** Budan.blog.hr ** Alternativa, zen filozofija, duhovne teme, haiku, poezija, umjetnost, vizije, mudrosti, razmišljanja, priče

19.03.2013., utorak

Porajajoča se nova civilizacija

nedelja, 17. marec 2013

Nancy Roof: Duhovni temelji Kosmos journal-a: Porajajoča se nova civilizacija


Duhovni temelji Kosmos journal-a: Porajajoča se nova civilizacija

www.kosmosjournal.org


Prvi del

Moja zgodba: Spremeniti sebe zato, da bi se spremenila svet

Temu bi lahko rekli iskanje, ki traja že celo moje življenje. Že odkar pomnim, se sprašujem: „Kdo sem jaz? Zakaj sem tukaj? Od kod sem prišla? Kaj bi morala početi v mojem življenju?“. Svoji družini sem hvaležna, da me ni indoktrinirala z nobeno religijo ali sistemom verovanj. Moj oče je bil proti takšni vzgoji zaradi tega, ker je sam trpel v občutku greha, ki ga je povzročila baptistična vzgoja, ki jo je bil deležen. Ta okoliščina mi je dala največje možno darilo. Svoja duhovna iskanja o pomenu in namenu življenja sem začela povsem svobodno, kot tabula rasa. S prijatelji sem šla na različne krščanske maše, vendar tam nisem našla ničesar, kar bi potešilo moje globoko notranje iskanje. Že takrat sem vedela, da se moram zanašati na svoje lastne izkušnje, da bi prišla do odgovorov, ki sem jih iskala.

Temna noč duše

v 50-ih sem kot mati samohranilka dveh otrok, preživela z 150 $ na teden. S tem, da sem hodila v dve službi sem preživela. Potem pa sem se začela spraševati ali je življenje vredno živeti. Za sedem dolgih let sem padla v „temno noč“. Na svojo življenjsko situacijo nisem našla odgovora. Zakaj bi sploh živela? Nisem videla ne smisla, ne namena. Potem pa je prišel dan, ko je v oko mojega uma vstopila na poseben način žareča rožnata vrtnica. Osupla sem strmela in premišljevala o njeni lepoti in moje srce se je zopet začelo na široko odpirati. Ljubezen. Ljubezen. To je bil odgovor. Ni mi treba čakati, da sem ljubljena. Prav zdaj moram ljubiti – v trgovini, ko hodim po ulici, povsod. Večina izmed nas je začetnikov glede resnične ljubezni in jaz sem bila začetnik. Vrsta ljubezni, kot je agappe transcendira erotično ljubezen in je sama po sebi odločitev. Sprejela sem to odločitev, ki je moje življenje postavila na glavo. Moje osebno življenje ni bilo več pomembno. To, da sem se mu odrekla ni bilo žrtvovanje, ker je postala želja po notranjem razvoju in služenju močnejša.

Odkrila sem vzhodne religije in ezoteriko

Kmalu po tem šokantnem odkritju sem v 60-ih našla vzhodne religije in ezoterične poti v duhovnosti. Končno sem našla nekaj odgovorov. Veliko sem brala, premišljevala, brala in nisem se mogla ustaviti. Meditacija in vaje z zavedanjem so mi pomagale upravljati moj um in emocije in še več. Bila sem polna radovednosti in ljubezni. Zelo težko sem ustavila svoj preveč radoveden um pred meditacijo. Sčasoma mi je to začelo uspevati s pomočjo neke težke vaje. Odkrila sem novo duhovnost, brez dogem, ki mi je dala tehnike za razvoj lastnih potencialov in odnosa z Kosmosom. Budistične in ezoterične poti nas učijo, da verjamemo samo v to, kar smo izkusili. Našla sem svojo lastno pot – življenje samo mi je prineslo nauke, ki sem jih morala osvojiti. Pomembno je bilo, da sem se naučila razlikovati, predvsem med pogojenimi reakcijami in vzgibi Višjega jaza. Neposredno notranje vodstvo je bilo moj edini učitelj in zato nisem potrebovala nobenih zunanjih posrednikov. Hkrati pa sem se učila iz mojega življenja. Počasi sem začela definirati, kaj mi pomeni duhovnost.

Postala sem nuna v svetu

Kmalu sem spoznala, da moram najti ravnotežje med tem, da sem sama in tem, da sem dejavna v svetu. Mojim prijateljem je šlo precej na živce, da sem za tri dni izklopila telefon in se niso mogli niti po telefonu pogovarjati z menoj. Moji prioriteti sta postali kultiviranje mojega notranjega življenja in duhovne senzibilnosti. Tri dni sem živela v stiku z zunanjim svetom, štiri dni pa sem namenila bogatemu notranjemu življenju, ki mi govori skozi tišino in slike, ki ustvarjajo motivacijo za moje služenje v svetu. Odkrila sem, da sem resnično nuna, ki živi v svetu, kot temu pravi brat Teasdale. Ljubezni, ki je prej energizirala mojo voljo-do-življenja, sta se sedaj priključila še volja in namen. Katera je bila širša volja Kosmosa, ki me je tolikokrat pripeljala do spoznanja „Naj se ne zgodi moja volja, ampak tvoja.“? Moj mož je bil mistik, ki je v petdesetih živel v Kalimpongu. Bil je eden izmed prvih zahodnjakov, ki so prinesli vzhodna učenja na zahod. Skupaj sva ustanovila Gorsko šolo za ezoterične študije v poznih šestdesetih. Vodila sva redne skupinske meditacije in večdnevne delavnice v gorah. To je bil čas v katerem je na Zahod prišlo mnogo učiteljev z Vzhoda. Veliko teh učiteljev je pri nama doma poučevalo metode in prakse meditacije.

Začetnica transpersonalne psihologije

V sedemdesetih so me povabili, da razvijem in sestavim prve tečaje o transpersonalni psihologiji na Vzhodni obali – natančneje v Interface-u. Sočasno pa se je vzpostavljal Esalen inštitut na Zahodni obali s pomočjo Michaela Murphya, Rogerja Walsha in Frances Vaughan. Morala sem iti čez moje strahove in razviti te tečaje iz svoje notranjosti – navzven. Kasneje sem šele izvedela, da bom morala vedno znova to narediti v svojem življenju – namreč ustvariti nekaj, kar bo izhajalo iz moje notranjosti. Na enak način sem razvijala lastno duhovnost. Vstopali smo v novo dobo, v kateri se je porajala nova zavest, kultura in civilizacija. Odhajali smo stran od dominantnih avtoritet in strokovnjakov v osebno izkustveno vedenje. To je pomenilo sistemske spremembe po celotnem spektru in to je pomenilo, da so potrebni pionirji, ki bodo to definirali. V poznih sedemdesetih je blizu mene živel Ken Wilber, s katerim sva velikokrat jedla skupaj. Mi smo v vseh svojih delavnicah uporabljali njegov razvojni model. Poučevali smo meditacijo, vizualizacijo, čutenje telesa, izkustveno vedenje skozi hipnozo, vodenje dnevnika in še mnoge druge komplementarne prakse. Ljudem smo pomagali, da so prišli v stik s svojim višjim jazom ali dušo, virom modrosti in vodenja. Poučevali smo stopnje evolucije. Tradicionalna zahodna religija ni mogla odgovoriti na lakoto po duhovnem, ki je divjala v srcih neštetih mladih ljudi. Zato so se le ti obrnili drugam. Poučevala sem v razredih, delavnicah, predavanjih, vendar še največ v kontekstu svetovanja posamezniku, kot duhovnega vodstva, ki je temeljilo na raziskovanju samega sebe, na temu da je človek sam prišel do tega, kakšno je njegovo potovanje in katera je njegova pot. Zelo rada sem delala s posamezniki in prepričana sem bila, da je to moje življenjsko delo.

Razširitev v globalno duhovnost : Združeni narodi

Leta 1987 sem nenadoma dobila notranji klic, da moram razširiti delo, ki ga opravljam na globalni nivo. Potem so moja vprašanja postala še večja. Kako naj uporabim duhovne principe, ki sem jih razvila za delo s posamezniki, pri delu z globalnimi vprašanji in človeštvom? Hkrati pa sem bila mnenja, da ne vem prav nič o globalnih vprašanjih. Vendar pa sem se do takrat že naučila modrosti preseganja lastnih strahov in zaupanja v notranje vodstvo, namesto, da bi poslušanja racionalnega uma. V nekaj urah sem imela stanovanje v New Yorku in kmalu sem živela nasproti Združenih Narodov. ZN je edini kraj na planetu, kjer najdemo predstavnike vseh narodov in kultur tega planeta pod eno streho. V ZN se ljudje pomešajo, berejo časopise drugih narodov in pridejo do razumevanja globalnih vprašanj, ki presegajo okvire korporativnih in pristranskih medijev naroda iz katerega prihajajo. V ZN sem vzcvetela. Z entuziazmom sem se izobraževala o globalnih vprašanjih in globalni zavesti in našla sem prijatelje v mednarodni skupnosti. Ko je nekdo predan služenju se nekako pojavijo pravi prijatelji in kolegi. Meni se je to zgodilo. Vso delo, ki ga opravljamo v svojih zasebnih življenjih – vse to je le priprava na za večje služenje celoti.
Od leta 1987 do 1991 sem se še naprej izobraževala o globalnih vprašanjih. Obsedala so me vprašanja o tem zakaj imamo vojne in destrukcijo, zakaj volimo ljudi ki so lutke korporativnih interesov in ne interesov narave. Zakaj narodi delujejo predvsem v korist lastnih interesov in ne v korist celotnega človeštva? Kaj lahko v zvezi s tem naredimo? V ZN sem 1996 ustanovila Kliko vrednot in leta 2000 Duhovno kliko. Obe kliki ali skupini pritiska sta se poglobili v vprašanja konfliktov skozi raziskovanje različnosti svetovnih nazorov in kulturnih vrednot. Uspešno smo lobirali na področju jezika in novih konceptov v mednarodnih dokumentih in pogodbah – za vključitev vseživljenjskega izobraževanja in duhovnih vrednot. Veliko sem se naučila o humanitarnem delu, ki obsega celoten planet in razvila sem tehnike zdravljenja za sekundarne travmatske strese, vse v okviru dela za USAID v bivši Jugoslaviji. Iz skrbi za lasten narod sem prešla v skrb za celotno človeštvo. V ZN je največkrat uporabljena beseda Človeštvo. Zato sem tudi bila tam. Identificirala sem se kot nuna v svetu, zdaj pa še kot globalni, kozmični državljan.

Drugi del

ČASOPIS KOSMOS: PORAJAJOČA SE NOVA CIVILIZACIJA

Med delom v ZN smo identificirali NVO, osebje in ambasadorje, katerih perspektive so bile globalne in ne toliko nacionalne in katerih stališča so odražala globoke univerzalne vrednote. Leta 2000 smo oblikovali majhno skupino iz vseh držav tega planeta. Ljudi, ki imajo globalno zavest in so duhovno naravnani. To je bil začetek tega, kar je kasneje preraslo v časopis KOSMOS. Ljudje se počasi razvijamo in najprej postanemo integrirana osebnost. Potem ko vse bolj stopamo v stik s svojo dušo/srcem, izvirom modrosti, ljubezni in namena, potrebujemo nosilec skozi katerega izražamo svoje življenjsko delo. Kosmos je moj nosilec ali medij.
Tako kot ostali pionirji porajajoče se nove civilizacije nisem bila izšolan novinar in na tem področju tudi nisem imela nobenih izkušenj. Spet sem šla preko svojih strahov, za nekaj kar je bilo veliko večje kot moj mali ego. S ponižnostjo sem sprejela to služenje. Povečala sem čas meditacije, da bi dobila pomoč v obliki notranjega vodenja. Kakšen bi moral biti časopis o porajajoči novi zavesti, kulturi in civilizaciji? Ali sploh obstaja potreba po takšnem časopisu? Kdo bi bral tak časopis?

www.kosmosjournal.org

Kosmos je namenjen tistim, ki hočejo razumeti in sodelovati v obdobju tranzicije iz industrijske družbe v informacijsko/ljudsko družbo – novo civilizacijo. Časopis je namenjen vsem nam, ki smo odstrli kopreno iluzij sedanje kulture pohlepa in materializma, nespoštovanja in globokega trpljenja, ki ga povzročajo neenakosti pri žetvi svetovnih virov in v bogastvu samem. Ta časopis je namenjen tistim, ki si želijo najti pot do najboljših in najbolj žlahtnih glasov, ki so v stiku z nekaterimi vidiki prihodnje civilizacije in ki nimajo časa filtrirati svoje resnice skozi lažne preroke, da bi našli bistvo resnice. Časopis je namenjen tistim, ki hrepenijo po stanju, v katerem je srce središče naše človeškosti v enaki meri kot naš um. Namenjen je tistim, v katerih gori želja po tem, da bi bili dejavnik v teh prizadevanjih in da bi pomagali sooblikovati nov svet, ki bo temeljil na kreirajoči moči življenja in duha.

Še naprej se razvijamo in vidimo, da porajajoča nova civilizacija že dobiva oblike, ki so vse bolj jasne. Skozi leta so sledeči tokovi modrosti postali ključni za KOSMOS. Še vedno se razvijajo. Ker tukaj ni dovolj prostora jih bom samo orisala. Bolj podrobne opise pa najdete na naši spletni strani www.kosmosjournal.org .

Porajajoča se nova civilizacija: Čas transformacije

Prvo številko KOSMOS-a smo izdali za 2500 $ (pa nikar ne govorite ljudem, da potrebujete ogromno denarja zato, da opravite duhovno misijo), ki nam jih je darovala Lifebridge foundation. Pisalo se je leto 2001 in vse bolj smo naokoli nas videli znake uničenja in prebojev zavesti, kultur, institucij in civilizacij. Znanost je dokazala to o čemer so kontemplatorji vedeli že stoletja. Živimo v svetu, v katerem je vse v medsebojni soodvisnosti. Zato je ta velika transformacija globalna in bo vključevala celotno življenje – telo, čustva, um in duha. Medtem ko moderni svet poudarja posameznika, postmoderni in integralni svetovi v ospredje postavljajo kolektivni „Mi“. Hkrati pa postavljajo v ospredje tudi sodelovanje in globalne mreže za upravljanje kompleksnosti današnjih izzivov.

Moderna, racionalna, analitična perspektiva slavi ego, kot ločeno bitje samo po sebi. Ne razume biti življenja in njenih odnosov. Zavrača subjektivno izkustvo in načine vedenja in tako eliminira tisto kar je v nas samih najbolj človeško. Svet razbija v fragmentirane koščke, namesto, da bi ljudi pripeljala skupaj v sintezo, tako kot to počne nova zavest. V vseh narodih sveta so ljudje, ki čutijo ogromno spremembo zavesti s tem, ko internet in mednarodne korporacije povezujejo človeštvo prvič v zgodovini človeštva. Šele potem ko uničimo individualne in kolektivne navade, imamo izjemno priložnost, da ozdravimo osebne in družbene rane in kreiramo novo civilizacijo, ki deluje za skupno dobro človeštva. Naša vizija je zelo pogumna. Iščemo porajajočo se novo civilizacijo, ki ne samo, da deluje prav za vsako človeško bitje, ampak tudi deluje na višji frekvenci zaradi tega ker se znanje in modrost iz dneva v dan širita našo zavest in svetovne nazore. Temu lahko rečemo strast izza KOSMOS-a.

Srce: Izvor lepote, resnice in dobrote

KOSMOS k sodelovanju vabi vse pisce, ki imajo izkustveno znanje iz tega kar je danes najbolj progresivno in ki hkrati poslušajo in govorijo iz Srca (čakra), iz izvira modrosti in sočutja. Ko presežemo strahove se odpre srčni center, zato, da bi zmehčal in ozdravil. Izgubi svojo funkcijo samo-zaščite in razširi našo vizijo z sočutjem in prijaznostjo. Srce razume družbena, politična, ekonomska in človeška vprašanja v najširšem možnem kontekstu. Modrost srca je vključujočno razumevanje na vseh ravneh bivanja in nastajanja – in kreacije same. Z kombiniranjem glave in srca, naši pisci navdihujejo naše zvesto bralstvo k svetemu aktivizmu najvišjih namenov.

Lepota je bila vedno pomembno dopolnilo inspirativnim, informativnim in zanimivih člankov. Sama ne morem učinkovito delati, če ne uporabljam obeh polovic možganov, čemur brat Wayne Teasdale pravi „neskončna občutljivost“. V KOSMOS-u objavljajo fotografije fotografi, ki so že prejeli nagrade. Le-ti vedo, da bo njihova umetniška kreativnost zažarela skozi najnovejšo tehnologijo in barve, kar jih je na voljo, da bi ustvarili izkustvo, ki se nas bo dotaknilo – izkustvo globoke lepote. Mnogi bralci nam poročajo, da že samo s tem ko držijo naš časopis v rokah doživljajo prisotnost srca in dinamiko spremembe, ki rušita meje in nas vodita bliže k božanskemu. Lepota je vsepovsod v okolju v katerem delamo in v finejših nivojih in snoveh KOSMOS-a.

Širša vizija: Določanje naših teženj in odgovornosti

Naše težnje so v razponu od egocentričnih, do etnocentričnih, do svetovnocentričnih, do kozmocentričnih. Naša medgeneracijska perspektiva nas opogumlja, da nam je mar in da skrbimo za odnose z vsemi generacijami. Spoštujemo prejšnje generacije, ki so položile temelje za novo civilizacijo, naše sedanje partnerje in kolege pri odkrivanju in delovanju v smeri novega, prav tako kot upoštevamo potrebe novih generacij, ki bodo nasledile svet, kakršen jim ga bomo zapustili. Naša vizija se še vedno širi in vključuje odnose in skrb za druga kraljestva narave – živali, rastline in minerale. Z veseljem objavljamo informacije o novih sposobnostih razširjenega načina vedenja - „neskončne senzitivnosti“ za druge frekvence, ki so na voljo izza intuicije. Te so pogosto razvili v kontemplativnih praksah ali pa so se spontano razodele. Naši članki pomagajo ljudem pri dostopu do novih sposobnosti kot je odpornost in prilagodljivost, ki sta potrebni za življenje v novi civilizaciji. Naši napori so vse širši in se vse bolj poglabljajo, s tem, ko odkrivamo vse več znakov pojavljanja nove civilizacije.

Povečevanje naših naporov pri služenju je neločljivi del duhovnosti nove civilizacije. Kot globalna državljanka sodelujem z ZN od leta 1987. Leta 2012 so ZN potrdili, da ima KOSMOS status posvetovalnega organa za ZN. S tem so priznali njegovo globalno delovanje. Naša spletna stran ima obiskovalce iz 178 držav sveta. Državljani iz celega sveta sodelujejo pri tem, da od voditeljev našega sveta zahtevajo, da napravijo odločnejše korake pri opredeljevanju urgentnih in globalnih vprašanjih, kot so: človekove pravice, klimatske spremembe, trajnostni razvoj, spopadanje z revščino, preventiva in odstranitev konfliktov med narodi, itd. Naša raziskovanja segajo tudi čez globalne okvire v vprašanja kot so: kakšno mesto imamo v vesolju, saj smer naše evolucije postaja vse bolj vključujoča. Ime našega časopisa Kosmos nas vedno znova spominja na naš namen, ki je v povezanosti z zgodovinskimi evolucijskimi trenutki in duhom (voljo) samega Kosmosa.

Integralni in evolutivni pristopi, svetost narave in
življenja kot definirajoča vrednota

Najbolj holistično mapo v katero lahko zavijemo koncceptualni okvir KOSMOS-a ponujata Integralni in MetaIntegralni pristop. KOSMOS dela z štirimi evolurijačimi se pogledi realnosti Kena Wilberja. To so: individualna notranja zavest, kolektivne notranjosti, ki vključujejo poglede in kulture, ki so se razvili skozi kolektivno inteligenco in dialoške metode, individualni duhovni aktivizem in služenje, kolektivne institucije kot so vladanje, ekonomija, izobraževanje, mediji in znanost. Integralna duhovnost ima evolutivno naravo in se razvija po stopnjah. Vključuje tako zdravljenje notranjosti posameznika, kot širitev naših sposobnosti in senzitivnosti. Duhovnost v Novi civilizaciji ali Drugi osni dobi prav tako prepoznava odgovornost za transformiranje teh okoliščin in ne samo razvijanje našega odnosa z višjo silo, kot je bilo to v Prvi osni dobi – pojav svetovnih tradicionalnih religij. Postati moramo resnični varuhi svojih bratov. Za kaj takšnega pa moramo prevzeti odgovornost za sistemske spremembe v vseh naših inštitucijah.


Don Beck ki je utemeljil Integralno Spiralno Dinamiko je naš strokovnjak s področja evolucije kulturnih vrednot – uporabljenih v konfliktnih situacijah povsod po svetu. Sedaj se učimo komunicirati z drugačnimi kulturnimi sistemi vrednot – plemenskimi, tradicionalnimi, modernimi, postmodernimi in integralnimi perspektivami. Učimo se spoštovati vse perspektive. Z veliko jasnostjo v KOSMOSu o tem piše Barrett Brown. Te razlike v vrednotah so razlog za mnoge konflikte po vsem svetu – od osebnih do globalnih. John Stewart (Manifest evolucije) in Carter Phipps (Evolucijonarji) sta prav tako prispevala, k našemu razumevanju evolucije kot primarnemu motorju transformacije. Mi pa gremo še dlje in prikažemo Kozmične poglede na živo vesolje (Brian Swimme, Mary Evelyn Tucker, Teilhard Chardin, Thomas Berry, Duane Elgin). Vrednota, ki definira vse je življenje. Nova duhovnost krepi in širi življenje in deluje preko temeljnih moči univerzuma, ki so nam na razpolago. Prepoznavanje Matere zemlje kot svetega učitelja, skrbnika in dajalca teče skozi KOSMOS – permakultura, bio-mimik-rija in pomembnost prostora kot, ga je razvilo Lifebridge sanctuary.

Moč ljudi: Transformirajoče inštitucije – od lokalnih k globalnim

Glavna lastnost nove civilizacije je tranzicija od prevladujoče hierarhične moči v distributivno moč ljudi. Na našem potovanju smo si postavili mnogo vprašanj – še posebej o moči in o tem kdo ima moč, da uvede spremembe za nov planetarni, sočuten in trajnosten svet. Od aktivističnih gibanj do Mihaela Gorbačova je odgovor en in isti – civilna družba. Danes je civilna družba prepoznana kot moč, ki se lahko meri z vladami in korporacijami. Poleg tega, da človek najde svoje lastno darilo in poslanstvo v življenju je nova civilizacija nekaj kar ima opraviti predvsem z mrežami, sodelovanjem, civilno družbo, mednarodnimi protesti za demokracijo, močjo in enakostjo. To je delovanje za skupno dobro skupine tako kot za posameznika. Kolektivna inteligenca / modrost je potrebna pri soočanju z kompleksnostjo in širino današnjih problemov in izzivov. Skupine eksperimentirajo s takšnimi orodji kot je Kolektivna prisotnost in skušajo priti v stik z modrostjo skupine skozi kontemplativne tehnike. OCCUPY razvija neverjetne horizontalne pristope, ki vključujejo glas globalnih različnosti (Kosmos, pomlad 2013) in na ta način je možno, da bodo povezali glasove človeštva prvič v njegovi zgodovini.

Skrivni dogovori za ilegalno delovanje, ki jih sklepajo države z multinacionalkami in trgi pri privatiziranju in reguliranju skupnih dobrin, ki bi morali biti pravica ob rojstvu vsakega človeka, so pripeljali do ekstremnih neenakosti v premoženju. Gibanje skupnih dobrin sedaj vstaja v bran in skuša ohraniti prihodnjim generacijam naravne, kulturne, digitalne dobrine, ki smo jih podedovali, kreirali in jih potrebujemo za lastno preživetje. Vodje tega gibanja objavljajo v KOSMOSu. To so James B. Quilligan, David Bollier, Silke Helfrich, Leo Burke in ostali. P2P, ki ga je ustanovil Michael Bauwens je naslednje močno gibanje za skupne dobrine, ki poudarja predvsem moč distribucije. Poleg tega pa je pomembno to, da že obstajajo rešitve za probleme ki se nanašajo na večino ljudi in to je pomemben princip, ki se poraja v planetarni civilizaciji.

Protesti širom sveta so sedaj na nacionalnih nivojih in šele postajajo mednarodni, ko se OCCUPY, April Spring, Indignado, Zapatisti, 15M, Idle no more, Take the square, Via22, GlobalNoise in drugi povezujejo in ustvarjajo inovativne komunikacijske sisteme.

Od kontemplacije do uvida in naprej do akcije: Kreiranje sveta oblik in struktur, ki odražajo porajajočo se zavest

Sedaj je nastopil čas za sistematično transformacijo vseh naših institucij. Evoluirati morajo vštric z novo zavestjo. KOSMOS išče najbolj trajnostne in sočutne ter najboljše rešitve na vseh področjih človeškega delovanja izza katerih so služitelji sveta – oboroženi z strastjo in potrpežljivo odločnostjo, da gredo skozi kakršnekoli ovire, zato, da bi kreirali pozitivno prihodnost za nas vse. Povsod vidimo pobude za nove oblike vladanja. Večina se jih osredotoča na neposredno demokracijo in civilno družbo kot glavni gonilni sili sprememb. Posvetili smo se inovatorjem, kot so Mihail Gorbačov, Tom Atlee, Hazel Henderson in Gibanje za skupne dobrine in Ustavni referendum državljanov Islandije, ki sta pripomogla k osvoboditvi države od dolga v času mednarodne finančne krize. V ekonomiji spremljamo in objavljamo dela Schumaherjevega centra za Novo ekonomijo, Fundacije za novo ekonomijo, Inštituta za novo ekonomijo in Gibanja za skupne dobrine. V našem časopisu boste srečali Davida Cooperriderja katerega temeljno teoretično delo v „Appreciative Inquiry“ kreira pozitivno revolucijo na področju vodenja za spremembe in Rinalda Brutoca iz World Business Academy, ki vnaša globalne perspektive 21 stoletja v poslovnost.

Ena izmed lastnosti Nove civilizacije je izobraževanje celotnega človeka – telesa, uma, duše in duha. Vodilni na tem področju so Parker Palmer, Arthur Zajonc in Linda Lantieri. Inovativni učitelji ponujajo tečaje najboljših umov sveta preko interneta in tako pridejo do miljonov ljudi. V univerzumu, ki je vedno v procesu evolucije je vseživljenjsko učenje postala globalna norma. Le to se samo še krepi skozi webinarje, ki so v porastu. Neodvisni mediji z komponentami državljanskega novinarstva so še vedno marginalni. Vedno več prebujenih ljudi pa jih prepoznava kot edini vir nepristranskega poročanja v današnjem svetu. Učimo se ločevati propagando in spin, s katerim nas krmijo preko televizije in korporacijskih medijev, zato da nas zamotijo in da se nebi upirali kriminalnim dejanjem naših vlad, ki jih opravljajo za to da zadovoljijo bogate mecene, ki jih financirajo.

Tako kot Arthur Zajonc je tudi Elisabeth Sahtouris pomembna na področju novih znanosti. Videi in izobraževalni materiali iz Journey through Universe, ki sta jih naredila Brian Swimme in Mary Evelyn Tucker dobivajo na prepoznavnosti v vseh starostnih skupinah. Monica Sharma vodi delavnice o novem transformativnem vodenju po celem svetu. Temeljijo na viru modrosti. Udeležujejo se jih iz celega sveta. In tako gre vse naprej. Ti pogumni pionirji so prvi val tega kar bo tsunami pionirjev, ki bodo predani porajanju nove civilizacije, ki bo povezana z Kozmičnim namenom in bo temeljila na sočutju in naši naravni kreativnosti. Tu smo in mi smo tisti. Svet – prihajamo!

Nova civilizacija in kultura po kateri vsi hrepenimo, temelji na globalnem prebujanju človeškega rodu v ogromno planetarno refleksijo in kontemplacijo o tem kdo smo in zakaj nam je dano darilo življenja na tem planetu za teh nekaj kratkih let. Kakšna je naša vloga v tem ogromnem vesolju? Katera je naša odgovornost do narave – mineralov, rastlin, živali – ki nam je dajala streho nad glavo in skrbela za nas 3.8 miljarde let? Kako lahko shajamo en z drugim kot eno človeštvo in proslavljamo naše medsebojne razlike? Ali bomo še pravočasno organizirali naše inštitucije in kreativno izumili našo prihodnost? Ali bomo uporabili našo samo-reflektivno zavest zato, da bomo razvili naše notranje potenciale in šli skozi tranzicijo iz industrijske družbe v novo civilizacijo, ki bo delovala v korist vseh?

To so tista žgoča vprašanja, ki si jih postavlja KOSMOS. Hvaležni smo našim genialnim piscem in „neskončno senzibilnim“ umetnikom, ki so tvegali svoja lastna življenja zato, da so prispevali k boljšemu svetu. Njihova predanost izhaja iz globine intuiranja prihodnosti in globoke skrbi za naše otroke in prihodnje generacije, ki bodo nasledile zemljo.


----------

lp, boro

http://budan.blog.hr/

Oznake: Obrazovanje


- 08:05 - Komentari (10) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< ožujak, 2013 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ožujak 2016 (4)
Veljača 2016 (4)
Siječanj 2016 (8)
Prosinac 2015 (11)
Studeni 2015 (10)
Listopad 2015 (20)
Rujan 2015 (18)
Kolovoz 2015 (17)
Srpanj 2015 (24)
Lipanj 2015 (25)
Svibanj 2015 (25)
Travanj 2015 (25)
Ožujak 2015 (26)
Veljača 2015 (20)
Siječanj 2015 (27)
Prosinac 2014 (29)
Studeni 2014 (25)
Listopad 2014 (28)
Rujan 2014 (21)
Kolovoz 2014 (26)
Srpanj 2014 (28)
Lipanj 2014 (23)
Svibanj 2014 (26)
Travanj 2014 (26)
Ožujak 2014 (26)
Veljača 2014 (23)
Siječanj 2014 (25)
Prosinac 2013 (26)
Studeni 2013 (26)
Listopad 2013 (26)
Rujan 2013 (29)
Kolovoz 2013 (25)
Srpanj 2013 (17)
Lipanj 2013 (22)
Svibanj 2013 (28)
Travanj 2013 (26)
Ožujak 2013 (27)
Veljača 2013 (27)
Siječanj 2013 (26)
Prosinac 2012 (21)
Studeni 2012 (27)
Listopad 2012 (28)
Rujan 2012 (27)
Kolovoz 2012 (23)
Srpanj 2012 (15)
Lipanj 2012 (22)
Svibanj 2012 (24)
Travanj 2012 (24)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Uvodna poruka:

Poštovani Blogeri!

Objavljeni postovi:

Hvala svim znanim prijateljima i neznanim posjetiocima na komentarima na mom blogu!