** Budan.blog.hr ** Alternativa, zen filozofija, duhovne teme, haiku, poezija, umjetnost, vizije, mudrosti, razmišljanja, priče

20.04.2012., petak

Drama - emisija "Atlantis"

Radio Beograd 2. program – emisija ''Atlantis'':

Razgovor povodom posjete Beogradu delegacije Slobodnih Zidara obedijencije (*) Velikog Orijenta Francuske i redovnog sastanka kongresa Pariz 4 i loža Istočne Europe

Od 11. do 13. travnja 2011.

Uvodna napomena:

Ovaj razgovor je skinut sa audio snimke 7. i 8. travnja 2012. godine što je godinu dana nakon tog događaja u Beogradu. Iako su razgovori vođeni pred godinu dana još uvijek su podaci aktualni jer je isti globalni proces još uvijek u tijeku i tiče se svih nas. Odbijati vidjeti ono što je očigledno postaje, zapravo, opasno za naše mentalno i fizičko zdravlje. Potrebno je razumjeti sve gradacije i nijanse termina ''obedijencija'' jer od poslušnosti; komu ili čemu ovisit će naša osobna, društvena, kozmološka i kozmička sudbina.

Francuska imena napisana su onako kako sam ih čuo tako da ih još treba provjeriti; važan je sadržaj!

(*) obedijencija lat. (oboedire – slušati, pokoravati se) posluh, poslušnost, pokoravanje, pokornost, ovisnost.UvodDelegacija Slobodnih zidara obedijencije Veliki Orijent Francuske u trodnevnoj je posjeti Beogradu. Delegaciju predvodi Veliki Majstor Dr. Gi Arsize (Guid Arside – Arsize).

Beograd je prvi grad izvan Francuske u kome se održava redovni sastanak kongresa Pariz 4 i lože Istočne Europe.. Sastanku prisustvuje 46 delegata Pariških loža, 9 delegata loža iz Srbije, 8 delegata loža iz Rusije, Poljske, Makedonije i Bugarske. Grand komandir Velikog savjeta Orijenta Francuske je Jean Robert Ragash.

O tome govore Velimir Abramović i Marko Lopušina, novinar i publicist.

Kongres se održava u Luminacijumu od 11. do 13 Marta 2011. U Srbiji ne postoji hram masona pa se onda takvi sastanci održavaju u luksuznim hotelima.

Na pitanje Marka Lopušine portparolu kongresa, gdje se održava kongres, odgovor je bio da je to tajna!? Kada je Lopužina pitao trećeg člana savjeta Pariške lože Velikog Majstora Jeana Stevrića, zašto je to tajna, Stevrić je odgovorio da to nije tajna...!?

Dvije su točke sastanka:

1. Ujedinjenje masona u Srbiji i

2. Kandidatura Srbije za ulazak u EU.Razgovor s Velimirom AbramovićemVelimir Abramović je predavač i profesor estetike, filozofije i pitagorejske mistike i čovjek koji se bavi vremenom i prostorom ali i ovim temama.

Pitanje: Što se to dešava u Luminacijumu?

V.A.: Bavio sam se godinama ezoteriskim društvima pokušavajući da shvatim zašto se u Srbiji događa već 200 godina, sve neobično, naoko neobjašnjivo i uglavnom pogrešno. Shvatio sam da nije u pitanju spontani proces i onda sam počeo da istražujem historijske i političke događaje i da ih projiciram na ravan historije ideja kroz historiju ezoterijskih društava i počeo se nazirati sistem. Ovo je samo jedan u nizu događaja.

P.: To je sklapanje kockica u mozaiku?!

V.A.: Tako je. Evo, naprosto, o čemu se radi: Godine 1988. blizu otoka Malte na krstarici ''Gorki'', su otac Georgea Busha mlađeg, tadašnji predsjednik SAD-a i Gorbačov, potpisali ''Malteški sporazum'', od 750 stranica u kome je izvršena nova podjela svijeta. Margareth Taecher nije prisustvovala jer je bila uz SAD. U tom trenutku određena je sudbina, ne samo Balkana, nego i svih država i likvidacija ujedno državnog suvereniteta, tako da, ustvari, imate jedan orkestar različitih etničkih plemena na Planetu koji svi svoje poglavice delegiraju u plemenski savjet a kojim vlada, ustvari, ezoterijsko jezgro svjetske vlade i to je nešto što se ostvaruje. Ja, osobno, mislim da je to pozitivno, da kažem, jer to je zapravo novi stupanj u evoluciji čovječanstva jedna vrsta ujedinjenja svijeta, koji su pokušali, Džingis Khan, Rimska imperija, Hitler i Napoleon, u manjim okvirima, ali uglavnom bezuspješno.

Ono što je ujedinilo svijet je nauka i tehnologija i možemo reći da patent bežičnog upravljanja Nikole Tesle vlada cijelim svijetom. Komunikacijski sustav, što je osnova svakog mogućeg političkog tipa upravljanja. Tako da, zapravo, je nauka ta koja je pobijedila a sve druge ezoterijske organizacije pokušavaju da se uklope u taj kozmološki trend, trend ujedinjenja Planeta, koji je nezavisan od politike. (!)

P.: Nezavisan od politike, znači na djelu je uspostavljanje svjetske vlade, međutim…

V.A.: Evo, o čemu se radi: Francuska ima dvije lože, ima Veliku Nacionalnu Ložu Francuske, koja je ustvari, državna loža i ona je tradicionalno pro-Engleska, oni su zajedno sa Englezima (Atlantski Red), a ovi koji su ovdje kod nas oni su sa Ruskom masonerijom (Euroazijski Red ili Polarni Red)i to je ta razlika. U francuskoj imate ovu vrlo važnu stvar, jednu tendenciju pro-Englesku, uglavnom su francuski veliki pisci kao što su to Victor Igo i Emil Zola bili za prijateljstvo s engleskim imperijem.

P.: Da, ali kod uspostavljanja svjetske vlade na kakvog se čovjeka računa? Da li je to ovaj čovjek u nastajanju, čije su moći bitno reducirane i koji je, dakle, sveden na onu mjeru koja u krajnjoj liniji nije više slobodna, autonomna, misleća i to je u neku ruku kontradiktorno sa samom idejom masonerije, zar ne?

V.A.: Pa da vam kažem, princip, ustvari, svjetskog ujedinjenja jeste jedan princip dehumanizacije, ako gledamo sa stanovišta osobnog interesa, zapravo, interesa pojedinca koji voli tradiciju, koji voli obitelj, koji ne voli da se stvari mijenjaju, jer vidite, svaki čovjek se boji smrti. Dakle, svaki čovjek u svom biološkom programu ima konzerviranje sistema, pokušava ostati onakvim kakav jeste, da se očuva, znači da ne doživi tu konačnu promjenu, međutim, kozmološki principi, kao i svi drugi prirodni zakoni, oni su impersonalni i, ustvari, mi ulazimo u jednu fazu u kojoj će čovječanstvo proći kroz vrlo surovu tehnološku obuku za novo planetarno društvo.

P.: Da, ali da li vi mislite da će čovječanstvo to uspjeti učiniti u punom sastavu ili je na djelu ona jedna stavka novog svjetskog poretka koja govori o radikalnom smanjenju broja stanovnika na Zemlji?

V.A.: Znadete, tu su sada kozmološki uzroci, vidjeli smo što se dešava u Japanu. Znadete što, tamo je pukla zemljina kora i tamo je rasijedanje na drugom kraju Planeta a to će biti na ovom drugom dijelu Planeta gdje je bila bivša Atlantida, znači, između Europe i Amerike, tu negdje će doći do nabiranja tu će se kopno dizati. Ja vjerujem u Teslino objašnjenje, ustvari, povijesnih procesa, ljudskih historijskih procesa a on je tvrdio da postoje kozmološki uzroci utjecaja na ljudsku historiju. Mislim da je to sasvim točno. Na primjer, pjege na Suncu imaju potpuno isti ritam kao i veliki ratovi na Zemlji. To se poklapa, gotovo u dan. A prvi je Tesla to opazio pa tek kasnije ruski kozmisti kao što je to Čiževski i Čioklovski i Vernadski. Oni su tek kasnije, 20, 30 godina nakon Tesle počeli da shvaćaju da postoje kozmološki utjecaji promjene ljudske historije. E, sada, koji konkretno? Imamo sada kraj ciklusa od 650.000 godina kruženja sunca oko centra Galaksije, pa imamo u ovih trideset godina, po Milutinu Milankoviću po kanonu osunčavanja on je to sve izračunao što se sada dešava; kraj ciklusa od 26.000 godina u kojem se os Zemlje mora promijeniti za tri stupnja. Ona je sada pomaknuta ovim zemljotresom u Japanu za desetak centimetara. To nije malo, ali tri stupnja (!?) je puno i biće tu, kako se radi o kopnenim masama na kojim će doći do razmještanja i kako je Zemlja jedan ogromna čigra koja rotira ogromnom brzinom oko Sunca i cijeli Sunčev sistem ide ogromnom brzinom oko centra Galaksije i svi ti ciklusi se sada poklapaju. E, sada, kakva će biti ta kozmološka priprema za promjenu ljudskog sustava, ljudskog življenja na Zemlji i, čak ako želite, moguće su i genetske promjene i vjerujem da vanjska polja utječu na genom i ono što zovemo kvantno-hologramski nivo ljudske egzistencije a to je, dakle, onaj subatomski nivo, onaj koji je manji od atoma. Mislim da nauka mora potpuno promijeniti svijest kako bi odgovorila na ove nove izazove. Evo, recimo, u Japanu gori reaktor, gdje su ti nobelovci, gdje su ti kvantni mehaničari? Njima treba oduzeti nagrade ako nisu u stanju ugasiti jedan bijedni reaktor. Oni se prave važni kad se ne dešava ništa. Neka sjednu u avion neka odu u Japan i neka nešto poduzmu. I to je problem u novim okolnostima gdje ezoterijska društva upravljaju i ekonomskim sektorom i politikom i vojskom i policijom to sve ide stepenasto jer to je jedan domino sustav, oni pokušavaju da shvate kozmološki sustav, kozmološke zakone i da ih primjene.

P.: Vi ste nedavno bili u Astani na kongresu svjetskih religija koji je tamo održan. To je također jedan kongres koji možemo vidjeti u sklopu nastajanja svjetske vlade. Astana je, kako ste vi objasnili, novi grad…

V.A.: …Nastao za kongrese svjetske vlade…

P.: …to je masonski grad, illuminatski, zapravo…

V.A.; To je bio pokušaj da se stvori jedan tip kulture koji bi bio primjeren cijelom planetarnom društvu, zapravo, koji bi bio iznad kulturnih podjela koje vode do ratova i vjerskih podjela i što se pokazalo, naravno, tamo nije bilo diskusije. Vi izložite što imate da kažete i poslije toga diskusije nema jer diskusija ne bi odvela nikuda. Tu je bilo 374. pozvanih iz čitavog svijeta. Sve konfesije uključujući šamane iz Indonezije, sa Altaja, ove male religija kao što su religije Gruza, Tjuraka sa Himalaja, tih polu poznatih naroda, koji su sačuvali određene tradicije i jednostavno smo izložili što tko ima i što se pokazalo?: Pokazalo se da se ne može nauka – znanost isključiti iz novog tipa religioznosti koji bi imao određenu transcendentalnu dubinu, povezivao bi ljudski individualni um i beskonačnost i on mora ići preko osviještene tehnologije a osviještena tehnologija podrazumijeva shvaćanje vremena. Mi moramo vrijeme, kao prirodni zakon u ukupnom kozmosu, uračunati u obliku hipoteze u naše osnovne znanstvene stavove, a to nije učinjeno u fizici, a kada nije učinjeno u fizici onda ove druge nauke, konkretno genetika, npr. ne može se dalje razvijati. Mi, ustvari, stojimo pred jednom srednjovjekovnom borbom protiv crnih magova iz Cerna koji, zapravo, blokiraju mišljenje; uključujući i teoriju relativnosti i kvantnu mehaniku, jedan dobar dio kvantne mehanike.

P.: Recite nam, profesore, dogovorili smo se da vi budete gost, da učinimo jedan ciklus kako bi vi govorili o ovim ezoterijskim društvima u Atlantisu pa ćemo ovom prilikom to i najaviti, odavno smo to planirali pa je sada eto, to nekako i došlo na red samo po sebi i vidimo da tajna društva prestaju biti tajna…

V.A.: Pa vidite, oni preuzimaju, zato što ovaj politički sektor poslije vikiliksa ovaj sektor je izgubio značaj. Ustvari, ezoterici su ubacili u policiju i vojsku svoje ezoterijske jezgre, oni su preskočili političare kojima su naređivali milijarderi, ekonomisti, zašto? Zato jer je glavna borba protiv ekonomskog sektora koji je, između ostalog, odgovoran i za ovoliko sijanje tolikih nuklearnih centrala.

P.: Koliko je odgovoran taj ekonomski, odnosno, bankarski sektor…?

V.A.: On je najodgovorniji, on je, ustvari, najveće zlo. Evo konkretno: Kad je Neils Bohr 1961. godine uputio pismo UN-u da treba nuklearnu energiji koristiti u mirnodopske svrhe a ne u vojne, on je čitavu stvar, dakle, jedan polu-proizvod ljudskoga uma, a to je lančana reakcija i fisija, razbijanje jezgre atoma, Neils Bohr je prepustio firmama i firme su počele atomski rat protiv čitavog svijeta. Pa samo u Francuskoj imate 45 nuklearnih elektrana, pa u Njemačkoj ih imate 30 pa tako dalja i dalja… Želim reći, mi se moramo izboriti za slobodnu nauku, a to znači, prije svega odvajanje znanosti od države. Znanost i država su srasle poslije atomske bombe i to je dovelo do potpune blokade mišljenja u znanosti i mi to moramo ponovno osvojiti taj teren slobode.

P.: Mislite da će to biti oslobođeno od onih projekata koji se kreiraju po mjeri upravo ove svjetske vlade i, jednostavno pitanje, evo, za kraj: Vidimo da se religije nisu, na neki način, mogle ujediniti i objediniti. Kako je to sa ezoterijskim društvima i kako ta duhovna podloga, u stvari, predstavlja osnovu za uspostavljanje onoga što se naziva, tajnovito, novi svjetski poredak?

V.A.: Glavno teozofsko načelo je da nema više religije od ISTINE. Rekao bi, da je to, u stvari, načelo koje vodi prema konstruiranju određene hijerarhije prirodnog tipa u okviru svih ezoterika, odnosno, onih koji izražavaju ideje ezoterijskih društava i vi u određenom momentu imate hijerarhiju ezoterijskih društava kozmološkog tipa u potpunosti prirodna i koja se uspostavljaju spontano sama po sebi, i koliko ja imam u to uvid, u ovom trenutku azijska, posebno kinesko društvo ''Bijelog lotosa'', taoističkoga tipa kao i sufi iz Uzbekistana, iz gornje Buhare oni u svjetskoj vladi imaju glavnu riječ. Recimo, Druidi, engleski imaju velike probleme jer su vezani za Britanski imperij i to ih opterećuje, a također i Židovi, koji su vezani za mitološku matematiku koju oni zovu Kabala. Tu simboli nisu kozmološki, odnosno, filozofski ili ontološki određeni, nego su to psihička stanja koja se prenose od učitelja na učenika i ustvari predstavljaju oblik emocionalne mitološke svijesti.

P.: Da li vidite dolazak Velikog Orijenta Francuske, na neki način i sa politikom ulogom, što se može u Srbiji očekivati? Da li se može očekivati veći prodor ISTINE na ove prostore, u kojem smislu se može vidjeti ova posjeta i ovaj kongres?

V.A.: Pa u smislu da su se dogovorili Francuzi i Rusi da upravljaju ovim prostorom i to na jednom višem nivou. Ruska nacionalna struja se sastoji iz Ruske crkve i ruske masonerije. Crkvu predstavlja Putin a Medvjedev predstavlja rusku masoneriju. Veliki Orijent je i u Belgiji, to je jedna šira Loža, i nije ograničena samo na Francusku, ona surađuje i s ruskom masonerijom koja je svjetska, i to je po mom mišljenju za nas, vrlo velika šansa sada pred Putinov dolazak. Zapravo, oni su već postigli dogovor ali ja ne vidim kod nas da ima bilo kakvog znaka da se naši ljudi, Srbi, da kažem, svjesno organiziraju i da prihvate tu šansu.

P.: Profesore, hvala vam puno na učeću u emisiji ''Atlantis'' i ovim objašnjenjima

V.A.: Hvala vama! Kod vas nema cenzure (mijeh i Abramovića i voditeljice).Razgovor s Markom LopušinomP.: Gospodine Lopušina, čuli smo profesora Abramovića i recite nam kako je izgledala konferencija. Pravo sa beogradskog aerodroma Arsize je došao na Kalemegdan u Neboišinu kulu i to je jedan simbolički čin. Nije slučajno odabrano ovo mjesto?

L.: Da, pohvalio je Neboišinu kulu i mjesto kao simbol srpske borbe, ne samo protiv Otomanskog carstva nego i za zaštitu Zapadnog carstva.

P.: Konferencija je organizirana na jedan oficijelni način i nije bila očekivana neka osoba poput vas, i vaša pojava i pitanja koja ste postavili bila su intrigantna i pomalo nezgodna za goste?

L.: Pa, to je jedan drugačiji problem. To je problem redakcija koje šalju svoje novinare za izvještavanje a ne prave dobru selekciju da pošalju prave ljude na pravo mjesto.

P.: Ali, jednostavno, na neki način su se ove teme uvijek smatrale kao određene vrste, naime, pomalo nas je i iznenadilo ovako veliki publicitet koji je dat ovoj posjeti i očevidno je došlo do promjene i nešto od toga je objasnio i profesor Abramović.

L.: Pa, radi se o tome da su oni nastupili; njih trojica su sjedili za predsjedavajućim stolom ali je samo veliki majstor gospodin Gi (Guie) govorio. Ja sam očekivao da će i ova druga dvojica starješina da govore ali je bilo očigledno da je ta hijerarhija bila poštivana i da po masonskom principu samo jedan govori i zato je govorio samo Gi. Moje pitanje se, naravno, prije svega, odnosilo na utjecaj Velikog Orijenta Francuske na ovo podnevlje i na činjenicu da Velika Loža, Pariz 4 ima devet loža u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu i Mitrovici i to su lože: Harmonija, Ujedinjenje, Ivanjski Venac, Vernost, Dositej, Pobratim, Panonija, Sveti Sava i Beograd. I da je to, kako da kažem, broj koji je veći od broja loža koje postoje u drugim jugoistočnim zemljama i Europi a to su osam loža koje sa nalaze u Bugarskoj, Rusiji, Poljskoj i Makedoniji. Znači da je petnaest delegacija, kako je rekao Dr. Jeaque, suradnik Dr. Gi-a, došlo u Beograd u Luminacijum da bi održali svoj kongres i dogovorili se o daljnjem djelovanju. Ova loža nema i nije pokrovitelj nijedne velike lože u Srbiji. Mi ovdje imamo četiri velike lože i četiri obedijencije koje su legalne, prijavljene kao udruženja u našoj državi, i imamo pet koje su nelegalne i nisu prijavljene ali se predstavljaju kao Velike lože koje prikupljaju…Tako da Veliki Orijent Francuske nema svoju Veliku Ložu i nema direktan utjecaj, a ovaj Veliki Orijent koji već postoji je vezan za ovo drugo krilo masonerije, ne za nacionalnu masoneriju. Tako da je utjecaj masona iz Europe očigledan od početka devedesete kad je oživljena Velika Loža Jugoslavije i kada je taj sukob između Francuza i Engleza, poznat u masoneriji, prenesen i u Srbiju, i ovdje su se počele osnivati lože prema utjecaju Velike Britanije i Francuske a onda se u taj međuprostor ubacila i Njemačka, tako da mi imamo, zapravo, tri struje bratstva slobodnih zidara koje djeluju na tako malom prostoru u Srbiji i posljedica toga je, a to je bilo i moje pitanje postavljeno gospodinu Gi-u: Zašto se u Srbiji ne poštuje osnovni princip masonske konstitucije a to je; jedna država jedna velika loža? Odnosno, uvijek ima samo jedan, kako se to govori u templarskim filmovima: Jedna velika lože jedan veliki majstor i da se po njihovoj hijerarhiji poštuje struktura svake lože, da mora imati određeni broj velikih majstora i komandira i, jednostavno, to se kod nas ne poštuje. Veliki majstor Askize je meni odgovorio da oni nemaju, kao Veliki Orijent Francuske, direktan utjecaj na organizaciju i strukturu masona u Srbiji, ali da se oni drže principa da je različitost bogatstvo. To je na kraju bila gola fraza, što je na kraju i rekao da je govorio 'drvenim jezikom', dosta nerazumljivim za nas na pres-konferenciji, tako da je zapravo rekao; ''…pa eto mi smo došli'', to je konačno rekao, ''da napravimo pokušaj da se masoni u Srbiji ujedine''.

Ako je početkom devedesetih postojala jedinstvena Velika Liže Jugoslavije, ako se ona u međuvremenu razbila u četiri velike legalne lože, a da slušaocima radio Beograda kažemo da se tu u suštini radi o istim ljudima, iz istog masonskog razreda, svi su oni prošli kroz iste procese inicijacije zajedno, jedan drugog su uvodili u lože i činove, onda su se na kraju posvađali negdje sredinom devedesetih…

P.: - To baš nije u duhu masonerije…

L.: I ja sam u početku bio u zabludi, smatrao sam da su slobodni zidari tajna zločinačka organizacija koja je protiv pravoslavlja onda sam upoznao neke masone i čitao nešto više o bratstvu slobodnih zidara i shvatio da je to društvo plemenitih, dosljednih ljudi, uvijek dobre volje, prije svega, humanitaraca, koji bježe od politike što dalje i ne upotrebljavaju čak ni riječ 'politika' što je bilo i u ovom slučaju kada je gospodin Askize odgovarao na novinarska pitanja i dva tri puta je naglasio da ne želi odgovarati na politička pitanja jer ako je nešto u okviru politike, jednostavno, ne želi komentirati. Tako da sam shvatio da je to jedna elita humanitarnog karaktera ali u slučaju Srbije se dogodilo da su se u tu elitu uvukli kriminalci, sumnjivci i prevaranti i razni drugi neodgovorni ljudi kojima masonerija služi za javno promoviranje, nekima za trgovinu, nekima za obmane i ima onih masona koji se predstavljaju sa lažnim činovima, jer javnost nije informirana o strukturi starješina i rukovodstva o tome tko je tko i tko u masoneriji kakav čin može da zasluži i tko mu ga dodjeljuje i da se činovi ne kupuju da ljudi ne mogu sami sebe proglašavati u velike komandire i velike majstore i ta bitka oko tih činova i te sitne moći unutar srpske masonerije traje već 15 godina i ona za posljedicu ima totalan kaos u bratstvu slobodnih zidara na prostoru Srbije koje danas ima negdje oko 2000 članova. Najozbiljnija i najbolje organizirana je Velika regularna loža Srbije koja ima preko 700 članova i koju vodi Petar Kostić.

P.: Da li će sada ova posjeta, a znamo da je u jesen prošle godine u Beogradu boravio i Claude Borne generalni sekretar vanjskih poslova Velikog Orijenta Lože Francuske a razlog njegove posjete je bio ceremonijalno paljenje plamena novo osnovane lože Velikog Orijenta u Beogradu,''Vernost'', i on je dolazio zbog tog kontakta s braćom Srbima u Beogradu, pretpostavljam da je to bilo u cilju sređivanja situacije i uvođenja nekog reda u ovaj, kako ste rekli, poprilično kaotičan masonski zbor…

L.: Pa naravno, oni pokušavaju ispoštovati princip da ako ne može biti samo jedan da bude barem samo dvojica, znači da bude kao u Francuskoj, nacionalna masonerija i da postoji ova druga narodna masonerija pa da se barem u Srbiji sa tih deset obedijencija svede na dvije koje su ozbiljne i koje mogu okupljati ljude jer njima je problem nedostatak članova u Srbiji. To krilo, taj razred koji je početkom devedesetih sa Zoranom Nevezićem i Draganom Tanasićem uspjelo da odmrzne srpsku masoneriju koja je pedeset godina, po naređenju Josipa Broza, bila zamrznuta a on je sam, Josip Broz, bio mason u velikoj Britaniji i kralj Petar je također bio u Velikoj Britaniji mason i Winston Churchill, njihov komandant, je bio također mason, i onda se iza rata dogodilo da je Churchill kao Britanski mason naredio kralju Petru II, Karađorđeviću, također britanskom masonu da svoju vojsku, srpsku kraljevsku vojsku, u zagradi, Četnici, i druge nacionalne snage, preda trećem masonu Josipu Brozu Titu, i kralj Petar II je to učinio i preko radio Londona je pozvao nacionalne snage da se predaju Titu. To je jedan historijski događaj, koji možemo jednostavnom logikom povezati, jer sva trojica su masoni, kako bi došli do zaključka što je učinila svjetska masonerija na tlu Jugoslavije i kako je Tito došao na vlast i kako je kralj Petar njemu učinio uslugu. Znači mi imamo odmrzavanje i veliku povijesnu ulogu Zorana Nevezića i Dragana Tanasića a onda imamo pet godina kasnije raskol između njih dvojice i onda počinju raskoli da se umnožavaju koji i danas traju. Tako da su oni u međuvremenu izgubili povjerenje onda su izgubili pomladak i došli su u situaciju da se moraju otvarati da, malte ne, raspisuju natječaje za upisivanje mladih ljudi. Tako da mi imamo velike lože da skoro javno djeluju mimo njihovih principa i pokušavaju da privlače pomladak i da upisuju ljude da kandidiraju ljude, da nude itd. itd. Jer tako se ne radi. Potrebno je da se netko dokaže kao ugledna ličnost, kao veliki humanista, kao veliki intelektualac, kao poštuje nacionalni identitet svog naroda i religiju svog naroda ali i penjanje i dostojanstvo svog članstva u masoneriji. I sada imamo tu jednu drugu svađu a to je svađa oko generalnog, velikog majstora u Srbiji, tko će tu biti najvažniji, tko će koga smijeniti, tako da se tu spominje ime jednog glumca koji ima aspiracije da bude glavni mason u Srbiji, pa sad hoće-neće biti, a u suštini ta velika svađa, taj veliki kaos ne omogućava normalan rad masoneriji, ne omogućava da se slože da naprave hram. Srpski masoni su osnovani prije 100 godina, zlatno doba djelovanja je bilo između dva svjetska rata a ovih posljednjih deset godina je jedan od njihovih najgorih perioda u njihovom radu i sada kada su stvoreni uvjeti jer se preko medija može vrlo lako raditi na propagandi i afirmaciji slobodnih zidara i na izgradnji jednog hrama masonskog u Beogradu, to nije moguće. Oni imaju svoje lože ili u unajmljenim prostorijama ili u nekim podrumima i tako daleko od očiju a Veliki Orijent Francuske je rekao da je kod hrama ''Svetog Save'' uspio da iznajmi određeni prostor i da će njihov hram biti na velikom platou ispred Narodne biblioteke. Jer su i oni bili u nekom podrumu.

P.: Da, vi ste i autor jedne knjige ''Masoni u Srbiji'', ona se pojavila prošle godine i recite nam kojeg ranga, kojeg stupnja su naši slobodni zidari, koje stupnjeve dostižu i kako se vrši stupnjevanje. Da li svaka loža posebno to radi ili se to radi iz drugog centra, kako ide taj proces?

L.: Taj proces ide na međunarodnom nivou. Uvjet za prisutnost lože koja je osnovala i unijela svjetlost u dotičnu ložu, jer da bi se dobio viši stupanj treba postojati taj međunarodni rad. Svaki mason mora djelovati u svojim nacionalnim okvirima ali i u internacionalnim okvirima. Kao i znanstveni suradnik koji mora objavljivati svoje znanstvene radove, da se sa njima dokazuje, i da osvaja simpatije i da osvaja stepenice u hijerarhiji. Prema iskazima mojih sugovornika bilo je velikih majstora 21., 22., 23. stupnja. Kako sada stoji situacija nema dovoljno velikih majstora u našim ložama i to je jedan od potreba i razloga za ujedinjavanjem. Znači, da bi masoni normalno funkcionirali moraju zadovoljiti određene kriterije, moraju imati određeni broj svih starješina a nemoguće je u tako razjedinjenim masonskim ložama postići sve činove regularnim radom i onda se oni postižu preskakanjem, zabušavanjem, imenovanjem na lak i brz način što opet izaziva nove nesporazume tako, da mislim, da je masonerija došla u situaciju, naša u Srbiji, da se skriva kako bi mogla sakriti sve ono što se dešava u njoj.

P.: Tko je najpoznatiji mason sa ovih prostora, da li je to Pupin, koji je odigrao zaista veliku ulogu u rješavanju raznih problema koji su se nadvili nad Srbiju onog vremena?

L.: Pa, ja mislim, da je Đorđe Vajfer, najpoznatiji najzaslužniji mason za razvoj bratstva masona u Srbiji. Nažalost svi koji pišu o njemu, a on je osnovao Narodnu banku Srbije,

imali smo taj spot prije tri mjeseca, ni jednog trenutka nije spomenuto da je on jedan od osnivača, jedan od stupova srpske masonerije za vrijeme njenog zlatnog perioda kada su sva vrata srpskim masonima bila otvorena i kad je Aleksandar Karađorđević bio mnogo više cijenjen kao ličnost u Europi nego u samoj Srbiji jer je bio ličnost svjetskog ranga i zato je i ubijen (vidi M. Jokić, Tajni dosje Josip Broz. veza Josipa Am/Broza, alias Tita, s atentatom – prim. urednika), zbog svog utjecaja, zbog svoje popularnosti i mogućnosti napredovanja u svjetskim okvirima. Tako da mislim, a to su sada gosti iz Francuske rekli, da je došlo vrijeme da se masonerija otvori i da se protiv predrasuda koje postoje, jer neke su zbog neobaviještenosti a neke su zbog sijanja državne i policijske propagande, pa zato treba govoriti što više, što otvorenije i što detaljnije o principima njenog funkcioniranja i to njenoj humanitarnoj strani. Đorđe Vajfer je bio ličnost koja je držala kompletnu masoneriju i koja je svojim autoritetom pokazivala kakav treba biti mason; visoki intelektualac, uspješan čovjek, čovjek koji prati ljude u politici, koji kandidira prave ljude na prava mjesta. Između dva svjetska rata gotovo svati ministar u Srpskoj vladi ili u kraljevskoj vladi je bio mason; ugledne Vladike su bili masoni…

P.: To je odnos Srpske pravoslavne crkve i masonerije, vrlo otvoren…

L.: I najveći intelektualci kao Pupin je također bio mason. I sada, trebamo se pitati, tu nema konkretnih znanstvenih dokaza, jer ja kao laik ne mogu razdvojiti je li Pupin kao mason napravio karijeru u Americi ili je napravio jer je bio veliki mozak i čovjek itd. Ali očigledno je da je Pupin učinio jednu historijsku stvar koju nije učinio niti jedan Srbin na ni jednom kraju svijeta. On je uspio da u SAD-u legalizira mobilizaciju srpskih dobrovoljaca za Prvi svjetski rat i proboj na Solunskom frontu. Pupin je svojim autoritetom zajedno sa srpskom zajednicom u SAD-u poslao oko 16000 boraca. Poslije kada smo bili u drugim ratnim nevoljama nikad ni iz jedne zemlje nismo uspjeli dobiti, ne taj broj dobrovoljaca već ni jednu četu. Jer jednostavno nije bilo odrađeno na toj visokoj masonskoj razini, odnosno, na državnoj razini.

P.: Vi ste autor mnogih knjiga, da li ste se upoznali sa kretanjima u svjetskoj Mafiji, pa potom i u obavještajnim organizacijama i agencijama. Napisali ste knjigu ''Enciklopedija špijunaže'' itd., o vojnim službama bezbednosti o KGB-u u Jugoslaviji o lovu na Miloševića o lovcima na Ratka Mladića o Mafijama svijeta?

L.: Privlače me ta zatvorena društva kako bi rekli sociolozi.

P.: Sada vidimo da jedno takvo društvo, a vi u svojoj knjizi kažete, da masoni ne kažu za sebe da su oni tajna društva nego društva sa tajnom. Međutim, vidimo da se zaista radi o izlasku u medijski prostor. Da li vi to vidite kao proces formiranja svjetske vlade, globalnog društva koje će se odvijati, čije će se ustanovljavanje odvijati po određenim principima o kojima je govorio i profesor Abramović iz jednog kuta gledanja koje je, kako on kaže, optimistično a vidimo da u praksi taj optimizam ima mnogo razloga za običnog čovjeka u suprotnom smislu?

L.: Očigledno, jer evo Dr. Gi Arhize je rekao dva podatka koji ukazuju na namjere Velikog Orijenta Francuske; jedan podatak je da je javno saopćeno da oni imaju 60 000 aktivnih članova i da je njihov cilj da imaju mnogo više članova. Znači da ne budu samo bratstvo nego da prerastu u pokret ako im treba toliko članstvo.

Druga stvar koju je rekao a to je da su masoni u Americi, Velikoj Britaniji i Francuskoj aktivni kao vjernici a da su masoni u ostalim zemljama, prije svega u Zapadnoj Njemačkoj i Italiji, aktivni kao simpatizeri i društvo dobrovoljaca koje se jednostavno ne pridržavaju principa i konstitucije bratstva slobodnih zidara. I to je uputilo na činjenicu da oni imaju aspiraciju da Veliki Orijent Francuske postane masovna organizacija i da tamo gdje utječu da se poštuju principi i da se radi, kako oni obično kažu za svoje obrede i rituale, to se naziva rad, da se radi na stvaranju svijeta, na stvaranju boljeg čovječanstva. To stvaranje boljeg čovječanstva, naravno, vlada u sjeni ili velika svjetska vlada više ne može biti sakrivena zato jer suvremeni, moderni dio svijeta, da isključimo onaj dio siromašnog, pretvoren je jedan veliki dućan, supermarket sa mnogo ogledala u kojem se sve vidi jer da bi ekonomski vladari svijeta prodali svu svoju robu, makar i najgoreg kvaliteta, oni na nju moraju baciti blještavo svjetlo, pa sad, da li su to reflektori u supermarketu ili reflektori televizijskih kamera. Mi smo sada neprestano u izlogu čime se ljudi masovno omamljuju i vode u jedno globalističko potrošačko društvo u kojem je najvažnije znati što gdje ima i što može da se kupi i tako zadovoljiti svoje niske strasti a ostalo prepustiti nekome tko to zna. I onda smo došli u situaciju da mi imamo države a da smo svjesni da iza tih država postoji netko tko to zna. Tako da danas ne možemo gledati na događaje u Sjevernoj Africi kao na nacionalnu pobunu i buđenje naroda koji želi da iz feudalnog doba uđe u 21. stoljeće, već možemo govoriti o potezu svjetske vlade koja je odlučila da makne te diktatore sa sjevernog dijela Afrike, koja je tako blizu Europi, i da tamo dovede Yupije u kravatama koji će postati predsjednici, odnosno, plaćenici Zapada i eksponenti svjetske vlade koji će taj dio Afrike da približe zapadu na način kako to odgovara toj svjetskoj vladi. A to je da ih preko noći pretvori u veliko tržište u veliki supermarket, tržište za kupovinu zapadnih roba a istovremeno u tržište jeftine radne snage. Evo, to se dogodilo na Balkanu. Srbija je danas kolonija te svjetske vlade. To je isto Hrvatska s tom razlikom što smo mi bombardirani da bi se bivšim kapitalističkim državama pokazalo kako će proći ako ne uđu u taj postupak a Hrvatska je pretvorena u koloniju tako što je zadužena za preko 35 milijardi dolara pa je otkupljena kompletna Jadranska obala, pa sav priliv od 9 milijardi dolara od turizma ne ostaje Hrvatskoj nego odlazi vlasnicima hotela, plaža i jahti iz Austrije, Njemačke i Italije, tako da su sada Hrvati na pragu EU među 10 zemalja u Europi sa najvećom stopom nezaposlenosti.

P.: Da, a evo na telefonskoj vezi je i direktor ekološkog pokreta Novog Sada Nikola Aleksić, ostalo nam je malo vremena, ovom temom kojom ćemo sada započeti bavit ćemo se u ''Atlantisu'' a riječ je neobično značajnoj i važnoj temi a to je tema o tzv. Chemtrails-ovima, odnosno, to su tragovi koji ostaju iza aviona. Danas

je meni stiglo neobično mnogo sms poruka i poziva telefonom jer je zaista nebo bilo prekriveno ovim kemijskim tragovima. Što su to kemijski tragovi. Riječ je o veoma važnoj i značajnoj pojavi a o tome postoji izuzetno dobar dokumentarni film ''What in the World are They Spraing'', njegov autor je Michael Murphy i može se naći na internetu sa prijevodom na srpski jezik.

Gospodine Aleksić recite nam što su to kemijski tragovi i kako se oni uklapaju u sve ovo o čemu smo i danas govorili, dakle, nastanak svjetske vlade, GMO i sve što ide uz taj proces?

N.A.: Ja bi zamolio vas i vaše sugovornike i sve ostale koji budu prenosili naša saznanja da koriste naš jedan bolji izraz a to ja zaprašivanje sa neba. Nas sa neba zaprašuju avioni stranih zemalja sa nepoznatim kemijskim spojevima, tretiraju nas kao da smo insekti. Kada to govorimo, svatko tko nas sluša, treba shvatiti da je netko u ovoj zemlji prodao nebo Srbije (i Hrvatske i svih ostalih zemalja – prim. urednika) i dozvolio stranim faktorima, organizacijama, pojedincima, svjetskoj vladi u sjeni da vlastiti narod tretiraju kao da smo insekti.

P.: O ovome je, zanimljivo, napravljen cijeli ciklus u emisijama ''Na rubu znanosti'' na HR2, a o tome je govoreno čak u i dnevniku na glavnoj HR1. Priča je veoma kompleksna i složena ali riječ je o geo-inženjeringu što naučnici podvode pod promjenu klime kako bi se smanjilo zagrijavanje Zemlje, što je zvanično opravdanje koje se od tih krugova dobiva a, zapravo, analize stručnjaka su pokazale da se tako mijenja atmosfera da se oštećuje ljudsko zdravlje da se mijenja PH zemljišta da se mijenjaju poljoprivredne kulture da se šume razbolijevaju da se u vodi taloži aluminij da se taloži barij, stroncij i drugi toksični elementi koji su vrlo nepovoljni za cijelu floru i faunu i čitav niz promjena na ljudima u zdravstvenom stanju je uočen. Kakva su vaša saznanja u tom smislu?

N.A.: To što ste naveli je samo izgovor kojim se opravdava ovo kemijsko zaprašivanje stanovništva. Jedan od izgovora koji nikada nije ni potvrđen niti obrazložen niti prihvaćen. Međutim, mi smo svjesni, ljudi koji mogu povezati neke stvari, samim pogledom na nebo iznad Srbije na nebo iznad gradova Srbije da se u prosjeku 4 do 5 puta sedmično nebo naprosto izbrazda tragovima iz aviona koji ostaju satima.

P,; Koji izgledaju slično kao kad preleti putnički avion koji ostavlja kon-trag

N.A.: Međutim, kemijski tragovi se prostiru od horizonta do horizonta, satima ostaju na nebu i širi se i ti tragovi se pretvaraju u bijelu izmaglicu i umjesto plavog neba pretvaraju nebo u bijelu izmaglicu koja ne kraju završava na zemlji na nama u našoj atmosferi i mi to udišemo mi se sa time trujemo a nitko od naših predstavnika države, organa države, medija, javnih sredstava informiranja i odgovorno tvrdim prvi puta se o ovom genocidu govori na drugom programu radio Beograda…

P,; Da li ćete vi u okviru vaših redovnih ekoloških konferencija ovu temu staviti na dnevni red?

N.A.: Ove godine ekološki pokret Novog Sada organizira 15. po redu konferenciju o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja. Samo da podsjetim, četiri prethodne konferencije između ostalog i tematika o sigurnoj hrani imali su pokroviteljstvo UN-a. O tome se mora razgovarati. Mi više nećemo prihvatiti da smo pasivni promatrači genocida ili provođenja eksperimenata in vivo, eksperimenata u živo što se nije radilo u svijetu od Drugog svjetskog rata.

P.: Da, ovom temo ćemo se baviti, nadam se da ćete naći vremena i doći u Beograd kako bi o ovoj temi razgovarali i uključili neke od svjetskih stručnjaka koji su analizirali između ostalog i Michael Murphy-a i knjigu ''Zašto nas u ime Boga zaprašuju''.

Danas smo govorili o dolasku velike slobodno zidarske obedijencije Velikog Orijenta Francuske i evo gospodine Lopušina samo za kraj; neobično je da je upravo danas bilo toliko tragova na nebu kada je ova velika loža imala svoj skup?

L.: Neobično je što su došli samo nekoliko dana prije Putina, neobično je što uopće dolaze u Srbiju, tako da je očigledno da je ovo prostor, što je govorio Ivan Pančić, da je ovo prostor , kao krčma na drumu pored koje prolaze mnoge vojske, gdje prolaze mnogi putnici, avioni i kamioni i svi se o nas očešu, nama se odvale vrljige, razvale tarabe, izgazi dvorište, sve to lepo kuća da se poruši i mi stalno popravljamo tu svoju kuću a strane vlade i državnici dolaze i gledaju, čude se, savetuju nas i odlaze. Ja bih zaista voleo da masoni održe ovde jedan veliki svetski kongres da ove naše srpske masone, na pragu proslave prve Srpske lože od pre sto godina, ujedine i da ispoštuju sami te svoje masonske principe da uvek ima samo jedan.

Jean, Jiri, m.v.


- 08:25 - Komentari (8) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< travanj, 2012 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Ožujak 2016 (4)
Veljača 2016 (4)
Siječanj 2016 (8)
Prosinac 2015 (11)
Studeni 2015 (10)
Listopad 2015 (20)
Rujan 2015 (18)
Kolovoz 2015 (17)
Srpanj 2015 (24)
Lipanj 2015 (25)
Svibanj 2015 (25)
Travanj 2015 (25)
Ožujak 2015 (26)
Veljača 2015 (20)
Siječanj 2015 (27)
Prosinac 2014 (29)
Studeni 2014 (25)
Listopad 2014 (28)
Rujan 2014 (21)
Kolovoz 2014 (26)
Srpanj 2014 (28)
Lipanj 2014 (23)
Svibanj 2014 (26)
Travanj 2014 (26)
Ožujak 2014 (26)
Veljača 2014 (23)
Siječanj 2014 (25)
Prosinac 2013 (26)
Studeni 2013 (26)
Listopad 2013 (26)
Rujan 2013 (29)
Kolovoz 2013 (25)
Srpanj 2013 (17)
Lipanj 2013 (22)
Svibanj 2013 (28)
Travanj 2013 (26)
Ožujak 2013 (27)
Veljača 2013 (27)
Siječanj 2013 (26)
Prosinac 2012 (21)
Studeni 2012 (27)
Listopad 2012 (28)
Rujan 2012 (27)
Kolovoz 2012 (23)
Srpanj 2012 (15)
Lipanj 2012 (22)
Svibanj 2012 (24)
Travanj 2012 (24)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Uvodna poruka:

Poštovani Blogeri!

Objavljeni postovi:

Hvala svim znanim prijateljima i neznanim posjetiocima na komentarima na mom blogu!