subota, 19.02.2022.

Šit od Apis It

Ovaj post je nadam se zadnji iz ovog paklenog tjedna - ne ponovilo se...
Post o firmi u vlasništvu države i Grada Zagreba. Firma je oduvijek slovila kao mjesto za uhljebljivanje SDP-ovih kadrova. Već sam napisala da stalno nešto pitam, propitujem, šaljem mailove. Tako sam 27.01.2020. poslala mail Povjerenstvu za sukob interesa sljedećeg sadržaja:


Poštovani,
zbog čega ne mogu vidjeti imovinske kartice uprave JANAF-a ( npr. Dragan Kovačević )?

Zanima me zbog čega primanja navedena kod uprave APIS it u imovinskim karticama ( Saša Bilić, Vlado Rendulić, Ivana Gudelj Tiček ) ne odgovaraju iznosu objavljenih podataka o poslovanju. Tamo je za 2018. prikazan iznos od 1.615.712,00 kn bruto za članove uprave. Ispada da su iznosi u imovinskim karticama znatno manji.

Hvala.

Pa sam sebi rekla, ajde napiši još jedan post o imovinskim karticama predsjednika uprava državnih firmi , da blogeri vide da ima i gorih od saborskih zastupnika, sa većim plaćama i naknadama. Kad sam došla do Saše Bilića, promijenila sam plan. Gledajući imovinsku karticu Saše Bilića vidjela sam da je Povjerenstvo ( na temelju vlastitih saznanja, a vjerujem da je i moj upit imao mrvu utjecaja iako sam tada napravila grešku i postavila upit umjesto prijave sukoba interesa ) pokrenulo postupak o mogućem sukobu interesa protiv dužnosnika Saše Bilića, predsjednika Uprave trgovačkog društva Apis IT d.o.o., dužnosnice Ivane Gudelj Tičak, članice Uprave trgovačkog društva Apis IT d.o.o. i dužnosnika Vlade Rendulića, člana Uprave trgovačkog društva Apis IT d.o.o., na 102. sjednici, održanoj 15. listopada 2020.g. Naime, člankom 7 podstavkom d) ZSSI-a propisano je da je dužnosnicima zabranjeno primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. Gore navedeni primici - po osnovi nagrada za radne rezultate, božićnice, regresa, dara za dijete i naknade za Uskrs, isplaćeni dužnosnicima od trgovačkog društva Apis IT d.o.o., u kojem obnašaju dužnosti te za obnašanje dužnosti primaju plaću, predstavljaju dodatne naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti, koje su zabranjene člankom 7. podstavkom d) ZSSI-a pa je Povjeresntvo odlučilo pokrenuti predmetni postupak kao što je navedeno u točki I. izreke.


Nadzorni odbor ( Slika 1 - Izvor RGFI javna objava )

Ne znam je li vječna i dugovječna Ana Stavljenić Rukavina još u Nadzornom odboru. Vidjeti ćemo kad objave izvještaj o poslovanju za 2021.Koliko iznose naknade Nadzornom odboru vidljivo je iz Slike - Izvor RGFI javna objava ( redni broj 4 ), ali i mnoge druge naknade.
Naknade upravi

Članovi Uprave Apis It imaju plaće veće od Premijera i saborskih zastupnika, ali im to nije dovoljno pa im Nadzorni odbor dodijeli dodatne naknade. Vidljivo iz sljedeće slike - Izvor RGFI javna objava.I tako u išćekivanju hoće li se premijer ispričati Bauku , ja isčekujem da se banda nemoralna ( oni koji su radili nemoralno i nezakonito ) ispričaju narodu i donesu Zakon i pravilnike po hitnom postupku o Pravima i obvezama državnih dužnosnika. Obveze su postojale prije par godina, ali su onda brisane sve obveze i ostala su samo prava. U savjetovanju sa zainteresiranom javnosti imat ću im što napisati ( čak i cijeli Zakon ).

Eto...

Oznake: Apis it

- 04:29 -

Komentari (6) - Isprintaj - #

četvrtak, 17.02.2022.

Banda nemoralna koja krade

Malo zakona, odluka, propisa da se vidi da oni jesu banda nemoralna koja krade. Za one koje nije volja mnogo čitati, naglašeni su dijelovi gdje se pojam odvojeni život veže uz obitelj. Jedino je za sebe banda nemoralna izostavila obitelj, ali su zaboravili da postoji zakon koji kaže da se za naknade iz stavka 1. ovoga članka ( naknada za odvojeni život ) primjenjuju propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Zastupniku iz podstavka 1. i 2. I. točke ove Odluke pripada pravo na naknadu za odvojeni život iz točke 1. članka 13. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98).

Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Članak 13.

Naknade materijalnih troškova na koje dužnosnici imaju pravo jesu:
1. naknada za odvojeni život,
2. naknada troškova za službeno putovanje,
3. naknada troškova prehrane.
Na naknade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Pa onda NARODNE NOVINE ( pravila za te ostale korisnike državnog proračuna suci na primjer )


Rezultati pretraživanja, "naknada za odvojeni život", službeni dio, 1.1.2010.—17.2.2022. Ukupno je pronađeno 116 dokumenata.

Prikaz
rezultata po stranici

1. Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

NN 38/2014, (675), pravilnik, 26.3.2014.
naknada za odvojeni život od obitelji, putni troškovi prijevoza iz mjesta prebivališta odnosno boravišta ... mjesečno.Članak 4.Sudac ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u mjesečnom iznosu od 1.000,00 ... kuna samo za vrijeme na koje je privremeno upućen na rad u drugi sud.Iznimno, naknada za odvojeni ... život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kada je sucu osiguran smještaj (u hotelu ili ... (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11 i 28/13) ministar pravosuđa donosi PRAVILNIKO NAKNADAMA


2. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknade za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima

NN 117/2012, (2524), odluka, 24.10.2012.
po prijeđenom kilometru.IV.Terenski dodatak, koji isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život ... 1.000,00 kuna. Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad ... od obitelji, dnevno iznosi 150,00 kuna.V.Naknada za odvojeni život od obitelji, koja isključuje pravo ... I VISINI NAKNADA ZA DRŽAVNE DUŽNOSNIKE, SUCE I DRUGE PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE, TE OSTALE ZAPOSLENE KOJI ... i visina naknada koje se prema propisima mogu isplaćivati državnim dužnosnicima, sucima i drugimŠto kaže porezna


Člankom 13. stavak 2. točka 19. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06, 68/07) propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, a između ostalih ni naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno.
Prema članku 13. stavak 8. toga Pravilnika naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajneog boravišta toga radnika, pri čemu se obitelji smatra bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik.

Svrha propisivanja naknade za odvojeni život od obitelji u iznosu koji po propisanim uvjetima ne podliježe oporezivanju bila je da poslodavac može radnicima nadoknaditi povećane životne troškove, koji mu objektivno mogu nastati zbog činjenice da zbog potrebe i u interesu poslodavca, radi i boravi u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedninice, a koje mjesto je različito od mjesta radnikovog prebivališta ili uobičajenog boravišta (a i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta njegove obitelji). U tom smislu, isplaćena naknada za odvojeni život od obitelji služi za pokriće (uvećanih) troškova stanovanja, lokalnog prijevoza, prehrane i drugih troškova života koje radnik ima u mjestu u kojemu radi, a i troškova prijevoza te ostalih troškova koji mu nastanu u svezi s putovanjima izvan mjesta u kojemu radi te povratak u mjesto rada, ako ta putovanja nisu službene već osobne naravi.

Najmanje što banda nemoralna može učiniti je da bar vrate novac koji ih ne pripada.

Eto...

- 05:14 -

Komentari (12) - Isprintaj - #

srijeda, 16.02.2022.

Odvojen život - od narodaOdvojen život - od naroda

Eto ti ga na. Koliko gledam po tim imovinskim karticama – nekretnine, krediti, štednja…..a nije mi na pamet palo da mogu biti toliko glupi i kreteni da ne znaju što znači odvojen život. Pa kako je Peđa isplivao, mislim si pogledaj ima li još tih razvedenih, neoženjenih, neudanih, bez djece.
Pa sam tako došla do rednog broja 42 Troškova po osobama – za odvojen život. Do sada evidentirani – što razvedeni/razvedene, što neoženjeni / neudane :

1. AHMETOVIĆ MIRELA
2. BAČIĆ ANTE
3. BARADIČ NIKOLINA
4. CAPELLI GARI
5. ĐAKIĆ JOSIP
6. GLAMUZINA KATICA
7. GLASOVAC SABINA
8. GRBIN PEĐA
9. HAJDUKOVIĆ DOMAGOJ
10. KUZMANIĆ MATKO
11. LENART ŽELJKO
12. LEROTIĆ MARIJAN
13. MAŽAR NIKOLA
14.VIDOVIĆ FRANKO

Do rednog broja 151 moglo bi ih biti još, pa ću ih dodati. Pa me zanima jesu li oni glupi ?( ne znaju ispuniti IK, ne znaju što znači odvojen život ), jesu li lopovi? ( nije tih 9.000,00 bezazlen iznos, još ako se provlači kroz više godina ) ili su kreteni? Ili sve ovo navedeno?

Možda umru od tuge, ako budu morali vratit novac….

P:S: Ovo su svi saborski zastupnici. Postoji mogućnost da su na primjer VIDOVIĆ FRANKU koji je razveden, pripala djeca nakon razvoda, pa da ga pripada naknada za odvojen život od obitelji i takvima se ispričavam...

Oznake: odvojen život

- 18:31 -

Komentari (12) - Isprintaj - #

Muke po poljoprivredi

Baš se mislim kako bi bilo pošteno napisati još koju objavu kad me se već okačilo u taj blog tjedna. E sad, da je to cvjetna marival u proljeće, ljeto i jesen kad sve cvjeta, mogla bi objaviti i 3 posta dnevno. Problem je ova druga marivall. Jer iza svake moje objave kod te druge marivall stoji mnogo podataka koje treba malo proučiti, pa potražiti dodatne podatke i sve to uobličiti u neku kraću objavu koju će pročitati možda dvadesetak njih, uključujući Blogyja. I doista mi nije važno koliko će njih objavu pročitati ili komentirati, jer sve što objavim – objavim prije svega da imam nešto na jednom mjestu što noćima proučavam, ni sama ne znam zašto. Ali svakoj budali njegovo veselje:)))

Pa tako svake godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavi popis korisnika potpora. U 2020.-oj isplaćeno je ukupno potpora u iznosu od 6.674.256.667,91 kn potpora. I uvjerena sam da su se silne milijarde iz državnog proračuna i EU fondova ulupale, bez da se od tih milijardi stvori dodana vrijednost. I uhvatite se u koštac sa Excel tablicom od 114.096 redaka i krenete. Naiđete na iznos od 3.956.114,52 kuna poticaja isplaćenih Vigens d.o.o. Onda idete u RGFI javnu objavu podataka, pa čitate te podatke koji su nekad na 4 strane, a nekad i na sto strana. Pa utvrdite da je firma Vigens u stečaju i da joj je stečajna upraviteljica bila Radojka Danek, ubijena u krvavom pohodu u Šibeniku. Pa još malo guglate i nađete da joj je od te firme u stečaju plaćeno za rad 700.000,00 kuna. Pitanje je hoće li nova stečajna upraviteljica Tea Gatternig uspjeti prodati sve one krave, telad ili će samo raspisati nove prodaje ( zasad nema novih prodaja pokretnina ) i usput skupljati stotine tisuća kuna na svoj račun.

Nekad naletite i na podatak za osobu koja sadi i radi u vašoj blizini kojemu je isplaćeno 4.420.850,14 kuna poticaja. I zapitate se zbog čega ja kao poljoprivrednik nisam dobila barem 1.000,00 kuna za gorivo da mogu mjesec dana ići do plastenika u kojem mi je poplava napravila dar-mar i uništila sve plodove. Poticaje nikad nisam tražila jer nisu u skladu sa mojim načelom da su ti poticaji nepravedni i ako ikad budem u poziciji da im prigovaram zbog tih poticaja moći ću im reći da smatram da su nepravedni i da ih nikad nisam ni tražila. Prije su se ti poticaji dijelili bez kontrola, sada kao kontroliraju prije isplate. Pa tako vam dođe kontrola da vidi koje ste površine zasadili, i vi navrat nanos sadite biljke par dana prije posjeta kontrole koja se uredno najavi, da dobijete poticaje. I uopće nije bitno hoće li biti zaposleni i plaćeni radnici da bi pokupili urod, hoće li mehanizacija trošiti plavi dizel da bi se stvorila dodana vrijednost, hoće li tvornica gnojiva zaraditi koju kunu zato jer ste zagnojili na vrijeme posađene biljke da rode. Važno je samo da zabijete nešto u zemlju kako bi izgledalo da ste posadili i ispunili uvjet za dobivanje milijunskih poticaja.

Neću vas gnjaviti milijunskim iznosima poticaja za pojedince , ali znam da smo uz te potpore u milijardama - godinama, pogotovo od kada smo u EU, trebali proizvoditi hrane ( sve što se može proizvoditi u ovom podneblju ) barem dovoljno za zadovoljenje potreba stanovnika RH. Mi ipak malo izvozimo ( kvalitetne proizvode ) i uvozimo iste takve nekvalitetne proizvode za svoje stanovništvo.
Sva sreća pa smo snalažljiv narod. I u svemu tome uspijevamo plivati bolje nego riba u vodi. A mnogima nije stran ni lov u mutnom, neko više, neko manje. Sve po mogućnostima. I nigdar ni bilo da ni nekak bilo i nigdar ne bu da nekak ne bu. A moglo bi puno bolje bit.

Eto….

Oznake: Poljoprivreda

- 08:14 -

Komentari (18) - Isprintaj - #

nedjelja, 13.02.2022.

U voćnjaku i " u govnima"

U voćnjakuTrenutno su na meti guverneri i vice guverneri. Za sada su u prvom planu Vujčić zbog velike nagrade od mađara i Roman Šubić zbog kupljene nekretnine preko interneta po povoljnoj cijeni. Marival je odabrala dvojicu koji meni pokazuju sjaj i bijedu tog guvernerskog posla. Dakle nećemo ni o Vujčiću, Švaljek, Fras, Šubiću, Drvar. Malo ćemo o Michaelu Faulendu i Slavku Tešiji. Inače na taj Ključni menađment HNB je u 2020.-oj godini potrošio 9,092 milijuna kuna ( od toga 1,275 milijuna kuna na mirovinsko. Sva sreća da se mirovinsko ne plaća na cijeli bruto iznos jer bi nas onda koštali puno više.
Faunlend je inače kupio voćnjak u Dragovinšaku od nekih 4500 m2. U imovinskoj kartici naveo je vrijednost od 75.000,00 kuna. U najnovijoj IK prikazao je da ima nekretninu Vikendicu sa pripadajućim zemljištem. Trebalo bi malo provjeriti radi li se o vikendici ili objektima poljoprivredne namjene koji se isključivo mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu, neka provjeri neki novinar ili Novakovička kad pročita ovu objavu, ako prati Blog.hr. Uvijek me u tim IK iznenade krediti naših dužnosnika i saborskih zastupnika, kojih čas ima, čas nema. Tako je i Faulend naveo kredit od 110.000 Eura ( Zagrebačka banka – godina zaduženja 2006. na dvadeset godina. Kredita više nema. Najzanimljivija je polica životnog osiguranja Alianz na 15 godina. Kako tu policu plaća HNB, bilo bi logično da za doživljene bude korisnik onaj tko policu plaća – to nije slučaj. Pa će tako naš Faulend nakon što mu HNB mjesečno uplaćuje 319,99 eura mjesečno 15 godina, dobiti 51.623 eura za doživljenje. I normalno da te police imaju i ostali u HNB-u, kao i većina zaposlenih na našim fakultetima i mnogi drugi. Ne plaćaju, ali država za njih štedi. Štedi i plaća za njih koji primaju 50.000,00 kn plaće. A na gorivo ne moraju potrošiti ni lipe, tako da njih ne brine divljanje cijena. Sve to plaća HNB, pa je tako naveo ostali godišnji prihod od nesamostalnog rada koji se odnosi na refundacije poslodavca po osnovi korištenja automobila u službene svrhe i po osnovi police životnog osiguranja. Pišljivih 64.000,00 kuna. Mashala.

" U govnima "
Sada ćemo malo po principu misli svako da je vice guvernerima lako. Pa sam odabrala Slavka Tešiju. On je tako naveo brdo kreditnih obveza ( koje i nije morao jer Povjerenstvo za sukob interesa nema mogućnost da provjeri navode o kreditima ). Čovjek trenutno ima ukupno mjesečnih obveza po kreditima u iznosu od 12.957,94 kuna ( više banaka Erste, Addiko, Sberbank, Pbz, Imex…) i 3.149,00 kuna mjesečno obveze po raznim karticama. Nije mi jasno kako je živ.
Najzanimljivije je da naša HNB za ove siromaške postoji Udruga BUP-blagajna uzajamne pomoći bankarskih i financijskih radnika i umirovljenika. Pa je tako naš Tešija u 2022. dobio 50.000,00 kuna pozajmice na 20 mjeseci . Rata 2.500,00 kuna . Bez kamata . Nula zarez nula nula.
Ne znam ja bi li bilo dovoljno samo gađati ih jajima ili rajčicama? Ili bi ih trebalo smjestiti u Remetinec ?, a hranu neka im tamo dostavlja HNB, jer im i onako sufinanciraju veći iznos za marendu nego što si većina umirovljenika može priuštiti. Mashala, drugi put.

Eto…

P:S: Zaboravila napisati da je Tešija bio predsjednik Nadzornog odbora Udruge BUP-blagajna uzajamne pomoći bankarskih i financijskih radnika i umirovljenika. Više nije, ali da mi je znati kako je to nadzirao...

- 07:57 -

Komentari (10) - Isprintaj - #

srijeda, 02.02.2022.

Bilo kuda, kretena ima svuda?!

Sve je poludjelo i podivljalo. Divljaju cijene, divljaju političari, novinari, oni što štite svoju djecu protestima ispred HZJZ, dernjavom ispod prozora bolnice u kojoj se liječe djeca onkološki bolesnici. Malo ću se pozabaviti definitivno prvim kretenom u hrvata, Predsjednikom nam Zoranom Milanovićem. Pa prigovara Piculi da je išao jesti boršć u Ukrajinu i pokupiti dvije euro dnevnice i da je licemjeran. I kao da nisu, tako reći jučer, osuđeni zbog lažiranja putnih naloga bivši predstojnik premijerovog ureda ( isti taj Zoran ) Tomislav Saucha i njegova tajnica Sandra Zeljko na 3 i 4,5 godina zatvora. I spomene kreten dvije dnevnice i među novinarima ne možeš naći nekretena koji će ga pitati za lažne dnevnice iz njegove bliske prošlosti. Ili da ga koji nekreten pita što je jeo u klubu Dragana Kovačevića gdje je otišao na poziv prijatelja „ da se hrana ne baci“, pa je usput sa sobom poveo i Hranja koji je pak izjavio da je morao tamo otići jer mu je to naredio Vrhovni zapovjednik. Ja mislim da nije smio ići. Ili bi li možda i na Plenkovića bacao jaja ili lubenice, da mu Zoki kreten naredi???

O poskljupljenjima govore i pišu toliko da će i oni koji nisu imali namjeru dizati cijene – to na kraju učiniti. O demografiji kao da sami ne vidimo da život sada nije isti kao prije 10. 20 ili 30 godina. Pa je tako prije tridesetak godina bilo normalno da se ljudi žene i da imaju dvoje, troje djece. I nisu se rastajali čim je malo zaškripilo. Došla su nova vremena gdje se ljudi žene, dobiju jedno dijete i poslije par mjeseci eto ti rastave. Neslaganje karaktera. A za 10 godina kad još više njih otiđe u potragu za boljim životom, imat ćemo u novom popisu jednu nekretninu ili stan po glavi stanovnika. Puno će biti i beskućnika i onih bez ijedne nekretnine, jer ne možemo svi biti državni dužnosnici, saborski zastupnici ili lokalni moćnici koji kredite dobivaju po povoljnim uvjetima, kupuju poljoprivredno zemljište, pa ga prenamijene u građevinsko i prodaju; stanarine, režije, telefone, gorivo… im plaćaju porezni obveznici; pa se možemo nadati da će si Predsjednik kupiti i treći stan da knjige ne mora držati kod punice. Koje je najnovije stanje sa stanovima Anke Mrak Taritaš ne znam, jer još nije predala imovinsku karticu koju je trebala, kao i ostali , predati do 31.01. Kod naših dužnosnika i političara to ide tako da u jednom trenutku imaš 4 stana i tri garaže, pa onda imaš dva punoljetna sina na koje prebaciš stan ( na sina Ivana npr); ili Frana, pa kupiš i auto za punoljetno dijete i polako možeš postati i beskućnik bez nekretnina i pokretnina…..

Uglavnom, zaključak je bilo kuda, kretena ima svuda.

Kratko, imam posla:)))


- 01:09 -

Komentari (9) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Opis bloga

Linkovi