HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

28.02.2015., subota

ŽIDOVSTVO I KRŠĆANSTVO

Text koji slijedije izvadak iz knjige Petera Kreefta “Kršćanstvo i druge religije”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal www.bitno.net.

Ja sam ga prenio jer mi se ne da "sažimat" knjiga Papinske biblijske komisije "Židovski narod i njegova sveta pisma u kršćanskoj Bibliji" kao ni knjigu Jakoba Neusnera
"Rabin razgovara s Isusom" koju J.Ratzinger jako cijeni i često citira u svojoj knjizi "Isusu iz Nazareta"
Moram priznat da se ne slažem s Ratzingerom, jer mi knjiga nije donijela ništa nova, čak sam pomalo i razočaran i s onim što rabin kao Židov donosi, a tiče se i židovstva i katoličanstva

Židovstvo i kršćanstvo – dvije istodobno najbliže i najudaljenije religije svijeta


Kad bi Isus danas ponovno došao na zemlju, kojoj bi Crkvi pristupio? Katoličkoj Crkvi, naravno, odgovara katolik. Ne, Protestantskoj Crkvi, prosvjeduje protestant. Možda su obojica u krivu. Kad bi danas napravio kao onda, počeo bi u židovskoj sinagogi.


Samo je još jedna religija na svijetu s kojom se kršćanstvo u potpunosti slaže i koju priznaje kao od Boga objavljenu. To je, naravno, židovska vjera.

Duga povijest kršćanskog antisemitizma, u mislima i djelima, vjerojatno je najcrnji skandal u cijeloj povijesti Katoličke crkve. Tu je riječ o Edipovom kompleksu zato što je židovstvo otac kršćanstva. Svi su kršćani duhovno Židovi, rekao je Drugi vatikanski koncil, ponavljajući riječi sv. Pavla. Kršćanstvo ništa ne oduzima židovskoj vjeri, nego je samo upotpunjava. To žele reći “Židovi za Isusa”, koji stalno ističu kako Židov koji postane kršćanin ne gubi ništa od svog židovstva, već ga dopunjuje. Kad hinduist ili poganin postane kršćanin, on je preobraćen. Kad Židov postane kršćanin, on je upotpunjen.

Ovo je svakako Isus htio reći, jer je kazao kako nije došao “ukinuti Zakon i Proroke, nego ispuniti ih”. S ovog stanovišta, kršćanstvo je židovskije od moderne židovske vjere. Pretkršćanska je židovska vjera poput djevice; postkršćanska židovska vjera je poput usidjelice. U Kristu, Bog ostvaruje brak sa svojim narodom i kroz njega s cijelim svijetom.

Što su kršćani naslijedili od Židova? Sve u Starom zavjetu: znanje o pravom Bogu. Usporedba ovog znanja sa znanjem svih drugih religija svijeta jednaka je usporedbi sunčeve svjetlosti s maglom.

Ističe se šest ključnih i istaknutih pojmova: monoteizam, stvaranje, zakon, otkupljenje, grijeh i vjera.

1. Samo je rijetko i nejasno tek pokoji nežidov, poput Sokrata i Akhenatona, dosegao visine i jednostavnost monoteizma. Većini se pogana činilo kao da svijet s mnoštvom sila ukazuje na mnogo bogova. Svijet dobra i zla, izgledalo je, ukazuje na dobre i zle bogove. Politeizam se čini nadasve razboritim. Ustvari, čudi me što danas nije mnogo popularniji nego što jest. Samo su dva moguća objašnjenja židovske jedinstvene ideje o jednom, svemogućem i svedobrom Bogu. Ili su bili najsjajniji filozofi na svijetu, ili su pak bili izabrani narod, tj. Bog im je to objavio. Ovo drugo objašnjenje, koje je njihova tradicionalna tvrdnja, u potpunoj je suprotnosti s elitizmom. To je najponiznija moguća interpretacija ovih podataka.

2.Usporedo s jedinstvenom idejom o Bogu došla je i jedinstvena ideja o stvaranju svemira iz ničega. Takozvani mitovi o stvaranju iz drugih religija samo su mitovi o oblikovanju, jer njihovi bogovi uvijek načine svijet iz neke preegzistirajuće tvari, neke prvobitne mase koje se nisu mogli riješiti i koju se može okriviti za zlo: materiju, tamu, sudbinu itd. Ali Židov za zlo ne može okriviti materiju, jer ju je stvorio Bog; niti Boga, budući da je on samo dobro. Stoga je ideja o slobodnoj volji kao jedinom mogućem izvoru zla prirodna posljedica ideje o stvaranju. Židovska riječ stvoriti (bara’) koristi se samo tri puta u izvješću Knjige Postanka: za stvaranje svemira (1,1), života (1,21) i čovjeka (1,27). Sve drugo nije stvoreno (iz ničega), već je oblikovano (razvilo se?) iz nečeg drugog. Posljedice su ove ideje o stvaranju revolucionarne. Svijet koji je Bog stvorio je stvaran; nije san, ni Božji ni čovječji. I taj svijet je razumski utemeljen. I na kraju – dobar je. Zbog svojih židovskih izvora kršćanstvo je realistička, racionalna religija koja svjedoči o svijetu, a ne mistička ili mitska religija ili religija koja niječe svijet. Nije slučajno da nerazmjeran broj najvećih svjetskih znanstvenika čine Židovi.

3.Bit židovske vjere, koja je prije svega praktična religija, božanski je zakon. Taj zakon veže ljudsku volju za Božju volju, jer židovski Bog nije samo bitak, ili sila, ili čak samo um, već je on volja, osoba. Njegova je volja da se naša volja mora pokoriti njegovoj: “Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!” (Lev 19,2).Ovaj zakon ima razine prisnosti i dubine koje se protežu od brojnih građanskih i obrednih zakona, preko Deset zapovjedi moralnog zakona do samog srca zakona. Ovo je srce izraženo u središnjoj molitvi židovske vjere, Sh’ma (od prve riječi, čuj): “Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedan! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!” (Pnz 6,4–5).Tako je bit židovske vjere ista kao i bit kršćanstva: Božja ljubav. Ali način za ispunjenje te biti je različit. Židovska vjera poznaje Istinu i Život, ali ne i Put. Kao što u onoj pjesmi stoji, poluozbiljno: “dva od tri, loše nije ti”.

4.U židovskoj su vjeri čak i Put nagovijestili, naravno, proroci i svećenstvo. Čin koji je dramatično izvođen pred Židovima svaki put kada su se molili u hramu bio je čin žrtvovanja; krv bikova, jaraca i janjaca pretkazivala je oprost Kristovu prolivenom krvlju. Kršćanin može sagledati svaku pojedinost starozavjetnog židovstva kao crtu ili potez u Kristovu portretu. Zato je toliko ironično i tragično da “k svojima dođe i njegovi ga ne primiše” (Iv 1,11). Biblija je njegova slika, ali većina je Židova više voljela sliku od osobe. Otuda ironija u njegovim riječima: “Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene, a vi ipak nećete da do|ete k meni da život imate” (Iv 5,39–40).

5, 6. Nijedna religija izvan židovske vjere i kršćanstva ne postavlja tako blizak odnos s Bogom kao vjeru. Vjera ne znači samo vjerovanje već vjernost, vjernost savezu, kao što je bračni savez. Grijeh je suprotan vjeri, jer grijeh ne znači samo porok već i rastavu, raskidanje zavjetne veze. I tako “sve što nije iz vjere, grijeh je” (Rim 14,23). U židovskoj vjeri, kao i u kršćanstvu, grijeh nije samo stvar morala, a vjera nije samo intelektualna stvar. I jedno i drugo su duhovni, tj. dolaze iz srca, središta, iz osobe (ja). Malo klasično djelo rabina Martina Bubera I and Thou (Ja i Ti) razotkriva bit židovske vjere i njezinu duboku sličnost s kršćanstvom u tom pogledu. Židovi često traže od kršćana da ne vrše prozelitizam. Oni, naravno, tome ne mogu udovoljiti zato što im je njihov Gospodin i Bog svečano zapovjedio drugačije (Mt 28,18–20). Ali zahtjev je razumljiv, jer židovstvo ne radi prozelitizam. Izvorno su Židovi vjerovali da se židovska objava treba širiti među nežidovima samo onda kada dođe Mesija. Ortodoksni Židovi još uvijek vjeruju u ovo, ali moderna židovska vjera nije prozelitistička iz drugih razloga, koji su često relativistički.
Kršćanstvo i židovska vjera u isto su vrijeme i najbliže i najudaljenije dvije religije među svim religijama na svijetu. S jedne strane, kršćani su potpuni Židovi; ali, s druge strane, dok bi dijalog između bilo koje druge dvije religije uvijek mogao pribjeći ideji da uistinu ne mogu protusloviti jedna drugoj, jer govore različitim jezicima i o različitim stvarima, i Židovi i kršćani poznaju Isusa ali se jednostavno razilaze oko toga tko je on. On je kamen spoticanja (Iz 8,14), i ne smijemo ga smanjiti na kamenčić.


- 14:56 - Komentari (29) - Isprintaj - #

27.02.2015., petak

50 NIJANSI SIVE U BOSNI i u HERCEGOVINI

Morao sam..... na poticaj @križara odgovoriti s još jednom inačicom- 08:09 - Komentari (14) - Isprintaj - #

24.02.2015., utorak

POSTOJANJE I DJELOVANJE SOTONE

Malo težak "zalogaj"?

Uvijek sam si promišljao što je ono Ivan mislio kad je napisao; Otkr.10,9
"I odoh k anđelu i rekoh mu, da mi dadne knjižicu. I reče mi: "Uzmi i progutaj je! Gorka će doduše biti u tvojoj utrobi, ali u ustima bit će ti slatka kao med."


Sotona je osobno, stvarno i konkretno biće, duhovne i nevidljive naravi, koji se zbog grijeha zauvijek odvojio od Boga..
Sotona postoji i djeluje na ljude i društvo. Njegovo je djelovanje zagonetno, ali stvarno i djelotvorno i prestrašno...

Sveti Juda Tadej iznosi oprez s kojom nastupa Mihael arkanđel, vojskovođa Gospodinov.

»Naprotiv, Mihael arkanđeo, kad se u borbi za Mojsijevo tijelo prepirao s đavlom, nije se usudio izreći protiv njega uvredljivu osudu, nego je rekao: ’Neka bi ti Gospodin zapovjedio da ušutiš!’« (9. redak).

Uhvatiti se u bilo koji boj s njim, nama blijedim sjenama onog Adama kojeg je Bog stvorio na svoju sliku, je pogubno.

Ove strahote koje sam gore naveo su poglavito namijenjene onima "koji su skloni površnom optimizmu i misle da je zlo samo sporedno nesavršenstvo u svijetu koji je u neprestanoj evoluciji prema boljem"

Već sam jednom prilikom navodio kako su moji bliski srodnici bili u šoku, kad su "shvatili" da Šefica i ja vjerujemo u postojanje Đavla!

-Ti Tigi, da vjeruješ u to......pa to je smiješno, pa ti si obrazovan čovjek.....i još neke trice..

A cijela Biblija, borba s Nečastivim
(Da mi se da išao bih tražiti opise iz "Majstor i Margarite" genijalnog Bulgakova!)

I kako mu stat na kraj?

"Gospodin nam je dao sredstvo za pobjedu nad svakom napasti: nitko ne griješi zbog nužnosti. Razmotrimo, iz dubine srdca, tijekom ove Korizme značenje tih riječi!..
U času kušnje uteci se svojem anđelu čuvaru.Zaštitit će te od zloduha i dati ti dobro nadahnuće"

Ali ni anđeo ni đavao neće ući u našu intimu, ako mi to ne želimo!
Zato je prevažna ona "budi volja tvoja" jer naša je toliko omlitavila, da je čak najšugaviji đavolčići mogu smotat.... ko Panta pitu...ili Fata burek!

Ona duša koja želi nadjačati đavolju snagu, ne može to učiniti bez molitve, niti će prepoznati njegove prijevare, bez poniznosti i mrtvljenja.

Nadam se da sam vas dovoljno isprepadao, da se bar malo zamislite, nad našim životima i u svakodnevnim površnostima svjetovnih kučina i trica ...

A evo da se malo podsjetimo sretnog djetinjstva.


Molitva anđelu čuvaru

Anđele čuvaru mili
svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju
čuvaj mene noću, danju.
Osobito pak me brani
da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem
sretno da u nebo dođem,
da se ondje s Tobom mogu
vijekom klanjat dragom Bogu.

- 14:50 - Komentari (23) - Isprintaj - #

21.02.2015., subota

SPASITI IZGUBLJENO

Isus dolazi kao Liječnik kako bi izliječio sve ljude, jer smo svi bolesni.

On je došao ponuditi svoje kraljevstvo svim ljudima, njegovo je poslanje sveopće "Razgovor o spasenju nije bio uvjetovan zaslugama onih kojima je bio upućen, niti rezultatima koji bi uslijedili ili koji bi uzmanjkali....
Razgovor o spasenju otvoren je za sve ljude bez ikakve diskriminacije"
(Pavao VI, Enciklika Ecclesiam suam)

"O kako važnu stvar tražim, jedini Bože moj; da ljubiš one koji te ne ljube, da otvoriš onome koji ne kuca na tvoja vrata, da ozdraviš onog koji voli biti bolestan i traži bolest..."
(Terezija Avilska, Poklici duše Bogu)

Nadam se da me zbog ovih citata neće silovati s prihvaćanjem "drugih i drugačijih"
Jer ateisti i agnostici se često koriste riječima ili Pisma ili Nauka, koje pokušavaju staviti u funkciju vlastite ispraznosti
Pri tom "zaboravljajući" onu;
"Jao svijetu od sablazni! Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazan". (Mt.18,7)


Krist liječi naše slabosti. Djelotvornost sakramenta ispovijedi.

"..on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo,.....njegove nas rane iscijeliše"
(Izaija 53,4)
Isusu nas je upozorio da je najgora bolest prijetvornost, oholost koja nas navodi da prikrivamo svoje grijehe.
Nije loše imati mane-imamo ih svi; loše je prihvatiti ih i ne boriti seNada u Boga kada smo najsvjesniji svojih slabosti

"Bog će izliječiti sve tvoje bolesti.Ne boj se, dakle; sve tvoje bolesti će biti izliječene.A ako kažeš da su velike, znaj da je veći liječnik koji ih liječi"
(sv.A. Augustin)
tin)

Ovdje bih samo napomenuo da je važno da mi znamo "dijagnozu", zna Gospodin našu "bolest"

- 15:22 - Komentari (21) - Isprintaj - #

18.02.2015., srijeda

KORIZMA

VRIJEME POKORE I UNUTARNJE OBNOVE KAO PRIPRAVA ZA USKRS!

Liturgija Crkve poziva nas očistiti svoju dušu i početi iznova.

Pokušat ću kroz knjigu Franciska Fernandeza-Carvajala, -Razgovarati s Bogom- razgovarat sa sobom i sa svima koji traže Gospodina (to može biti na 6 milijardi načina, ali svima koji "putuju" na znanje; da će k Njemu doći samo po Kristu)
Crkva ne isključuje nijednog čovjeka na tom putu, da me dežurni istinoljupci ne zaskaču s onom "Nulla salus extra eclesiam" (to načelo se odnosi na vjernike, kršćane koji pripadaju "Majci Crkvi")

Znači, na današnji dan se moramo prisjetiti onog "prvog dana" kad smo od praha zemaljskog, stvoreni
I naravno, nastavka......Prah si i u prah ćeš se pretvorit .
Upravo se zato i "pepeljamo"
Kako često zaboravljamo da smo bez Gospodina-ništa; ovo je vidljivi znak našeg "prisjećanja"

"Upravite srdce Bogu, obratiti se znači da budemo spremni uložiti sve da bismo živjeli onako kako on od nas očekuje i budemo iskreni prema sebi,ne trudeći se "služiti dvojici gospodara". Osim toga obratiti se značiljubiti Boga svim srdcem svojim i svom dušom svojom i odreći se svakog hotimičnog grijeha. Toga se moramo pridržavati u vlastitim okolnostima posla, zdravlja, obitelji itd."


"Istinsko obraćenje očituje se u našem ponašanju. Želja za poboljšanjem mora se odraziti na poslu (uh..uh) ili na studiju, u našem odnosu prema obitelji (opet uh..uh)"

Naše tzv. trpljenje mora biti obavijeno radošću.
Moramo biti radosni, što kroz sitnu patnju (nepojedenu baklavu, nepopijenu kavu...) imamo priliku pokazati Gospodinu, da smo toliko "sposobni" učiniti ovu malu žrtvu, koja je u odnosu na onu koju je on podnio za nas, upravo smiješna!
Ali i takva je dragocijena.

"Odricanje od materijalnog, mrtvljenje i suzdržljivost čiste nas od grijeha i pomažu nam susresti Gospodina u svakodnevnom životu.Jer tko traži Boga, a želi nastaviti sa svojim užicima, tražit će ga danonoćno i neće ga pronaći"

Moram reći, iz vlastitog iskustva, da nema te sitnice koju smo dobro uradili, da ona ne bi od Gospodina bila "valorizirana"
Naoko beznačajne stvari čine-život!
I često u svom "neznanju" bauljamo svjetskim putovima, udaljeni od Krista; u kome je -sve!!!
A kad smo udaljeni, onda smo ovce izgubljene koje vukovi lako podave
Onaj ričući lav nije nikakva metafora

Pazimo da ne budemo "požderani"!!!!


- 16:59 - Komentari (17) - Isprintaj - #

17.02.2015., utorak

ZADNJI PROFANI

PRIJE KORIZME

Dirnut sam pažnjom HRT-a, da je za Grabar-Kitarovićkinu inauguraciju poslao svoje najjače adute; prekrasnu Elizabet, neukusnouGojenui Tatjanu Muni-Žabu.
Čudi me da su u štali ostavili uglednu Simićku i uglednog Ilinčića, a da u studio nisu doveli tvrtkeca jakovinu, Žaru NaPuhovskog...

Viš kak su Jutarnji i Vlada dosljedni; oni su postali svoje najgore predstavnike antu tomića i Zorana Milanovića.

Dirnut sam i škrgutanjem zubiju naših dežurnih "progresivaca" kad su vidjeli neke sportaše i pjevače koje nisu "očekivali"
A kaj i Mlakar ima tam raditi.
Trebali smo zvat "našu" danijelicu trbović. ili bar "legedarnog" Šprajca ili beskrajno nesimpatičnu maju sever

Dobro, dobro, nismo ni mi kao najrigidnija, mračna strana konzervatizma bili prezadovoljni sa svim sudionicima inauguracije..
Ali mi ne postavljamo pitanje

"Došlo je i naših 5 godina"
Pa bile one i gore od ovih prethodnih, pa bilo i onih zmija ustaških, pa ako čak i ne zatvore našeg vječitog predsjednika stipicu smešnog, ako nam sanadra oslobode, ako stazići i dalje budu vodili "kulturu"...ako...loše vrijeme na Kvarneru

Pa ovi ljupki susjedi, koji pitaju koliko to košta?
Jako sam zabrinut!
Više troškova je imala policija dok me je čuvala, za vrijeme peder-bala, koji se svake godine održava širom ove naše "fools&horses land"

Evo, ovi Finci dosta uporni, utvrdili da su ovi njihovi "Patria-oti" davali mito, da bi Hrvatskoj prodali svoje projektile..stipica kaže da je naš ministar to istraživao.i da mu nisu ništa našli....ha.ha

Njegova izjava na upit "Kako komentira neka djelovanje britanske tajne službe u RH" kad on odgovara, naravno malo podigne one svoje obrvice, pa bijednik kaže. ----"Ako oni rade po zakonu, onda je sve u redu"

I takvog lika izaberu...

Evo jedne prigodne.za zajedništvo....mislim da je ovo jedina stvar koju su Stonesi snimili,a koju su napisali Beatlesi (doduše ovo se odnosi na zajedništvo kroz jednu noć..što je za mene prezahtjevan zahvat...šta misliš provest noć sa stazićem, tomićem, dežulovićem....to bi ostavilo trajne posljedice i na slona)
(al možete provjeriti na google-forever)

..

Jao, jao, jao..tri put jao, to bu Barti objasnio

- 08:34 - Komentari (10) - Isprintaj - #

13.02.2015., petak

KONTROLA

Baš sam bio inspiriran....
I onda mi se izgubi text

Pitanje kontrole je krucijalno pitanje svih civilizacija.
Današnja je toliko "uznapredovala" da se više ne zna, tko koga kontrolira!

U svakom slučaju bi svi htjeli kontrolirat one...druge!

Tak sam se i ja neki dan, našao predmetom gorespomenute

Naime upadam ja u tramvaj..i imam samo novčanice od 200kn i 9,50kn kovanica
Na istoj stanici su ušle i dvije mlade dame, moja generacija (kasna berba 58.) s nekim aparatićima, koji sliče onima za peglanje kartica
Skužio sam da se tramvaj, prorijedio....
Kontrola!
Tak ja vozaču "plave strijele" objašnjavam, da imam samo "ovo i ono" ...
On me onak gleda, s malom dozom gnušanja
Ja se nešto kao ispričavam, a osjećam da si čova misli....
Gle lika, ima obleku na sebi za soma eurića, zaš se ne vozi s taxiem....nego mene tu žicari 50lipa

Sad kad sam nažicao kartu za 50lipa minusa .( o kad bi mi tak u ZABA-i odobravali minuse) pitam ja svoje mlade dame, imaju li 50 lipa za posudit
Jedna od ovih mladih dama je vrlo susretljivo izvadila 50 lipa,.pa sam tako pokrio svoja dugovanja.
Onda sam čak i razgovarao.....
Ss kontrolorkama
Vrlo ugodne cure

Koliko nas, "klišeizira" pojedina zanimanja, a kontrolori u javnom prijevozu su sigurno pri vrhu najomraženijih klišea
Ali eto vidite i oni su ljudi.(doduše ovaj put ženskog roda, dok Peđa Grbin ne odredi dvotrećinskom kvalificiranom većinom.....)

Doduše nisam ih pitao, za kog su glasovale i koje je njihovo sexualno opredjeljenje

Ali, evo mi je lakshe, kad znam da smo zemlja, fuj od fuls,

Sorry; full of life- 22:35 - Komentari (10) - Isprintaj - #

09.02.2015., ponedjeljak

PAPALJUPCI

Imam vremena...do Korizme!

Pisat gluposti o glupostima...

Izgleda da sam nadahnut "Propovjednikom"

"Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost!
Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem?"

Ushićen sam ogromnim brojem "papaljubaca"

Od Eltona Johna do naših blogera!

Svi su oni ushićeni djelovanjem čovjeka koji je na čelu "organizacije", koje nisu članovi, koju oni preziru, koji je redovnik najomraženijeg reda, rigidnih jezuita.....
A sve što znaju o samoj "organizaciji" znaju iz textova bijednika poput, I.Beškera, Jujice Pavičića, PoFuka i ostalih teo-Božetesačuvaj-loga.

Pa me onak, po ljudski..ha..ha zanima, kak im ne smeta kad se šef "organizacije" koji ne upražnjava sex, ,a niti izučava zečiji sexualni život, pača u tu komplexnu materiju....
A da pritom nije citirao ni Štulhofera, ni poznatog zoologa Kinseya, a pritom nije ni spomenuo kukurikukurikulum..kukulele
A nije ni proučio penetrativnu ulogu Ace Stankovića u snošaju ravnatelja HRT-a

Pa zaš oni sad odjednom aplaudiraju našem Papi?

Valjda jadni misle da će, nakon što im Sinčić i ovaj Karakais del Greeko oproste materijlne "dugove-grijehe", ove malo teže, oprostiti šef "organizacije" gdje ne plaćaju članarinu.

Eto doći će u region, pa očekujem da mu pošaljemo izaslanstvo ateističko-agnostičko-spiritualističko-genderističko-ne mrzim-hrvatsko...

Znači idu sljedeći:

Peđa Matić, Ivo Josipović, N i ostali Stazići, Ž.Jovanović, S.Mesić i ona trojica gorespomenutih "teologa"

Ako bi se ostvario ovaj moj mračni predmet želja, te bi Jorge preživio ova posjet, ja bi ga odmah kanonizirao!!!

Eto ja volim P.Smith
(nitko nije "savršen"


- 18:27 - Komentari (18) - Isprintaj - #

04.02.2015., srijeda

KRČMARICE, JOŠ VINA NATOČI, da mi teže budu noći

Kak mi je lijepo vidjet, npr Marina Baju Jurjevića u svojoj veštini, kak "odlučuje" o koncesijama na "naše ceste"

Pa dok gledaš sva ta nasmiješena smiješna lica "world wide...." iz kolica
(Pa da mi je "wild carda" za ZG Open)

Kak si samo tepaju, te gospon Ivo, te Zorane, Zorane..zar ne gospon Leko, pa uzoriti....

I sva ta prenavljanja, iza kojih najčešće stoje zavist, jal, zloća.....

Ili "zajednički korporativni interes"!


Dragi Bunuele, da snimimo "diskretni šarm jalnuških diletanta...."

Pazi ekipu:

režija-----------------oliver f. i ž.matanić
pomoćnici režije.....leko, nobilo (ne bilo ga) pusići, teršilići
scenografija.............mani g. vrgočica, visković
producenti...............stazići, ljuštine, stoisavljevići, pupovci, grčići..i ostali pripadnici nacionalne idile, pardon, manjine....... i b.lustig
organizacija.............ž.jovanović, maras, bauk
montaža...................sanader, glavaš
rasvjeta.....................bajić, cvitan...
specijalni efekti.........peđa matić, siniša ,varga ga odnio
glazba.......................ajd molim vas, pogodite (ak promašite osuđujem vas na smrt, slušanjem njegovog "ars diabolia")
šminka......................j.kosorica, zlatar teta.violeta i mrak taritaš
kaskaderi..................milanović i karamarko
uloge........................ rade š., mira f. j.veljača, alma p......,
pa naturščici: ingrid a. d.urban nives c. m.jergović, a.tomić. j.pavićič d.butković, saša broz, mile kekin, davor gobac, nadežda čačinović, ..................................aca.s.
specijalni gosti..........s. mesić i društvo iz "ko to tamo peva", burduš, brena, serverina carla del p. carl bildt, braco sa srebrenjaka, sai baba, don grubišić, prof zakošek
.................................let u 3 p.m. čedo prodanović miki manojlović.pa tko ne bi to pogleda?

tko ne bi uložio u ovaj projekt
(garancija bi bile "grčke obveznice"..i samodoprinosi naroda i narodnosti)...
pošto sam davno spiskao onaj prvi milijun.....
ostala mi samo ona iz Alabame......
ima pedera
ali nema para
(vi koji niste čuaj vic, nađite ga negdje..nisam ja trećerazredni glumac, pa da objašnjavam svoju ulogu)
- 20:00 - Komentari (7) - Isprintaj - #

03.02.2015., utorak

NISAN JESAN jasan

spjevat ću pjesmu
u svom bijesu
spjevat ću pjesmu
a možda i neću

"kad se sjetim svoga sebe"
mam mi krvce brže krene
tukao bih sve to oko sebe
pa da mogu opet reći
a nu mene!

kak su mi ograničeni resursi
morao BiH ubaciti
onak zbog rime
za sve su krivi Rusi

ako svijete dragi
misliš da je meni lako
pozdravio vas Pejaković Zlatko

slao sam verse ove
guslarima nekim
al ne haju oni za deseterce
nezistni neki soj
valjda čekuju jedanaesterce

ja ne znam
tko bi ovo uglazbit moga
osim našeh Elton Johna

neke trivijalne trice i kučine
mi se motaju po glavi
moga bih napraviti
Rusway pravi


nisam bijesan
jesam malo urnebesan
nisam samom sebi jasan
al bar glasno kažem
ja sam!!

pa što?!

kao Goran B.
"eto baš hoću..."

pa nek ide sve u FINU
i boli me briga za franak
ja sam davno
otplatio svoj danak

ne mogu više od smijeha.....

možda još dva tri reda....

"da ja nisam dolazio džaba"

da me živo boli uvo
da se nikad nisam boja žaba

da ne vjerujem svizcima i piscima
ni udovima ni sudovima
ni sucima ni hajducima

i za kraj nekoliko spjevova s obale gange(sa)


najprije za ove "frankovce"

"vidi momka
vidi mu kaputa
sve na kredit
rano moja ljuta"

a ova druga za ove uspaljene
(autor nije Ian Dury )

"mala moja
kako se ne stidiš
ja je željan
a ti na njoj sidiš"
- 15:44 - Komentari (9) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< veljača, 2015 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Svibanj 2019 (4)
Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (4)
Veljača 2019 (7)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (2)
Studeni 2018 (4)
Listopad 2018 (3)
Rujan 2018 (4)
Kolovoz 2018 (5)
Srpanj 2018 (8)
Lipanj 2018 (1)
Svibanj 2018 (2)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (8)
Veljača 2018 (12)
Siječanj 2018 (11)
Prosinac 2017 (9)
Studeni 2017 (10)
Listopad 2017 (7)
Rujan 2017 (6)
Kolovoz 2017 (6)
Srpanj 2017 (4)
Lipanj 2017 (9)
Svibanj 2017 (5)
Travanj 2017 (8)
Ožujak 2017 (9)
Veljača 2017 (9)
Siječanj 2017 (8)
Prosinac 2016 (18)
Studeni 2016 (16)
Listopad 2016 (9)
Rujan 2016 (10)
Kolovoz 2016 (4)
Srpanj 2016 (5)
Lipanj 2016 (4)
Svibanj 2016 (5)
Travanj 2016 (5)
Ožujak 2016 (7)
Veljača 2016 (6)
Siječanj 2016 (9)
Prosinac 2015 (5)
Studeni 2015 (9)
Listopad 2015 (7)
Rujan 2015 (4)
Kolovoz 2015 (5)
Srpanj 2015 (5)
Lipanj 2015 (4)
Opis bloga

Flag Counter target=_blank>brojač