TAJNI SNIMAK: Ovako izgleda MASAŽA sa SREĆNIM ZAVRŠETKOM! (VIDEO 18 +) - Pronađite djevojku

utorak , 25.12.2018.

Članci


Click here: TAJNI SNIMAK: Ovako izgleda MASAŽA sa SREĆNIM ZAVRŠETKOM! (VIDEO 18 +)


To izaziva i mnogobrojna prehladna i plućna oboljenja. Abramovskaja preporučuje da se lečenje protiv para­ zita otpočne sa ekstraktom od pregrada između jezgri oraha sa alkoholom. Posle dva sata možete jesti.

Njegov cilj nije sakupljanje podataka, na primjer čitanje podataka o kreditnim karticama da bi bila nanijeta šteta normalnim korisnicima. U jednom njenom zraku je sudbina naroda; svaki narod ima svoj zrak u onom velikom svjetlosnom izvoru koji vidimo kao Sunce.

Članci - Jedne ljetne večeri, u Budimpešti, promatrao sam sa svojim prijateljem Sigetijem zalazak Sunca.

Genadij Petrovič M a l a h o v PRIRUČNIK ZA SAMOLEČENJE XXI VEKA Prevod s ruskog BEOGRAD 2006. SADRŽAJ OD A U T O R A 9 Z D R A V L J E I BOLEST Pitanja i odgovori 11 LEČENJE OBOLJENJA 57 OSNOVNI SIMPTOMI RAZVOJA VEĆINE OBOLJENJA 57 OSNOVNE SEME SAMOPOMOĆI 58 Uzroci i mehanizam javljanja oboljenja Protivparazitno letenje travama prema Hildi Klark Čišćenje creva prema metodu Hilde Klark Čišćenje bubrega Čišćenje jetre 59 62 65 66 67 ZATVORI 73 Dijagnostika zatvora prema ekskrementu Poremećaj stolice i onkologija O štetnosti purgativa 79 88 89 S P A Z M A T I Č N I K O L I T I S iskustvo u lečenju 92 HEMOROIDI 94 Kompleksni pristup lečenju hemoroida prema V. Igrušinu Profilaksa hemoroida 98 100 VARIKOZNO PROŠIRENJE VENA 100 HIPERTENZIJA 103 ARTRITIS 104 POLIARTRITIS 106 M A M U Z E N A PETI 107 BEHTEROVA BOLEST 109 TRAHOMA 114 BEONA OČNA MRENA 115 HEPATITIS 115 Mere tečenja kod hepatitisa Preporuke jogista kod tečenja žutice i hepatitisa prema Svami Šivanande Kako pravilno čistiti jetru Čišćenje jetre pomoću trava 117 133 150 151 Dvostruko čišćenje jetre Čišćenje jetre leti Kako se osloboditi od kamenja u žučnoj kesi recept oca Georgija Šest proverenih načina izbacivanja kamenja iz žuči 154 157 GAJMORITIS MAKSILARNI SINUSITIS 162 HERPES 165 MUCANJE 173 159 160 KRV - LEČENJE IIZLEČENJE 174 Kako povećati hemoglobin u krvi Sokovi od povrća, koji obnavljaju krv Čišćenje krvi Transfuzija krvi i bolesti Ishrana i problemi sa krvnim sudovima 174 176 177 178 180 POLIPI - ISKUSTVA LEČENJA 218 KOŽA 226 Zdravlje i lepota kože lica Briga o usnama Kako otkloniti ožiljke Kako odstraniti mladeže Kako otkloniti bradavice Kako se osloboditi od žuljeva i masnog tkiva Krpeljev dermatitis 226 227 228 229 230 233 233 VITILIGO 234 SKLEROZA 235 SINDROM HRONIČNOG UMORA 243 DEPRESIJA 248 ZNOJENJE N O G U 249 250 TROMBOFLEBITIS 181 UMOR NOGU NEKONTROLISANO M O K R E N J E ENUREZA 182 DIJETA ZA P U Š A Č E I P A S I V N E P U Š A Č E 251 Simptomi slabosti mokraćne bešike Lečenje nekontrolisanog mokrenja Originalno čišćenje bubrega Kako ojačati slabu mokraćnu bešiku 182 183 185 187 FISTULE - ISKUSTVA LEČENJA 252 GLOMERULONEFRITIS , 188 OBOLJENJA PLUĆA 190 ZDRAVLJE KIČME 193 Važnost držanja tela za zdravlje Fizičke vežbeza kičmu 193 196 PUPAK 199 NESANICA 202 Tajna dobrog sna leti Lekoviti san Snovi i zdravlje Lekovito došaptavanje u snu 204 204 208 209 O ZUBIMA I ODRŽAVANJU USNE DUPLJE 210 STOMATITIS 211 ONKOLOGIJA - ISKUSTVA LEČENJA 213 K O R I S N E I N F O R M A C I J E O LEČENJU 255 K A K O SE P R A V I L N O KLISTIRATI 255 MIKROKLISTIRI 255 PITANJA O G L A D O V A N J U 257 Da li postoje zabrane kontraindikacije u tečenju gladovanjem? Zbog toga on sam treba da spozna uzrok svoje bolesti, da spozna da se zdravlje može povratiti i znatno poboljšati u većini slučajeva samo vlastitim naporima. U ovoj knjizi nisu dati samo recepti za lečenje jedne ili druge bolesti, već je ukazano i na uzroke njenog nastajanja, osobenosti bolesti, putevi izlečenja, a navedeni su i primeri iz prakse. M n o g e teme su razmotrene na osnovu pisama čitalaca, dati su odgovori na pitanja, komentari i objašnjenja. Upravo zato knjiga počinje s pitanjima koja ste mi posta­ vili u pismima. Nadam se da će vam odgovori na ta pitanja pomoći u samoozdravljenju. Takode se trudim da detaljnije razjasnim pitanja i teme, bez čijeg poznavanja ne možete pri­ stupiti samolečenju. Naravno, ne apelujem na vas da se slepo pridržavate recepata i preporuka navedenih u ovoj knjizi. Ne mogu biti iste preporuke za sve ljude jer se ljudi međusobno razlikuju. O b i m lekovitih sredstava, terapija i tome slično, koji je naveden u knjizi, ne odgovara za sve ljude. Vaš zadatak je da na sebi flek­ sibilno primenjujete preporuke za lečenje, imajući u vidu indi­ vidualnu konstituciju, uzrast, godišnje doba, kao i procese koji se dešavaju u prirodi. Uzimajući u obzir sve to pomoći će vam da stvorite vlastiti sistem lečenja. U tom sistemu ne srne biti mesta nikakvim drugim sistemima i metodima. Na početku izlažem osnovne podatke o najraspro­ stranjenijim oboljenjima, o tome kako sami sebi možete pomo­ ći, šta pri tome treba uzeti u obzir, a da sebi ne nasete štetu; ukazujem na uzroke nastanka oboljenja, predlažem recepte za lečenje, navodim dopunske savete i preporuke, između ostalog i iz iskustva narodne medicine. Određena pažnja je poklonjena i danas tako popularnim i uistinu lekovitim biljkama, kao što su mrazovnjak Helleborus caucasicum , pelen, lovorov list i druge, kao i njihova lekovita svojstva. U navedenom poglavlju načete sve o tome kako ih pravilno primenjivati i kod kojih oboljenja, kao i recepte smeša i način primene. Značajno mesto u knjizi dato je informaciji o sprovodenju zdravstvenih mera. Trudio sam se da uzmem u obzir sve nijanse da se za vreme vežbi po Priručniku kod vas ne pojave nikakve sumnje i pitanja, da vam proces samoozdravljenja samolečenja donese radost sticanjem zdravlja. Ukoliko želite da živite dugo i da ne bolujete, koristite se receptima i savetima iz Priručnika, izađite na put ozdravljenja i njime koračajte s optimizmom i nadahnućem. Želim vam zdravlja, dragi moji čitaoci! Na osnovu statistike, čovečje zdravlje 20 odsto zavisi od naslednosti, još 20 odsto - od ekološke situacije, od zdravstve­ ne zaštite - svega 8,5 procenata odsto i 51,5 odsto čovečjeg zdravlja određuje se njegovim načinom života. Kao što vidimo, zdravlje i blagostanje zavise od samog čo­ veka. Ovo vam je ujedno i dokaz u korist samolečenja. Na ra­ čun pravilne organizacije vlastitog života čovek može sam da se izbori izađe na kraj s bilo kojim oboljenjem. Lekar odmah naznačava prepisuje bolesniku lekove-korektore, kojima pokušava da u zagađenom organizmu uspostavi jednu ili drugu funkciju. Postižući privremeni uspeh, lekovi još u većem stepenu zagađuju organizam. Ne otklanja se poročni pogrešan, izopačen način života, koji je izazvao bolest kod čoveka. Šta je zdravlje, a šta bolest? Ja razmatram čoveka kao harmonični sistem, koji postoji na račun toga, što kroz sebe stalno propušta bujice snopove informacija, energije i materije. Kada u propuštenim bujicama tokovima dode do nekog pore­ mećaja odstupanja , to se ispoljava u vidu bolesti. Covećje zdravljeJe stanje, pri kojem se vrši normalna, har­ monična, informaciona, energetska i materijalna razmena iz­ među čovečjeg organizma i prirode okolne sredine. Bolest čoveka je stanje, pri kojem je poremećena normalna, harmonična, informaciona, energetska i materijalna razmena između čovečjeg organizma i prirode, a rezervne sposobnosti organizma su smanjene ili nedovoljne. Parametri zdravog čoveka Svest - s t a l n o preovladavanje povišeno-radosnog raspolo­ ženja, odsustvo jakih negativnih preživljavanja, nametljivih m i ­ sli i umora. Disanje - zdrav čovek uradi pet-sedam disajnih ciklusa udisaj, izdisaj i pauza između njih - to je jedan disajni ciklus u minuti što manje, time je čovek zdraviji. Koža - čista, lepa, bez ikakvih defekata i neprijatnih miri­ sa, razmena toplote se odlično reguliše. Imunitet - odsustvo bilo kakvih oboljenja, brzo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slično. Mišići - elastični, izdržljivi, umereno snažni dobra elastič­ nost svih tetiva i zglobova , proporcionalno razvijeni. Zdrav čovek ima dobro držanje tela, on je proporcionalno građen, ima mali sloj sala, praktično se ne zamara, blagonaklon je prema ljudima koji ga okružuju, trezveno i razumno shvata pri­ hvata ekstremne događaje, bez suvišne emocionalne obojenosti. Parametri bolešljivog bolesnog čoveka Bilo kakva promena koja pogoršava funkcionisanje svesti, disanja, ishrane, kože, imuniteta, mišića ukazuje na jedan ili drugi stepen bolešljivosti slabosti ili bolesti. Svest- potišteno raspoloženje, česta snažna preživljavanja, nametljive misli, stalni osećaj umora i ravnodušnost indiferentnost prema životu. Disanje - znatno više od sedam disajnih ciklusa u minuti. Ishrana - zasićenost velikom količinom termički obrađene ili neprirodne hrane, odsustvo osećaja gladi, otežana stolica ili je uopšte nema tokom 24 sata. Koža - masna ili suva ispucala, s miteserima, bubuljičava, s neprijatnim mirisom. Imunitet-stalno prisustvo nekih oboljenja,posebno infek­ tivnih, sporo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slično. Mišići - slabi, mlitavi, teško pokredjivi, neproporcionalno razvijeni. Kakvo treba da bude samolečenje i samoozdravljenje čoveka? Rad na ozdravljenju i lečenju treba da se odvija istovre­ meno kompleksno i harmonično sa svim lekovitim silama orga­ nizma. Nabrojmo te lekovite sile: svest, disanje, ishrana, koža čeličenje, čišćenje , imunitet čišćenje, pravilna ishrana, trave, čeličenje i motorna aktivnost. Pri pravilnom pristupu samolečenje se odvija veoma brzo - nedelja, mesec, pola godine oslobađanje od parazita - do godinu dana. Proces samoozdravljenja treba da se odvija ne­ prekidno. Zapamtite: samoozdravljenje - nije samo jednokratna mera, već postepen, promišljen i redovan rad tokom celog čovečjeg života. Način života treba da bude takav, da samoozdravljenje ne bude teret, već da postane radosni element života. U radu na ozdravljenju organizma treba naći interes i na­ dahnuće. Ako vam to predstavlja teret teškoće , donosi nepri­ jatne glavobolje brige - to znači da to nije ozdravljenje, već nadogradnja negativnog, koje će početi da narušava zdravlje. Z a ­ pamtite još jednu istinu - stihijski život, radi zadovoljavanja glu­ pih navika, ukusa, crta karaktera obavezno vodi ka oboljenjima i patnjama. Ozdravljenje sa negativnim raspoloženjem ne daje posebnog efekta. Lečenje bez samostalne normalizacije i harmo­ nizacije veza između organizma i okolne sredine daje privreme­ ni efekat. Čovek pri lečenju, ozdravljenju i pođmlađivanju nema drugog izbora, osim prirodnog. Priroda je ukazala na jedan put - normalizacija, harmonizacija veza čoveka i okolne sredine to­ kom celog života. I tim putem treba ići s radošću i nadahnućem. Ukoliko se samoozdravljenju pristupa jednostrano, primenjujući jedno-dva sredstva za ozdravljenje na primer, urinoterapiju, gladovanje , tada su rezultati ozdravljenja daleko od kompleksnog pristupa i kasnije su nestabilni. Pre svega - individualna konstitucija, starosno doba i kli­ matski uslovi, u kojima se čovek nalazi. Kada se pridržavate navedenog, samoozdravljenje se odvija stabilno i uzlaznom li­ nijom. Takođe je poželjno odrediti mesto stanovanja i rada imaju­ ći u vidu geopatogenu zonu i lečiti se od parazita. Način određivanja geopatogene zone GPZ u prostoriji Lokalna geopatogena zona svojom negativnom energijom guši svaku životnu delatnost. Zbog toga treba da imamo biolo­ ški objekat, na osnovu kojeg, kao prema indikatoru, možemo da se orjentišemo o kojoj se trenutno energiji radi - pozitivnoj ili negativnoj. I takav indikator je - proklijalo seme pšenice. Pokvasite seme pšenice i stavite ga u nekoliko tacni. Te tacne razmestite postavite na mesta gde provodite najviše vremena na radnom stolu, ispod kreveta i slično. Ukoliko je prostorija prazna, tada postupite još prostije - postavite tacne u redovima s međusobnim rastojanjem od 50 centimetara. Pribli­ žno posle 2 - 3 dana sve će biti jasno. Tamo, gde je jako negativ­ no geopatogeno zračenje, pšenica neće proklijati. Tamo, gde je ono posebno povoljno, pšenica će proklijati brže i klice će biti znatno veće. Tamo, gde je energetski fon normalan - klijanje će biti uobičajeno obično. Donesite odgovarajuće zaključke i... Radno mesto uredite u zoni s najjačim i najpovoljnijim zrače­ njem. Krevet je bolje ostaviti u neutralnoj zoni, da ne bi patili od nesanice. Na mesta sa nepovoljnim geopatogenim zrače­ njem stavite ormare, noćne ormariće i drugi nameštaj. Kućan­ ske aparate tehniku , radio i televizor bolje je staviti na mesta s normalnim običnim fonom zračenja. Na primer, ukoliko zona prolazi po uzglavlju kreveta - javljaju se insult i tumori mozga; u n o ­ gama - upala zglobova, varikozno proširenje vena; u predelu stomaka - rak želuca, bolesti jetre, creva i slično. Navešću nekoliko specijalnih testova pomoću kojih može­ te proveriti svoj stan na prisustvo geopatogene zone. Na geopatogenu zonu veoma su osetljiva deca, psi, mačke i sobno bilje. Ukoliko dete ili pas ne žele da se nala­ ze na specijalno određenim za njih mestima, ne treba ih prinuđavati. Najverovatnije da se na tim mestima nalazi G P Z. Maćke ne vole da se duže vremena nalaze u zoni negativnog zračenja, ali se one upravo pothranjuju tim zra­ čenjem. Nekoliko dana posmatrajte svoju mačku: ako ona stal­ no svraća navraća na jedno te isto mesto, ali, čim tu probavi izvesno vreme, odlazi - znači da se mesto, koje je ona izabrala, nalazi u geopatogenoj zoni. Čuvajte se tog mesta! Cesto u stanovima postoje mesta gde slabo ra­ ste, pa i gine sobno cveće. To je očigledan znak da se tu nalazi GPZ. Ukoliko se vaši kućanski električni aparati, te­ levizor i radioaparati često kvare, premestite ih na drugo mesto i posmatrajte kako rade. Normalizacija njihovog rada ukazuje na to, da su se ranije nalazili u G P Z. U slučaju, kada neko mesto u stanu kod vas izazi­ va podozrenje sumnju , na to mesto postavite važnu s jednim ili nekoliko cvetova, a buket, iz koga su cvetovi uzeti, na drugo mesto. Prevremeno uginuće oglednih cvetova, u odnosu na kon­ trolne, znači da vaše sumnje nisu naprasne - tu se nalazi G P Z. Simptomi znaci da se čovek nalazi u geopatogenoj zoni Glavobolja, nesanica, vrtoglavica, košmarni snovi, buđe­ nje s osećajem prisustva opasnosti, povećana razdražljivost 16 osetljivost. Čovek, koji se ne izvede iz G P Z , ne može biti izlečen, a bolest će progresirati, ispoljavajući nove osobine. Lekari često povezuju glavobolju i nesanicu s psihičkim uzbuđenjem i strahom da neće doći do sna. Ali, ukoliko nema­ te nikakvog povoda da se nervirate, a slabo spavate, mrznete hladno vam je - to ukazuje na to, da se nalazite u G P Z. Neki specijalisti tvrde, da se svaki peti čovek nalazi u jed­ noj ili drugoj podvrsti varijanti G P Z. O tome se može suditi i prema broju ljudi koji se obraćaju lekaru zbog glavobolje ili nesanice. Spoljašnji simptomi inficiranja parazitima Prema spoljašnjem izgledu čoveka miteseri, bubuljice, seboreja , grubost kože, pege, mrlje, prerane bore na licu, prerana ćelavost, papilomi, ispucale pete, maceracija kože na prstima, ra­ slojavanje i lomljenje noktiju može se odrediti da muježeludačno-crevni trakt zaražen inficiran. To mogu biti proste ili mač­ je lamblije, trihomonade ili drugi bičari, a najčešće - buket njih. Simptomi inficiranja parazitima kod žena: belo pranje, upala jajnika, bolne menstruacije s krvarenjem, gubitak snage, poremećaj menstrualnog ciklusa pomeranja , zatim fibrom, miom, fibrozno-cistozna mastopatija, upala nadbubrežnih žlezda, mokraćne bešike i bubrega. Pokolenje koje smenjuje inficirane roditelje u m i r e 10—15 g o d i n a ranije. Bebe se inficiraju parazitima pri rađanju. Kođ njih se infi­ ciraju sve sluzokože u organizmu. To su oči, usta, nos, međica perineum. Inficira se i koža. Infekcija se vrlo brzo širi i već u 5. Metodi čišćenja od parazita glista N. Semjonova je priznati autoritet u čišćenju organizma i čišćenju organizma od parazita. Ona preporučuje da se protivparazitno le­ čenje vrši na fonu opšteg čišćenja organizma i pravilne ishrane. Klistiri za čišćenje - 2 puta dnevno. Najpogodnije vreme za to je od 5 do 7 sati ujutro i od 18 do 19 sati uveče. Cilj ta­ kvog klistiranja je da se debelo crevo očisti od prljavštine, larvi glista, da se u njemu uspostavi potrebna sredina i mikroflora. Poželjno je unapred pripremiti vodu za klistiranje. Ukoli­ ko je moguće, koristite izvorsku vodu, a ako je nemate, tada prokuvajte vodu iz gradskog vodovoda i ostavite je da se ohladi. Z a j e d n o klistiranje potrebno je 2 litra vode. Semjono­ va preporučuje da se koristi voda sobne temperature 20-22° C. Radi zakiseljavanja vode u nju treba dodati supenu kašiku jabukovog sirćeta ili supenu kašiku limunovog soka ili soka borovnice , pasjeg trna, mahovice ili bilo kojeg drugog svežeg kiselog voćnog soka. Naj preponi čljiviji je sok od mahovice on ubija trihomonade. Da bi klistir povoljno delovao na sluzokožu ukoliko se na njoj pojave ranice pri odvajanju glista od slu­ zokože debelog creva , preporučuje se dodati u vodu još jednu supenu kašiku kuhinjske soli. Vodu zadržite izvesno vreme u sebi. Čak je sasvim dovoljno zadržati vodu u sebi 1-2 minuta da bi se creva isprala iznutra. Posle klistiranja idite 2 18 nekoliko puta u toalet. Creva će sama proraditi. Obično p o sleđnje izbacivanje sadrži sluz - izlazi tečnost koja podseća na čorbu od gljiva, plesan i krupni paraziti. Voda se može pripremiti i na drugi način: nalijte 7 - 8 lita­ ra vode u emajliranu kofu, na čijem se dnu nalaze kamenčići silicijuma ili šungit - lekovitija vrsta silicijuma. Poželjno je uzeti manje kamenčiće silicijuma - što su oni manji, time je veća dodirna površina s vodom i samim tim se više korisnog si­ licijuma rastvara u vodi. Kofu s vođom i silicijumom ostaviti da prenoći. Za to vreme voda se strukturira, zasićuje silicijumom i prečišćava. Na dno kofe pada smesa rastvor đubreta. Vođu sa dna kofe ne treba koristiti. Pažljivo odlijte gornji sloj vode i tu vodu koristite za klistiranje. Talog izlijte iz kofe, silicijum isperite pod mlazom protočne vode, nalijte svezu vodu i ostavi­ te da odstoji. Joni silicijuma stvaraju u vodi koloidne sisteme koji imaju električni potencijal. Silicijumov koloidni sistem, zahvaljujući svom posebnom električnom punjenju potencijalu , ima svoj­ stvo privlačenja,zadržavanja, uništavanja i iz organizma izbacu­ je viruse, patogene mikroorganizme i njihove otrove. Ukoliko se u čovečjem organizmu nalazi dovoljno silici­ j u m a on je sigurno zaštićen od virusa i mikroparazita. U k o ­ liko n e m a dovoljno silicijuma, tada treba popuniti o r g a n i ­ z a m silicijumom. J e d a n od brzih načina p o p u n e organizma silicijumom je uzimanje kaolinske bele gline. U k o l i k o se kaolinska glina uzima 1 0 - 1 2 dana normalizuje se sadržaj silicijuma u organizmu. Kada se organizam snabđije silicijumom bolje se čisti jetra - mogu se rastvarati tvrđi kalcinirani kamenčići. Glina podstiče čišćenje, upijajući šljaku nečistoće koja se izdvaja pri čišće­ nju organizma. Time se smanjuje rizik od samotrovanja organi­ zma. Za dve nedelje treba pojesti 250 grama bele gline. Rezerve silicijuma u organizmu mogu se i treba ih popu­ njavati ishranom monolitnim žitaricama i celulozom iz povrća i voća. Latinski nazivi biljaka dati su u prilogu na kraju knjige. Posudu stavite na vatru i dovedite do ključanja, a z a t i m ostavite da odstoji 3 - 4 sata. Dobijenu vodu koristite za pripremanje h r a n e. Najbolje je koristiti svež sok od krastavaca i od bugarske paprike. Ti sokovi sadrže najbolji silicijum koji se lako asimiluj e. T i sokovi se najbolje kombinuju sa sokom od šargarepe, što poboljšava njihov ukus. Na primer, uzmite 2 0 - 3 0 % soka od krastavaca i 7 0 - 8 0 % soka od šargarepe. Na isti način se pripre­ ma i smesa sa bugarskom paprikom. Odvojena ishrana pravilna kombinacija produkata o m o ­ gućava da se u želuđačno-crevnom traktu uspostavi unutrašnja sredina svakog dela trakta, da se normalizuje mikroflora i p o ­ veća imuna zaštita creva. U zdravom probavnom traktu nema mesta parazitima. O n i se u njemu ne mogu odomaćiti. Vratimo se na čišćenje organizma od parazita. Koristi se vekovima provereno sredstvo - ekstrakt pelena po 100 grama ujutro i uveče pre jela. Aktivna komponenta je pelenovo ulje. O n o kod glista paralizuje nervni sistem i one izlaze iz organizma. Na taj način postiže se koncentrično dejstvo odjednom na čitavu grupu okru­ glih i pantljičastih glista, kao i jednoćelijskih parazita protozoa. Ni u kom slučaju ne zloupotrebljavajte pelen, ne zanosite se predoziranjem i dugotrajnom primenom. Pažlji­ vo lečite decu. Za tri dana dehelmentizacije lica koja su zaražena ostricama treba da uveče isitne 1-2 režnja belog luka i preliju ih sa 200 mililitara ključale vode i ostave da odstoji preko noći. Ujutro narednog dana ekstrakt od belog luka procediti kroz gazu i uneti u pravo crevo. To klistiranje se vrši pre klistira za čišćenje organizma. Osmog dana treba izvršiti debelmentizaciju širokog spektra dejstva. Uveče očistite 300 grama semena od tikve bundeve , tako da sačuvate zelenu ljusku ispod bele čvrste kožice. Ujutro poje­ dite tih 300 grama semena i uz to popijte 100 grama dehelmentika svakoga dana. Dehelmentik za svaki dan: Kamilica lišće i stabljika - 1 kafena kašićica Hrast kora - 1 kafena kašićica Krušina, kora - 1 kafena kašićica Povratič cvetovi s peteljkama -1 supe na kašika. Smesu preliti sa 500 mililitara vode, ostaviti da odstoji u termosu 4 - 6 sati. Posle 2 sata popiti slani purgativ 30 grama engleske soli gorke soli rastvoriti u 100 grama vode i dobro promešati. Jedan sat posle toga i dalje primenjivati klistire čišćenja prema ličnom osećanju. Trinaestog i četrnaestog dana izvršiti čišćenje jetre. Otpaci žuči ubijaju oslabele parazite, ukoliko ili još ima u organizmu. Nadežda Semjonova ne preporučuje da se vrši čišćenje jetre odmah posle dehelmentizacije i to objašnjava time, Što se pri odvajanju glista od sluzokože creva stvaraju mikro ranice. Ona savetuje da se pričeka 1-2 nedelje da te ranice zarastu i da se posle toga izvrši čišćenje jetre. Celishodno je primenjivati dehelmentik svakoga dana. To je ekstrakt od trava ili od jedne vrste trave. Ujutro natašte, p o ­ sle pranja zuba ispijte čaj-dehelmentik. Ako to budete redovno radili, tada neće doći do invazije glista. Ostaviti da odstoji 4 - 6 sati, procediti i piti natašte. Ostaviti da odstoji 4-6 sati, procediti i piti natašte. Zato je za decu i trudnice najbolje da koriste upravo njih. Uzimati po 2 - 3 supene kašike 3 puta dnevno. Abramovskaja preporučuje da se lečenje protiv para­ zita otpočne sa ekstraktom od pregrada između jezgri oraha sa alkoholom. Ekstrakt se priprema tako da se jedna čaša pre­ grada oraha samelje u mlinu za kafu i dobijeni prašak prelije čašom votke rakije. Ostaviti da odstoji 24 sata i posle toga uzimati ujutro natašte po sledećoj šemi. Prvoga dana - 5 kapi, drugog - 10 kapi, trećeg - 20 kapi i zatim tokom tri nedelje piti po 20 kapi svakoga dana. Uzmite još nedelju dana na pripremu ukoliko vam je potreb­ na i dobija se početak lečenja: 1-2. Na taj način vi se ne­ delju dana do 8-9. Klistiri za čišćenje biraju se uzimajući u obzir individualnu konstituciju čoveka. Gojaznim ljudima preporučuje se dvolitarsko klistiranje sa rusom supena kašika soka ili odvara - supena kašika trave na čašu vode , sa jabukovim sirćetom jedna supena kašika , sa solju supena kašika kuhinjske soli. Mršavim ljudima - sa semenom lana 2 supene kašike na 2 litra vode. Dovesti do ključanja i kuvati 20 minuta na slaboj vatri, ohladiti i uneti u pravo crevo klistiranjem , topli klistiri sa cveklom 1-2 supene kašike soka od cvekle na 2 litra tople vode , klistiri sa svežim urinom uz dodatak supene kašike kuhinjske soli. Sve to uzeti sa vodom. Deci do 10 godina - 2 cvetića pelena, 1 cvetić povratiča i 1 štapić karanfilića. Iz is­ hrane isključiti ljuto, kiselo i slano. Osnovna glavna etapa pročišćavajuće-protivparazitnog lečenja Pri određivanju rokova ovog lečenja preporučuje se imati u vidu lunarni ciklus, tako da se završna etapa - čišćenje jetre - sprovede 13. Osnovna etapa traje 10-11 dana. Na primer, danas je 1. Jetru je najbolje čistiti 18-19. Oduzmite 10 dana i dobićete početak osnovne 22 23. Vreme primene tih klistira - od 5 do 7 sati ujutro. Pola sata posle završetka klistiranja može se jesti. Pred večeru uzeti pelen, povratič i karanfilić, kao i pred ručak. Uveče - topla kupka i klistir za čišćenje sa svezim urinom ili jabukovim sirćetom. Odrasli treba da pojedu 200-300 grama, deca do 4 godine - 75 grama, do 9 godina - 100 grama, do 15 godina - 150 grama. Devetog dana: Ujutro natašte pojesti prethodno očišćene semenke od bundeve, a zatim popiti 150 grama ekstrakta. Piti po 2 - 3 supene kašike 3 puta dnevno. Desetog i jedanaestog dana: Pridržavati se preporuka za prvi i drugi dan. Prašak pelena i karanfilića može se staviti u hleb i progutati. Dvanaestog i trinaestog dana - čišćenje jetre. Čišćenje jetre je završna etapa. M o ž e se uraditi prema o p štoj šemi maslinovo ulje i limunov sok , ili nekoj drugoj. Osmog dana uveče pred spava­ nje pojesti haringe riba koliko možete. Posle toga ni u kom slučaju ne piti nikakvu tečnost. U mesto haringe možete pojesti slanu, dobro osušenu ribu, ali ne sušenu na dimu - rezultat će biti još bolji provereno. Uveče osmog dana pojesti natašte sveže sirove semenke od bundeve, očišćene, ali sa sačuvanom zelenom opnom. Deca od 5 do 7 godina starosti -jednu kafenu kašiku na 50 grama vo­ de, do 10 godina - jednu dezertnu kašiku na 75 grama vode. Posle sat i po nakon uzimanja purgativa uraditi klistir za pročišćavanje sa dva litra tople vode sa mlevenom ili istucanom u kašu većom glavicom belog luka , koju procediti. Posle čišćenja jetre organizam treba da se odmori nedelju dana. Sve terapije treba prekinuti. Probava treba da se sama reguliše. Kuru čišćenje ponoviti nakon 21 dan, a zatim još posle 21 dan. Ukupno 3 kure čišćenja. To je u vezi s tim, što ciklus razvo­ ja nekih glista u organizmu traje do 90 dana. Preporuke za ishranu za vreme čišćenja od parazita Kada se pojave prvi simptomi inficiranja parazitima tre­ ba odmah izbegavati upotrebu životinjskih masti i belančevina 25 - mesa, ribe, ptica piletine i slično , jaja i inleka. Znatno ograni­ čiti upotrebu soli, šećera, buljona, bombona, kafe, prehrambenih proizvoda koji izazivaju vrenje kvas, pivo, votka-rakija, hleb, turšije, marinade. Treba uzimati biljne belančevine: orahe, se­ mena, gljive i lišće zeleni. Mogu se uzimati kaše skuvane na vodi, salate i bareno povrće, što više svezih sokova od povrća po­ sebno od šargarepe , kiselo i kiselo-slatko voće i jagodasto voće. Korisno je upotrebljavati kiselomlečne produkte namirnice , koji sadrže probiotike bakterijske mikroorganizme koji žive u čovečjem želudačno-crevnom traktu. Upravo oni stvaraju poseb­ ne materije koje omogućavaju da se odvija proces probave, da se podiže imunitet i sprečavaju razmnožavanje patogenih bakterija. Još jedna varijanta - laktobacillus bulkarikus bugarski kisclomlečni bacil , koji se u prirodnim uslovi. Oni jačaju imuni sistem organizma. Navedene bakterije ulaze u sastav prirodnih kiselomlečnih produkata - kiselo mleko, jogurt itd. Dnevni obrok, bogat slo­ ženim ugljenim hidratima povrćem, voćem, monolitnim zrni­ ma , podstiče razmnožavanje bifidobakterija. Uzimanje antibiotika, alkohola, nagla promena dnevnog obroka ishrane mogu da ubiju te osetljive mikroorganizme. Zapamtite, kada se narušava količinski i kvalitativni sastav probiotika javljaju se patološki poremećaji u korist parazitskih mikroorganizama. Javlja se disbakterioza, a posle nje ozbiljnija oboljenja, skoro do onkoloških. Specijalisti preporučuju da se, kao pomoćno sredstvo, za borbu protiv mikroparazita koriste prirodni kiselomlečni pro­ dukti, posebno produkti koji su ukiseljeni bugarskim kiselo­ mlečnim bacilom. On raste brzo i upotrebljava mnogo životnih sokova iz čovečjeg organizma. Usled toga čovek može da oboli od najrazličitijih oboljenja i poremećaja. Simptomi solitera u čovečjem organizmu su: bledilo lica, ponekad sa plavom nijansom; modrice kolutovi ispod očiju; umoran i mlitav izgled; odraz tuge u očima; ponekad blag ka­ šalj; beo jezik; neredovna stolica; povremeno neverovatno veli­ ki i stalan apetit i nezasidjivost; vrtoglavica katkad nesvestica kada je želudac prazan, a ponekad i posle uzimanja nekih vrsta hrane; suvišno lučenje pljuvačke; kiseli recidiv podrigivanje ; štucanje; glavobolja; bolovi u stomaku šum, tačnije, neki zvuči u stomaku, koji podsećaju na zapljuskivanje talasa i osećaj si­ sanja i kretanja u njemu; lupanje srca; neredovne menstruacije kod žena; košmarni snovi. Pažljivo posmatrajte svoju stolicu - da li se u njoj vide beli članci, komadići, koji podsećaju na rezance i slično. Ukoliko se to povremeno javlja u stolici, vi ste, bez ikakve sumnje, zaraže­ ni soliterom. Posle jednog sata uzmite jaku dozu purgativa. Praksa pokazuje da izlazi čitav soliter i to vrlo brzo. M o ž e se, po želji, seme samleti u mašini za meso, ali treba obratiti pažnju da samlevenog semena bude najmanje dve pune supene kaši­ ke, pošto mnogo zrna ostaje u mašini za meso. Radi toga je potreb­ no pojesti deset režnjeva belog luka i uz to piti vruće tek skuvano ili podgrejano nepasterizovano mleko. Radi toga treba ujutro pojesti veću količinu belog luka, što više, tim bolje. Posle dva sata uzeti purgativ. « Još je bolje jesti beli luk sa mariniranom haringom ujutro natašte — odlično izbacuje solitera. U praksi ima mnogo slučajeva da je soliter progrizao zidove creva i usmrtio čo­ veka. Količina zdravlja - šta je to? To nije ništa drugo, nego količinske kvantita­ tivne karakteristike zdravlja, koje su zasnovane na potencija­ lu životne snage, sposobnosti organizma da se suprotstavlja spoljašnjim i unutrašnjim nepovoljnim faktorima, sposobnost samoobnavljanja izgubljenog potencijala životne snage i ravno­ teže između životnih principa. To je svojevrsna rezerva izdržlji­ vosti organizma. Covek prvobitno ima 100%-ni potencijal životne snage, koji istovremeno cbezbeduje i njegovu rezervu izdržljivosti. Rezerva izdržljivosti je višestruki pojam. Tu se može svr­ stati sposobnost srca da održava visoki ritam kontrakcija, pluća - da snabdevaju organizam kiseonikom,jetre i bubrega - da n e utrališu toksine i čiste krv, želudačno-crevnog trakta - da vari hranu, imuniteta - da se suprotstavlja nepovoljnim uticajima; da se komforno udobno osećate u nepovoljnim uslovima i da im se uspešno suprotstavljate i tako dalje. Međutim, čim se poveća opterećenje - kao rezultat neočeki­ vanog trčanja, uzimanja alkohola ili oboljenja od gripa, to se odmah oseća kroz prenaprezanje srca, što može dovesti do njegovog oštećenja. Usled postepenog zagađivanja organizma krvni sudovi postaju manje elastični i nisu sposobni da izdrže visoki krvni pritisak, odnosno da se blagovremeno šire. Jaka emocionalna preživljavanja, koja naglo podižu krvni pritisak, mogu izazvati njihovo prskanje i nepovoljne posledice za orga­ nizam. Čišćenje organizma m o ­ že da povrati elastičnost krvnih sudova, što omogućava da se izbegne njihovo prskanje oštećenje u slučaju emocionalnog izliva nastupa. U zavisnosti od načina života, čovek može stalno da pove­ ćava ili smanjuje rezervu izdržljivosti organizma. Na primer, opšte čišćenje organizma daje jednu rezervu izdržljivosti i pove­ ćava kvantitativni nivo zdravlja; dodavanjem pravilne ishrane, fizičkih vežbi, čeličenja, kontrole nad emocijama, raspoloženja, pozitivnih misli, primenom gladovanja i urinoterapije — još vi­ še povećava nivo zdravlja. Rezultat je da čovek ne samo pre­ staje da boluje od neke bolesti, već i poprima stiče posebno savršenstvo. Postepeno zagađivanje organizma smanjuje rezervu izdr­ žljivosti; prejedanje, pušenje, neaktivni način života, emocio­ nalna neuravnoteženost, zatvori, uzimanje hemijskih lekova, a još više hormona, operativni zahvati još više smanjuju rezervu izdržljivosti organizma. Zašto je potrebno čistiti svoj organizam? Covečji organizam živi na račun toga, što kroz sebe nepre­ kidno propušta bujice informacija, energije i materije. Prolaze­ ći kroz svest i organe, negativne emocije se talože u našim spo­ ljašnjim manifestacijama života, a hrana i voda zagađuju telo. Organizam treba čistiti da bi bili zdravi. Ukoliko se čovek malo kreće, njegovo srce se prilagodava tom režimu životne aktivnosti. Covek se oseća normalno. U osnovi čišćenju čovečjeg organizma leže tri glavna princi­ pa: otklanjanje uzroka zagađenja,smekšavanje organizma i primena sredstava za razređivanje razblažavanje i drobljenje kamena. Za razblaživanje i čišćenje koloidnih rastvora koristi se destilovana voda, namagnetisana destilovana voda, otoplje­ na voda od snega , kao i druge kombinacije i varijante. Ta voda, zahvaljujući svojoj čistoći, električnom naboju i struk­ turi, odlično ispira organizam, odstranjuje iz njega šljaku nečistoće i normalizuje sastavi svojstva koloidnih rastvora. Takve tečnosti ispoljavaju kako opšti. Njihovi đelići čestice vezuju nečistoće i izbacuju ih iz organi­ zma čišćenje krvi , podstiču razblaživanje zgusnutog i dopu­ njuju potencijal organizma svezi sokovi. U posebnim slučajevima, kada stvrdnuća poprime kon­ zistenciju tromba, kserogela, kamena Ltd. U jaka sredstva za rastvaranje i razblaživanje spadaju sred­ stva koja imaju veliku površinsku aktivnost: alkohol, votka, ra­ kija, prečišćeni kerozin, voda i urin. Urin je najjači i potpuno bezopasan prirodni rastvarač. U organizam se mogu unositi razni začini, koji pojačavaju toplotne i rastvarajuće procese u organizmu biber, ljuta papri­ ka, cimet, karanfilić, đumbir. U sredstva za drobljenje kamena spadaju biljke i materije koje imaju veoma gorak ukus i isparljiva svojstva što se izraža­ va kroz efekat hlađenja. Za tu svrhu dobri su: pelen, peršun čitava biljka , ulje odjele i četine igličasto lišće četinara. Za izbacivanje svega razdrobljenog i rastvorenog iz orga nizma koriste se diuretični produkti - lubenica, diuretični čaj, produkti za preznojavanje čaj za preznojavanje , kao i materije koje imaju opor ukus i đejstvo oblaganja, odvar od četina i ovsa. Kako postupati pri povišenju temperature? Povišenje telesne temperature je proces čišćenja i lečenja pomoću kojeg organizam pokušava da se oslobodi od bolesti. Za to vreme se nečistoće rastvaraju i počinju da se izbacuju iz organizma, patogeni mikrobi se uništavaju i primetno se poja­ čava aktivnost fermenata. Energija organizma troši se na podr­ žavanje tog procesa. Treba biti strpljiv i pomoći organizmu da se očisti. Višak sunčane aktivnosti ne sftmuliše, već guši životnu aktivnost organizma. Sto se tiče mikroorganizama, tu je obrnuto - višak sunčane energije daje im dopunski impuls za razmnožavanje i ot­ pornost. Upravo u to vreme i dolazi do naglog razvoja epidemije. Isto tako uočava se i zakonitost u razvoju onkologije. Ali tu je nešto drukčija slika. Da bi se javila onkologija organizam mora biti oslabljen, a njegovo slabljenje se uočava kod opada­ nja sunčeve aktivnosti. Ukoliko želite da u sebi odgajite tumor, tada uzimajte sredstva za snižavanje temperature. Aktivnost Sunca, 60-godišnji ciklus i oboljenja 5 Pitanja heliobiologije brižljivo je izučio ruski naučnik A. On je ustanovio da za 11,1 godinu Sunce prođe kroz maksimum i minimum svoje aktivnosti i da energija Sun­ ca utiče na tok većine procesa u biosferi naše planete. Specijal­ no je istraživan uticaj Sunca na aktivnost zaraznih oboljenja - kuge, kolere i gripa. Na osnovu mase statističkih podataka uočena je zakonitost između vrhunca sunčane aktivnosti i epi­ demija. Utvrđeno je da se u godinama maksimalnih aktivnosti Sunca aktiviraju patogeni mikrobi uz istovremeno slabljenje imuniteta organizma. Ispostavlja se, da je čovečji organizam najotporniji kod srednjih pokazatelja sunčane aktivnosti. Heliobiologija - deo biofizike koji izučava uticaj izmenjene aktiv­ nosti Sunca na zemaljske organizme. Jedan od osnivača heliobiologije je A. Svaki od primarnih elemenata tokom dve godine deluje na Zemlju svojom energijom. Tokom prve godine na Zemlju deluju najjače energije {Jang. Tokom druge godine - slabije energije jin. Zaključak je da prema zakonu suprotnosti pri­ marni elemenat i njegove funkcije, koji su aktivni u te dve g o ­ dine, guše suzbijaju pasivne i njima suprotne primarne ele­ mente i za njih vezane funkcije. Ukoliko se u to vreme javi minimum sunčeve aktivnosti, tada ugušeni organi i funkcije postaju toliko slabe, da ne mogu da se odupru razvoju onkolo­ gije u njima. U to vreme javljale su se nastupi onkoloških oboljenja. Stvar je u tome, što su 1996-1997. Rezul­ tat je da se upravo u tim organima javila masovna onkologija. Prema tome, ako bi uradili prognozu masovnih onkolo­ ških oboljenja za naredni period, tada bi to trebalo da se desi posle 11,1 godina i da napadne pluća debelo crevo - u 2008. Nakon sledećih 11,1 godina onkološka oboljenja mogu da napadnu jetru 2019. Svoj uticaj na pojavti i težinu oboljenja ispoljava i Mesec. Taj uticaj je posebno uočen u dane mladog meseca. Mesec u te dane ispoljava najjače gravitaciono dejstvo, koje izbacuje čove­ ka iz stabilne ravnoteže i slabi ga. Tom privremenom slabošću koriste se virusi i mikroparaziti, provocirajući razne komplika­ cije skrivenih hroničnib oboljenja. Zato ne čekajte da vam organizam oslabi, već ga čistite i ja­ čajte ga. Informacija o biološkim ritmovima Bioritmološka informacija pomaže u mnogo čemu. Zapam­ tite, ti podaci dobijeni su na osnovu obrade mase statističkog materijala. Ukoliko imate druge aktivnosti, to, pre svega, znači da ste izobličili vlastiti bioritam i da živite na račun suvišnog trošenja životne energije. Brzina reagovanja prstiju: oni najbrže reaguju između 15 i 16 sati. Snaga šake: stisak šake je najjači između 9 i 10 sati. Osetljivost kože: koža je najosetljivija na ubadan ja injekci­ je u 9 sati ujutro. Međusobna privlačnost muškarca i žene: najveća sekrecija polnih hormona je u 8 sati ujutro. Probavnafunkcija: najviše sc stvara želudačnog soka u 13 sati, čak i kada čovek nije ništa jeo. Imuna zaštita: imuni sistem organizma pruža najefikasni­ ju zaštitu od infekcija u 22 sata. Sat rađanja: većina dece pojavljuje se na svet između 24 i 4 sata ujutro. Smanjenje funkcionalne aktivnosti: najniži krvni pritisak je između 4 i 5 sati ujutro. Povećanje funkcionalne aktivnosti: pluća najintenzivnije dišu između 16 i 18 sati. Intenziviranje čulnih organa: čulo ukusa, sluha i mirisa po­ sebno su intenzivni između 17 i 19 sati. Sat rasta: kosa i nokti najbrže rastu između 16 i 18 sati. Aktivnost mozga: mozak najefikasnije funkcioniše između 10 i 12 sati. Sat rastanka: samoća se najteže podnosi između 20 i 22 sata. Prop ustljivost kože: koža je najpropustljivija za kozmetička sredstva između 18 i 20 sati. Pogoršanje vida: oštrina vida kod vozača automobila najvi­ še se pogoršava u 2 sata noću. Aktivnost jetre na alkohol: jetra najefikasnije razlaže alko­ hol između 18 i 20 sati. Kako i koliko hrane treba ili se može uzimati tokom dana? U Ajurvedi učenju o zdravom životu dnevna ishrana usaglašena je sa ritmovima prirode. Dnevni mudraci su uočili da se tokom dana naizmenično smenjuju tri perioda, svaki po 4 sata. Period Sluzi nastupa sa izlaskom sunca - od 6 do 10 sati. Po pravilu, jutro je mirnije. Na fiziološkom nivou organizma to se ispoljava kroz mirovanje i težinu tela. Period Žuči traje od 10 do 14 sati i karakteriše se visokim položajem sunca. Pv U periodu završetka Vetra - početka Sluzi, pred zalazak sunca 17-20 sati laka večera - voće, jela od povrća, čaša kiselog nileka ili toplog odvara čaja od trava. Posle toga preporučuje se ne jesti ništa. Period Služi najpovoljniji je za tu svrhu, jer stvara osećaj težine i pospanosti u organizmu. Polazeći od te tri pretpostavke, mudraci Ajurvede daju sledeće preporuke u odnosu na ishranu tokom dana: Sličan bioritmološki režim života najpovoljniji je za rad čovečjeg probavnog sistema. Tonući u san nećete se loše osećati sa želucem kojeg ste napunili uveče. Noćni san će vas od­ moriti i mirano ćete sanjati. Kada se probudite osećaćete se odmornim, normalno ćete isprazniti creva, a oko 9 sati ujutro pojaviće vam se zdrav osećaj gladi. Međutim, ukoliko ste se čak i umereno prejeli uveče, procesi probave hrane neće vam dozvo­ liti da normalno odmorite organizam, on će raditi, vareći i asimilujući hranu u nepovoljnim uslovima noću se temperatura tela snižava, što se negativno odražava na fermente za probavu hrane. Takva probava hrane je nekvalitetna i stvara mnogo nečistoća šljake. Probudićete se umorni i, da biste se obodrili, uzećete neki stimulator - čaj ili kafu. Nepravilna ishrana slabi i zagađuje čovečji organizam. P%f Ustajte u periodu Vetra motorne aktivnosti nešto ranije od 6 sati ujutro po lokalnom vremenu i bi ćete ceo dan aktivni. Ukoliko ustanete u periodu Sluzi mirovanja - bićete ceo dan inertni. Da bi promenili način života i navike u ishrani treba, prvo, da shvatite proces probave hrane; drugo - izmenite stereotip nagona za hranom u svojoj svesti, da stvorite i učvrstite potreb­ ne karakterne crte. Period Vetra traje od 14 do 18 sati. Sunce je zagrejalo ze­ mlju i vazduh. Usled toga dolazi do kretanja vazdušnih masa, počinje da duva vetar i sve se kreće - njiše se drveće i trava, talasa voda itd. Na fiziološkom nivou to je period motorne ak­ tivnosti, najveće radne sposobnosti. Zatim se sve ponavlja: od 18 do 22 sata - SI uz; od 22 do 2 sata posle ponoći - Žuč; od 2 do 6 sati ujutro - Vetar. Upravo tim ritmom živi čitav svet životinja i biljaka. Pri tom se ta aktiv­ nost uočava kako kod dnevnih, tako i kod noćnih životinja. Kada ustanete popijte čašu tople protijeve, izvorske ili mi­ neralne vode. Vetar pojačava rad creva i podstiče evakua­ ciju sadržaja debelog creva. Ta preporuka se poklapa sa vremenom aktivnosti debelog creva od 5 do 7 sati ujutro. Obično se od 7 do 9 sati ujutro javlja blaža glad - pojedite nešto. Naredna 2 sata posle ručka sedite ili hodajte. Prvi obrok - ujutro od 7 do 9 sati. Treba ga pojesti kada osetite glad, poželjno posle fizičkih vežbi - fiskulture, trčanja, brzog hodanja, rada po kući itd. Fizički rad zagreva organizam, aktivira fermente i puni organizam energijom. Jedite prirodnu, lako svarljivu hranu u skladu sa godišnjim dobom. Jedite dok se malo ne zasitite. Drugi obrok - u podne od 12-13 do 13-14 sati. Treba ga pojesti pri osećaju jakog glada i on treba da se sastoji od povrća 37 u salati ili dinstano ili supe-čorbe posebno za vreme suvog i hladnog godišnjeg doba , monolitnih kaša, oraha, supa ili hleba od pioklijalog zrna, krompira itd. Treći obrok - najkasnije u 17-18 sati. Treba da se sastoji sa­ mo iz jednog jela. To može biti voće, u zavisnosti od godišnjeg doba raskvašeno suvo voće , neko jelo od povrća poželjno sve­ že i pravilno pripremljeno , kiselo mleko itd. Možete se ograni­ čiti i na pijenje sveže iscedenog soka iz povrća ili ekstrakta od trava sa medom. Veoma je važan odnos između kiselinske belančevine i škrob i alkalne voće i povrće hrane tokom dana. Ukoliko se u tome ne snađete, efekat ishrane će biti slab ili nikakav. Krvotok se, u zavisnosti od ishrane, može menjati prema kiseloj ili alkalnoj strani. Kiselinska proporcija krvi sadrži u sebi energetske materije i nadoknađuje rashode energije. Nju stvaraju produkti koji u sebi sadrže belančevine i škrob meso, jaja, mlad kravlji sir, krompir, hleb, prekrupe. Alkalna sredina - obezbeđuje konstrukciju našeg organi­ zma, stvaranje kostiju, nerava, mišića, održava fizičko i umno zdravlje, čini organizam otpornim sveže voće ili pravilno pri­ premljeno povrće. Većina specijalista za pravilnu ishranu navodi sledeće pro­ porcije odnose : 5 0 - 6 0 % alkalne i 5 0 - 4 0 % kiselinske hrane. Na primer, Pol Breg smatra da je sledeća proporcija hrane idealna: jedna petina svakodnevnog obroka hrane treba da bu­ du belančevine biljnog i životinjskog porekla ; jedna petina - škrob i šećer monolitne žitarice i prekrupe, prirodni sokovi i šećer - med, suvo voće , kao i nerafinirana ulja; tri petine hrane treba da su voće i povrće, sveže i pravilno pripremljeno. U procentima takva dijeta izgleda ovako: 60% - voće i povrće, 20% - hrana sa belančevinama, 7% - produkti sa škrobom, 7% prirodni šećeri i 6% - masti. Koliko se hrane može pojesti za jedan obrok? Po tom pitanju postoje razna mišljenja. Šelton savetuje da se hranite u skla­ du sa individualnim potrebama, drugi - da se ustaje od stola 38 sa blagim osećajem gladi. Evo šta o tome misli pisac V. Ako osećaš da si se najeo za stolom - prejeo si se. Ako osećaš da si se prejeo za stolom - otrovao si se. Druga četvrtina ostaje slobodna za kre­ tanje hrane i stvaranje gasova. Prosečna zapremina normalnog želuca on je najčešće ras­ tegnut iznosi od dva do tri litra. Zato se ne preporučuje odjed­ nom uneti više od 400-700 grama hrane. Na količinu unete hrane izluči se isto toliko želudačnog soka, a rezultat je da je on optimalno popunjen. Podrigivanje posle jela ukazuje na to, daje želudac prepun. Hranite se tako, da posle jela ne dolazi do toga, jer to ukazuje na suvišno unošenje hrane. Štetnost prepunjavanja želuca hranom sastoji se u tome, što se on zapreminski povećava i pritišće najbliže organe na­ dima organizam iznutra. Pritisak na srce otežava njegov rad; na dijafragmu — otežava disanje i peristaltiku tankog i debelog creva; na krvne sudove aortu, vene prema srcu - otežava kr­ votok; na jetru - lučenje žuči itd. Stalno prejedanje, a shodno tome - stalni pritisak dijafragme nađole, podstiče spuštanje organa male karlice, poremećaj normalne cirkulacije energije u organizmu sa svim posleđicama koje iz toga proizilaze zatvo­ ri, problemi sa probavom hrane, stvaranje kamenja, poremećaj menstrualnog ciklusa i polni poremećaji. Ukus hrane Kakvu hranu prema ukusu treba jesti tokom dana, da bi se uravnotežila energija organizma? Mi imamo potrebu za hranom jednog ili drugog ukusa zbog toga, što u organizmu nedostaje te energije. Zato imamo želju da pojedemo nešto slatko, kiselo, slano itd. Ukoliko vam nedostaje telesne toplote, upotrebljavajte pro­ dukte koji sadrže: ljut + kiseo ukus, ili kiseo + slan ukus. Radi toga u ishrani treba prven­ stveno da upotrebljavate produkte koji sadrže gorak + ljut i kiseo + ljut ukus. Kao lek treba primeniti kretanje i fizičko opterećenje, koji bi primorali tečne sredine organizma da snažno cirkulišu - ispiraju nečistoće, dostavljaju slobodne elektrone i kiseonik, stvara­ ju snažne impulse u nervnom sistemu, vrše generalno čišćenje organizma kroz organe za lučenje i kožu. Ukoliko osećate nedostatak težine u organizmu, upotre­ bljavajte produkte sa slanim + slatkim ili slatkim + kiselim uku­ som. Ispostavlja se, daje obolelom čoveku za obnavljanje pre­ porod organizma potrebno 1-2 sata i više fizičkog optereće­ nja. To je za njega najbolji lek. Pri kretanju veoma osetno dolazi do sadejstva plazme na­ šeg organizma sa magnetnim poljima okoline, sa bujica­ ma naelektrisanih čestica, koje se kreću uvis od površine Zemlje i nadole od stratosfere prema površini zemlje. To izaziva hiperpolarizaciju membrana ćelija, koja, sa svoje strane, aktivira biosintezu. Ukoliko vam je vruće i želite da rashladite svoj organizam, upotrebljavajte produkte gorkog, oporog i slatkog ukusa. Ukoliko se osećate normalno, tada u svakodnevnu ishranu uključujte produkte koji sadrže razne nijanse ukusa, ne dajući prednost nijednom od njih. Takvo uzimanje hrane harmonič­ no će stimulisati vašu energiju. Prema tome, tokom dana uzimanjem hrane odgovarajućeg ukusa možete uravnotežiti energiju u vlastitom organizmu. Kako fizičko opterećenje utiče na čovečji organizam? U procesu evolucije naš organizam se stalno i maksimalno prilagodavao na kretanje i kvalitetno može da opstaje samo ukoliko je podvrgnut raznim vibracijama,potresima,skupljanji­ ma, rastezanjima i drugim fizičkim i gravitacionim uticajima. Na primer, oboleli ste. Prvo se postavlja pitanje o izboru leka. Pokušajmo da odredimo uzrok vašeg bolesnog stanja. Ponovo je pokrenut mehanizam hiperpolarizacije membrana. Hi Pojačanje krvotoka za 4 - 5 puta. Povećanje srčanih kontrakcija sa 6 0 - 7 0 do 200-240 uda­ ra u minutu je moćno napajanje organizma energijom. Hi Ubrzanje disanja do 2 0 - 3 0 puta u poredenju sa mirova­ njem je najsnažniji mehanizam dostavljanja slobodnih elektrona u organizam. Po pravilu, za vreme kretanja u organizmu se intenzivno stvara ugljenična kiselina, javlja se disajna acidoza, koja izaziva biosintezu ćelija. Kretanje je najsnažniji stimulator razornih procesa u organizmu, koji u periodu mirovanja aktiviraju regenerativne obnavljajuće procese. Vežbe sa teretom u procesu ozdravljenja. Različite vežbe, koje se vežbaju sa tegovima su svojevrsni atletski trening. Kod jakih mišićnih naprezanja dolazi do raza­ ranja protoplazme ćelija, rashodovanja materijala u ćelijama, usled čega se jako aktiviraju biosintetički procesi. Kod mišić­ nih kontrakcija koje su dovoljno snažne obavlja se najbolja razmena vanćelijske tečnosti sa krvlju, veoma snažno se poja­ čava krvotok u aktivnim mišićima, što omogućava da se brzo obnove traumirane tetive i mišići. Posebno treba istaći, da se nikakvim drugim metodima ne može postići takvo povećanje krvotoka kao pri radu sa tegovima. Pri tome se snažni krvotok može stvarati izolovano u raznim grupama mišića, postižući konkretno dejstvo. Dugotrajan i dovoljno intenzivan trening sa tegovima, takode, podstiče stvaranje endorfina, koji kod čoveka izazivaju osećaj radosti. U celini gledano, to je veoma snažno sredstvo za obnavljanje zdravlja, poboljšanje biosinteze i povećanje energi­ je u organizmu. Svako od nas zna neki primer izlečenja ljudi od teških obo­ ljenja pomoću atletskih vežbi. Evo jednog od tih primera. Anatolij Aleksejcev ponovo je sam sebe stvorio. Kao dvogodišnji deeak on je traumirao ozledio slabinski deo kičme. Lekari 42 su postavili dijagnozu: aktivni proces tuberkuloze desnog pluć­ nog krila i kičme. Zatim - gips od vrata do peta, neprekidni bolovi u leđima i potpuna nepokretnost. Posle osam godina lekari su pomogli da se podigne, ali Anatolij je bio osuđen da čitav život nosi specijalni korzet od kože i metala i da se kreće na štakama. Na početku sa veoma malim tegovima, a zatim je sve više i više povećavao težinu. Telo je postepeno ojačalo — odbacio je omr­ znuti korzet i štake. Danas je to veoma lep čovek, ima porodicu i živi normalnim životom. Svaka bolest je poseban duhovni, energetski, fiziološki i hemijski proces, koji se razlikuje od zdravog procesa. Da bi se taj proces obnovio i normalizovao uzaludno je upotrebljavati samo hemijske preparate. Ukoliko vam ekstrasens daje energi­ ju ili stimuliše njeno dostavljanje pomoću laserske terapije, aku­ punkture i sličnih terapija, to je veoma malo. Vi ste aktivirali dva procesa: fiziološki kojeg je aktivirala parazitska energija i hemijski posledica aktiviranja fiziološkog procesa. Uzgred rečeno, oni se kupuju za novac. M e đ u t i m ostala dva - duhovni i energetski, od kojih direktno zavisi naše zdravlje, ne možete kupiti. Tu je potrebna vaša volja, vaše naprezanje i vaš znoj. Ukoliko se opuštate, padate na zemlju; ukoliko se napre­ žete - stojite kao stub. Tako i fizičke vežbe, zasićujući vas ener­ gijom, izbacuju svu bolešljivost iz mlitavog tela i omogućavaju vam da se oduprete svim oboljenjima, u pravom smislu reči - da stojite uspravno kao stub. Kako pravilno jačati vlastiti imunitet Imunitet je sposobnost organizma da raspoznaje, uništa­ va i izbacuje iz organizma genetski strani materijal. Nosioci strane genetske informacije su: belančevine koje su iz nekih razloga zaobišle jetrenu barijeru i našle se u krvi , virusi, bakte­ rije, jednoćelijski mikroorganizmi protozoe , helminti gliste , strane ćeije i izobličene ćelije samog organizma. Sve navedeno 43 je strano za organizam i, pri dospevanju u njega, izaziva imunu reakciju organizma raspoznavanje, uništavanje i izbacivanje. Smatra se da imunitet pođstiče stvaranje života i njegovo održavanje. Zahvaljujući njemu bezbroj ćelija i tkiva spajaju se u jedinstveni organizam. Imunitet je odgovoran za celokupnost svakog konkretnog organizma i održava tu celokupnost sve dotle,dokse ne iscrpe njegovi resursi. Gašenje imuniteta izaziva pro­ cese starenja i oboljenja, a njegov potpuni nestanak izaziva smrt. Funkcije imuniteta izvršava imuni sistem. Imuni sistem čoveka uslovno se deli na: centralni i peri­ ferni. U centralne organe imuniteta spadaju: timus viljuškasta žlezda i koštana srž. U timusu sazrevaju T-limfociti, koji uni­ štavaju strane materije, posebno strane ili izobličene ćelije i vi­ ruse. U koštanoj srži sazrevaju B-limfociti, koji na strane mate­ rije dejstvuju pomoću antitela distanciono. Pri tome za svaku stranu materiju stvaraju svoja antitela. O b e vrste limfocita spo­ sobne su da kroz krvne sudove i pukotine između tkiva prodiru tamo, gde postoje genetski strane materije i da ih neutrališu. Makrofazi su treći tip ćelija imunog sistema i imaju sna­ žan fermentacioni aparat, pomoću kojeg uništavaju vare strane materije. Sve ćelije imunog sistema T i B-limfociti, makrofazi ra­ de zajedno radi boljeg obezbedenja zaštite organizma. Organi­ zam je protkan i nafilovan ćelijama imunog sistema, koje su u svakom trenutku spremne da napadnu genetski strani materi­ jal vlastite izobličene ćelije, virusi, gljivice, bakterijski paraziti, helminti i slično. U periferni imuni sistem spadaju slezina, limfni sistem i limfni čvorovi, krv, limfa i limfno tkivo. U slezini se vrši sinteza antitela. U limfnom sistemu prvenstveno se nalaze 44 T-limfociti. Pomoću tog sistema vrši se efikasno čišćenje svih organa i tkiva. Pomoću njih se ostvaruje brza reakcija na mogući prodor stranog materijala u dati deo organizma. Pomoću krvi i limfe ostvaruje se cirkulacija ćelija imunog sistema kroz organi­ zam. Limfno tkivo nalazi se na onim delovima organizma koji kontaktiraju sa spoljašnjom sredinom koža, sluzokože očiju, nosa,grla,polnih organa,pluća i želudačno-crevni trakt. Ti delovi organizma, kroz koje najverovatnije mogu u organizam d o speti strane materije, unapred su dobro zaštićeni. U limfnom tkivu sluzokožama najbrže se obnavlja i regeneriše tkivo. Zdrava i neoštećena koža sprečava pro­ diranje većine mikroorganizama u organizam. Tu posebnu ulogu ima znoj. Mlečna kiselina znoja i sekret lojnih žlezda imaju baktericidno dejstvo. Sluzokože aktivno štite organizam od prodiranja patogenih mikroba i sličnog u njega. Sekreti sluzokoža imaju baktericidna svojstva. Suze štite oči, pljuvačka - sluzokožu usne duplje, sona kiselina - zidove želuca. Nor­ malna mikroflora želudačno-crevnog trakta posebno debelog creva uništava patogene mikrobe, koji su dospeli u organizam sa hranom. Mokraća štiti sluzokožu mokraćnih kanala od pro­ diranja bakterija u njih. O n a ima povećanu kiselost u kojoj preživljavaju samo retki mikroorganizmi. Zaštita biološkog polja je energetski ekran aura , koji sprečava prodiranje ra­ znovrsnih parazita i stvorenja iz biološkog polja u organizam i dezinfekuje prostor oko čoveka. Naučnici tu zaštitu organizma posredstvom kože, sluzokože, mokraće, mikroflore, aure na­ zivaju različito - urođeni, nespecifični imunitet ih spoljašnja imuna zaštita organizma. Imunitet se aktivira samo tada, kada je probijena, narušena ili oslabljena spoljašnja imuna zaštita or­ ganizma. Imunitet može biti specifični i prirodni. Njegova karakterna crta je u tome, što pre njegovog formiranja ćelije limfnog sistema treba da kontaktiraju sa genet­ ski stranom materijom. Rezultat tog kontakta je da će ona biti 45 raspoznata kao strana za to je potrebno izvesno vreme - od nekoliko sati do jednog dana i uništena. Pri ponovnom dospevanju te materije u organizam ona će odmah biti uništena. Prirodni imunitet zasniva se na tome, što neke ćelije imunog sistema odmah uništavaju genetski stranu materiju ili stvaraju takve materije, koje podstiču uništavanje strane materije. Prema tome, genetski strani materijal materija , koji je na neki način dospeo u organizam ili se tu stvorio kao rezultat mutacije ćelija, uništava se za nekoliko minuta ili sati. Ukoliko se ispostavi da je to nedovoljno, tada se dopunski uključuje specifični imunitet. N e ­ prijatnosti na radnom mestu, beda, porodične nesuglasice, ljudski prostakluci, socijalna nezaštićenost - to i mnogo drugog provociraj u čoveka na negativno mišljenje, nagomi­ lavanje u svesti osećaja uznemirenosti, emocija zla, uvrede i nezadovoljstva. Sve to guši čoveka, izbija iz njega u vidu skandaloznih situacija. O r ­ ganizam takvog čoveka nije zaštićen od virusa i gljivičnih infekcija, tuberkuloze,osetljiv je na alergije i tumorska obo­ ljenja. Praksa pokazuje, da navedena oboljenja najčešće nastaju posle teških preživljavanja. Treba da postanete zreliji, da bolje rasuđujete i budete uzdržaniji prema svemu. Svakom životnom događaju treba pristupati ne sa emocionalne tačke gledišta, već sa logičke. Nikada ne treba podleći emocijama, već delovati trezveno. Trezveni odnos prema nastaloj situaciji podstiče njeno pra­ vilno i efikasno razrešenje, čuva vaše životne resurse i ne unosi haos u životne procese organizma. Naravno, veoma je teško kontrolisati se u stresnoj situaciji, ali treba raditi nad sobom. Posebno je opasna ishrana sa prečišćenom i rafiniranom hranom - šećerima, ugljenim hidratima i njihovim smesama sa belaneevinama. Pri suvišnoj ishrani čovek se prepla­ vljuje prehrambenim produktima namirnicama. Njih se Funkcionalni nedostatak imunog sistema naziva se imunodeficitno stanje, lmunodeficitno stanje đeli se na urođeno pri­ marno i stečeno sekundarno. Masovna primena najraznovrsnijih hemijskih materija koje imaju svojstva da uništavaju imunitet , koje zagađu­ ju okolinu čoveka. Hf Geopatogene i tehnopatogene zone, posebno one koje đejstvuju jonizujućim zračenjem televizijski ekrani sa elektronsko-zračnim topom i visokof rekventnim elektromagnetnim poljima. Hf Nepravilno lečenje lekovima, koji blokiraju funkciju lim­ fnog tkiva. Hrane ima dovoljno ne samo za organizam, već i za mnoštvo mikroorganizama-parazita, koji žive u krvi i limfi. Obilje sluzi u organizmu koja se stvara kao rezultat nepravilne ishrane - najpovoljniji uslovi za njihovo razmnožavanje. To izaziva i mnogobrojna prehladna i plućna oboljenja. Usled nedostatka određenih antitela u krvi mo­ gu se pojaviti alergije, tumori i artritisi. Ishrana hranom koja nije svojstvena ćoveku izaziva razvoj đisbakterioze. Zeludačno-crevni trakt, a odmah za njim i ceo organizam navodnjavaju se stranim i patogenim mi­ kroorganizmima, koji čovečji organizam, njegova tkiva i ćelije razmatraju kao jelo i udoban životni prostor za se­ be. Dolazi do blokiranja aktivnosti makrofaga i neutrofila, što izaziva pojavu virusnih, gljivičnih i bakterijskih procesa, koji poprimaju oblik hroničnih, povremeno komplikovanih oboljenja, sa sve težim karakterom oboljenja. Upravo hrana koja nije svojstvena čoveku predstavlja pr­ vu kariku u lancu, koja podstiče razvoj stranih bakterija i gljivica u želudačno-crevnom traktu. Na prvo mesto po štetnosti stavljam produkte koji sadrže kvasac hleb i pro­ izvodi od njega i produkte koji podstiču vrenje u orga­ nizmu šećer. Kada se bakterije ili gljivice utvrde u želu­ dačno-crevnom traktu počinju da se šire po ćelom organi­ zmu, stvaraj ući svoje kolonije na onim mestima,gde mogu najbolje da žive. Na primer, mnoge parazite privlače neke od materija koje se nagomilavaju u jednom ili drugom or­ ganu. Na primer, taloženje bakra u nekom organu privlači u njega jednu vrstu parazita, gvozda - drugu vrstu, propil alkohola - treću. Shodno tome u tom organu se javlja jed­ no ili drugo oboljenje. Gljivice i mikrobi-paraziti hrane se ćelijama tog organa, razvijaju se u njemu, stvaraju svoje kolonije, koje medicina dijagnostikuje kao jedan ili drugi oblik oboljenja ili onkologije. A sve je počelo od sitnica - nepravilne ishrane. Da bi otklonio imunodeficit čovek mora da se hrani vo­ ćem, povrćem, sokovima iz svežeg povrća i voća, orasima, divljim i kultivisanim travama, prekrupama i žitaricama, medom i produktima pčelarstva. U nekim slučajevima, kao izuzetak, mogu se koristiti mlečni i kiselomlečni pro­ dukti i jaja. Količina hrane treba da bude zapreminski manja u jed­ nom obroku uzeti toliko hrane, koliko može stati u vaše sastavljene šake , treba je dobro sažvakati do tečnog sta­ nja i uzimati u skladu sa bioritmološkom aktivnošću probavnih organa od 7 do 9 i od 13 do 15 sati. Veoma je korisno redovno gladovati: 2 4 - 4 2 sata - jednom u dve nedelje i 7-14 dana — jednom u 3—4 meseca. Glado­ vanje je jedno od najboljih i najbržih sredstava za obnavlja­ nje i jačanje imuniteta. Ukoliko, iz bilo kojih razloga, u vašoj ishrani bude malo biološki aktivnih materija, one se mogu dopuniti visoko­ kvalitetnim prirodnim dodacima hrani. Štetnost primene antibiotika sastoji se u tome, što oni re­ mete normalan rad imunog sistema i u izvesnom smislu ga blokiraju. Prema tome, infekcija je prodrla u organizam i počela br­ zo da se širi. Odgovor imunog sistema je sledeći: poveća­ no stvaranje imunih ćelija T - i B-limfocita, makrofaga i 49 slično i povišenje telesne temperature. Ukoliko je s pove­ ćanim stvaranjem imunih ćelija sve jasno, zašto onda or­ ganizam povišava temperaturu? Temperatura organizma povišava se radi toga, da bi se time stvorili nepovoljni uslovi za širenje infekcije usleđ visoke temperature dola­ zi do zakiseljavanja unutrašnje sredine organizma, koja je nepovoljna za razmnožavanje mnogih patogenih mikroor­ ganizama ; fermenti, pomoću kojih imune ćelije napadaju infekciju, znatno bolje dejstvuju pri nešto povišenoj tem­ peraturi organizma oko 38-40°C , nego pri normalnoj; povišena temperatura povećava procese cirkulacije u orga­ nizmu znoj,lučenje mokraće, proliv , koji podstiču brže iz­ bacivanje toksina iz organizma. Rezultat je - opšta slabost, telo gori i lomi se, limfni čvorovi su uvećani i bole, obilno se luče znoj, mokraća i stolica je česta. To je normalno fizio­ loško ispoljavanje krize ozdravljenja i čišćenja. Pod takvim napregnutim režimom organizam funkcioniše 2 - 3 dana i potpuno izbacuje bolest i njene nečistoće. Posle toga nastu­ pa potpuno ozdravljenje. Javila se kriza - temperatura orga­ nizma se povećava, sve više se javljaju neprijatne pojave, koje ukazuju na aktiviranje imunog sistema. Covek uzima antibiotik, koji ubija patogene mikroorganizme, normalizujc telesnu temperaturu i otklanja sve simptome nastupajuće krize ozdravljenja bolove, slabost i slično. Reklo bi se da su se u organizmu desile pozitivne promene, ali razmotrimo taj proces dublje. Posle svog dejstva sam antibiotik bi trebao da se izbaci iz organizma. Treba izbaciti i mikrobe koje je on ubio, što se u stvarnosti sporo dešava. To je uzrok što se javlja intoksi­ kacija organizma leševima mikroba. On više nije tako aktivan u stvaranju imunih ćelija, kasni sa povišenjem temperature,Što utiče na ćelije da su manje ak­ tivne. Jednom rečju, tu deluje nepogrešivi biološki zakon — funkcija za kojom se ne oseća potreba polako se gubi, atrofira. Upravo to rade s imunim sistemom antibiotici. Istovremeno bakterije, koje su antibiotici ranije uspešno uništavali, tako menjaju svoj oblik da postaju otporni na dejstvo antibiotika i ponovo napadaju organizam. Pred ta­ kvim napadom organizam postaje nemoćan. U čovečjem organizmu žive bakterije i gljivice. Antibioti­ ci uništavaju bakterije, ali ne deluju na gljivice. Obrnuto - antibiotik je za njih hrana! Rezultat primene antibiotika je da nestaju bakterijske infekcije, ali se javljaju gljivične. Bežeći od jedne napasti, čovek dospeva u kandže druge. Antibiotici uništavaju normalnu mikronom organizma i podstiču pojavu disbakterioze. Primena antibiotika uništava, atrofira imuni sistem čoveka. Kakvo je dejstvo hemijskih materija,koje uništavaju bloki­ raju imuni sistem čoveka. Raznovrsna sredstva za borbu protiv insekata, sredstva za održavanje kuće stana i nameštaja, sredstva za pranje, kozmetika i dezodoransi, hlad­ njaci i kondicioneri isticanje gasa za hlađenje, koji ima sposobnost da prodire i kroz najmanje pukotine motora za hlađenje , razna goriva i maziva za automobile i mnoštvo drugog kroz pluća i kožu dospevaju u organizam i tu se nagomilavaju. Posle izvesnog vremena te naslage počinju da utiču na čovečji organizam, izazivajući jedne ili druge vrste alergije, poremećaja i oboljenja. Zbog toga pri izboru praškova za pranje i drugih hemijskih materija treba obra­ titi posebnu pažnju. Savet je jedan - bez krajnje potrebe ne posećivati te zone. Ni u kom slučaju ne pristajati na odstranjivanje timusa ili slezine. Bez njih je organizam osu­ đen na muke i sigurnu smrt. Naglo se povećava opasnost od pojave zloćudnih tumora. Još su opasnije operacije pre­ sađivanja organa i postoperativna primena imunodepresanata lekova koji uništavaju imunitet, s ciljem sprečavanja kidanja presađenog organa. Kod takvih ljudi opasnost od pojave zloćudnih tumora je za 10 -1 000 puta veća u poređenju sa zdravim čovekom! Savetujem da iz usta odstra­ nite sve plombe sa amalgamom, koje sadrže živu i polako truju čoveka. Bilo kakvo drugo lečenje i ozdravljenje treba da se vrši pomoću prirodne snage organizma i Prirode. Čišćenje krvi i limfe pomoću saune i svežih sokova. Šank Prakšalana jača imunitet čisteći sluzokožu želudačno-crevnog trakta od patogenih mikroorganizama oni ne vole slani rastvor, koji se koristi kod ovog načina čišćenja. Šta je snaga prirodnog lečenja? Malo ko sebi predstavlja snagu silu prirodnog lečenja. Mnogi se nadaju pomoći od bolnica i lekara, ali oni skoro ni­ šta ne mogu da urade, pošto se uzroci oboljenja kriju u ranije opisanim faktorima vlastitoj karmi i karmi predaka, načinu života, mišljenja i ishrane. Avaj, lekari tim kategorijama ne manipulišu. Za dugotrajno lečenje potreban je samo samostalni rad sa svojom svešću - u prvom redu, a kao drugo - rad na svom orga­ nizmu. Odrastala sam kao bledo, kržljavo i bo­ lesno dete. Patila sam od čestih krvarenja iz nosa i glavobolje. Ukratko, odrasla sam na lekovima. Izvršila sam čišćenje creva sa limunom - izašlo je mnogo sluzi i druge gadosti. U martu sam čistila jetru i gladovala na so­ ku od jabuka jedan dan. Tako su zaudarali da sam mislila da ću da umrem od gađenja. To su, verovatno, bili polipi jer su mi otpali svi viseći mladeži na telu. Pri čišćenju jetre imala sam 5 pražnjenja na svakih jedan i po sat. Uopšte rečeno, posle tog čišćenja sakupila sam dve i po čaše izbačenog kamenja! Alergija, koju sam imala, prošla je na­ kon jednog dana posle čišćenja. Nekoliko dana posle čišćenja osećala sam se kao razvaljena, pošto se iz mene nešto prosipalo i isticalo: sline, sluz, u mokraći je bio neki taman pesak, a iz vagine su izlazili potoci sive smrdljive tečnosti. To je trajalo 5 53 dana. Sada mi je boja lica predivna, kosa gusta i blistava, jezik roze, misli jasne i pozitivne. Uvek sam dobro raspoložena i osećam se kao preporođen i čist čovek. Iz pisma se vidi daje 26-gođišnja žena živela oslanjajući se na tuđu pamet, zbog toga je bolovala. Nije razmišljala da lekovi ne pomažu uvek, ali je shvatala glavnu, primarnu, osnovu zdra­ vlja i oboljenja. Kada je pravilno očistila organizam - debelo crevo i jetru, rezultati su bili poražavajući. Čišćenjem debeiog creva u njoj se normalizovala unutra­ šnja - kisela sredina, koju ne podnose polipi-mekušci i ostala gadost, koja se razmnožava u truloj sredini. Zato su oni i izašli u vidu smrdljivih, odvratnih parčađi mesa sa plavim žilicama. Sve što se dešava u organizmu obavezno se odražava i na njegovu spoljašnjost. Ukoliko su vam se počele na koži javljati bradavice ili viseći mladeži, to znači da u vama postoje polipi i druga gadost, a vaš organizam je samo hranljiva sredina za njih. Ukoliko sedite skrštenih ruku, ta gamad će vam pojesti iznutra. Ne oklevajući, počnite sa terapijom čišćenja debelog creva s urinom, a zatim sa ukuvanim urinom do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Naravno, na to je potrošeno mnogo snage, životne energi­ je, što se odrazilo tako da se bolesnica osećala razvaljenom. Sve je to potpuno prirodno i zakonito. Kada je nečistoća izbačena iz organizma, normalizovala se unutrašnja sredina i zdravlje se povratilo na prirodan način, bez hemijskih lekova. Boja lica zavisi od stanja krvi. Ako se ona ranije kvarila gnojnim izlivima egzudatima iz debelog creva, sada toga ne­ ma. Normalizacija funkcije jetre povukla je za sobom normali­ zaciju svih vrsta razmene u organizmu, a čim se to desilo, povra­ tila se boja lica, kvalitet kose i sve drugo se obavezno obnavlja. Ukoliko nema otrova u krvi, koji guše životnu aktivnost, pritišću čoveka teškim i mračnim mislima, stvaraju potišteno raspoloženje, tada se čovečje raspoloženje popravlja i vraća mu se volja za životom. Čaša kamenja, kojeg je sakupila čitateljka, toliko je prepla­ vila jetru, smanjila njene funkcionalne sposobnosti, da ona nije mogla da prerađuje hranljive materije, koje u nju đospevaju krvotokom iz želudačno-crevnog trakta, i one su ostajale stra­ ne organizmu, izazivajući alergiju. Čim je jetra očišćena i nor­ malno proradila, počela je sve kvalitetno da asimiluje i alergija je nestala. Da li su tu potrebni lekovi protiv alergije ili treba očistiti jetru? Blagonaklonost leži u osnovi duhovnog i psihičkog zdra­ vlja čoveka. Čovek, kao delić prirode, treba da bude blagona­ klon prema svemu. Ukoliko se takvo stanje kod njega retko javlja, ubrzo će se pojaviti psihosomatska oboljenja, a u karmičkim situacijama on će biti najviše oštećen i kažnjen. Šljaka, trulež i ostala patologija, koji su se nalazili u raznim delovima organizma i pretili ozbiljnim oboljenjima sline i sluz - pleuritisom, tuberkulozom pluća; p e s a k - nefriti- Uvežbanost treniranje leži u osnovi fiziološkog zdravlja organizma. Ni za koga nije tajna, da boravak u uslovima apso­ lutne nepokretnosti vodi ka atrofiji mišića i opštem slabljenju organizma. Uvežbanost trening mora biti redovna i dovoljna. Čovečji organizam je prirodno prilagođen da normalno funkci­ oniše samo tada, kada je u poketu. Kretanje pomaže normalnu 54 Ukoliko izvršite slično čišćenje, obavezno ćete se osećati kao preporođeni i čisti. To je dostupno svakom čoveku. Razmišljanja o zdravlju 55 cirkulaciju krvi kroz vene nogu, podstiče peristaltiku probavnih kanala, daje potrebni životni tonus ćelom organizmu, podstiče normalno izbacivanje šljake nečistoća i mnoštva drugog. Unutrašnja čistoća leži u osnovi zdravlja ćelijskih struktu­ ra - materijalnog fundamenta organizma. Mirijade bezbroj, mnoštvo ćelija našeg organizma u procesu neprekidnog i ve­ oma složenog rada stalno luče u medućelijsku tečnost krvave otpatke svoje životne delatnosti. Sto se aktivnije, potpunije i redovnije odstranjuju prerađeni produkti ćelijske razmene, ti­ me će bolje i zdravije funkcionisati svaka funkcija organizma i ceo organizam. Unutrašnja čistoća je zalog mladosti, dobrog zdravlja i dugovečnosti. Održavati unutrašnju čistoću - veoma je težak i komplikovan posao. Mnogo je lakše održavati spoljašnju, nego unutrašnju čistoću. To se obično ignoriše. Međutim, vreme­ nom oni ukazuje na sebe ozbiljnijim akutnim ili hroničnim oboljenjima. Treba biti otvoren i blagonaklon prema svemu, što nam nudi bolju budućnost. Sve treba prihvatati sa zahvalnošću. Božje proviđenje nas sve prati i bez njegove volje neće nam ni dlaka sa glave otpasti. Svakodnevno treba malo jače i dovoljno opteretiti svoj or­ ganizam. On će vam se za to odužiti besprekornim radom, osećajem svežine i snage, željom da živite punokrvnim životom, a ne da samo egzistirate. Stalni napori na održavanju unutrašnje čistoće organizma pravilnom ishranom,posećivanjem saune banje ,čišćenjem de­ belog creva, jetre, profilaktičnim terapijama gladovanja, čišće­ njem spoljašnjih manifestacija života i drugim omogućiće vam da osetite pravu sreću zdravlja i svu draž života. Jer to je u vašim rukama i vašoj vlasti! Ceste angine,prehlade, kijavica,karijes,gnojne rane u usti­ ma, bubuljice, ospe po koži, furunkuli. Samo jedan od na­ brojanih simptoma treba da vas opomene. Kod tih simpto­ ma čovek živ trune. Obilje mikroorganizama u njegovom organizmu vremenom može izazvati onkološko oboljenje. To se odnosi i na ljude koji su ranije bolovali od veneričnih oboljenja ili koji su rođeni od roditelja, veneričnih bolesni­ ka. U datom slučaju efikasni su metodi primene raznih biljnih otrova i čišćenje organizma, kao i rad sa svešću. Reklo bi se, šta može biti opšte medu tim oboljenjima? Odgovor jejednostavan - svest čoveka. Svest upravlja čovečjim organizmom. Komande svesti veoma snažno utiču na fiziolo56 57 giju organizma. U prvom redu one se prenose na mišiće. Na primer, razljutili ste se, uvređili i želite nekoga da udarite, ali se uzdržavate. Vaši mišići su spontano stavljeni u režim dejstva. Međutim, nema naredbe za konačno dejstvo i oni ostaju u blago napregnutom obliku. Slične situacije mogu se ponavljati izdana u dan i vaši mišići ostaju napregnuti - spazmirani. Emocije ve­ oma snažno utiču na rad želuđačno-crevnog trakta. One mogu naglo da zakoče probavu hrane, peristaltiku i da izazovu crevni spazam. I, na kraju, od emocija se u organizmu javlja hormonalna bura. Masa hormona izbacuje se u krv, izobličavajući izne­ nada i na duže vreme normalne parametre rada organa i ćelija. Kao rezultat nenormalnog funkcionisanja svesti kod ne­ kih ljudi javljaju se zatvori usled spazma debelog creva, a kod drugih - zbog hroničnog spazma mišica i skupljanja stezanja krvnih sudova povećava se krvni pritisak. On to oseća kao hronični umor i energetsku opustošenost. Poremećaj protoka krvi izaziva zastoj u venama i po­ javu proširenja i trombova u njima, kao i pojavu hemoroida. U tim slučajevima treba, u prvom redu, normalizovati svoje emocionalno stanje i kontrolisati ga. Zatim treba otklo­ niti spazme u mišićima,crevima i arterijama, njihovim opuštanjem i nizom drugih metoda. Tek posle toga treba pristupiti metodima i sredstvima za obnavljanje rada funkcija creva, vena i srca. Zadatak je višeplanski - treba očistiti organizam od posleđica zagađenja, pravilno se hraniti radi kvalitetnog o b ­ navljanja organizma i dovoljno ga opteretiti da bi normalno funkcionisao. OSNOVNE ŠEME SAMOPOMOĆI Smatram da je najperspektivniji metođ doktorke Hilde Klark. Sa svojim sinom ona je izu mela 1990 g. Ukoliko u njemu po58 stoji šljaka nečistoće , paraziti itd. Urađivši ogroman posao, I tilda Klarke je razjasnila đa je organizam hronično obolelih ljudi opterećen šljakom nečisto­ ćama i parazitima. Posebno organizam onkoloških bolesnika. Uzroci i mehanizam javljanja oboljenja Organizam se prvo zagađuje. U organima i tkivima stvara se nenormalna sredina, koja na sebe privlači parazite. Tu se na­ seljava odgovarajuća vrsta parazita, u zavisnosti od toga kakve nečistoće i gde se talože đeponuju. Paraziti izazivaju jedno ili drugo oboljenje. Na primer, prema istraživanjima Hilde Klark, sve vrste ra­ ka među njima leukemija i rak dojke uzrokovane su lisnatom crevnom trematodom malom glistom , koja se naziva Fasciolopsis buski. Taj parazit obično živi u crevima, izazivajući kolitis i akutne crevne grčeve. Ali, ukoliko on prodre u bubrege, jetru, matericu, prostatu, tada se može javiti rak. Glavni izvori zaraze crevnim trematodama i drugim vrsta­ ma parazita su nesvarene sveže meso i termički neobrađeni mlečni produkti. Posle inficiranja čovek može prenositi para­ zite na druge ljude preko krvi, pljuvačke, semena i majčinog mleka. U celini mehanizam javljanja onkologije Hilda Klark ob­ jašnjava ovako: čovek se inficira jajašcima crevne trematode. Iz jajašca se razvijaju larve, koje polažu jajašca milione jaja u čovečjem organizmu. Ukoliko su jetra i imuni sistem slabi i nisu u stanju da ubiju parazite u krvi, a pluća, jetra, materica, prostata i drugi organi prepuni nečistoća i toksina, jajašca se mogu pričvršćivati u njima. Za pojavu raka, smatra Hilda Klark, potrebna su dva uzro­ ka - prisustvo navedenog parazita i propil-alkohola tehnički špiritus. Hilda Klark, na osnovu svojih istraživanja, tvrdi, ukoliko se organizam oslobodi navedenih parazita, da faktor rasta, koji 59 stimuliše ćelije na delenje, nestaje za 24 sata! Rast raka je zau­ stavljen! To isto dešava se i sa drugim oboljenjima. Samo treba obnoviti povredene organe. Pv Sprečiti dostup propil-alkohola u čovečji organizam. Hf Očistiti organizam od šljake, toksina i drugih materija. Zbog toga, što u organizmu jednog čoveka može istovre­ meno da živi do 70 vrsta parazita, 1 lilđa Klark je pronašla tri vrste protivparazitnih biljaka plod oraha, sveže samljeven karanfilić i gorki pelen , koje uništavaju 100 vrsta parazita na svim stadijumima njihovog razvoja i te biljke se obavezno primenjuju zajedno. Orah plod - oslobađa čovečji organizam od 100 i više vr­ sta parazita u odraslom stadijumu! Karanfilu sveze samleven - ubija larve i jajašca parazita. Deluje svojim ljutim svojstvima - spaljuje sve što je strano u organizmu. Pelen - čuveno protivparazitno sredstvo veoma širokog spektra dejstva. Da ne bi došlo do ponovne infekcije parazitima, treba se osloboditi domaćih životinja. To se posebno odnosi na onkološke bolesnike. To je preporuka koja se obavezno mora ispoštovati. Ekstrakt od oraha Uzeti 15 zelenih oraha mlečno-voštane konzistencije , sitno ih narezati i preliti sa pola litra 50%-og alkohola za upo­ trebu u ishrani apotekarski alkohol, rakija, votka itd. Posudu flašu, teglu dobro zatvoriti kapronskim poklopcem i ostaviti da odstoji dva dana. Kriterijum gotovosti ekstrakta je njegova boja zelenobraon. Da bi se dobio ekstakt, koji se može upotrebljavati tokom godine, treba ga razblažiti istom količinom čiste vode. Smatram, da se ekstrakt ne treba razblaživati ukoliko se pripremi sa votkom rakijom. On će se i tako dobro sačuvati i bez ikakvih dodataka. To je provereno u praksi. Veoma dobra zamena ekstrakut od zelenih oraha je ekstrakt od suvih pregrada jezgri oraha. On se priprema sa votkom rakijom. Gotov ekstrakt poprima tamnobraon boju. Ukoliko nemate oraha uzmite ekstrakt Lugola jod sa glicerinom , koji se prodaje u apoteci, nakapajte 5-10 kapi na 50 grama vode i pijte. Pelen odlično čisti čovečji organizam od parazita, počevši od mikroorganizama, pa do krupnih glista. Koristi se samo sazreli pelen. Njegovi listići i plodovi se suše i sitne melju. Uzimaju se suvi, kao prašak, i piju sa obič­ nom vodom. Doza jednog uzimanja je 200-300 miligrama po­ la kafene kašičice. Efikasniji je pelen u zrnu. To je obično seme koje se prodaje za kulinarstvo. Treba ga uzimati isitnjeno. Doza jednog uzimanja je 500 miligrama oko zrna graška. Prašak karanfilića uzima se narastajućim dozama: prvog dana - jedna doza, drugog - dve, a od trećeg do desetog dana - po tri doze dnevno. Prašak se uzima pre jela. Posle deseto­ dnevne kure radi profilakse prašak karanfilića se uzima tokom godine jednom nedeljno, odjednom tri doze. Prvi dan: uzmite jednu kap i kapnite je u pola čaše vode. Poželjno je piti na prazan želudac, pre jela. Taj ekstrakt Hil­ da Klark savetuje da se pije sisa 15 minuta radi dezinfekcije usne duplje. Drugi dan - 2 kapi sipati u pola do jedne čaše vode. Treći dan — 3 kapi sipati u pola do jedne čaše vode. Četvrti dan - 4 kapi sipati u pola do jedne čaše vode. Peti dan - 5 kapi sipati u pola do jedne čaše vode. Šesti i sedmi dan - 2 kafene kašičice sipati u čašu vode. Dalje uzimati jednom nedeljno po 2 kafene kašičice ujutro natašte. Takvo doziranje ubija parazite na svim stadijumima razvo­ ja čak u crevima i na drugim teško dostupnim mestima. Ne sipajte ekstrakt oraha u vruću vodu! To uništava njegovu protivparazitnu snagu. Posle uzimanja ekstrakta ništa ne piti, jer će to svesti efe­ kat dejstva ekstrakta na nulu. Šesti dan - 1 kafenu kašičicu pre jela. Sedmi dan - 1,3 kafenu kašičicu pre jela. Dozu povećavajte do četrnaestog dana, kada možete uzi­ mati po pola supene kašike praška. Narednih 6 dana uzimajte po pola supene kašike praška, a zatim - po pola supene kašike jednom nedeljno. Hilda Klark preporučuje da se svakoga dana uzima doza pelena - po pola supene kašike. Pri tome treba imati u vidu indi­ vidualnu konstituciju čoveka. Ukoliko je vaša telesna težina iznad 70 kilograma uzimaj­ te po dve i po kafene kašičice ekstrakta na čašu vode. Ukoliko je iznad 100 kilograma - po 3 kafene kašičice. Karanfilu u prahu uzimati 3 puta dnevno. Kao profilaksu protiv parazita uzimajte 2 kafene kašičice ekstrakta na 50 grama vode jednom nedeljno. Kao lek uzimati tu istu dozu 5 dana, ali dva puta dnevno. Dalje uzimati po 2 kafene kašičice jednom dnevno godinu dana. Posle desetog dana uzimati po jednu kafenu kašičicu jed­ nom nedeljno. Clknovi vaše porodice i prijatelji treba da uzimaju po 2 kafene. Oni mogu biti nosioci parazita u crevima, ne ispoljavajući nika­ kve simptome. To se posebno odnosi na onkološke bolesnike. U slučaju potrebe nedeljna ili đvoneđcljna kura protivparazitnog lečenja može se ponoviti. To se posebno odnosi na teško obolele ljude. Tako treba postupali dok ne ozdravite. Ukoliko se sve uradi pravilno, rezultat ozdravljenja postiže se brzo i bo­ lest se ne vraća. U drugim slučajevima postupajte u zavisnosti od trenutne situacije. Radi kvalitetnog oslobađanja od paraziti treba paralelno lećiti sve ostale članove porodice: jer se hlamidije, na primer, prenose poljupcima, gljivice - pri rukovanju, a jajašca glista — pri milovanju mačaka i pasa. Poslednje ta kode treba lečiti, inače je inficiranje neizbežno! Klark savetuje da se oslobodi­ te životinja pri postojanju ozbiljnog Kroničnog oboljenja, dok svi članovi porodice ne sprovedu kuru lečenja. Na primer, ja sam počeo lečenje sa uzimanjem pelena i karanfilića. Kako zaustaviti dospevanje propil alkohola u organizam? Propil alkohol je tehnički alkohol, koji je široko rasprostranjen i primenjuje se u domaćinstvu. Sva kozmetika na bazi alkohola proizvedena je od njega. On je prisutan u mnogim polufabrikatima i aromatizatorima. Hilda Klark ne preporučuje upotrebu sledećih produkata, u kojima može biti propil alkohola: flaširana voda, konzervira­ ni sokovi, zubne paste, gazirani napici, prečišćena rastvorljiva kafa, pakovani čajevi i beli šećer. Klark je ustanovila, ukoliko je u jetri prisutan propil al­ kohol, obavezno je prisutana i veoma štetna materija aflotoksin B. On se obično sadrži u produktima koji nisu svezi ili u pro­ duktima koji su plesnivi. Prema njenom mišljenju, ta materija sprečava da jetra razlaže propil alkohol i on se nagomilava u njoj. Ona ne preporučuje da se upotrebljavaju sleđeći produk­ ti, koji sadrže aflotoksin B: pivo, orasi pod ovim se pođrazumevaju plesnivi orasi, slani kikiriki, oljušteni kikiriki i fabrički 64 pakovan kikiriki , hleb koji je odstojao pet dana i prezrelo vo­ će. Cim su ti produkti nestali sa trpeze bolesnika, kod njih se naglo poboljšalo zdravlje. Da bi pomogli jetri da se oslobodi propil alkohola, prepo­ ručuje se upotrebljavati što više prirodnog vitamina C - jak odvar čaj od šipka, pasji trn i drugo kiselo voće i jagodaste plodove. Klark najveću pažnju poklanja održavanju i lečenju usne duplje. Ona je kategorički protiv toksičnih zubnih plombi, posebno od amalgama sadrži živu i štetnih plastičnih masa. Ona uporno preporučuje da dobro izlečite usnu duplju, posebno kaverne, koje su ostale posle odstranjivanja bolesnog zuba. U njima se najčešće nalaze žarišta skrivene infekcije, koja polako narušavaju zdravlje. Ona savetuje da se odstrane svi mr­ tvi i inficirani zubi - potencijalni izvor intoksikacije organizma. Sto se tiče neposrednog čišćenja, Hilda Klark preporučuje da se pomoću trava za čišćenje očisti debelo crevo, bubrezi i posebno jetra. Čišćenje creva prema metodu Hilde Klark Hilda Klark smatra, da bitan preduslov za izlečenje od raka nije samo čišćenje creva, već normalizacija potrebne mikroflore u njima. Posebno su štetne dve vrste bakterija: Salmonella i Shigella. Te bakterije štetne su i po tome, što se mogu premostiti u sve slabe i traumatizovane organe. O n e su prisutne i u tumoru, usporavajući njegovo smežuravanje čak i posle likvidacije kancerogenih svojstava tumora. Da bi se oslobodili tih bakterija treba se pridržavati ele­ mentarnih pravila higijene. M o ž e se uzimati po jedna kapsula moraća tri puta dnevno, a dobar je i ekstrakt od oraha. Uzimati po dve kafene kašičice na čašu vode. Posle četiri sata, nakon potapanja, smesu dovesti do ključanja i kuvati 20 minuta. Popiti 50 grama čim se malo ohladi. Preostali ekstrakt si­ pati u posudu za zamrzavanje i ostaviti u frižider. Svež person kuvati 3 minuta u litar i po vode, procediti i popiti 50 grama. Ostali deo ohladiti i polovinu zamrznuti. Svakoga jutra pomešati 50 grama odvara od korena hortenzije i 100 grama odvara od peršuna. Dodati 20 kapi eks­ trakta od zlatnog korena i jednu kafenu kašičicu glicerina. Tu smesu popiti u nekoliko obroka tokom dana. Smesu čuvati na prohladnom mestu. Navedena terapija čišćenja bubrega traje šest nedelja. Sa­ mo tako dugo trajanje terapije garantuje dobre rezultate. Dopunski doktor Hilda Klark preporučuje da se uzimaju: kapsule dumbira - po jedna kapsula tri puta dnevno za vreme svakog uzimanja hrane jedna kapsula po zapremini je jednaka zaravnjenoj kašičici za senf ; kapsule s mečjim grožđem - po jedna kapsula za vreme doručka i po dve za vreme večere; vita­ min B 250 miligrama - jednom dnevno može se zameniti proklijalom pšenicom ; oksid magnezijuma 300 miligrama - j e d n o m dnevno. Jednostavno će čišćenje nešto duže trajati. Hilda Klark savetuje da se pređe na čajeve od trava, da se ne upotrebljava meso, hleb industrijske proizvodnje, gazirani napici i da se dnevno pije najmanje dve litre tečnosti. S ciljem profilakse Hilda Klark savetuje da se bubrezi čiste 2 puta godišnje. Čišćenje jetre i žučnih kanala od stare žuči, ugrušaka i ka­ menja je veoma korisna terapija, koja pomaže da se brzo ob­ novi zdravlje. Mnogobrojni primeri to potvrđuju. Hilda Klark ukazuje, da posle uzimanja masne hrane žučna kesa u toku 20 minuta počinje da vrši kontrakcije i da se oslobađa žuči. Kon­ trakcije žučne kese, takođe, podstiču crvena paprika, đumbir i voćne kiseline. U vezi s tim poželjno je odmah posle čišćenja jetre piti sveže voćne sokove poželjno kiselog ili kiselo-slatkog ukusa. Kod ljudi koji se nepravilno hrane žučni kanali su prepuni ugrušcima žuči i žučnim kamenjem. Hilda Klark smatra daje to uzrok alergije kod mnogih ljudi. Istraživanja pokazuju, da se u središtu svakog žučnog ka­ mena nalaze bakterije i mrtvi paraziti. Kada se veličina kame­ nja povećava, oni vrše pritisak na žučne kanale i količina izlučene žuči smanjuje se. Ona se kvari od stajanja, crni i gubi svoja baktericidna svojstva. Kamenje koje podseća na vosak je dosta porozno, tako da se mnoge bakterije, ciste, virusi i paraziti, ko­ ji prolaze kroz jetru, talože u njemu. Hilda Klark smatra, da se ni čir na želucu, ni problemi sa crevima ne mogu izlečiti bez odstranjivanja kamenja iz jetre. D r u ­ gim recima, jedno-dva, pa i tri čišćenja jetre je malo. Priprema za čišćenje jetre Hilda Klark preporučuje da se za čišćenje jetre koristi 17,5%-ni peroksid vodonika, da bi se pomoću njega uništile sve bakterije i virusi, koji će se izbacivati kroz žučne kanale. Ona preporučuje da se uzima po jedna leap peroksida vodo­ nika sa bilo kojim napitkom za vreme uzimanja hrane, tri puta dnevno. Glavno je, da peroksid vodonika bude ravnomerno p o mešan sa hranom unetom u organizam. Kada peroksid deluje na bakterije može doći do poremećaja stolice. Ukoliko se posle toga osećate bolesnim ostanite na toj dozi sve dotle, dok se ne budete osećali bolje. Čim osetite poboljšanje povećajte dozu do 2 kapi sa svakim uzimanjem hrane. Povećavajte dozu svako­ ga dana za jednu kap i dovedite je do 10 kapi dnevno. Ostanite na toj dozi do završetka čišćenja jetre. Izaberite takav dan u nedelji da sutradan budete slobodni i da možete da se odmorite. Na dan čišćenja jetre nemojte ništa raditi, ne uzimajte ni­ kakve Jekove i ne primenjujte nikakve terapije, ne jedite masnu 68 hranu za doručak i ručak. Hilda Klark savetuje da se pojede malo pečenog krompira i zasoljenog povrća. Ništa ne jedite i ne pijte posle 14 sati. Razmešajte 4 supene kašike sulfata magnezijuma sa 300 grama vode i podelite na 4 porcije. Popijte jednu ohlađenu porciju 75 grama sul­ fata magnezijuma. Mogu se isprati usta vodom. Unapred pri­ premite maslinovo ulje i sok od grejpfruta na toplom mestu. Popijte još jednu porciju sulfata magnezijuma. Nalijte 100 grama maslinovog ulja u plastičnu posudu sa čvrstim poklopcem i tu dodajte 75 grama soka od grejpfruta iscedite grejpfrut. Dodajte 10 kapi ekstrak­ ta oraha i 10 kapi peroksida vodonika. Poklopac dobro zatvo­ rite i tresite mućkajte posudu sve dotle, dok se sve dobro ne izmeša. Popijte pripremljenu smesu kroz plastičnu slamčicu i progutajte 4 - 8 kapsula ornitina, da bi preko noći mogli mirno da spavate. O d m a h idite na spavanje. Hilda Klark tvrdi, ukoliko to ne uradite ne legnete da spavate izbacivanje kamenja se može usporiti. Sto pre odete na spavanje oslobodićete se veće količine kamenja. Sulfat mag­ nezijuma širi otvara sve žučne kanale. Sledećeg dana ujutro, pre nego što ustanete, popijte treću porciju sulfata magnezijuma. Ukoliko osetite potrebu za pražrijem creva, strpite se dok ne popijete sulfat magnezijuma. Posle toga možete isprazniti creva. Treba da vas dobro protera, što ukazuje na uspešno čišćenje jetre. Posle toga možete leci da se odmorite. Hilda Klark ne savetuje da treću porciju sulfata magneziju­ ma ispijete ranije od 6 sati ujutro. Posle dva sata možete jesti. Počnite sa svežim voćnim so­ kom. Nakon pola sata možete jesti slatko ili kiselo voće. Sače­ kajte jedan sat i posle toga jedite običnu hranu. Hilda Klark preporučuje supu od povrća, koja dobro obnavlja organizam. Na osnovu ličnog iskustva, mogu reći da je to veoma snažan osećaj. Tada će nestati alergija, bolovi u zglobovima i mnoga druga oboljenja. Radi što bržeg čišćenja jetre čišćenje se može ponoviti posle dve nedelje. Ukoliko je čovek slab ili bolestan, ne preporučuje se čistiti jetru. Posle čišćenja creva, bubrega i jetre za što brže obnavljanje organizma Hilda Klark preporučuje da se uzimaju sledeći pre­ parati: Hf H Vitamin C - do 10 grama dnevno savetujem vam da pi­ jete jak odvar od šipka ili sveže sokove od povrća, voća i jagodastih plodova ; Selen - po 400 miligrama dnevno. To je važan mikroelemenat za zaštitu ćelija i imunog sistema; Hf Cink - po 100 miligrama dnevno. To je važan mikroelemenat za poboljšanje razmene fermenata i jačanje imunog sistema. Navedeni mikroelementi sadrže se u jajima, u mesu pti­ ca, tvrdim sirevima, bobovim kulturama pasulj, grašak itd. Najbolje ih je uzimati iz oraha i semena, jedući ih sirove. Bromelajn je poseban ferment koji se sadrži u ananasu. Hilda Klark ga uporno preporučuje iz razloga, što se pomoću njega razaraju fibrozni zidovi tumora, zahvaljujući čemu imuni sistem može napadati ćelije raka. Sličan efekat uočava se za vreme gladovanja dužeg od 5-7 dana - resorbuju se fibrozne tvorevine, sraštaji i slično. Brzo obnavljanje organizma podstiču vitamini A, vitamini grupe B i vitamin E. Dobro ih je uzimati posle hemioterapije. Najbolje ih je uzimati u prirodnom obliku - piti sok od šargarepe i jesti produkte namirnice od proklijale pšenice. Ima ga mnogo u mladom kravljem siru, ostalim sirevima, povrću i ze­ leni. Najviše ga ima u lubenicama. Upravo zbog toga vam preporučujem da kombinujete ta dva metoda lečenja. Kod jednog muškarca otkriven je rak grla 1998. Počeo je da se leci smesom votke i ulja. Posle izvesnog vremena poboljšao mu se apetit, normalno se osećao, iako je povremeno ispljuvavao krv i govorio šapatom. Neočekivano posle deset meseci on je počeo naglo da mr­ šavi. Izgubio mu se apetit i nije mogao da spava. Smesa ulja sa votkom nije pomogla. Prema njegovim recima, s njim se desilo čudo! Već posle nedelju dana lečenja normalno je progovorio, vratio mu se ape­ tit i počeo je da pribavlja kilograme. Ujutro je natašte uzimao ekstrakt oraha - 2 kafene kašičice. O d m a h zatim uzimao je karanfilić u prahu zaravnjena kašičica za senf i odvar od pelena. Odvar od pelena pripremao je u termosu: dve supene kašike suve trave na pola litra ključale vode. Ostavio je da odstoji 3 sata i pio po pola čaše. Pre ručka i večere uzimao je samo mleveni karanfilić i od­ var od pelena u istoj dozi kao ujutro pola čaše. Žena stara 49 godina. M i o m materice u predonkološkom stanju, oboljenje dvanaestopalačnog creva, pielonefritis i glavobolje. Posle druge kure sede vlasi poprimile su prirodnu boju i normalizovao se rad creva. Posle treće kure povećala joj se radna sposobnost i došlo je do potpunog izlečenja. Podmladila se, prema njenim recima, za 10 godina. Kao što pokazuje praksa kombinacija zelenih oraha sa kerozinom čini čuda pri lečenju. Umesto ekstrakta oraha sa vot­ kom predlažem da se upotrebljava ekstrakt zelenih oraha sa kerozinom. Priprema se na isti način kao sa votkom, samo što se umesto votke uzme ista količina kerozina. M o ž e se koristiti i najobičniji kerozin - za osvedjenje, koji se koristi za lampe i primuse. U davna vremena kada su se ljudi počeli lečiti kero­ zinom nije bilo avijacije, pa se koristio kerozin petrolej za osvetljenje. Sve tri komponente imaju antimikrobno, antiseptično i dejstvo za izbacivanje sokova i glista, a snižavaju i telesnu tem­ peraturu. Jedan obrok praška od cvetova povratiča je 1 gram, a dnev­ na norma do 3 grama. Za pelen je - 200-300 miligrama, od­ nosno do 1 gram dnevno, a za svež prah od karanfilića - 0,5 grama, odnosno 1,5 gram dnevno. Poželjno je uzeti sve tri komponente odjednom povratič, pelen i karanfilić , smestivši ih u kapsule za lekove, koje se p o ­ nekad prodaju u apotekama. U krajnjem slučaju možete kupi­ ti najjevtiniji lek u kapsuli i sami zameniti sadržaj kapsule ili komponente zaviti u sredinu od hleba. Praškovi se mogu uzi­ mati i bez kapsula, sa vodom. Oprezno je koristiti kod hiper­ tonije, kontrolisati arterijski pritisak karanfilić ga povećava. Navedeno lečenje ne počinjati za vreme menstruacije- navede­ ni preparati izazivaju obilne menstruacije. Lečenje je kontraindikativno za trudnice - može doći do pobačaja. Primenjuje se prema metodu Hilde Klark. U slučaju potrebe zeleni orasi mogu se zameniti sa njiho­ vim pregradama, ali ih treba 2 - 3 puta duže držati da odstoje, nego zelene orahe. U daljem tekstu razmotrićemo najčešća oboljenja kod ko­ jih će težište biti na profilaksi. Ukoliko često imate zatvore; ukoliko vam se posle uzbuđenja i preživljavanja podiže krvni pritisak; ukoliko su vam vene nabrekle; nedostaje vam snage, uočili ste suvišno naprezanje u telu zubi su vam stisnuti, lice natmureno, teško se opuštate. Upravo tu treba da se razumno pobrinete o sebi, da ne bi pogoršali svoje stanje i da ne navućete teža oboljenja. Zatvor je dugotrajna zadrška ekskrementa u crevima ili sistematični ne­ dostatak aktivnosti creva prisilna i nedovoljna stolica. Pri to­ me ekskrementne mase, nagomilavajući se u debelom crevu, uzrokuju njegovo rastezanje i bitnu promenu oblika i veličine creva. Rezultat je da dolazi do pomeranja i pritiskanja unutra­ šnjih organa, što se negativno odražava na njihov normalan 73 rad. Količina vode u ekskrementu kod zatvora je manja od nor­ malnog i iznosi do 60% umesto 80% , a ekskrement je suv. Z b o g toga, što čovek produžava da jede, a n e m a stoli­ ce, ekskrementne materije kroz sluzokožu debelog creva upijaju se prodiru u krv i cirkulišu u njoj, trujući ceo or­ ganizam. Veliko opterećenje trpe i bubrezi. Ekskrementna šljaka nagomila­ va se u vezivnom tkivu organizma, podrivajući imunitet. Takvo samotrovanje dovodi organizam u krajnje teške uslove funkcionisanja, brzo ga troši stari i predstavlja uzrok razvoja velikog broja oboljenja - od običnih prehla­ da, alergija i parazitnih oboljenja - do onkologije, srčanovaskularnih, kožnih oboljenja i hormonalnih poremećaja. Spoljašnji simptomi zapuštenog zatvora su: teško disa­ nje, ponekad sa smradom, jezik obložen naslagama, brzo za­ maranje, loša boja kože i kose, miteseri, ospa, suviše masna ili suva koža. Spastični zatvori javljaju se zbog spazama u debelom crevu. Rezultat tih spazama je tla se deo debelog creva skuplja kao vrpca gajtan i sprečava normalan prolazak ekskrementnog sadržaja. To uzrokuje da se deo debelog creva, koji nije spazmiran, usled nagomilavanja ekskrementa u njemu nadima po obimu slika 2. Oboleli od zatvora ponekad se žale na čitav niz neprijat­ nih osećaja, koji se direktno ne odnose na probavni trakt. Tu spadaju: glavobolja, potmuli bolovi koji se lokalizuju najviše na temenu i zatiljku, loše i potišteno raspoloženje, slabljenje me­ morije, neprijatni osećaji oko srca i udaranje srca, gadan ukus u ustima, zadah iz usta i drugo. Ponekad se uočavaju dispeptičke pojave - žgaravica, podrigivanje, mučnina i pritisak na podbratku. Zatvori se javljaju usleđ mnogo uzroka i mogu biti: atonični i spastični. Atonićni zatvori javljaju se zbog toga, stoje smanjen tonus zidova debelog creva, veoma smanjena osetljivost i ne mogu se obezbediti normalne kontrakcije i pokretanje ekskrementnog sadržaja prema anusu. Debelo crevo se potpuno napuni ekskrementom i ne može samostalno da riinkcioniše slika 1. One se nagomi­ lavaju i zadržavaju u uzlaznom delu jetreni ugao debelog creva i rastežu ga poseb­ no izraženo na desnoj slici. Usled toga javlja se osećaj težine, pritisak i nadimanje u stomaku, pomeranje i pritiskanje oko jetre to utiče na njen normalan rad i u donjem delu stomaka materica, grlić materice i vagina - kod žena, prostata - kod muškaraca. Uzroci funk­ cionalnih poremećaja mogu biti sledeći:. Cesto se susreću i mešoviti oblici funkcionalnih zatvora. Alimentarni zatvori spadaju u najčešće oblike funkcional­ nog poremećaja dinamike creva. Premda pokreti creva zavise od raznovrsnih nervno-humoralnih uticaja, odlučujući značaj za stvaranje ekskrementa i njegovo izbacivanje iz organizma ima sastav hrane. Kod količinski oskudne hrane, kod jednolič­ ne prvenstveno mesne ishrane ili ishrane sa testeninom, osiroma­ šene pobudivačima crevne peristaltike, kao i prilikom poremećaja režima ishrane mogu se javiti uporni zatvori opstipacije. Hrana koja sadrži malo biljnih ostataka meso, mlad kra­ vlji sir,jaja usled nedostatka hranljivih nadraživača creva, takode, uzrokuje alimentame zatvore. Poznato je, da se belančevine iz mesa i jaja asimiluju do 9 7 - 9 8 % i da ostavljaju malo šljake. Nedostatak vitamina grupe B u hrani uzrokuje poremećaj crev­ ne peristaltike. Diskinetički zatvori su najrasprostranjeniji oblik zatvora. U osnovi diskinetičkog procesa u crevima je poremećaj koordi­ nacije raznih oblika motorike, usled čega na nekim delovima 76 creva dolazi do spazma i atonije na drugim delovima creva. Pri tom se zatvori nastali usled smanjene motorne funkcije creva nazivaju atoničnim zatvorima, a zatvori nastali usled grčevitog skupljanja kontrakcija zidova creva - spastičnim. Atonični zatvori nastaju usled toga što se nervni završeci creva ili slabo nadražuju, ili delimično gube sposobnost da pri­ maju nadražaje. Nedovoljna stimulacija pokreta može nastati usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih masa pri necelishodnoj ishrani, smanjenju hemijskih pobudivača hormona. Drugi uzrok atoničnog zatvora može biti iscrpljenost nervnih receptora zidova creva kao rezultat primene čestih i jakih na­ draživača na primer, jakih purgativa ili klistira. Treći uzrok su depresivne emocije i raspoloženja, koja guše motoriku creva. Cei vrti uzrok je svesno uzdržavanje od potrebe za pražnjenjem nuždom. U osnovi atoničnih zatvora može biti pad tonusa nervnomišićnog aparata creva posle teških, posebno infektivnih, obo­ ljenja, posle nagle iscrpljenosti kod žena koje su mnogo rađale i kod staraca. Nedovoljna fizička aktivnost kod ljudi koji se bave umnim radom, službenika i slično podstiče pojavu te vr­ ste zatvora. Spastićni zatvor je poremećaj normalnog planskog kreta­ nja ekskrementnih masa kroz creva usled pojačane, neuredne, a zatim i necelishodne peristaltike debelog creva. Spazam se najčešće javlja na mestima koja se i pri normalnim uslovima nalaze ti stanju pojačanih kontrakcija prelazak jednog creva u drugo, pregrade-vratanca i sfinkteri. Uzroci spastičnih zatvora su veoma raznovrsni. U nekim slučajevima uzrok je povećana razdražljivost creva usled upal­ nih ili gnojnih procesa polipi,gliste, disbakterioza , ponekad neznatnih po intenzitetu, na primer, kod naprsnuća anusa. U drugim - refleksni odgovor obolelih organa trbušne duplje, posebno mokraćno-polnog aparata. U trećim - zbog bojazni od pričinjavanja boli. Taj oblik zatvora javlja se kao rezultat dugotrajnih bolnih pražnjenja naprsnuća, hemoroidi, čirevi i ožiljci u pravom crevu , koji primorava bolesnika da se uz­ država od nužde i da je prigušuje, ili zbog lažnog stida kod 77 zloupotrebe klistira itd. Smatra se, da je najmanje kod 50% hroničnih zatvora uzrok bolno izbacivanje ckskrementa. Poremećaj rađa endokrinih žlezda uzrokuje pojavu uobičajenih zatvora, posebno nedosta­ tak hormonalne sekrecije. U klimakteričnom periodu često se javljaju zatvori i meteorizam, a tok hroničnog zatvora pogorša­ va se i u menstrualnom periodu. Zatvori endokrinog porekla najčešće su atonični. U njih spadaju hronični zatvori kod pro­ fesionalnih trovanja, kod trovanja pušača i narkomana nikoti­ nom, kod zloupotrebe lekova opijum, bunika, kođcin ili hra­ ne sa velikim sadržajem taninskih i koagulacionih materija. Toksični zatvori mogu biti atonični i spastični. Refleksni zatvori mogu biti atonični i spastični. Tu spada­ ju mnogobrojni zatvori, prvenstveno kod oboljenja polne sfere kako kod žena oboljenje materice i posebno jajnika , tako i kod muškaraca metritis, prostatitis itd. Prema nekim podacima, razvoj zatvora kod upalnih obo­ ljenja polnog sistema kod žena se uočava u 6 1 - 7 3 % slučajeva. Kod trudnica se, takode, javljaju zatvori, ali usled mehaničkog pritiska. U tu grupu treba svrstati i zatvore kod oboljenja, na primer, bubrežne karlice, naročito kod bubrežne litijaze ka­ mena u bubrezima , kod holecistitisa i drugih oboljenja. O t ­ krivanje izvora refleksa koji izaziva zatvor ima veliki praktični značaj, jer daje mogućnost da se otkloni primarni uzrok i tla se postigne potpuno izlečenje. Oboljenja centralnog nervnog sistema često su praćena upornim zatvorima, koji se ne mogu lečiti na uobičajen način. Na primer, upala moždanih opni, kako kičmenih tako i cere­ bralnih, može prouzrokovati zatvor. Refleksni zatvori su najčešće spastični. Psihičkonervni zatvori zauzimaju posebno i veoma važno mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla. Kod čoveka je akt pražnjanja u znatnoj meri podčinjen psihi. Zbog toga promena uslova uobičajenog života često uzrokuje zadrške pražnjenja. Tu spadaju, na primer, zatvori prvih dana putova­ nja železnicom, kao i različiti oblici zatvora usled prigušivanja primarnih poziva na nuždu. Uporni zatvori kod psihičke depresije, nervnog zamora i slično,zatvori koji su rezultat psihičkih konflikata iz podsvesti, takode spadaju u grupu psihičkonervnih zatvora. Psihičkonervni zatvori kod depresije i nervne iscrpljenosti najčešće su atonični. Kada su u pitanju ostale vrste psihičkoner­ vnih zatvora, posebno uzdržavanje od stolice usled psihičkih konflikata koji su u podsvesti čoveka, to su, nesumnjivo, spa­ stični zatvori. Profesionalni zatvori svojstveni su, mahom, Ljudima koji se bave radom vezanim za sedenje i zbog toga se sreću kod ljudi koji rade u kancelarijama, bave se umnim radom ili ko­ ji mnogo putuju železnicom u današnje vreme kod mnogih ljudi koji se stalno voze automobilom, čak i na kraćim rastojanjima. Zatvori usled profesionalnih trovanja susreću se u proizvodnji i granama industrije gde je rad ljudi vezan za olovo kod topioničara olovnih ruda, kod radnika koji izrađuju olov­ ne sanduke, cevi, kofe, žicu, retorte, koji izlivaju tipografska slova, koji rade sa olovnim belilima i drugim olovnim bojama, koji se bave molerajom i koji rade u keramičkoj industriji. U fabrikama anilinskih boja, gde se primenjuje metil broma ili j o ­ da, kod radnika se uočava profesionalni zatvor usled hroničnog trovanja tim materijama eto zastoje važno primenjivati profi­ laktične kure čišćenja radi održavanja svog zdravlja ti relativno dobrom stanju. Dijagnostika zatvora prema ekskrementu Spoljašnji izgled ekskrementa razlikuje se kod raznih o b ­ lika zatvora. Kod spastičnih zatvora ekskrement ima spljošten oblik,po­ nekad u obliku trake ili se luči u obliku malih fasetiranih brušenih grudvica tipa ovčjeg ekskrementa. Za neke spastične zatvore karakteristična je pojava sluzi u obliku tanke paučine, koja obmotava ekskrementne grudvice. Ta sluz može se lučiti i bez kataralnog procesa, kao rezultat reakcije zidova creva na mehaničke nadražaje ekskrementom. Ponekad se na površini ekskrementa mogu uočiti odvojene krvne žilice, nastale usled mehaničkih povreda hemoroidnih čvorova ili sluznice anusa tvrdim parčadima ekskrementa. Kronični zatvori imaju raznovrsne uzroke, počevši od gru­ bih anatomskih promena oblika i prohodnosti creva, i završa­ vajući finom, jedva primetnom igrom psihe. Pravilno određen uzrok zatvora je zalog njegovog uspešnog lečenja. Lečenje zatvora može biti dijetalno,fizioterapeutsko,medikamentno,psihoterapeutsko,balneološko,hirurškoizavisiodpravilnog raspoznavanja oblika zatvora, koji diktira primenu odre­ đenih metoda lečenja u svakom pojedinačnom slučaju. Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i na bazi sma­ njivanja osetljivosti nervno-mišićnog aparata creva namenjena je da pojača nedovoljni nadražaj creva uzimanjem hrane koja u sebi sadrži mnogo balastnih materija ili koja hemijski nadražuje zidove creva, i da izvuče iz hrane materije koje želudac i creva posebno lako i dobro probavljaju. Zbog toga kod tih zatvora ne treba imati duže prekide u uzimanju hrane, a pri sastavljanju jelovnika treba ograničiti uzimanje mesnih i ribljih supa, deli­ katesnih vrsta mesa, ribe, belog hleba, keksa od nepreradenih i buđavih vrsta brašna, kakao, kaše od riže i geršle, krompir pire i slično i staviti u jelovnih hranljive materije sa većim sadrža­ jem celuloze. Tu spadaju crni hleb i hleb od prosejanog brašna, med, medeni kolači medenjaci , kaša od heljde koja je rastre­ sita, supe od povrća, kupus,'krastavci, cvekla, salate, šargarepa, repa, rotkva, grašak, bobovi, gljive, jabuke i drugo voće, poseb- no šljive. Povrće i voće po mogućnosti treba uzimati u svežem i neisitnjenom stanju. U hranljive materije, koje svojim hemijskim sastavom nadražuju creva, spadaju šećer, posebno voćni i mlečni i med. Treću grupu hranljivih materija čine materije koje u sebi sadrže veliku količinu organskih kiselina: kefir koji jc odstojao dva dana, kiselo mleko jogurt , kumis i drugo. Od napitaka preporučuju se sveže isceđeni sokovi, gazirana hladna vođa, mineralne i voćne vode, zasićene ugljen-dioksidom. H Ishrana kod atoničnih zatvora. Pre svega upotrebljavati produkte, koji proteruju izazivaju stolicu : šljive, suve šljive, smokve, sokovi od cvekle i spanaća. Kada ih pripremate prelijte ih ključalom vodom i ostavite da odstoje preko noći. Ne kuvajte ih i ne zaslađujte.BILI SMO NA SPORTSKOJ MASAŽI / MASAŽA GBB
Značajno mesto u knjizi dato je informaciji o sprovodenju zdravstvenih mera. IMATE DVIJE PLATE A ČESTO STE BEZ NOVCA Iako se parovima koji prije braka nisu živjeli zajedno čini da će imati manje novčanih problema kada započnu život u dvoje, to je ipak iluzija, jer se i potrebe povećavaju, pa tako više nije dovoljan kauč nego dvosjed. To se posebno odnosi na onkološke bolesnike. Cesto u stanovima postoje mesta gde slabo ra­ ste, pa i gine sobno cveće. Zašto voljene osobe držimo za ruke, to nam neće donijeti produženje vrste. Ukoliko se u to vreme javi minimum sunčeve aktivnosti, tada ugušeni organi i funkcije postaju toliko slabe, da ne mogu da se odupru razvoju onkolo­ gije u njima. San cara Nikolaja Drugog Ova željeznica prvobitno bi bila namijenjena razmjeni industrijskih proizvoda, dok će obični putnici morati da sačekaju. Pri to­ me ekskrementne mase, nagomilavajući se u debelom crevu, uzrokuju njegovo rastezanje i bitnu promenu oblika i veličine creva. Telo je postepeno ojačalo — odbacio je omr­ znuti korzet i štake. Zanimljivo je da ni agenti FBI, koji su Teslu pratili u stopu, nisu znali tačno kad je on umro.

[Auto oglasi austrija|Ženidba bega ljubovića|Moj tele2]


Oznake: članci

Trazim ozbiljnog muskarca za brak bez obzira na godine - Pronađi pratnju

trazim muskarca sex


Click here: Trazim ozbiljnog muskarca za brak bez obzira na godine


Nisu ni samo pare u pitanju. Pa za ljubav valjda ne bi trebalo da postoje prepreke tog tipa? @25=AB2> ?@8?040 ?5@8>4C >4 18.Trazim ozbiljnog muskarca za brak bez obzira na godine

54=8 HB> =5:8 ?@5C78<0XC 87 070@0, 4@C38 >4 ;0B>=0 8 @8AB>B5;0. Kod ljudi ceni iskrenost i odgovornost. Ma meni je ok da muško bude starije od ženske u vezi, ili braku, ali ne mnogo, sve više od 10 god.Trazim ozbiljnog muskarca za brak bez obzira na godine

trazim muskarca sex - Mnogi procenjuju da ta razlika ne bi smela da bude više od 16 godina.Trazim ozbiljnog muskarca za brak bez obzira na godine

Cookiese koristimo kako bismo mogli pruzati nasu online uslugu, analizirati koristenje sadrzaja, nuditi oglasivacka rjesenja, kao i za ostale funkcionalnosti koje ne bismo mogli pruzati bez cookiesa. Daljnjim koristenjem ovog portala pristajete na koristenje cookiesa. Ovdje mozete saznati vise o i Kontroverzna Facebookova aplikacija Bang With Friends, koja je stara samo tri mjeseca, pobudila je veliku paznju korisnika. Takvu paznju moze izazvati samo seks. Ideja se na prvi pogled cini suludom. Naime, ova aplikacija omogucava vam da anonimno pronadete prijatelja ili prijateljicu koji se zele poseksati s vama. Drugim rijecima, cijela procedura pronalazenja partnera za jednu noc je privatna i diskretna, sve dok obje strane, odnosno oboje prijatelja ne iskazu interes za seksom. Naime, cijela stvar radi vrlo dobro. Aplikacija Bang With Friends BWF predstavljena je u sijecnju ove godine i od tada biljezi nevjerojatan interes korisnika. Cak 70 posto korisnika ove aplikacije ima izmedu 18 i 34 godine, kaze C. C i jos dvoje suosnivaca tvrtke odlucili su zasad ostati anonimni. Svi suosnivaci su radili u drugim tvrtkama u vrijeme kad je izasla aplikacija, pa zbog toga nisu zeljeli otkriti svoje identitete. Ipak, C kaze da ce uskoro i to uciniti, samo cekaju pravi trenutak. Zelimo da ljudi budu tocno ono tko su i da kazu ono sto zele reci. Vidjeli smo da BWF rezonira s nasom generacijom, dobnom skupinom od 18 do 30 godina. BWF vjeruje da postoji kulturni pomak u danasnjim nacinima na koji se ljudi upoznaju kao potencijalni partneri. No, umjesto da samo olaksava sklapanje poznanstava, BWF ima i viziju kako promijeniti nacin na koji dolazimo do seksualnih partnera. U trenutku kad se dvoje prijatelja koji se poznaju s Facebooka sloze putem aplikacije BWF, oboje ce primiti e-mail o tome. Dalje je sve na vama. Ne zaboravite samo na kondom! Upoznavanje radi braka Spol: Musko Orijentacija: Heteroseksualna Trazim: Druzenje Zdravo, imam 38 godina. Visok sam 188 cm, a tezak 102 kg. Kosa mi je Crna, a boja ociju Neodredena. U horoskopu sam Ribe. Za vise detalja pogledaj moj trazim djevojku zenu za vezu a mozda i brak.... Glasaj: Spol: Musko Orijentacija: Heteroseksualna Trazim: Vezu Zdravo, imam 34 godina. Visok sam 177 cm, a tezak 99 kg. Kosa mi je Smeda, a boja ociju Zelena. U horoskopu sam Jarac. Za vise detalja pogledaj moj Glasaj: Spol: Musko Orijentacija: Heteroseksualna Trazim: Vezu Zdravo, imam 49 godina. Visok sam 173 cm, a tezak 70 kg. Kosa mi je Crna, a boja ociju Smeda. U horoskopu sam Skorpion. Za vise detalja pogledaj moj Spol: Musko Orijentacija: Heteroseksualna Trazim: Zabavu Zdravo, imam 19 godina. Visok sam 196 cm, a tezak 98 kg. Kosa mi je Crna, a boja ociju Smeda. U horoskopu sam Ovan. Za vise detalja pogledaj moj Spol: Musko Orijentacija: Heteroseksualna Trazim: Druzenje Zdravo, imam 38 godina. Visok sam 186 cm, a tezak 85 kg. Kosa mi je Smeda, a boja ociju Smeda. U horoskopu sam Skorpion. Za vise detalja pogledaj moj Pitaj reci cu sve Spol: Musko Orijentacija: Heteroseksualna Trazim: Vezu Zdravo, imam 47 godina. Visok sam 182 cm, a tezak 94 kg. Kosa mi je Plava, a boja ociju Zelena. Za vise detalja pogledaj moj Glasaj: Spol: Musko Orijentacija: Biseksualna Trazim: Avanturu Zdravo, imam 48 godina. Visok sam 180 cm, a tezak 110 kg. Kosa mi je Smeda, a boja ociju Smeda. U horoskopu sam Vodenjak. Za vise detalja pogledaj moj Glasaj: Spol: Musko Orijentacija: Biseksualna Trazim: Avanturu Zdravo, imam 48 godina. Visok sam 180 cm, a tezak 110 kg. Kosa mi je Smeda, a boja ociju Smeda. U horoskopu sam Vodenjak. Za vise detalja pogledaj moj Spol: Zensko Orijentacija: Heteroseksualna Trazim: Druzenje Zdravo, imam 45 godina. Visoka sam 160 cm, a teska 55 kg. Kosa mi je Crna, a boja ociju Crna. Za vise detalja pogledaj moj volim putovanja more obilazak evropskih gradova VOLIM ZIVOT Spol: Musko Orijentacija: Heteroseksualna Trazim: Druzenje Zdravo, imam 53 godina. Visok sam 172 cm, a tezak 89 kg. Kosa mi je Neodredena, a boja ociju Smeda. U horoskopu sam Rak. Cinjenica je da vise osoba pronade ljubav na Ljubavnaveza. Od siline Milanovog svrsavanja Marina je jedva dolazila do daha i isprekidanim glasom pitala obojicu da li se neka njihova vrsnjakinja bolje jebe od nje, na sta su se oni smejali i odgovorili da nema takve. Ujedno, time ju je nagradio direktor skole za dobar rad u prvih sest meseci sluzbe. Bracne ponude za zivot udvoje u zemlji i inostranstvu. DAL SE SVE SVELO NA INTERES? I ja trazim ali nikako da nadjem odgovarajuceg dasu. AVANTURE BILO KOJE VRSTE SU ISKLJUCENE. Pa Mlada zena razvedena, 29god trazi ozbiljnog muskarca iz EU ako postoji neki ozbiljan za vezu i brak koji nebi samo da kuca i da ubija vreme, neka se javi. Sami ste,ostavio vas je bracni drug,veza vam je pukla,ne mozete doci do prave ljubavi. Bez obzira koliko ste mladi, za mene, niste north mladi ukoliko trazite starijeg coveka za Brak. Javlja se mnostvo kandidata, ali niko ne ispunjava njena ocekivanja, sve dok ne upozna Davida. Molim da se jave ozbiljne osobe. Naravno, na sajt su dobrodosli svi dobronamerni ljudi iz celog sveta. Mozete da kontaktirati na mob ili xi 004316603495530de.The sex-starved marriage
I samo to skriva u naizgled gruboj ophođenju u prvom kontaktu... Neznam, ali je dobro... Nisam siguran da su upuceni na pravu adresu. Ako neko pronađe ljubav i sreću u osobi starijoj od nje 30 god. Znamo svi da novac tu vodi glavnu ulogu ponajviše. To shto on ne zheli njeno dijete, opet je legitimno pravo njegovo , jer ima pravo ako nishta, da se nada da ce sresti neku koja vishe odgovara njemu, a druga je stvar hoce li se zajebati u procjeni. Ljubav s njim je kao plivanje u toplom bazenu... Kad vec zelis da polemises, onda znas sta to podrazumeva?

[Masaža sa sretnim završetkom rijeka|Ljubavni oglasi ona trazi njega foto · GitBook (Legacy)|Bonton pisanja zahvalnica]


Oznake: zašto, se, žene, zabavljaju, sa, starijim, muškarcima

Moj prvi put iskustva - Stranica za upoznavanje

Kako sam izgubila nevinost...


Click here: Moj prvi put iskustva


Istražujući njezino iskustvo, tražila sam pomoć za samu sebe, kako bih i sama mogla transformirati svoj život. Kondom možete ku­pi­ti u sva­koj apo­te­ci, i zbog toga je ide­al­no kon­tra­cep­ti­vno sred­stvo za prvi i sva­ki sle­deći put.moj prvi put iskustva

Kad su nam se pogledi sreli, nasmjesila sam se, oni su oboje prisli skroz uz stol ……. Uprkos velikom auditorijumu, zbog čega je, po svom priznanju, verovao da će imati tremu, Dimitrije je bio potpuno opušten.moj prvi put iskustva

Bio je prvi Amerikanac koji je STUDIRAO U PJONGJANGU, a ovo su njegova iskustva iz NAJZATVORENIJE ZEMLJE SVETA - To je u 99 posto slučajeva rezultat tenzije iza koje stoji briga kako će sve to da bude, neću da ispadnem papak, hoću da vrišti i da svršava ko luda i da moli za još.moj prvi put iskustva

Foto: Miljana Vuković Predstavljamo vam šestoro mladih i talentovanih ljudi koji su na velika vrata kročili u svet mode... Planirao sam foto-sešn dva meseca unapred, jer smo čekali da drugarica koja mi je bila model smrša 10 kilograma, pošto fotošop nije bio opcija. Ni dan danas mi stvarno nije jasno šta je bio koncept tog slikanja i šta je meni bilo u glavi, samo znam da smo oboje završili jako prehlađeni, jer je slikanje podrazumevalo polivanje hladnom vodom na 5 stepeni celzijusa. Sanja Jocić, dizajnerka, 25 Prvi izazov za ovu mladu dizajnerku, nakon završenih master studija na Swedish School of Textiles u Švedskoj, bila je Beogradska nedelja mode. Publika je tada premijerno mogla da vidi njen projekat Dream Awake, koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Najvažniji momenat za mene je da vidim svoje modele na pisti, u pokretu. Tada sav moj trud i rad dobijaju veći smisao i pružaju mi priliku da kažem — to je to! Uživao sam u energiji koju sam razmenio sa kolegama iz MATRIX tima — Anne Elise, brend menadžerkom i edukatorkom, sa Markom iz salona Bombastik u Kragujevcu, Katarinom iz salona LOG IN u Nišu i Marjanom iz salona Full Moon u Beogradu. Potvrdio sam sebi da se svaki trud isplati. Staša Skoko, organizatorka, 25 Nakon nekoliko godina iskustva u modnoj industriji stranih brendova, za Stašu je organizacija revija na Belgrade Fashion Weeku bila finale kojim je zaokružila njen dosadašnji angažman. Bila sam ubeđena da sam, zapravo, režiser kratkih filmova, jer svaka revija koju organizujem ima svoju priču, svoju istoriju brenda, svoj lični pečat i određeni utisak koji je potrebno preneti publici, a sve to u samo desetak, petnaest minuta, koliko traje prosečna modna revija. Moda je umetnost i kroz ovo iskustvo naučila sam da će mi se neretko dešavati da mesecima unapred sa dizajnerom osmislim scenografiju za reviju, a da par sati pred reviju dobijemo potpuno novu sjajnu ideju i za par sati je realizujemo. Sve kockice se tada sklope, trud se isplati a euforija traje još puno puno dana nakon revije. Uprkos velikom auditorijumu, zbog čega je, po svom priznanju, verovao da će imati tremu, Dimitrije je bio potpuno opušten. To su, izgleda, zapazili i ljudi iz sveta mode, jer se broj njegovih angažmana nakon BFW drastično povećao. Otkrio sam kako funkcionišu timovi frizera, šminkera, manekena, fotografa i svih ostalih koji su radili na tome da se radovi kreatora prezentuju u najboljem svetlu. Bila sam jako srećna zbog toga, ali i jako uzbuđena zato što sam na ovom događaju želela da dam svoj maksimum i pariram ljudima koji su radili na tom projektu, kao i da zadovoljim očekivanja kreatora i organizatora koji su mi ukazali čast da budem deo svega toga. Iako je na momente delovalo neizvodljivo, uspela sam.Prica "Moje prvo iskustvo u krevetu"
Slusali smo zvukove oko sebe, a ja sam napipala rukom njegov tvrdi kurac i spustila se usnama do njega. A on je sve ubrzanije disao,I u jednom momentu se zgrcio i zastenjao priguseno, i tresao kao u transu…. Sa svakim snaznim naletom mog nepoznatog jebaca i kurac moga V. Bio je zaista velik. Suze su mi same posle na oci a moj je policajac bez imalo milosti razarao moju nevinu picu. Ali znao je i da ce me to do kraja uspaliti. Najgore je da prekinete ako osetite bol, onda će vas svaki sledeći pokušaj ponovo boleti. Jedne me večeri pokupio poslije posla i predložio da svratimo do njega. Jedne večeri dok smo se glupirali u autu parkirani nedaleko od moje sobe u studentskom domu, stvari su se opasno zahuktale! Zena mu je radila u jednoj drzavnoj firmi i cesto je ostajala i po 12 sati radit.

[Znakovi koji odaju zaljubljenog muškarca|Kada prijateljstvo može prerasti u vezu?|Upoznavanje cura varaždin]


Oznake: kako, sam, izgubila, nevinost

Sex and the city online sa prevodom - Datiranje za seks

filmovi online sa prevodom


Click here: Sex and the city online sa prevodom


Gotovo da nema žene a ni muškarca koja ne zna za priču o četiri emancipovane, uspešne tridesetogodišnjakinje koje se uporno trude da ostanu samostalne, ali i da pronađu muškarce koji će ih takve voleti. Sve njene kolumne su inspirisane ličnim i iskustvima njene tri najbolje prijateljice: Samante Džouns Kim Ketrel , vlasnice sopstvene firme za odnose sa javnošću, koju više interesuju veze za jednu noć nego ozbiljne veze, Mirande Hobs Sintija Nikson , cinične advokatice kojoj je karijera bitnija od ljubavi i Šarlot Jork Kristin Dejvis , najkonzervativnije od četiri prijateljice koja radi kao kustos u umetničkoj galeriji.. Sve njene kolumne su inspirisane ličnim i iskustvima njene tri najbolje prijateljice: Samante Džouns Kim Ketrel , vlasnice sopstvene firme za odnose sa javnošću, koju više interesuju veze za jednu noć nego ozbiljne veze, Mirande Hobs Sintija Nikson , cinične advokatice kojoj je karijera bitnija od ljubavi i Šarlot Jork Kristin Dejvis , najkonzervativnije od četiri prijateljice koja radi kao kustos u umetničkoj galeriji..sex and the city online sa prevodom

Sve njene kolumne su inspirisane ličnim i iskustvima njene tri najbolje prijateljice: Samante Džouns Kim Ketrel , vlasnice sopstvene firme za odnose sa javnošću, koju više interesuju veze za jednu noć nego ozbiljne veze, Mirande Hobs Sintija Nikson , cinične advokatice kojoj je karijera bitnija od ljubavi i Šarlot Jork Kristin Dejvis , najkonzervativnije od četiri prijateljice koja radi kao kustos u umetničkoj galeriji.. Gotovo da nema žene a ni muškarca koja ne zna za priču o četiri emancipovane, uspešne tridesetogodišnjakinje koje se uporno trude da ostanu samostalne, ali i da pronađu muškarce koji će ih takve voleti. Gotovo da nema žene a ni muškarca koja ne zna za priču o četiri emancipovane, uspešne tridesetogodišnjakinje koje se uporno trude da ostanu samostalne, ali i da pronađu muškarce koji će ih takve voleti.sex and the city online sa prevodom

filmovi online sa prevodom - Sve njene kolumne su inspirisane ličnim i iskustvima njene tri najbolje prijateljice: Samante Džouns Kim Ketrel , vlasnice sopstvene firme za odnose sa javnošću, koju više interesuju veze za jednu noć nego ozbiljne veze, Mirande Hobs Sintija Nikson , cinične advokatice kojoj je karijera bitnija od ljubavi i Šarlot Jork Kristin Dejvis , najkonzervativnije od četiri prijateljice koja radi kao kustos u umetničkoj galeriji.. Gotovo da nema žene a ni muškarca koja ne zna za priču o četiri emancipovane, uspešne tridesetogodišnjakinje koje se uporno trude da ostanu samostalne, ali i da pronađu muškarce koji će ih takve voleti.sex and the city online sa prevodom

@O<> ?5@54 =8<, >B:8=C2H8AL =0 3@C4C AB0@KE ?>4CH5:, ;560; ?>68;>9 G5;>25: A O@:>-15;>9 38?A>2>9 ?>2O7:>9 =0 ?@02>< 70?OABL5.  21 >;>A 0<5@8:0=F0, 72>=82H53> C<0B0:5 ?> ?@O<>9 ;8=88, :070;AO 272>;=>20==K<: - 8AB5@ C<0B0:0, 2 <>5< @0A?>@O65=88 =5 1>;LH5 <8=CBK. - %>@>H>. >;030N, 2K ?>;CG8;8 >15 :>?88 :;NG0.


- KH;0 =51>;LH0O 70<8=:0, - A:070; 0<5@8:0=5F.Sex and the City Seazon 1 Episode 1
Sve njene kolumne su inspirisane ličnim i iskustvima njene tri najbolje prijateljice: Samante Džouns Kim Ketrel , vlasnice sopstvene firme za odnose sa javnošću, koju više interesuju veze za jednu noć nego ozbiljne veze, Mirande Hobs Sintija Nikson , cinične advokatice kojoj je karijera bitnija od ljubavi i Šarlot Jork Kristin Dejvis , najkonzervativnije od četiri prijateljice koja radi kao kustos u umetničkoj galeriji.. Gotovo da nema žene a ni muškarca koja ne zna za priču o četiri emancipovane, uspešne tridesetogodišnjakinje koje se uporno trude da ostanu samostalne, ali i da pronađu muškarce koji će ih takve voleti.

[Kako napraviti Youtube profil|Zgodne cure za dopisivanje|Kako prepoznati manipulaciju]


Oznake: filmovi, online, sa, prevodom

Erocke poze - Datiranje za seks

EROTSKE PRIČE


Click here: Erocke poze


Poza će biti uzbudljivija, ako žena drži što stisnutije bokove. Kada bih uvece legla da spavam morala sam da trljam svoju pickicu do svrsavanja i to je bio moj ritual pred spavanja. Naš predlog je drugačiji jer je razlika u tome što je ovog puta položaj nogu zamenjen.

Brzo smo se uklopili i ostvarili kontakt. Naš predlog je drugačiji jer je razlika u tome što je ovog puta položaj nogu zamenjen.

EROTSKE PRIČE - Savet za muškarca u ovoj pozi je da se uhvati za naslon ili rukohvat.

Shvatite da je normalno da vam je ponekad i dosadno u spavaćoj sobi, ali preduzmite korake da to promemnite. Oboje ćete biti zadovoljni DRUGAČIJA MISIONARSKA POZA Misionarska poza je jedna od najčešćih poza u seksu. Naš predlog je drugačiji jer je razlika u tome što je ovog puta položaj nogu zamenjen. Žena leži na leđima i ima skupljene noge, a partner raširene ležeći vas zajaše. Ova poza je dobra za oboje, jer je ulazak puno uži nego u običnoj misionarskoj pozi, a time i nadražaj. Istina vaš partner će se namučiti više nego vi, ali ako se malo više oznoji, neće mu škoditi... Žena legne na leđa, a muškarac u polusedećem položaju jednu nogu podvuče ispod njenog boka. Drugu nogu prebaci preko drugog boka. U ovoj pozi oba partnera učestvuju ritmičkim kretnjama. Poza će biti uzbudljivija, ako žena drži što stisnutije bokove. NASLON Žena sedi na ivici naslona poželjno je što masivnije fotelje ili stolice. Nogama obgrli partnera koji kleči ispred nje. Savet za muškarca u ovoj pozi je da se uhvati za naslon ili rukohvat. To će mu omogućiti dublje prodiranje i veći užitak. PLES U KRILU U ovoj pozi žena kontroliše ritam seksa. Jedna od verzija ove poze je i da žena okrene leđa partneru i tako još pojačano stimuliše G-tačku.Ispovest Medicinske Sestre / Kad sam videla koliki mu je.. 18+
Ova poza je dobra za oboje, jer je ulazak puno uži nego u običnoj misionarskoj pozi, a time i nadražaj. Žena leži na leđima i ima skupljene noge, a partner raširene ležeći vas zajaše. Jos kao mala sam zudila za seksom. NASLON Žena sedi na ivici naslona poželjno je što masivnije fotelje ili stolice. Nikome nisam nista govorila i to je bila tabu tema. Poza će biti uzbudljivija, ako žena drži što stisnutije bokove. Ranije objavljene erotske priče: Učitavanje stranice trajalo: 0. Desavalo mi se ponekad i po nekoliko puta preko dana da to radim.

[Dlakave stare babe|Osobni kontakti Varaždinska • Zagorski oglasnik|Dijaspora oglasnik]


Oznake: erotske, priče

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.