nedjelja, 25.11.2007.

Ovisnost Drugog dnevnika o Kronici ukazanja

Jesu li Drugi dnevnik pisale doista Vickine sestre Mirjana i Zdenka,kako kaže o.Janko Bubalo?Možda i jesu.To nisam
posebno ispitivao.Meni je nešto drugo upalo u oči:

ovisnost Drugog dnevnika o Kronici ukazanja.Ima više od 20 mjesta gdje se Drugi dnevnik gotovo u riječ slaže sa Kronikom.Prema Vickinim riječima ona uopće nije znala da postoji Kronika ukazanja,dok joj članovi Komisije nisu 11. listopada 1984. pokazali fotokopiju,a fra Tomislav Vlašić je 25. svibnja 1984. pred svim članovima Komisije rekao da je vidio samo ono što je Vicka pisala u veljači i ožujku 1982. ( tj.Treći dnevnik) i da nema pojma o drugim dnevnicima.
Ako je ovo istina,fra Tomislav Vlašić nije prepisivao iz Drugog dnevnika.

Da moje tvrdnje nisu prazne riječi,potrebno je donijeti neka mjesta iz Kronike i Drugog dnevnika da se vidi ovisnost.

Vidjelica Mirjana dolazi iz Sarajeva i s njom priča fra Tomislav o njezinu životu u Sarajevu.Evo nešto od onoga što je on zabilježio u KroniciKronika, 31.listopada 1981.:
„Svaki dan je imala susret s Gospom.Ti susreti imali su dva pravca sadržaja:Savjetovala me kao dobra i pažljiva majka.Govorila mi je čega ću se paziti,koje osobe izbjegavati,kako postupati s osobama koje mi dobacuju i vrijedaju Boga.Kaže da ju je upozorila da prekine sve veze s jednom djevojkom koja ju je namjeravala drogirati.Takoder ju je
upozoravala na druge opasnosti.Govorila joj je da se ni s kim ne prepire.Neka mirno odgovori,gdje vidi da je korisno,a gdje vidi da nije korisno neka zašuti i pođe svojim putem.“

Drugi dnevnik, 31. listopada 1981,:
„Mirjani se Gospa takoder svaku večer ukazuje.Mirjana kaže da ju je Gospa savjetovala kao dobra i pažljiva majka.Govorila joj je čega će se paziti,koje osobe izbjegavati,kako postupati s osobama koje joj dobacuju:vrijedaju Boga.Kaže da ju je upozorila da prekine sve veze sa jednom djevojkom koja ju je namjeravala drogirati(u ovom Dnevniku jedna rečenica preskočena,primj.N.B.).Govorila joj je da se ni s kim ne prepire.Neka samo mirno
odgovori gdje vidi da je korisno ,a gdje vidi da nije korisno neka zašuti i pode svojim putem."

Ima još cio pasus o viđenju ovoga dana koji se od riječi do riječi slaže u Kronici i Drugom dnevniku.Ovdje je bitno da je fra Tomislav vodio razgovor s Mirjanom i zapisao u Kroniku,pa Kronika nije ovisan o Drugom dnevniku nego obratno:

Drugi dnevnik o Kronici.

Kronika, 24. listopada 1981.: „
I ovoga jutra mnoge osobe kažu da su vidjele bjelinu na križu i gubljenje krakova.Neki su vidjeli mjesto križa Gospu.“

Drugi dnevnik: „ I ovoga jutra mnoge osobe su vidjele bjelinu na križu gubljenje krakova.Neki su vidjeli umjesto križa Gospu.“

Ovakvih zajedničkih mjesta u Kronici i Drugom dnevniku ima preko dvadeset:22.,23.,24. i 30. listopada,
1.,2.,3.,4.,12.,13.,15.,17.,18.,19.,20.,21.,22. studenoga,10.,11.,12. i 14. prosinca 1981.

Ovo je za one koji žele kontrolirati ove tvrdnje.

Navedena se mjesta gotovo sasvim slažu,a samo što u Kronici piše u trećem licu,a u Dnevniku na pojedinim mjestima u prvom licu.Upravo nam to još bolje podcrtava da je Dnevnik prepisivan iz Kronike,jer je na pojedinim mjestima zamjenica u prvom licu,a glagol je ostao u trećem.

Tako na primjer:
Kronika, 4. studenoga 1981:
„Pozdravila je sve i blagoslovila ,a djeci je rekla da nastave pjevati.“

U Dnevniku je ono „djeci“ zamijenjeno „s nama“,ali je početo pisati „dj“ i prekriženo.Međutim glagol je ostao u trećem licu:
„da nastave pjevati“,umjesto da nastavimo pjevati.

Slično Kronika, 13.studenoga 1981:
„Djeca ga(Isusa,primj.N.B.) nisu mogla prepoznati.“

Dnevnik: „Djeca Mi ga ´nisu mogla ` prepoznati.“

I ovdje u Dnevniku napisano je „Djeca“,zatim prekriženo i povrh toga napisano“Mi“,ali je ono „nisu mogla“ostalo kao u Kronici.Ovakvih stvari ima još na nekoliko mjesta.

Ovo bez ikakve sumnje govori da je Drugi dnevnik prepisivan iz Kronike.

Još jedna stvar potvrduje da je Drugi dnevnik prepisivan iz Kronike.To su podaci koliko je vjernika bilo na misi.
Evo nekih:
Kronika, 12. studenoga 1981,: Drugi dnevnik: „Svijeta kao i sinoć.Misu je
Svijeta kao i sinoć. vodio fraTomislav.“„
Misu je vodio fra Tomislav.“

- Kronika, 17. studenoga 1981,: Drugi dnevnik: „U crkvi oko 1000 osoba.
„U crkvi oko tisuću osoba. Misu je vodio fra Tomislav.“
Misu je vodio fra Tomislav.“

Kronika, 21. studenog 1981,: Drugi dnevnik: „Na večer puna
„Na večer puna crkva:oko crkva:oko 3000 osoba.“
tri tisuće osoba.“

Kronika, 13. prosinca 1981,: Drugi dnevnik: „Oko 2000 osoba
„Oko 2000 osoba sudjelovalo na misi“. sudjelovalo na večernjoj misi.“

Ovakvih podudaranja ima više od petnaestak.


Pisac Kronike sigurno nije ovisan o Dnevniku,jer se ne radi o viđenjima,nego o stvarima koje je sam mogao znati.

Još jedna stvar upada u oči: rekli smo da se Kronika sigurno nije počela pisati prije kraja listopada 1981., a najvjerojatnije je početa krajem veljače 1982.Ako je Drugi dnevnik ovisan o Kronici,a o tome ne može biti sumnje kako izlazi iz gornje analize,onda je i ovaj Dnevnik pisan naknadno,a ne onih dana i datuma kako stoji u njemu.Zaključak je siguran barem za ona mjesta u Dnevniku koja su identična s Kronikom do kraja listopada 1981.,a vrlo vjerojatno i za sva ostala mjesta.

Sve je ovo bilo potrebno iznijeti da se vidi kako je iza pisaca Drugog dnevnika postojao neki inspirator koji je omogućio da oni mogu prepisivati iz Kronike.Ne bih se želio upuštati u nagađanja tko je stajao iza svega ovoga,iako postoje indiciji.U svakom slučaju bio je netko komu je bila pristupačna Kronika kroz duže vrijeme.

Kad sam 11. listopada 1984. pokazao Vicki fotokopije Kronike i Drugog dnevnika i rekao da „ima nekoliko mjesta gdje se slovo u slovo slažu“.

Vicka: „Da,nemam pojma ja za tu Kroniku“.(…)
Bulat: „Dnevnik je prepisivan iz Kronike.“
Vicka: „Koji?“
Bulat: „Taj Dnevnik ( II).“
Vicka: „Prepisan?Nije sigurno!Nije sigurno!Budi uvjeren sto po sto!“
Bulat: „Dokazi postoje.“
Vicka: „Dobro,neka imaju,ja znam da nisu prepisani!“
Bulat: „Kad ti to nisi pisala,ako znaš?“
Vicka: „Pisala?Nisam pisala to,ali pisala je moja sestra.“
Vickina kategorična tvrdnja da Drugi dnevnik nije prepisivan iz Kronike i da ga je pisala njezina sestra,a ne sestre,znak su da ona nema puno veze s ovim Drugim dnevnikom,iako se na kraju pokolebala u svojoj tvrdnji i rekla da će pitati sestru.

Dodao bih još jednu stvar u svezi sa ovim Dnevnikom.U pismu od 20. veljače 1985. pisao mi je pater Grafenauer da ga je telefonski pitao Nijemac Klaus Ziegler,je li on,Grafenauer,predao biskupu Žaniću Vickin Dnevnik.Klaus,naime,kaže da mu je biskup dao fotokopiran Vickin Dnevnik i rekao da mu je to donio Grafenauer.Klaus je „navodio temeljite razloge protiv“ toga da je to Vickin Drugi dnevnik ,kaže Grafenauer.

Grafenauer je Klausu poslao jedno Vickino pisamce koje je Klaus zajedno s fotokopiranim Dnevnikom dao grafologu i grafolog je utvrdio da se ne radi o
istom rukopisu tj.da to nije Vickin Dnevnik.“Molio sam ga – kaže Grafenauer – da ovih stvari ne vješa na veliko zvono,da ne iznosi naše prljavo rublje pred cijeli svijet(…).Klaus je na sam Božić sve to pokazao kardinalu Ratzingeru.Rekao sam da ne može ništa iznijeti,ne izvijesti li prije o svemu kardinala“.Toliko o tome pater Grafenauer,

Biskup se Žanić – zbog mnogih susreta – ne sjeća i susreta s Klausom Zieglerom,ali je vjerojatno onako kako je Klaus iznio,jer je biskup bio uvjeren da je Drugi dnevnik pisala Vicka.Moglo se ,naime,raditi samo o rukopisu Drugog dnevnika,jer rukopis Prvog dnevnika još nije imao ni biskup ni članovi Komisije.Imali smo ovaj Prvi dnevnik napisan pisaćim strojem.Rukopis Prvog dnevnika dobili smo tek 30. svibnja 1985.Tako je,stjecajem okolnosti,u međunarodnoj javnosti
izašlo da biskup Žanić širi lažne Vickine Dnevnike,ili u ovome slučaju Prvi dnevnik.Nije indiferentna stvar je li „ovakva istina“ servirana i kardinalu Ratzingeru,koji je u zadnjoj instanci odgovoran za donošenje suda o događanjima u Međugorju.

Napomenimo da je od tri“Vickina“Dnevnika,Drugi dnevnik najsadržajniji i najsmisleniji upravo stoga jer je prepisivan iz Kronike ukazanja.

Na kraju ove analizom koja nije sasvim iscrpna,nameću se pitanja:Zašto je o.Janko Bubalo u razgovoru s Vickom u svojoj knjizi „Tisuće susreta…“tako često spominjao“…u tvojoj bilježnici“ ili slično,iako je znao da ju Vicka nije pisala?On to kaže tek na kraju knjige u „Samorazgovoru…“.

Komu i čemu je služio ovakav i neautentičan“Vickin „dnevnik?

Ako je Drugi dnevnik prepisivan iz Kronike,s pravom se postavlja pitanje:

Tko prenosi „Gospine „poruke?Kroničar ili „vidioci“?
Je li izvor poruka kroničar ili „Gospa“?
Zašto oni koji su znali pravu istinu o takozvanom Prvom i Drugom „Vickinu“dnevniku nisu na vrijeme upozorili biskupa o čemu se radi,nego je priznanje došlo kad je stvar otkrivena?
Zar to nije zavodenje u zabludu?
Je li u ovome slučaju biskup Žanić „podmetnuo“Klausu Ziegleru i cijeloj svjetskoj javnosti lažni „Vickin dnevnik“i time htio postići neke svoje ciljeve,ili je netko drugi podmetnuo biskupu Žaniću da bi postigao neke svoje ciljeve?

Ova se pitanja nameću sama od sebe i ostavljam ih na razmišljanje i drugima.

/21:55/ ..::nevermind or?::.. /9 lost souls)/

ponedjeljak, 12.11.2007.

Drugi dnevnik Vicke Ivanković

Ovaj Drugi dnevnik,koji se takoder pripisuje“vidjelici“Vicki Ivanković,obuhvaća razdoblje od 12. listopada 1981. do 14. prosinca iste godine.Ukupno ima 60 dana,ali tako da od 12. listopada preskače na 18. listopada koji je dva puta napisan,samo sa različitim sadržajem.

Autentičnost Drugog dnevnika.Dnevnik nije pisan s dva različita rukopisa, a nijedan nije Vickin,iako nosi njezino ime.Vicka je pred članovima Komisije u Mostaru, 11. listopada 1984.rekla da je ovaj Dnevnik pisala njezina sestra.
Tada samjoj pokazao fotokopiju Drugog dnevnika i upitao( Zapisnik sjednice Komisije,30. i 31, svibnja 1985.,str.10.):

„Je li ovo tvoj dnevnik?“
Vicka je pogledala dnevnik i rekla:“Ovo je moj dnevnik,ali nije moj rukopis,ja ovo uopće nisam pisala.“
Bulat: „Kako znaš da je ovo tvoj dnevnik?“
Vicka: „Nije moj,ovo je moja teka,nije dnevnik.“ Bulat: „Poznaješ teku,a ne poznaješ rukopis?
Vicka: „Pa nije moj rukopis,ovo je rukopis moje sestre.“
Bulat: „A tko je sestri dao da to piše?“
Vicka: „Tko?“
Bulat: „Da?“
Vicka: „Jer moja sestra isto je pisala ovu teku,ako je ona imala neki doživljaj ili nešto,ili ako joj ja kažem,ali uopće nije bilo važno ili nešto posebno da ne može pisati“ (…).
Bulat: „Jesi li ti diktirala svojoj sestri?“
Vicka: „Diktirala?“
Bulat: „Jest,da ona ovo piše?“
Vicka „Ja sam joj nekad govorila,ako smo bile u sobi;nekada jesam ,nekada nisam.A općenito ona zna,većinom ako je u društvu mi pričamo što je bilo večeras na ukazanju,i što bih ja vama rekla kad bi me pitali.“
Ovo je bila jedinstvena prilika da Vicka članovima Komisije rekne da je to njezin Dnevnik i da njezina sestra piše ono što ona,Vicka,govori.Prema Vickinoj izjavi ona ponešto priča sestri o„ukazanjima“,ali njezina sestra to zna i od drugih vidjelaca jer o tome pričaju u društvu.

Zanimljivo je spomenuti da Vicka u razgovoru s fra Jankom Bubalom nije nigdje izričito priznala da je ovo njezin Dnevnik,iako otac Janko na više mjesta govori :
“Slično sam pročitao i u tvojoj bilježnici.“
Sama Vicka kaže: „A evo,nedavno sam listajući neku bilježnicu vidila da su nekako pred Božić prve godine ukazanja na večernjem ukazanju mnogi dodirivali Gospu.“( J.BUBALO, Tisuću susreta…,str. 99.)
Za Vicku je to „neka bilježnica“,a ne „moja bilježnica“.
Na drugom mjestu fra Janko kaže: „Slično sam nešto pročitao i u tvojoj bilježnici od 10.XI.osamdeset i prve.
Tu je zabilježeno da vam je Gospa rekla kako đavao hoće da nadvlada,ali da se vi ne date..“

Vicka odgovara: „Ja to nisam bilježila,ali jesam upamtila.“( Ondje, str. 121)
Fra Janko na drugim mjestima kaže slično: „…u nekoj bilježnici(koju zovem tvojom) zabilježeno je..“;(Ondje, str. 139)
Ili: „… isto sam pročitao i u jednoj vašoj bilježnici…“( Ondje, str 169.Usp.još str. 133,177,181.)

Čitatelj stječe dojam da se čestim ponavljanjem“tvoja bilježnica“,“u nekoj od tvojih bilježnica“ željelo navesti Vicku da potvrdi i prihvati tvrdnju,ali ona to nije učinila.To je za nju „neka bilježnica“ u koju ona „nije bilježila“.
Čudno je malo da fra Janko Bubalo u tekstu knjige uporno ponavlja“tvoja bilježnica“a znao je da ju Vicka nije pisala..

On kaže: „A,što je još zanimljivije,to uopće nisu Vickine bilježnice!Prvu je - prema nekim usputnim Vickinim ( ili nečijim drugim) kazivanjima – od početka do kraja bilježila Vickina sestra Ana,a drugu uglavnom sestre Mirjana i Zdenka.Tek treću,u kojoj je zabilježeno ponajmanje zanimljivih događaja ,bilježila je vlastoručno Vicka sama.“(Ondje, str. 223. Ovo je o.J.BUBALO napisao u „Samorazgovoru
poslije razgovora“:Zašto to nije iznio u samom razgovoru s Vickom,nego je govorio:“tvoja bilježnica“,“u nekoj tvojoj bilježnici“ itd.?)

Ovo je potrebno sve imati na pameti,jer će nekoliko mjeseci kasnije Vicka tvrditi da su ovo njezine bilježnice.


/14:32/ ..::nevermind or?::.. /3 lost souls)/

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se