Hrvatska numizmatika

petak, 04.11.2011.

Jugoslavenski dukati (1) - Uvod

Yugoslavian Ducats (1) – Introduction
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.Kao što je to od ranije već poznato, zlatni dukati nisu novac u zakonskom smislu riječi dukati su samo komadi zlata uobličeni u formu sličnu kovanom novcu kako bi se njima lakše rukovalo i za koje emitent garantira da imaju određenu masu i čistoću.

Kao i ostale zemlje u to doba i Kraljevina Jugoslavija je kovala jednostruke i četverostruke dukate počevši s 1931. godinom.


Jednostruki dukati Kraljevine Jugoslavije

Jugoslavenski dukati

Jednostruki dukati imali su na licu portret kralja Aleksandra I. Karađorđevića, a na naličju državni grb.

Osnovne karakteristike jednostrukih dukata:
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
promjer: 19,75 mm
masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW)
obod: nazupčan
rotacija: medaljerska


Četverostruki dukati Kraljevine Jugoslavije

Jugoslavenski dukati

Četverostruki dukati imali su na licu portrete kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Kraljice Marije, a na naličju državni grb.

Osnovne karakteristike četverostrukih dukata:
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
promjer: 39,5 mm
masa: 13,96 g (0,4425 oz AGW)
obod: nazupčan
rotacija: medaljerska


Propisi o dukatima

Gvozdanović u svom članku navodi: „Zakonom o novcu Kraljevine Jugoslavije (Službene novine broj 104 A od 11. V. 1931. godine) određeno je, da je novčana jedinica dinar koji odgovara vrijednosti od 26,5 mlgr čistog zlata. Dukate, kovane u vremenu 1931-1934 Zakon ne spominje kao novac, pa su oni žigosani (puncom) kao što se to radi i s drugim predmetima od plemenitog metala. Njihovo je kovanje regulirano „Pravilnikom“, kojeg izlažem nastavno. Pretpostavljam da se između ostalog njime željelo napraviti nekakvog reda u kovanju dukata, odnosno stati, na put kovanju dukata koji će biti prihvaćeni kao sredstvo plaćanja na drugim teritorijama van našeg ili kovanju (ustvari patvorenju) dukata nekih država koje su do tada postojale, a koji su rado primani na nekim našim područjima ili pak van našeg teritorija.“

Propis na kojem se temelji kovanje zlatnih jugoslavenskih dukata 1931-1934 godine izgleda ovako:

Na osnovu suglasne odluke Gospodina Predsednika Ministarskog saveta br. 1641, od 13. jula 1930. godine, date po rešenju br. 11-10225, od 21. maja 1930 godine, propisujem sledeći

PRAVILNIK
o kovanju dukata s likovima Njihovih Veličanstava Kralja Aleksandra I i Kraljice Marije
i puštanju tih dukata u promet

Član 1.
Kovanje dukata s likovima Njihovih Veličanstava Kralja Aleksandra I i Kraljice Marije po obrascu, utvrđenom od strane Ministarstva finansija sporazumno s Kancelarijom Njegovog Veličanstva Kralja, dozvoljava se ustanovama akcionarskog tipa, čiji uplaćeni kapital iznosi najmanje 3,000.000 dinara.

Član 2.
Ustanove, koje se žele bavirti kovanjem dukata, dužne su dobiti za to naročito odobrenje Ministarstva finansija.

Član 3.
Ustanove, kojima se odobri kovanje dukata, dužne su kovati u vlastitim kovnicama u zemlji, uređenim po svim tehničkim propisima u pogledu izrade i kontrole.

Član 4.
Novo iskovani dukati moraju biti istog oblika, težine i finoće kao i stari dukati.
Dukati nisu novac, već - roba.

Član 5.
Oblik novih dukata je ovakav:

Veliki dukat ima s jedne strane likove s poprsjem Nj. V. Kralja i Kraljice, a okolo natpis: „Kralj Aleksandar I Kraljica Marija“. S druge strane (naličje) nalazi se državni grb - dvoglavi orao. Okolo grba nalazi se sledeći natpis: „Kraljevina Jugoslavija 1931“, a ispod grba „Dukata 4 Dukata“.

Mali dukat ima s jedne strane lik Nj. V. Kralja, a okolo ovoga natpis: „Aleksandar I Kralj Jugoslavije“. S druge strane (naličje) nalazi se državni grb - dvoglavi orao. Okolo grba nalazi se sledeći natpis: „Kraljevina Jugoslavija 1931“, a ispod grba: „Dukat 1 Dukat“.

Veliki i mali dukat imaće na ivici čarak.

Član 6.
Novo iskovani dulkat imaće, kao i stari, finoću 986 1/9.
Veliki dukati imaće težinu 13,9636 grama, a u prečniku 39,5 milimetara.
Mali dukati imaće težinu 3,4909 grama, a u prečniku 19,75 milimetara.
Od ove se mere u sadržim i težini može u kovanju dukata otstupiti i to: u sadržaju najviše do 0,003 iznad ili ispod, a u težini do 0,00125 iznad ili ispod normale gore određene.

Član 7.
Novo iskovani dukati mogu se pustiti u promet tek pošto budu žigosani od strane državne kontrole mera i dragocenih metala i pregledani od strane tehničkih organa Ministarstva finansija u pogledu pravilne izrade.

Član 8.
Trgovci dukatima dužni su na zahtev državnih kontrolnih organa staviti im na raspoloženje radi pregleda kako knjige po kojima je vođena kupovina i prodaja dukata, tako i same dukate koji se neprodati nalaze u radnji.

Član 9.
Zabranjuje se svaka prodaja dukata na otplatu ako se ti dukati odmah ne uručuju njihovu kupcu.

Član 10.
Novoiskovani dukati mogu se prodavati i za stare dukate po vrednosti zlata, koje se sadrži u starim dukatima.

Član 11.
Povučeni stari dukat putem zamene za nove ne mogu se više puštati u promet već moraju biti ustupljeni ovlašćenim kovnicama ili zlatarima na izradu novih dukata ili drugog nakita ili stvari.

Član 12.
Svako otstupanje od ovih propisa kako u pogledu kovanja dukata tako i u pogledu trgovanja s dukatima kazniće se pismenom opomenom, a u težim i ponovnim slučajevima i oduzimanjem dozvole za kovanje dukata ili zabranom trgovanja dukatima.

Rešenja po ovim predmetima donosiće Ministar finansija na os-novi utvrđenih krivica po referatima Odeljenja državnog računovodstva i budžeta.

Protiv ovih rešenja može se žaliti Državnom Savetu u roku Zakonom predviđenom.

Član 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu od dana objave u „Službenim novinama“.

Ministar finansija
D-r S. Šverljuga s. r.

17. juna 1931. godine
Br. 11-10060
u Beogradu


Žigosanje (punciranje) dukata

Jugoslavenski dukati

Budući da dukati nisu novac nego roba, na njih su stavljane državne oznake (žigovi, punce) koje jamče čistoću zlata. Žigovi (punce) koje su stavljane na jugoslavenske dukate su „klas“, „ptice“ i „mač“.

U sljedećim nastavcima opisati ćemo svako pojedino izdanje jugoslavenskih dukata.

Uredio: Zlatko Viščević
Izvori: Prof. dr Nenad Gvozdanović: Bilješke iz jugoslavenske numizmatike 1918-1980. i Zlatko Viščević, Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, ND Castua, 2. izdanje, Rijeka, 2011.

Ključne riječi: kovani novac, zlatnici, Jugoslavija, dukati
Keywords: coins, gold coins, Yugoslavia, ducats


Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja
Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!
Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

- 17:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #