Hrvatska numizmatika

ponedjeljak, 07.11.2011.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979. (MIS '79)

Gold and Silver Commemorative Coins - 8th Mediterranean Games in Split 1979
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.Povodom održavanja 8. Mediteranskih igara u Splitu, Narodna banka Jugoslavije izdala je prigodni zlatni i srebrni novac. Ovdje donosimo dio članka prof.dr.sc. Nenada Gvozdanovića: „Jugoslavija 1918-1990 – izdanja u metalu“ objavljenog u Numizmatičkom vjesniku.

Svi srebrnjaci MIS '79 imaju jednaki opći izgled aversa. Zakonom o izradi i prodaji prigodnog zlatnog i srebrnog kovanog novca u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979. (SI. List 59/78, 67/78) određeno je da se izda prigodnog srebrnog novca u svoti od 70 milijuna dinara, a zlatnog u svoti od 270 milijuna dinara.

Prema Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog zlatnog i srebrnog novca u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara Split 1979. godine (SI. List 67/78) utvrđena je finoća srebra od 925%o, a zlata 900%o. Odredba o remedijumu je izostala. Tolerancija je do 1% iznad, što bi za zlatni novac bila neuobičajeno velika nepreciznost, a čak ni za srebro ne bi odgovarala. Odredba o toleranciji samo iznad propisane težine nesvrhovita je, što smo već obrazložili. Dimenzije srebrnih otkova prema Odluci jesu:

• 100 dinara, težina 10 grama, promjer 28 mm
• 150 dinara, težina 12,50 grama, promjer 30 mm
• 200 dinara, težina 15 grama, promjer 32 mm
• 250 dinara, težina 17,50 grama, promjer 34 mm
• 300 dinara, težina 20 grama, promjer 36 mm
• 350 dinara, težina 22,50 grama, promjer 38 mm
• 400 dinara, težina 25 grama, promjer 40 mm.

Količina svih apoena srebra (unutar ukupne sume od 70 milijuna dinara) i zlata (unutar ukupne sume od 270 milijuna dinara) može se doznati tek iz atesta koji je priložen (spakovan) uz komplet zlatnika i srebrnjaka. Broj tog atesta ne korespondira tzv. ključnom komadu (onom od 5.000 dinara), jer na tom komadu nema utisnutog broja. Od iskovane sume predviđeno je na ovakav način kompletirati 12.000 serija.

I zlatni i srebrni otkovi imaju visokosjajne ravne površine i zatamnjene reljefne detalje prigodnih motiva.

Svi zlatnici MIS '79 imaju zajednički opći izgled aversa. U pogledu količina pojedinih apoena i broja kompletnih serija vrijedi već rečeno za srebrnjake.

Prema citiranoj Odluci dimenzije zlatnih otkova su slijedeće:
• 1.500 dinara, težina 8,80 grama, promjer 24 mm
• 2.000 dinara, težina 11,80 grama, promjer 27 mm
• 2.500 dinara, težina 14,70 grama, promjer 30 mm
• 5.000 dinara, težina 29,50 grama, promjer 38 mm

Zakon određuje da ove otkove kuju specijalizirane organizacije u zemlji i baš one koje predloži Direkcija VIII Mediteranskih igara. Ta direkcija organizaciju prodaje može povjeriti domaćoj organizaciji udruženog rada. Zakon izričito spominje sudionike u financiranju izrade i prodaje. Zakon je izričit u odredbi da se prihodi koriste za pokriće troškova MIS '79.

Cijene po pojedinim apoenima formirane su tako da su favorizirani kupci cijele kolekcije, jer je određen veći ažijo (na nominalu) za manje apoene. Svrha da se postigne čim veća zarada od ovakvog „novca“ na ovaj se način niti ne pokušava prikriti.

Cijena po kojoj je ovaj komplet prodavan (uplatiocima akontacije unaprijed) kolovoza 1979. godine iznosila je 27.870.- dinara.

Pregled kovanog novca:

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

100 dinara 1978.

ref: Viščević #79; Mandić #P13; KM #65
sastav: 92,5% Ag
promjer: 28 mm
masa: 10 g (0,2974 oz ASW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 71.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi maskota Igara - sredozemna medvjedica Adrijana.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

150 dinara 1978.

ref: Viščević #90; Mandić #P14; KM #66
sastav: 92,5% Ag
promjer: 30 mm
masa: 12,5 g (0,3717 oz ASW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 70.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi brod „Bakar“.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

200 dinara 1978.

ref: Viščević #94; Mandić #P15; KM #67
sastav: 92,5% Ag
promjer: 32 mm
masa: 15 g (0,4461 oz ASW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 58.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi amfora.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

250 dinara 1978.

ref: Viščević #95; Mandić #P16; KM #68
sastav: 92,5% Ag
promjer: 34 mm
masa: 17,5 g (0,5204 oz ASW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 48.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi bazilika sv. Donata u Zadru.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

300 dinara 1978.

ref: Viščević #101; Mandić #P17; KM #69
sastav: 92,5% Ag
promjer: 36 mm
masa: 20 g (0,5948 oz ASW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 36.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi katedrala sv. Jakova u Šibeniku.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

350 dinara 1978.

ref: Viščević #102; Mandić #P18; KM #70
sastav: 92,5% Ag
promjer: 38 mm
masa: 22,5 g (0,6692 oz ASW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 24.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi lav s portala katedrale sv. Lovre u Trogiru.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

400 dinara 1978.

ref: Viščević #103; Mandić #P19; KM #77
sastav: 92,5% Ag
promjer: 40 mm
masa: 25 g (0,7435 oz ASW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 24.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi peristil dioklecijanove palače u Splitu.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

1500 dinara 1978.

ref: Viščević #123; Mandić #P20; KM #72
sastav: 90% Au
promjer: 24 mm
masa: 8,8 g (0,2546 oz AGW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 35.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi znak Mediteranskih igara.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

2000 dinara 1978.

ref: Viščević #127; Mandić #P21; KM #73
sastav: 90% Au
promjer: 27 mm
masa: 11,8 g (0,3414 oz AGW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 35.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi bazen na Poljudu u Splitu.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

2500 dinara 1978.

ref: Viščević #129; Mandić #P22; KM #77
sastav: 90% Au
promjer: 30 mm
masa: 14,7 g (0,4254 oz AGW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 35.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi nogometni stadion na Poljudu u Splitu.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu održavanja VIII Mediteranskih igara - Split 1979.

5000 dinara 1978.

ref: Viščević #132; Mandić #P23; KM #75
sastav: 90% Au
promjer: 38 mm
masa: 29,5 g (0,8536 oz AGW)
obod: nazupčan; rotacija: medaljerska
u prodaji: od 13.08.1979.
autori: Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić
Emisija: 12.000 primjeraka
Kovnica: Zlatara Majdanpek
Na licu se nalazi pročelje Dioklecijanove palače u Splitu.
Na naličju je lik Josipa Broza Tita.

Autori: Nenad Gvodzanović (uvodni dio), Zlatko Viščević (prikaz kovanog novca)
Izvori: Gvozdanović, Nenad, Jugoslavija 1918-1990 – izdanja u metalu, Numizmatički vjesnik, br. 13, Split, 1992.; Viščević, Zlatko, Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, NDC, 2. izdanje, Rijeka, 2011.

Ključne riječi: kovani novac, kovanice, Jugoslavija, Mediteranske igre Split, 1979., zlatnici, srebrnjaci
Keywords: coins, bullion, silver coins, gold coins, Yugoslavia, Mediterranean Games in Split, 1979
English title: Gold and Silver Commemorative Coins - 8th Mediterranean Games in Split 1979


Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja
Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!
Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

- 23:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #