Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/marivall01

Marketing

Banda nemoralna koja krade

Malo zakona, odluka, propisa da se vidi da oni jesu banda nemoralna koja krade. Za one koje nije volja mnogo čitati, naglašeni su dijelovi gdje se pojam odvojeni život veže uz obitelj. Jedino je za sebe banda nemoralna izostavila obitelj, ali su zaboravili da postoji zakon koji kaže da se za naknade iz stavka 1. ovoga članka ( naknada za odvojeni život ) primjenjuju propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Zastupniku iz podstavka 1. i 2. I. točke ove Odluke pripada pravo na naknadu za odvojeni život iz točke 1. članka 13. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98).

Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Članak 13.

Naknade materijalnih troškova na koje dužnosnici imaju pravo jesu:
1. naknada za odvojeni život,
2. naknada troškova za službeno putovanje,
3. naknada troškova prehrane.
Na naknade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Pa onda NARODNE NOVINE ( pravila za te ostale korisnike državnog proračuna suci na primjer )


Rezultati pretraživanja, "naknada za odvojeni život", službeni dio, 1.1.2010.—17.2.2022. Ukupno je pronađeno 116 dokumenata.

Prikaz
rezultata po stranici

1. Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

NN 38/2014, (675), pravilnik, 26.3.2014.
naknada za odvojeni život od obitelji, putni troškovi prijevoza iz mjesta prebivališta odnosno boravišta ... mjesečno.Članak 4.Sudac ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u mjesečnom iznosu od 1.000,00 ... kuna samo za vrijeme na koje je privremeno upućen na rad u drugi sud.Iznimno, naknada za odvojeni ... život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kada je sucu osiguran smještaj (u hotelu ili ... (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11 i 28/13) ministar pravosuđa donosi PRAVILNIKO NAKNADAMA


2. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknade za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima

NN 117/2012, (2524), odluka, 24.10.2012.
po prijeđenom kilometru.IV.Terenski dodatak, koji isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život ... 1.000,00 kuna. Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad ... od obitelji, dnevno iznosi 150,00 kuna.V.Naknada za odvojeni život od obitelji, koja isključuje pravo ... I VISINI NAKNADA ZA DRŽAVNE DUŽNOSNIKE, SUCE I DRUGE PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE, TE OSTALE ZAPOSLENE KOJI ... i visina naknada koje se prema propisima mogu isplaćivati državnim dužnosnicima, sucima i drugimŠto kaže porezna


Člankom 13. stavak 2. točka 19. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06, 68/07) propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, a između ostalih ni naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno.
Prema članku 13. stavak 8. toga Pravilnika naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajneog boravišta toga radnika, pri čemu se obitelji smatra bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik.

Svrha propisivanja naknade za odvojeni život od obitelji u iznosu koji po propisanim uvjetima ne podliježe oporezivanju bila je da poslodavac može radnicima nadoknaditi povećane životne troškove, koji mu objektivno mogu nastati zbog činjenice da zbog potrebe i u interesu poslodavca, radi i boravi u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedninice, a koje mjesto je različito od mjesta radnikovog prebivališta ili uobičajenog boravišta (a i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta njegove obitelji). U tom smislu, isplaćena naknada za odvojeni život od obitelji služi za pokriće (uvećanih) troškova stanovanja, lokalnog prijevoza, prehrane i drugih troškova života koje radnik ima u mjestu u kojemu radi, a i troškova prijevoza te ostalih troškova koji mu nastanu u svezi s putovanjima izvan mjesta u kojemu radi te povratak u mjesto rada, ako ta putovanja nisu službene već osobne naravi.

Najmanje što banda nemoralna može učiniti je da bar vrate novac koji ih ne pripada.

Eto...

Post je objavljen 17.02.2022. u 05:14 sati.