HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

29.11.2017., srijeda

GROF

Bio je rijedak lik!

Njegov otac šef OZNE je (kao takav) spasio mog djeda od sigurne smrti.
Partizani su ga pokušali strijeljet al se dida uspio otrgnut bandi pa su ga samo upucali u ruku.
I kao ranjenik je završio u bolnici iz koje ga je Mirko Praljak odveo kući.
Praljak, koji je bio strah i trepet nakon pada Širokog Brijega.

Grof je bio sokratovski tip i morao je tako skončat.
Nažalost, on je drugi čovjek (kojeg sam na sreću poznavao) nakon pokojnog Zvonke Bušića, koji si je oduzeo život.....

Da bi postojali rihenbergi i pusići i bijednici svjetskog suda

Pošto sam puno više tužan nego gnjevan, preporučam prijateljima da izmole Očenaš za spokoj duše Hrvatskog Generala, a za bijednike koji misle da su nam BiH i Srbija prijateljske države, održavam karmine (petkom od 17 do 18h)
- 17:17 - Komentari (21) - Isprintaj - #

28.11.2017., utorak

NAŠI!?

Evo malo štofa za Annu
o našem malom Miletiću (kurbinu sinu)
Pošto u petak idem na donatorsku večer "U ime obitelji" i na Širokobriješku večer (25 godina), šta,š imam sposobnost bilokacije


Tragajući po prašnjavim arhivima pronašli smo podatak da je na XI. Kongresu SKH, održanom 11-13. prosinca 1989. godine u Zagrebu, na kome se vodila odsudna bitka između Ivice Račana i Ive Družića, u vodstvo Centralnog komiteta SRH izabrano 75 novih članova, među kojima se nalazi i ime Luke Miletića, oca predsjednika zagrebačke organizacije Hrasta Krešimira Miletića.

Sudeći prema članku objavljenom u listu Komunist od 15. prosinca 1989., otac Krešimira Miletića izabran je u vodstvo partijske organizacije u Hrvatskoj zajedno sa Ivom Družićem, Ivicom Račanom, Milutinom Baltićem, Dušanom Bilandžićem, Aleksandrom Brozom, Marinom Jurjevićem, Jelenom Lovrić, Viliem Matulom, Zdravkom Tomcom, Lordanom Zafranovićem i drugim visokopozicioniranim dužnosnicima tadašnjeg jugoslavenskog sustava.

Redoslijed izabranih prema broju osvojenih glasova, kako ih je posložio tadašnji glavni i odgovorni urednik lista Komunist Ninoslav Pavić, u broju od 15. prosinca 1989. Izgleda ovako: Ivo Družić, Ivica Račan, Branko Caratan, Jelica Bobić, Boris Malada, Ivan Gržetić, Nada Ciković, Hela Dragović, Zvjezdana Grudić, Ivan Hanžek, Ivan Matija, Dušan Plećaš, Ivo Aničić, Igor Antončić, Ivan Babić, Marija Babić, Slavica Babić, Darko Bakarić, Milutin Baltić, Vera Ban-Marković, Serđo Baskijera, Ivica Bašić, Dušan Bilandžić, Aleksandar Broz, Ivica Car, Darko Crnković, Mirko Cvjetičanin, Marija Erceg, Ivica Fabris, Božo Farkaš, Josip Filipović, Božidar Frančić, Franjo Galeković, Ivan Gajer, Ante Bilić, Dragutin Grđan, Josip Gudelj, Željko Hapek, Antun Ignac, Ivo Jelavić, Ante Jelčić, Ivica Jerčinović, Marin Jurjević, Branko Jurlina, Ante Krstulović, Sveto Letica, Marko Lolić, Jelena Lovrić, Zdenko Mance, Ivan Marković, Vili Matula, Luka Miletić, Luka Obradović, Tatjana Olujić-Musić, Jože Perić, Antun Peruško, Jure Premuž, Nada Rudan, Boris Santo, Zorica Stipetić, Ivan Šifter, Marija Šola, Zdravko Tomac, Lordan Zafranović, Ratimir Žanetić, Ivica Župetić, Branko Žuža, Tome Bacelić, Mirjana Bezbradica, Silva Bukvić, Božo Čapeta, Boris Garek, Ignjatije Malobabić, Danijel Vereš i Jadranka Višnjić. (Izvor: Komunist, 15. prosinca 1989)

Popis šuge i jada, kurbinih sinova i kćeri
Jedino kapu skidam pokojnem prijatelju Celi!
Od ostalih komunista (uklj. i Tomca) zahtjevam da stoje mirno 60 sekundi, prije nego mi išta smiju reći!
Nisu znali!?

Ovo sam nabacao jer ću zaboravit, pa se neću moć gnjeviti!

Sutra je presuda!
Idem izmolit Očenaš za Naše Hrvate iz Hercegovine i Bosne

- 18:54 - Komentari (10) - Isprintaj - #

26.11.2017., nedjelja

ISTANBULSKA PISDARIA

Svrha, definicije, ravnopravnost i nediskriminacija,
Opće obveze

Članak 1. – svrha konvencije
1. Svrha ove Konvencije jest:
a. zaštititi žene od svih oblika nasilja te spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad
ženama i nasilje u obitelji;
b. pridonijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu
ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena;
c. izraditi sveobuhvatni okvir, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama
nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;
d. promicati međunarodnu suradnju radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u
obitelji;
e. pružiti potporu i pomoć organizacijama i tijelima nadležnim za provedbu zakona
učinkovitom suradnjom radi usvajanja sveobuhvatnog pristupa suzbijanju nasilja
nad ženama i nasilja u obitelji.
2. Radi učinkovite provedbe njezinih odredaba od strane Stranaka ova Konvencija
uspostavlja specifičan mehanizam nadzora.

Članak 2. – područje primjene konvencije
1. Ova Konvencija primjenjivat će se na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i
nasilje u obitelji, koje nerazmjerno pogađa žene.
2. Potiču se Stranke da primjenjuju ovu Konvenciju na sve žrtve nasilja u obitelji.
U primjeni odredaba ove Konvencije Stranke će posvetiti posebnu pozornost
ženama žrtvama rodno utemeljenog nasilja.
3. Ova Konvencija primjenjivat će se u vrijeme mira i u slučajevima oružanih sukoba.

Članak 3. – definicije
U svrhu ove Konvencije:
a. “nasilje nad ženama” smatra se kršenjem ljudskih prava i oblikom diskriminacije
žena i označava sva djela rodno utemeljenog nasilja koja imaju za posljedicu ili će
vjerojatno imati za posljedicu tjelesnu, seksualnu, psihičku ili ekonomsku štetu ili
patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili namjerno oduzimanje
slobode, bilo da se pojavljuju u javnom ili privatnom životu;
b. “nasilje u obitelji” označava sva djela tjelesnog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog
nasilja koja se događaju u obitelji ili kućanstvu ili između bivših ili sadašnjih bračnih
drugova ili partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio isto prebivalište
sa žrtvom;
c. “rod” označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje
određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce;

d. “rodno utemeljeno nasilje nad ženama” označava nasilje usmjereno na ženu zbog
toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene;
e. “žrtva” označava svaku fizičku osobu koja je izložena ponašanju navedenom u
točkama a. i b.;
f. “žene” uključuje i djevojčice mlađe od 18 godina.
Neki dan je na HRT-u bila neka emisija o nasilju u obitelji, pa se javio neki muški i žali se čova da ga ova njegova svaki tjedan zašora ko konja, on zove policiju, ovi mu se smiju..ja sam zvao HRT da mi daju broj da ga dobro zašoramo da ne sramoti muški rod!!!

Inače ovaj svijet postaje sve simpatičniji i empatičniji i još nešto na -pičniji
U Belgiji je neki retard razapeo kravu na oltaru uz suglasnost mjesnog biskupa; u Švedskoj je Bog postao rodno osvješten te više nije muškog roda nego je Id!
Komunisti su postali liberali a r&r buntovnici buržoazija
Lažni prorok Bon Vox bunari po fondovima otočkih bespuća
(zato su mi Stonesi, zakon, frajeri se nisu nikad folirali i prenemagali o siromaštvu i pravdi u svijetu, sex drugs&r&r..i malo sympathy for....)Inače ishodište ove nazovimo je deklaracije, što je vrlo ozbiljna pravna formulacija je donijelo neko vijeće slično onome koje je ujedinilo jugoslovenske krajeve u gradu poznatom po feminističkom aktivizmu.
Istok je ovdje suprostavljen trulom Zapadu, čije truljenje je započelo francuskom revolucijom, nastavljeno oktobarskom revolucijom, pivničkim pučom u Bavarskoj a pokušava se dokrajčiti eutanazijsko-rodnom ideologojim bezumnih kepeca multi-kulti EU


- 13:26 - Komentari (13) - Isprintaj - #

24.11.2017., petak

NEPOZATNO O NEPOZNATOM

Na današnji dan......obilježavamo datum koji označava početak kontinuiranog života hrvatskoga glumišta.
Naime 24. studenoga 1860. godine, (za one koji možda ne znaju) je glumac Vilim Lesić s pozornice Stankovićeva kazališta na Gornjem gradu rekao poznatu rečenicu: «Od danas će se na hrvatskim pozornicama govoriti samo hrvatski jezik!»
A što se zapravo dogodilo?
Dogodilo se to da je te davne večeri prije 157 godine započela predstava na njemačkom jeziku.
Na pozornicu su izašle dvije glumice i počele dijalog.
U taj je čas Vilim Lesić ušao na pozornicu, prekinuo predstavu i izgovorio poznatu nam rečenicu.

Treba se podsjetiti i na mog imenjaka!

podsjetnik na još jednog hrabroh Hrvata

I još jedan primjer dok je u Hrvatskoj bilo ljudi koji su živjeli za razliku od današnjih koji samo postoje!

spaljivanje
- 08:59 - Komentari (9) - Isprintaj - #

21.11.2017., utorak

SUDE NAM

Haški je sud šestoricu Hrvata u svibnju 2013. nepravomoćno osudio na kazne od 10 do 25 godina zatvora zbog zločina nad muslimanima tijekom rata u BiH osmišljenih u okviru udruženog zločinačkog pothvata.

Bivši predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić nepravomoćno je tada osuđen na 25 godina zatvora, bivši ministar obrane Bruno Stojić i bivši načelnici Glavnog stožera HVO-a Slobodan Praljak i Milivoj Petković na po 20 godina zatvora, bivši zapovjednik vojne policije Valentin Ćorić na 16, a načelnik Ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić na 10 godina zatvora.

Nisam baš "vjerni" pratilac naših medija, pa ne mogu sa 100% sigurnosti tvrditi da o gornjem nema ni zapisa ni "avaza"
Neki dan mi je moj zagrebački prijatelj na ovu temu rekao "Pa kaj ti briješ.....pa ti su tu s nama odrastao"
Jesmo li "vaistinu" toliko uski i glupi da ne shvaćamo poruke koje nam šalju stankovići, tomići....i ostali bijednici!

Iako jedan od ove šestorice ne zaslužuje moju pažnju! nevjerojatna je tišina koja me okružuje po ovom pitanju.
Čak ni u kontextu godišnjice izlaska Markača i Gotovine, ni slova!
Narod koji se ne brine o svojim bogomoljama i vojsci skončava u laganom umiranju!

Jučer sam gledao NBA aktion; u tri-četiri kluba su gosti i bili američki vojnici.
Zvijezde NBA "stoje mirno" i deklamiraju počast, strahopoštovanje i bezgraničnu vjeru u svoju vojska, koja je nota bene, nakon Drugog svjetskog rata imala samo osvajačke misije!

Znam da od ove šestorice, po klasifikacijama "građanskog rata i poresnih obveznika" nisu svi porezni obveznici RH, al se svejedno pitam "jel naša duša prazna" ?

Pa eto ovom prilikom pozivam one iz "velcome refuges" da odu u .........što dalje!
Stoka sitnog zuba i sitnokaluđerskih prjevara!


Kad Boss pjeva on je američki patriot, a kad Perković pjeva on je hrvatski šovinist!
U zdravlje!
Zato sam stavio Dylana!- 16:34 - Komentari (20) - Isprintaj - #

18.11.2017., subota

ŽENE I ILUZIJE

Žene i iluzije

Žene jesu, kad glazba zvoni, med se toči i sunce gori.
I smijeh kada žubori k’o fontana,
i onda žene jesu.Ali kad je Tmina,
onda nema žena.
O, kada uzimljemo na se teret naš i kletvu našu,
i kad je bol,
ne,
onda nema žena.
Nema onda naše ženske nasmijane pratnje.
Apsolutno stoji čovjek sam.
I dobro je, da čovjek stoji apsolutno sam.
Iluzije su sve pogrebne i mrtve
I dobro je da smo tvrdi i da nam je na sprovodu svih snova
oko suho.
Dobro je! Dobro je!


Na svu sreću "većina" mojih čitača je muškog roda (ako izuzmemo Gea i Blogia; koji su još rodno neosvješteni) pa neću doživjeti salve uvrjeda od drakulićka i ostalih črnih ptica

Nagradno pitanje je; tko je autor (nemoj te guglati)
- 18:11 - Komentari (17) - Isprintaj - #

16.11.2017., četvrtak

HIMNA
Ovi dečki su mi bili povod da napišem jedan sexističko-nacionalističko-ognjištarsko-orgazmički post!
Da sam prost ko Fresh, već bih u prvom odjeljku jebo majku svima!
U onom drugom, svima osim Bavarcima, Ircima i Židovima!
U trećom Istočnim Hercegovcima!
A u četvrtom Radi Borić i Sarnavki, Benčićki; Ugrešićki, mladunčadi Feral Tribuna i ostalim pizdunima..

Ali neću!

Ja sam uljuđeni Purger, po nomenklaturi Silvija Degena!

Sad iz ovih stopa kao earlymorningidiot idem na sir s tartufima i portigizec i živo me boli uvo za sve probleeme srednjovječnih blogera i onih fossila od blogera, kao i za ženska prava ocvalih sponzoruša!

Zbogom pameti kad zavlada vino
sinoć je društvo bilo fino!!!!

A za dekanicu Filozofskoh fakulteta
Proleteri svih zemalja, odjebite!!!

Hoćemo radnike na Sveučilište!

- 11:31 - Komentari (23) - Isprintaj - #

11.11.2017., subota

GAVRAN

Pitam se, pitam, jeste li čuli za hrvatskog pisca, Miru Gavrana?

Naime, poslije profinjene lirike Drakulićka, Rudanica, Jergovića, Ferića, Tomića, Šimleša, Pavičića; Dežulovića..i ostalih kurvinih sinova i kćeri...nema smisla "čitati" Gavrana
(Pozdravio vas E.A.Poe)
Pa da ja ne bih opisivao malo živopisnijim stilom, prepuštam vas razgovoru s gospodinom Gavranom sa bitno.hr
(bez odobrenja)

gavran- 23:27 - Komentari (49) - Isprintaj - #

07.11.2017., utorak

AUGUSTIN UJEVIĆ I IVO SANADER

Baš jučer dvije emisije (HTV) o ovoj dvojici Hrvata!
Pa si onako mislim, sličan zrak udisali (uklj. i onaj splitski) a toliko razlike....
U svemu!
Jedina sličnost; obojica su govorile jezike...:))

"Što bi rekli pametni i knjiški ljudi!?"

Što odredi put jednog i drugog čovjeka?

Bregović je (ako nije maznuo) napisao onaj stih u jednoj pjesmi "nijedna se ulica neće po meni zvati" ili nekako tako..pa si ja mislim jel taj motiv slave "spojio" ovu dvojicu; slučajnim odabirom
Oni dovoljno stari, znaju da slučaja nema!
Znate, kad susjeda kaže susjedi; Vidjela sam vašeg muža ali on mene nije!
Ova kaže; Da rekao mi je!

Eto, jedan je napisao možda najjače verse hrvatskog jezika a drugi se bavio dilanjem erotskih sličica!
Tin nije imao za gemišt a ovaj jadnik nije imao "vremena" za gemišt...
Tin nije dočekao svoju Hrvatsku a ovaj ju je podveo za sitne interese..
Dok je Tin pio s A.B., Krklecom.....ovaj je krćmio sa šexima, bebićima i ostalih sedam praščića.... pio Pago sa sarajevskim Marlborom

Eh, sic transit gloria mundi!

Nema veze sa sadržajem.
Možda malo s Ivom!


- 16:57 - Komentari (18) - Isprintaj - #

03.11.2017., petak

KUČKA

Postoji jedna država!
Postoji jedan Sabor!

Gdje kučka može lajat svojim lavežom i da je nitko ne prekine od svih 150 i nešto bijednika koji sjede sa svojim debelim i manje debelim guzicama na kožnim foteljama gornjegradskog Sabora de je dični sin Domovine Ivan Kukuljević Sakcinski 02.05.1843 progovorio na horvatskom jeziku potomcima današnjih vlasnika INA-e


kučka, slavonska pasmina
Nije problem u kučki, koja je rođena! u RH!

- 15:48 - Komentari (18) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< studeni, 2017 >
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Rujan 2021 (3)
Kolovoz 2021 (9)
Srpanj 2021 (5)
Lipanj 2021 (1)
Svibanj 2021 (2)
Travanj 2021 (4)
Ožujak 2021 (13)
Veljača 2021 (8)
Siječanj 2021 (9)
Prosinac 2020 (9)
Studeni 2020 (8)
Listopad 2020 (3)
Rujan 2020 (3)
Kolovoz 2020 (6)
Srpanj 2020 (6)
Lipanj 2020 (5)
Svibanj 2020 (2)
Travanj 2020 (6)
Ožujak 2020 (8)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (6)
Rujan 2019 (1)
Kolovoz 2019 (3)
Srpanj 2019 (4)
Lipanj 2019 (4)
Svibanj 2019 (5)
Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (4)
Veljača 2019 (7)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (2)
Studeni 2018 (4)
Listopad 2018 (3)
Rujan 2018 (4)
Kolovoz 2018 (5)
Srpanj 2018 (8)
Lipanj 2018 (1)
Svibanj 2018 (2)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (8)
Veljača 2018 (12)
Siječanj 2018 (11)
Prosinac 2017 (9)
Studeni 2017 (10)
Listopad 2017 (7)
Opis bloga
ako imate primjedbi
mrežna pošta vam je ikpurger@gmail.com

Flag Counter