Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

četvrtak, 29.05.2008.

Što je zen ?
Mala riba upita veliku ribu:Stalno slušam druge kako govore o nečemu što zovu
more; a što je to more ? More je ono što te okružuje,reče velika riba.
Ali zašto ga ne mogu vidjeti ? Upitala je mala riba još jednom.
More je unutar tebe i svuda oko tebe.Ti si rođena u moru i umrijet ćeš u moru.
More te obavija baš kao i tvoja vlastita koža.

Konfuchije je rekao:"Ribe zaboravljaju da žive u vodi;ljudi zaboravljaju da žive u
čaroliji Taoa(ili zena)".

- 23:15 - Komento o nokoshite kudasai (11) - Isprintaj - #