Čovjeka bi negdje naći trebalo

23.11.2020.

Lako je golih leđa trapiti se
Na biblijske priče podsjećati
Kad ne znaš da i danas toga ima
Bajke i mašta stvarnost podnose
Očaj i istina se polako otvara
A ljudi u nevjerici pogled skrivaju
Najbolje je sve zaboraviti u nekom kirvaju
Okrutan svijet nas okružuje
Ni oluje nisu više snovite
Potop nas pravi dohvati
I nije četrdeset dana pričljivih
Odjednom nova vječnost se pojavi
Okrutnost svuda zavlada
Čovjeka bi negdje naći trebalo

Bs20201120

<< Arhiva >>