Moj svijet

nedjelja, 16.12.2018.ovo je moj svijet
baš onakav kakav želim
ovo su ruke moje
i čelo
plešem kad hoću
gdje hoću
uvijek sam
i ako se netko pridruži

imam prekidač za pljusak
za vjetar
off/on
tu je jezero
tragovi zmije
i šaš
u kućama su prijatelji

stabla lipe
naivni pijesak jezera
mir djetinjstva
ali nikad kao more
nikad kao more

more je pubertet
jezero je djetinjstvo
starost je krevet

starost je težina

starost stoji
starost broji
starost stari

starost se boji

ovo je moj svijet
ovo su moje ruke
plešem kad hoću
gdje hoću
uvijek sam
i ako se netko pridruži

<< Arhiva >>