). (8)

Dakle, tiskarski kapaciteti ZIN-a su već prvih dana srpnja 1991. započeli s tiskanjem novčanice „za izvanredne potrebe zemlje“ od 500 dinara 1991. s naslovom „Jugoslavija“, nakon što je 25.VI.1991. završeno tiskanje novčanice 100 dinara 1.III.1990. s naslovom „SFR Jugoslavija“. Iza novčanice od 500 dinara slijedila je novčanica od 5000 dinara (prema dinamici isporuke izvjesno je početak tiskanja bio već sredinom srpnja) što znači da je matrica novčanice od 5000 dinara 1.IX.1991. s naslovom „SFR Jugoslavija“ u tih nekoliko dana modificirana u matricu za novčanicu od 5000 dinara 1991. s naslovom „Jugoslavija“.

Pitanje koje intrigira jest: je li u tih nekoliko prvih dana srpnja 1991. ipak kroz ZIN-ove tiskarske strojeve „provučen“ koji primjerak novčanice od 5000 dinara 1.IX.1991. iako iz Trezora NBJ nije izdan nalog za početak redovne izrade? Do trenutka pisanja ovog rada nije se pojavio niti jedan jedini primjerak te novčanice, što ne znači da nekada i neće.

Naime, u tome kontekstvu želio bih se osvrnuti na dvije novčanice koje se pojavljuju na kolekcionarskom tržištu, a koje su nedvojbeno otisnute u tim prvim danima srpnja 1991., te po mojem osobnom mišljenju predstavlaju zapravo prijedloge novčanica „za izvanredne potrebe zemlje“ koji će biti otisnuti u idućim danima tog vremena. Riječ je o:

• 100 dinara 1.III.1990. u maslinasto-zelenoj boji, dakle boji identičnoj izdanoj novčanici „za izvanredne potrebe zemlje“ od 100 dinara 1991., ali koja je zadržala datum i sve federalne elemente SFR Jugoslavije i u tome je potupno istovjetna kao izdana novčanica od 100 dinara 1.III.1990. u zlatno-žutoj boji.

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Od vrha prema dolje: 100 dinara 1.III.1990. (optjecajna, zlatnožuta), 100 dinara 1.III.1990. (probna, maslinasta) i 100 dinara 1991. (za izvanredne potrebe zemlje, maslinasta)

• 500 dinara 1.III.1990. u narančastoj boji, dakle boji identičnoj izdanoj novčanici „za izvanredne potrebe zemlje“ od 500 dinara 1991., ali koja je zadržala datum ali su joj uklonjeni svi federalni elementi SFR Jugoslavije u odnosu na izdanu novčanica od 500 dinara 1.III.1990. u plavoj boji.

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Neizdana novčanica SFR Jugoslavije 5000 dinara 1.IX.1991.

Od vrha prema dolje: 500 dinara 1.III.1990. (optjecajna, plava), 500 dinara 1.III.1990. (probna, narančasta) i 500 dinara 1991. (za izvanredne potrebe zemlje, narančasta)

Osobno mislim da je riječ o (djelomično prihvaćenom) prijedlogu 1 i prijedlogu 2 novčanica „za izvanredne potrebe zemlje“. Prijedlog 1 (100 dinara) iznjedrio je usvojenu boju, a prijedlog 2 (500 dinara) osim boje i uklonjene federalne elemente „SFR Jugoslavije“. Vrlo mali broj tih primjeraka je otisnut i pojavio se na kolekcionarskom tržištu, rijeđe sa serijskim brojem AA 0000000, a najčešće bez otisnutog serijskog broja.

I tako je nastala emisija novčanica „za izvanredne potrebe zemlje“ koje nose 1991. kao godinu izdavanja.


Zaključak

Dakle, prema svim raspoloživim informacijama, rješenje za enigmu novčanice 5000 dinara 1.IX.1991. nalazi se definitivno u prvim danima srpnja 1991., između tiskanja novčanice za potrebe redovnog optjecaja od 100 dinara 1.III.1990. „SFR Jugoslavije“ i novčanice „za izvanredne potrebe zemlje“ od 500 dinara 1991. „Jugoslavije“, u vremenu u kojemu su tiskani prethodno spomenuti prijedlozi 1 i 2. Precizno, ako se tiskanje tih prijedloga dogodilo između završetka tiskanja redovne emisije novčanice od 100 dinara 1.III.1990. (tiskane do 25.VI.1991.) i početka tiskanja novčanice „za izvanredne potrebe zemlje“ od 500 dinara 1991. (najkasnije sredina srpnja), izvjesno je da je u tih nekoliko dana mogao biti otisnut i koji primjerak novčanice od 5000 dinara 1.IX.1991., a to što se (za sada) niti jedan jedini nije pojavio na kolekcionarskom tržištu ne znači i da neće.


Bilješke

(1) „Dubrovačka banka“ Dubrovnik, arhiva propisa i odluka o deviznom poslovanju
(2) Tečajna lista NBJ za dan 1.I.1991.
(3) Tečajna lista NBJ za dan 20.IV.1991.
(4) Informacija dobijena u pismenom obliku ljubaznošću direktorice Trezora NBS gđe Blaženke Robović
(5) FEC lat. „fecit“ ili autor crteža, SC latinski „sculptor“ ili graver
(6) Vijeće guvernera NBJ je Odlukom od 24.XII.1991. knjigovodstveno „zadužilo“ NBH za isnos od 46.867,828.460 dinara koliko je ocijenjena tamo zatečena količina novca u optjecaju, a Republiku Slovenije već 16.10.1991. za iznos od 27.300,000.000 dinara. Predmetni iznosi odnose se na optjecajne apoene od 10, 50, 100, 500 i 1000 dinara.
(7) Informacija dobijena ljubaznošću gosp. Vitomira Čopa iz Numizmatičkog društva Slovenije koji je uspio prikupiti i evidentirati prema datumima pakiranja originalne buntove dinarskih novčanica izvorno iz tiskare ZIN-a, originalno neraspakirane. Svaki zapakirani bunt nosi datum tiskanja te su datumi tiska vjerno konstruirani.
(8) Informacija dobijena u pismenom obliku ljubaznošću direktorice Trezora NBS gđe Blaženke Robović

Autor: Ivan Škrabo
Izvor: Numizmatičke vijesti, HND, Zagreb, 2011.
Slike: Serbia-money.ru

Ključne riječi: papirni novac, novčanice, Jugoslavija, 5000 dinara, 1991., neizdana
Keywords: paper money, banknotes, Yugoslavia, 5000 dinars, 1991, unissued


forum Hrvatska numizmatika
Hrvatski numizmatički forum - rasprave iz svijeta numizmatike.

- 21:23 - Komentari (1) - Isprintaj - #