Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

srijeda, 21.05.2008.

...


Neki je redovnik pitao Daishu Ekaia(Ta-chu Hui-hai,učenik velikog Basoa),učitelja
zena za vrijeme Tang dinastije(618-906) u Kini,kada je zen ovdje bio na vrhuncu:
"Što je uzvišeno prosvijetljenje ?"
Učitelj je odgovorio:"Uzvišeno prosvijetljenje je ne predati se sudbini rađanja i umiranja.
"A što je onda sudbina rađanja i umiranja ?"
"Sudbina rađanja i umiranja je žuditi za uzvišenim prosvijetljenjem."

- 23:59 - Komento o nokoshite kudasai (11) - Isprintaj - #