Grb i zastava Vrgorca

utorak , 16.01.2007. Zastava Grada Vrgorca

Dalmatinske općine dobile su 1865. godine službene grbove. Među njima, dakako, i Vrgorska općina. Grb Vrgorca je u obliku štita koji je obojan crvenom bojom. Na njegovu su dnu ucrtane hridi srebrne boje na kojima se nalazi zidana kula, također obojana srebrnom bojom. Na vrhu kule nalazi se manji srebrni tornjić na čijem se vrhu vijori zastava plave boje. Naknadno je grb umetnut u središte vrgorske zastave koja je obojana tamnoplavom bojom. Grb se od 1865. godine nalazio nad glavnim ulazom općinske zgrade i na svim općinskim pečatima. Sa općinske je zgrade skinut 1929. godine. Šestog siječnja 1929. jugoslavenski kralj Aleksandar je uveo diktaturu, kada su zabranjeni svi nacionalni amblemi (zastave, grbovi, himne) i rad svih "plemenskih" (nacionalnih) organizacija. Grb i zastava su poslije vraćeni i danas su službene insignije Grada Vrgorca.

<< Arhiva >>