Obiteljska kuća, naprijed i nazad https://blog.dnevnik.hr/obsijana

subota, 11.11.2006.

Stropno grijanje

Test crijepa

Iskreno danas smo napravili dosta posla na krov, pa čak i u pripremnim radovima smo odradili dobrih sat i pol detaljno računajući narudžbu za ostatak bramac materijala (silni držači, trake, razne vrste crijepa, pa čak i nekakve njihove čavle), no sada ću malo pisati u ugradnji Therma-ray ploča.

Uglavnom od njihovih distributera sam mail-om dobio detalne upute koje ću vam prenijeti u potpunosti, a poslje će te pročitati kako smo zapravo to mi napravili. Razmišljao sam o tome kako da uploadam file na neki servis no nemam volje komplicirati, a onaj koji nije zainteresiran za to neka ne čita. Ponovo da napomenem, ovo je njihova uputa, a moja poslje slijedi.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU THERMA-RAY SISTEMA

INSTALIRANJE THERMA - RAY GRIJAČA U STROP

Za instaliranje - postavljanje THERMA-RAY sistema grijanja u stropu koristimo sistem spuštenih stropova KNAUF, RIGIPS i sl.

- Napravi se potkonstrukcija za spušteni strop sa drvenim letvama 5/8 cm ili metalnim CD profilima. Razmak između profila nosive konstrukcije mora biti 50 cm ( širina grijača 48 cm).
Obratititi pažnju na učvršćenje potkonstrukcije, jer ista nosi teret grijača, izolacija i gips kartonskih ploča. Na strop se najprije postavljaju ploče toplinske izolacije, tvrdi tervol ili stiropor ( min. debljine 3 cm, a poželjno je 5 cm ). Kompletnu površinu prekriti izolacijom. Ispod izolacije položiti Alu-foliju. Izolacija i Alu-folija usmjeruju toplinske zrake prema prostoru koji treba grijati. Na drvenu ili metalnu potkonstrukciju pričvršćuju se posebne plastične trake na kojima će ležati THERMA-RAY grijači. Plastične trake postavljaju se na razmaku od cca 30 cm.

POSTAVLJANJE GRIJAČA

Grijači se uguraju iznad plastičnih traka, a ispod izolacije, pazeći na položaj el. izvoda. Grijači se trebaju postaviti na otvorenim slobodnim djelovima stropa, nikad iznad ormara, fiksiranih svjetala, dekorativnih stropnih poprečnih greda ili drugih elemenata koji bi mogli ograničiti prijenos topline od grijača. Grijače prema unaprijed određenoj snazi ravnomjerno rasporediti po stropu, s tim da ih više koncentriramo prema hladnim dijelovima prostora, prozorima ili vanjskim zidovima. Treba paziti da grijači budu min. 20 cm udaljeni od mjesta na kojem su predviđenje stropne svjetiljke. Za vrijeme instaliranja grijači mogu privremeno biti smješteni na plastičnim trakama. Taj sistem vješanja omogućava čuvanje THERMA-RAY grijača dok ne bude gotovo električno spajanje i dok se ne dovrši strop, a ujedno i rasterćuje opterećenje na gips kartonske ploče kasnije u eksploataciji.

PROVJERA ISPRAVNOSTI

Svaki THERMA-RAY grijač pojedinačno je bio provjeren u tvornici, a prije spajanja poželjno je još jednom provjeriti njihovu ispravnost.

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE THERMA-RAY GRIJAČA

THERMA-RAY grijače spajamo - povezujemo paralelno u strujni krug. Elektro
instalacije moraju biti rađene u skladu sa nacionalnim pravilnikom o elektrici. Jednom određena radna snaga grijača može se razdijeliti u koliko god treba
strujnih krugova.
Grijače međusobno povezujemo u strujni krug pomoću silikonskog kabla 2 x 4 mm
ili silikonskih vodiča 4 mm2. Električni izvodi iz grijača spajaju se na dovodni kabl posebnim tap-on 3M spojnicama. S kabla se skida samo vanjski izolacijski plašt.
Tap-on 3M spojnicu nataknemo na vodič 4 mm2, u nju stavimo izvod iz grijača i
stisnemo klještima metalni dio spojnice. Spojnica proreže izolaciju i u utor rasporedi licne vodiča tako da dobijemo fiksan i pouzdan el.spoj. Cijeli postupak je brz i jednostavan, a spojevi su čvrsti, dobro izolirani i nepropusni za vlagu i prašinu. Nakon povezivanja grijača na dovodni kabl spojno mjesto zaštitimo PVC zaštitom koju učvrstimo na grijač na posebno označenom mjestu.
Metalnu potkonstrukciju obavezno dobro uzemljiti. Svako spajanje grijača u strujni krug provjeriti el. instrumentom, upisati izmjerni otpor u projekat kako bi izbjegli na vrijeme eventualan loš spoj. Otpor kompletnog strujnog kruga također upisati u projekat, te izračunom provjeriti točnost. Ako se vrijednosti slažu, svi grijači rade.
Nakon što smo spojili pojedini krug poželjno je izvršiti mehaničko ispitivanje kruga spajanjem izvoda na 220V. Nakon cca pola sata rada rukom provjeriti sve grijače da li rade. Da bi ste imali odgovarajuće grijanje provjerite da izvorni napon odgovara naponu na grijaču ( 220 V ). Ne priključivati grijače na viši napon. Priključak na niži napon je dozvoljen, ali će kao posljedica toga sistem raditi reduciranom snagom.

SPAJANJE NA UPRAVLJAČKI ORMAR

Sve kablove od strujnih krugova vodimo do upravljačkog ormara koji je smješten na prikladnom mjestu.
Svaka prostorija ima svoj termostat ( u jednoj prostoriji ne mogu biti 2 termostata ). Termostat postavljamo tako da nam je na dohvat ruke, cca 1,5 m od poda, te da nije blizu nekog drugog grijaćeg tijela. Voditi računa da termostat ne zaklonimo namještajem jer ne bi pravilno radio.
Termostat također spajamo na upravljački ormar a u upravljačkom ormaru montiramo
automatske osigurače za svaki strujni krug i odgovarajuči sklopnik za svaki termostat pojedinačno.
Termostat daje nalog sklopniku da uključi sistem grijanja u željenoj prostoriji.
Instaliranjem sklopnika štitimo termostat od strujnog udara a samim tim produžujemo njegov radni vijek.
U upravljački ormar također montiramo prekidač za uklapanje - isklapanje napona iz sistema THERMA-RAY.
Kad završi sezona grijanja isklopimo strujni krug iz sistema, tako da je sistem u fazi mirovanja do slijedeće sezone.

ZATVARANJE SISTEMA - ZAVRŠNI RADOVI

Nakon što je sve instalirano, spojeno još jednom provjerimo da li sve bezprijekorno radi. Pošto smo utvrdili ispravnost sistema možemo započeti sa završnim radovima ( sistem isključimo iz napona ).
Na konstrukciju stropa drvenu ili metalnu pričvrstimo gipsane ploče min. debljine 12,5 mm ili bilo koji drugi materijal s uvjetom da mora biti dobar provodnik topline.
Možemo strop zatvoriti i lamperijom, ali ne smije biti deblja od 11 mm jer je drvo loš vodič topline, pa bi troškovi grijanja bili znatno veći.

Obratite pažnju kod postavljanja gipsanih ploča da ih učvrstite u nosivu podkonstrukciju, a nikako u grijač. Sva spojna mjesta na spoju zatvaramo odgovarajućom masom za fugiranje - dletanje, armaturnom trakom ili ukrasnim drvenim letvicama. Strop premažemo - obojimo željenom bojom. Preporučljivo je ne koristiti boje na bazi ulja. THERMA-RAY stropni sistem grijanja u potpunosti je dovršen i može se pustiti u funkciju.

INSTALIRANJE THERMA - RAY GRIJAČA U POD

THERMA-SLAB sistem grijanja možemo instalirati na potpuno nove objekte,
direktno u temelj na tvrdu podlogu - zemlju ( obratiti pažnju da tlo nije močvarno, jer u tom slučaju ne možete ugraditi u temelje) na betonsku ploču ili bilo koju drugu podlogu.

INSTALIRANJE U TEMELJ

Kad smo pripremili podlogu, iskopali temelje i utvrdili da tlo nije podvodno direktno na zemlju položimo tampon sitnog pijeska ili kvarcnog pijeska 0,5 - 1 mm. Debljina tampona je cca 3 cm. Na pijesak položimo THERMA-RAY grijače prema unaprijed određenoj snazi. Grijače rasporedimo tako da ravnomjerno pokrijemo kompletnu grijanu površinu. na vanjskoj strani temelja obavezno postaviti toplinsku izolaciju!

Na betonsku deku položimo termo izolaciju min. debljine 3 cm tvrdog tervola ili stiropora tako da pokrijemo kompletnu površinu. Na termo izolaciju položimo Al-foliju. Ako imamo dovoljno visine na foliju stavimo tampon 2-3 cm sitnog pijeska
0,5-1 mm. Na tako poravnatu površinu položimo THERMA-RAY grijače prema unaprijed određenoj snazi. Grijače rasporedimo tako da ravnomjerno pokrijemo kompletnu grijanu površinu. Veću snagu koncentriramo prema hladnim djelovima prostora, prozorima, vratima i vanjskim zidovima.

ELEKTRIČNO SPAJANJE THERMA-RAY GRIJAČA

THERMA-RAY grijače spajamo-povezujemo električki paralelno u strujni krug.
Elektro instalacije moraju biti rađene u skladu sa nacionalnim pravilnikom o elektrici. Jednom određena radna snaga grijača može se razdjeliti u koliko god treba strujnih krugova. Grijače međusobno povezujemo u strujni krug pomoću licnastih - bakrenih silikonskih kablova 2 x 4 mm2 ili silikonskih vodiča 4 mm2. Ako grijače
povezujemo S/F vodičima obavezno vodiče između spojeva zaštititi PVC-cijevima.
Električne izvode iz grijača spajamo na dovodni kabl specijalnim tap-on 3M spojnicama. Sa kabla se skida samo vanjski izolacijski plašt u dijelu spajanja na grijač.
Tap-on 3M spojnicu nataknemo na vodič 4 mm2, u nju stavimo izvod iz griajča i matalni dio spojnice stisnemo klještima. Spojnica proreže izolaciju i u utor rasporedi licne vodiča tako da dobijemo fiksan i pouzdan el.spoj. Cijeli postupak je brz i vrlo jednostavan a spojevi su čvrsti, dobro izolirani i nepropusni za vlagu i prašinu.

Nakon povezivanja grijača na dovodni kabel, spojno mjesto zaštitimo PVC zaštitom koju učvrstimo na grijač na posebno označenom mjestu.

PROVJERA ISPRAVNOSTI

Svaki THERMA-RAY grijač pojedinačno je bio provjeren u tvornici. Prije spajanja grijača poželjno je pojedinačno još jednom provjeriti ispravnost grijača mjerenjem otpora, zujalicom ili signalnom lampicom.
Svako spajanje grijača u strujni krug provjerite el. instrumentom, upisati izmjereni otpor u projekat kako bi izbjegli na vrijeme loš spoj. Otpor kompletno spojenog strujnog kruga, također upisati u projekat, te izračunom provjeriti točnost i ako se vrijedosti slažu svi grijači su dobro spojeni. Nakon što smo spojili pojedini krug poželjno je izvršiti i mehaničko ispitivanje strujnog kruga spajanjem izvoda na 220 V.
Nakon cca pola sata rada rukom provjeriti sve spojene grijače da li su jednako topli. To je znak da je taj strujni krug spreman za daljnje radnje. Da bi ste imali odgovarajuće grijanje provjerite da izvorni napon odgovara naponu na grijaču 220V.
Ne priključujte grijače na viši napon. Priključak na niži napon je dozvoljen ali će kao posljedica toga sistem raditi reduciranom snagom. Nakon što smo utvrdili da je sve napravljeno kako treba, spojna mjesta grijača zaštićena PVC-zaštitom ispunimo pur
pen pjenom, kako bi spriječili eventualni dolazak vode - vlage u dodir sa spojnim mjestima.

SPAJANJE NA UPRAVLJAČKI ORMAR

Sve kablove od strujnih krugova vodimo do upravljačkog ormara koji je smješten na
prikladnom projektnom određenom mjestu. Kod podnog THERMA-RAY sistema grijanja obavezno ugrađujemo 2 termostata, glavni i rezervni (sigurnosni) termostat.
Kod podnog grijanja koristimo kapilarne - sondne termostate. Sondu sigurnosnog termostata spustimo kroz PVC cijev fi 28 mm, tako da direktno naleže na THERMA-RAY grijač. Vrh sonde smjestimo u 10 - 15 cm dugačku bakrenu cijev
koju pričvrstimo za grijač. Zatim sondu glavnog termostata spustimo kroz PVC cijev
fi 28 mm tako da sama sonda također postavljena u bakrenu cijev dođe u završni sloj betonsku deku ili estrih. Sigurnosni termostat je podešen na 40 ° C i fiksiran tako da se ne može podešavati. On se aktivira samo u slučaju ako se pokvari glavni termostat. Termostate povežemo paralelno. Kabl termostata također vodimo do upravljačkog
ormara. U upravljački ormar montiramo automatske osigurače za svaki strujni krug termostata pojedinačno. Termostat daje nalog sklopniku da uključi sistem grijanja u željenom prostoru.
Instaliranjem sklopnika štitimo termostat od strujnih udara, a samim tim produžujemo njegov radni vijek. U upravljački ormar također montiramo prekidač za ukapčanje - iskapčanje napona iz sistema THERMA-RAY. Kada završi sezona grijanja isklopimo
strujni krug iz sistema tako da je sistem u fazi mirovanja do slijedeće sozone.

ZATVARANJE SISTEMA - ZAVRŠNI RADOVI

Nakon što je sve instalirano - spojeno još jednom provjerimo da li sve besprijekorno
funkcionira. Pošto smo utvrdili ispravnost sistema, možemo započeti sa završnim radovima. Sistem obavezno isključimo iz napona. Na grijače položimo novi tampon
sitnog pijeska 0,5-1 mm ili kvarcnog pijeska debljine cca 3 - 7 cm. Pijesak poravnamo
dobro utisnemo i na njega stavimo parnu branu. Kada smo sve to uradili možemo započeti sa izradom betonske deke ili estriha zavisno od namjene prostora. Obratiti pažnju da cijev sa sondom glavnog termostata dođe u betonsku deku. Reguliranjem temperature betonske deke reguliramo temperaturu prostora.
Kao završni sloj na betonsku deku ili estrih može doći: - mramor, granit, polimramor
- keramika
- laminatni parket ne deblji od 11 mm

Ne preporučuje se stavljati klasični parket ili materijale koji nisu dobri provodnici topline.

Kada smo sve to uradili i pratili ispravnost spajanja sistema podnog grijanja, THERMA-RAY je gotov i spreman za puštanje u rad.


Kako smo to zapravo mi napravili

Jada, jada, jada i mi to ugradili. Oni koji se ne sjećaju 'jada, jada' je preuzet iz legendarne serije Seinfeld. Uglavnom prvo smo se odlučili gdje ćemo točno ugraditi ploče tako da se s jedne strane postigne određena ranomjernost, a s druge strane da zone većeg hlađenja (blizu prozora) pokrijemo gušće. Neš ti rasporediti sedam ploča, svaka malo duža od metar i široka nešto manje od pola metra (hiper precizno bi bilo 1120 mm sa 457 mm. Moram napomenuti da je daleko ekonomičnije (sa stanovišta incijalnih troškova) postavljati jednu ploču od 300 W koja je tada koštala u maloprodaji 500 kn, a jedna ploča od 115 W je koštala 261 kn. No sigurno je praktičnije raditi sa pločom dužine jednog metara, nego sa onom od tri metra. Dakako da ćemo si u kući ugraditi dominantno ove trometrašice. Neki su možda primjetili zanimljivu činjenicu da grijača ploča od 300 W (ne bih se čudio da postoji dosta ljudi sa više instalirane snage žarulja u dnevnom boravku) ima dimenzije od 2743 mm sa 457 mm. Ej skoro tri metra, a samo 300 W. To je jedna od prvih velikih činjenica sa kojom mnogi skuže da se tu ne radi o klasičnom grijanju. Pogledajte dimenzije vaše termo-peći i razmislite koliko je grijača ugrađeno u tom prostoru.

Samo raspoređivane ploča je uključivalo razne ekspertne programe za optimalni raspored koji je uključivao standardni alat poput jedan papis na kvadratiće, skicirani tloct i izrezani papirići omjera približnih pločama. Rezultat je dao raspored ugrađivanja štafli u strop, što lijepo možete vidjeti na svim slikama ugradnje. Na štafle smo prije ugradnje prikovali male limene pločice koje će nam na kraju držati izolacija i grijače ploče. Naravno limene ploče koje će držati izolaciju prikovane su na razini dna izolacije, i ima ih daleko manje nego onih koje će držati grijače ploče.

Izolaciju koju smo za tu priliku ugradili je bila stirodur iz jednstavnog razloga što smo ga imali viška, no mislim da je bilo koji stiropor sasvim dobar. Izolacija je omotana sa aluminijskom folijom vulgaris kuhinjitis, pomno odabranu zbog njenih vrlih svojstava refleksije. E sada dolazi li tu do ikakvog odbijanja elektromagnetskih valova i da li uopće ikakvi odbijeni valovi uspiju proći kroz ploču, to ćemo morati proizvođaču. Ona bitna uloga izolacije je spriječiti neželjeno grijanje drugog prostora i nadati se da se uspije uhvatiti kakva korisna odbijena zraka energije.

Sama ugradnje 'ekstremno teške omotane izolacije' u prostor za nju je trajala neznatno vremena upravo zbog jednostavnosti mehanizma pridrživanja. Vrlo brzo je slijedila montaža samih grijačih ploča te njihovo spajanje na strujne vodiće. Iskreno više se ne sjećam da li smo probušili rupe za vodiće kroz štafle prije ili poslije, no to zapravo i nije toliko bitno, važno je oragnizirati si smisleno prostore kroz koje će proalziti šumarak kabela. Same spojnice koje smo u paketu nabavili od dobavljača ploča djelovale su prilično krhko, no na kraju su se pokazale zadovoljavajuće.

Kada smo ugradili ploče slijedilo je probijanje zida za spajanje cijelog električnog kruga na prekidač, električni sklopnik, brojilo struje i konačno sve to ispravno povezati sa termostatom. Termostat smo nabavili od dobavljača grijačih ploča i to konkretno model Cewal RTC 45. Cewal je neka talijanska tvrtka koja proizvodi sa razne instrumente, a među ostalim i termostate. Moram priznati da sam dosta čitao na internetu o nekavim specijalim termostatima za 'radijantnu energiju', no ovo je termostat vulgaris. Istina hiper super programabilni termostat, kojemu možete za svakih pola sata za svakih sedam dana u tjednu postaviti točnu temperaturu koju da održava, no i dalje se radi o najklasičnijem termostatu. Što znači da možete uzeti bilo koji i čiji termostat koji mora zadovoljiti određene tehničke preduvjete, a i neke praktične.

Uglavnom vezano uz tehničke preduvjete, jedna stvar je bitna i to konkretno jačina struje koju će termostat pogoniti i koju može izdržati. Ako je stuja prejaka termostat će zapravo morati paliti električni sklopnik i to predstavlja određeni problemčić. Zanemarivši cijenu sklopnika, koja ipak nije mala, jedna od iritantnih stvari je zvuk paljenja i gašenja struje, odnoso prebacivanja sklopnika. Zbog svega toga bilo bi praktičnije za izvedbu i ugodnije za koristiti termostat koji može izdržati više struje i aktivirati direktno cijeli strujni krug bez potrebe za sklopnikom.

Dalje, po meni, obavezna stvar koju bi trebao imati termostat je definitivno mogućnost definiranja dvije temperature te postavljanja koju od te dvije tempererature mora održavati termostat u kojem satu u kojem danu u tjednu. Ovo je potrebno kako bi optimalno koristili ovaj oblik grijanja. S jedne strane kako bi imali ugodno okruženje kada god koristite neke prostore jer bi te postavili da grijači održavaju radnu temperaturu u tom prostoru, s druge strane kako se ne bi previše grijali prostor koji ne koristite samim time i nepotrebno trošili novac, a s treće strane kako bi grijači lakše doveli neki prostor na radnu temperaturu. Kada bi koristili termostat koji možete samo upaliti i postaviti temperaturu koju da održava, brzo bi ga počeli gasiti npr. u sobi jer tamo niste kada ste na poslu. Potom recimo predvečer prije spavanja morali bi otići tamo i upaliti grijanje, no kako je temperatura prostora pala daleko više nego što instalirana snaga može u nekom razumnom vremenu ugrijati, imate situaciju da vam grijači rade kontinuirano duže vremena, a prostor u kojem boravite prolazi kroz oscilacije temperatura, što definitivno nije željena situacija. Naravno mogli ste si povećati komfor, jednostavnim praktičnim termostatom. Model koji smo si mi za test kupili je definitivno previše i realno nema smisla. No model sa dvije temperature je definitivno ono pravo.

Kako je to izgledalo.I onda sam se sjetio da sam prospekt distributera threma-ray ploča već bio uploadao, pa eto vam ga. Možda u njihovoj reklami nađete nešto korisno, bilo to dobro ili loše.Naravno za kraj, sve je ovo napisano u dobroj namjeri. Ako napravite neki kažin, sami ste si krivi.

11.11.2006. u 18:43 • 0 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>