MELANIA TRUMP I NJENA KAMPANJA PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA U AMERICI

25.05.2019.


MELANIA TRUMP I NJENA KAMPANJA PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA U AMERICI


Nema nikakove sumnje da je trend zloupotrebe droga jedan veliki problem suvremenoga svijeta. Taj je proces neobično signifikantan u najrazvijenijim zemljama svijeta a posebno u USA koja prednjači u zloupotrebi opijata pa onda nije toliko čudno da je najnovija Trumpova administracija povela široku kampanju protiv ove zloupotrebe. U tom smislu svakako treba posebno istaknuti napore Prve Dame Amerike gospođe Melanie Trump koja već godinama uznastoji na tome da Američku i svjetsku javnost upozori na dubinu i širinu ovoga problema jer se godinama prikrivao cijeli skandal oko droga tako da javnost nije bila upućena u Istinu te problematike. Da bismo ilustrirali dubinu ove ''opoid crisis'' mi ćemo se poslužiti nekim jednostavnim statistikama polazeći od izvješća Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u USA: ovdje je posebno istaknuto da je broj slučajeva predoziranja opijatima povećan za oko 30% širom USA
"Ovo je druga godina zaredom u kojoj je dužina očekivanog životnog vijeka umanjena umjesto povećana. Na potencijalnom smo putu da izgubimo generaciju i moramo da se pobrinemo da surađujemo kako bi spriječili epidemiju", rekli su odgovorni ovoga Centra, prenosi Glas Amerike. Direktor Centara za kontrolu bolesti dodala je da, iako broj osoba, koje koriste opijate više ne raste, povećanje jačine dostupnih opijata čini predoziranje više mogućim, a korištenje opijata mnogo opasnijim.

Agencija navodi da nove statistike mogu da pomognu bolnicama da nauče da igraju veću ulogu u borbi protiv krize opijata, tako što će se snabdjeti većom količinom lijeka nalokson, koji se pokazao efikasnim u otklanjanju posljedica prekomjerne doze opijata dovoljnom brzinom da se zavisniku spasi život.


Skoro 21 milion Amerikanaca ima problema sa supstancijama zavisnosti kako kazuje ovaj izvještaj. To je daleko više nego broj ljudi koji imaju sve moguće karcinome. Postoji samo jedna od 10 osoba koja ima zavisnost od ovih supstancija a koja prima tretman I koja je uključena u Američki zdravstveni sustav

Six percent of 12- to 17- year-olds, 12 percent of 18- to 25- year-olds, and 5 percent of persons age 26 or older, used drugs nonmedically in the past year. Middle Graph: More than 1,700 young adults died from Rx drug overdose in 2014–a 4-fold increase from 1999, that's nearly 5 persons per day.

Dok troškovi zloupotrebe droga idu ovim redosljedom
Health Care Overall

Tobacco 1,2 $168 billion $300 billion
Alcohol 3 $27 billion $249 billion
Illicit Drugs 4,5 $11 billion $193 billion
Prescription Opioids 6 $26 billion $78.5 billion

Apr 21, 2017

Prema podacima National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), 19.7 milliona Amerikanaca (aged 12 and older) bore se I u dnevnoj su borbi sa ovim supstancijama I poremećajima koji se pojavljuju u zavisnosti od njih. Skoro 74% odraslih također boluje od zloupotrebe droga I poremećaja ponašanja koja su u relaciji sa alkoholom I svim bolestima koji na toj zloupotrebi počivaju . A mislim da niti mi u Hrvatskoj I Australiji ne prolazimo ništa bolje.


Zato ja ,nema nikakove sumnje, snažno podržavam nastojanja Prve Dame Amerike gospođe Melanie Trump da nam na istiniti način predstavi svu složenost ove problematike I da na taj način barem malo potpomognemo u njenim plemenitim nastojanjima oko prevencije I zaštite mlade generacije od ove velike bolesti I pošasti koja hara našim suvremenim društvima. A za njen trud možemo izreći samo jedno veliko HVALA.


Zlatan Gavrilović Kovač

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.