Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

ponedjeljak, 30.06.2008.

nihonkichigai škola japanskog jezika

Image Hosted by ImageShack.us


Senri no michi mo ippo kara.
Put od tisuću milja započinje prvim korakom.

japanska budistička


Vježbaj,tako se najbolje uči.

Leon - profesionalacDobro došli ( jap. Yokoso ! Irashaimase !) u nihonkichigai školu japanskog jezika.
Osnovna razlika ove škole i nekih drugih škola je ta što ovdje nema profesora.Svi
smo učenici.

UVOD

Prije svega treba reći nešto o japanskom jeziku kao takvom. Japanski pripada
grupi altajskih jezika,no sadrži i snažne polinezijske,malajske,ainu i druge
komponente,na koje su se kasnije superponirali i kineski i zapadni utjecaji.
Struktura jezika,njegova sintaksa i uopće put i način kompozicije misli i reče-
nice toliko se razlikuju od indoevropskih da je za njihovo usvajanje potrebno
naučiti misliti i doživljavati drugačije negoli smo navikli u našoj judeo-kršćansko-
starogrčkoj tradiciji i njihovim kasnijim više-manje logičnim nastavcima i super-
strukturama.Čak i samo letimična skica npr. uloge "termina uljudnosti" u japan-
skom jeziku,zamjene za glagolska vremena,odsutnosti roda i broja (uz prisutnost
padeža,čak npr. s dva "nominativa"),razlika između govornog i pisanog jezika i
njihovih oblika kroz povijest,uloge vrlo široko shvaćene onomatopeje,pa obilja
homonima i "igre riječi" itd. zahtjevala bi opsežnu studiju o kakvoj u okvirima ovog
prikaza ne može biti govora.
Japansko je pismo velikim dijelom preuzeto od kineskog;no struktura samog japa-
nskog jezika toliko se duboko razlikuje od one kineskog,da je proces adaptacije
kineskog pisma japanskom jeziku bio ne samo mučan i dugotrajan,već je zahtije-
vao i niz zahvata koji su takav način izražavanja silno iskomplicirali.Podrijetlom
kineski kanji ideogrami služe i kao "hieroglifski" pojmovni znakovi ali i kao fone-
tske komponente;njima su se pridružili i japanski fonetski slogovni znakovi kana
("muška" katakana i "ženska" hiragana) i interakcije takvog pisma s govornim
jezikom bile su i jesu toliko burne i složene da i o tome nema mogućnosti reći
"ono bitno" a da se ne uđe u diskusiju jedne krajnje komplicirane situacije.
Razvoj se jezika i pisma prirodno odvija u stalnoj povratnoj sprezi s razvojem
načina doživljavanja i mišljenja.I svojim rječnikom i gramatičkim strukturama
japanski je idealan jezik za poeziju,posebno haiku,svojim blagim neodređeno-
stima,obiljem specifičnih izraza za razna emocionalna stanja za koja u evropskim
jezicima ni približno nema ekvivalenta itd.Ograničenja koje ovo nameće mogu-
ćnostima prijevoda i uopće komunikacije preko nekog drugog jezika ne treba
isticati.
Fonetiziranje japanskih riječi na romaji,latinicu provedeno je na standardni način:
Vokali se izgovaraju kao u našem jeziku,a konsonanti pretežno kao u engleskom,
naime: ts kao "c",ch kao "ć", j kao "đ", y kao "j",sh kao meko "š",w slično kao u
engleskom,između našeg "u" i "v", g je lagano nazalan;ostali konsonanti kao i
kod nas.Dvostruki se konsonant izgovara odsječeno,s kratkim zastojem prije njega,
slično kao u talijanskom; u je često slabo čujan,naročito iza "s";kao i ponekad
iza "ch".Akcenat je redovno slabo izražen - iako postoji - i nije posebno naznačen.

prof. Vladimir Devide,"Iz japanske književnosti",Zagreb,1985.


LEKCIJA 1. POZDRAVI KOD DOLASKA I ODLASKA


Dobar dan - Konnichiwa.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,konnichiwa pisano hiraganom;u stvari piše se konnichiha ali se čita
konnichiwa


Dobro jutro - Ohayo gozaimasu (ili samo Ohayo)

Image Hosted by ImageShack.us

gore,ohayo pisano hiraganom;


Dobra večer - Konbanwa

Image Hosted by ImageShack.us

gore,konbanwa pisano hiraganom,kao i kod konnichiwa,piše se konbanha,a
čita se konbanwa


Drago mi je. (doslovno,Na početku smo.) - Hajime mashite.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,hajimemashite pisano hiraganom

Preporučam se.(doslovno,Budite dobri prema meni.) - Dozo yoroshiku.
ili Budite dobri prema meni,molim vas. - Yoroshiku Onegai shimasu.

Kako ste ? (doslovno,Kako vaše zdravlje ? ) -Ogenki desu ka ?
Hvala.Dobro sam.Kako ste vi ? - Arigato.Genki desu.Ogenki desu ka ?
ili Hvala,dobro sam. - Okage sama de,genki desu.

* prefiks 0 kojim se izražava poštovanje

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

gore,pitanje Ogenki desu ka ? i odgovor Genki desu. pisano hiraganom i kanji
znakovima (gen+ki)


Moje ime je Tomislav. - Watashi no namae wa Tomislav desu.
Koje je tvoje ime ? (doslovno,Tvoje ime koje je ? ) - Anata no namae wa nan desu ka.
ili Kako se zoveš ili Koje je tvoje ime ? - Onamae wa nan to oshaimasuka.
Moje ime je Tomislav. - Tomislav to moshimasu.

Iz Hrvatske sam. (doslovno,moja zemlja je Hrvatska.) - Watashi no kuni wa Kuroachia desu.
Živim u Zagrebu. - Zagreb ni sunde imasu.
Gdje vi živite ? - Doko ni sunde imasuka ?

Hvala - Arigato ili Domo
Puno hvala - Domo arigato
Puno,puno hvala - Domo Arigato gozaimashita


Do viđenja. ili Zbogom. - Sayonara
Vidimo se. - Ja mata. ili Dewa mata. ili Ja mata ne. ili Mata ne. ili Ja ne. ili Ja.
Vidimo se sutra. ili Do sutra. - Dewa ashita.
Vidimo se u subotu. - Dewa doyobi ni.
Vidimo se večeras. - Dewa konban.
Laku noć. - Oyasumi nasai. ili Osaki ni shitsurei shimasu. (kad napuštaš
društvo ranije)
Samo izvolite. ili Slobodno idite ispred mene. - Osakini dozo.

Idem.Vratit ću se. - Itte kimasu. (kad izlaziš iz kuće u kojoj boraviš)
Sretno se vrati. - Itte rasahai. (oni koji ostaju doma)
Stigao sam. - Tadaima (kad se vraćaš u kuću gdje boraviš)
Dobro došao natrag. - Okaeri nasai. - (odgovaraju oni koji su doma)


* o japanskom jeziku i pismu pisao sam na nihonkichigai i hagakure blogu,
sve primjedbe,sugestije i slično dobro su došle;

** upustva za pisanje japanskih pisama:
hiragana
hiragana II
katakana
katakana II
kanji I
kanji II

*** japanski dijalekti,wikipedia

- 00:01 - Komento o nokoshite kudasai (20) - Isprintaj - #