Hrvatska numizmatika

utorak, 21.05.2013.

Orden Carola I.

Order of Carol I
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.Nakon abdikacije rumunjskog kneza Alexandru Cusa (Alexandru Joana I.) u veljači 1866. godine za novog kneza izabran je u svibnju iste godine princ Karl iz kneževske porodice Hohenzollern - Sigmaringen, rođen 20. travnja 1839. godine, koji je kao Carol I. vladao Rumunjskom od 10. svibnja 1866. do svoje smrti 10. listopada 1914. godine i to od stupanja na prijestolje do proglašenja Rumunjske kraljevinom (26. ožujka 1881. godine) kao knez, a od onda do svoje smrti kao kralj.

U povodu 40. obljetnice svoga vladanja osnovao je dana 10. svibnja 1866. godine Orden Carola I., koji je bio najviše rumunjsko odlikovanje sve do kraja 1947. godine, tj. do 30. prosinca 1947. godine kada je abdikacijom kralja Mihaila I. Rumunjska prestala biti kraljevinom i proglašena Narodnom Republikom.

Ovaj orden ima četiri stupnja:

Lanac (Orden na lancu),
Veliki križ,
Veliki oficirski križ,
Komanderski križ.

Rumunjski nazivi za te stupnjeve:
Lanac - Colane,
Veliki križ - Mare Cruce,
Veliki oficirski križ - Mare Ofiter i
Komanderski križ - Comander.

Osim toga postoji i Orden na Lancu s briljantima, kojega je kralj Carol I. godine 1907. dodijelio tadašnjem turskom sultanu Abdul Hamidu II. (1876. - 1909.).

Lanac (Orden na lancu) i Veliki križ dodjeljivali su se članovima rumunjskog kneževskog odnosno kraljevskog doma, kao i stranim vladarima, a iznimno i rumunjskim državljanima za izuzetne zasluge.

Broj odlikovanja Ordenom Carola I. bio je za rumunjske državljane ograničen i to različito za pojedine njegove stupnjeve.

Tako je do kraljevskog dekreta o ograničavanju dodjeljivanja Ordena Carola I. od 22. veljače 1938. godine moglo biti rumunjskim državljanima dodijeljeno samo:

5 Lanaca (Ordena na lancu),
10 Velikih križeva,
25 Velikih oficirskih križeva i
40 Komanderskih križeva.

Spomenutim kraljevskim dekretom ovaj broj je povišen i od tada je rumunjskim državljanima moglo biti dodijeljeno ukupno:

10 Lanaca (Ordena na lancu) i
20 Velikih križeva.

Veliki oficirski križ i Komanderski križ dodjeljivali su se samo u razdoblju od 1906. do 1932. godine, pa zato u kraljevskom dekretu od 22. veljače 1938. godine oni nisu ni spomenuti.

Sve dok je predviđeni broj odlikovanja bio popunjen nitko novi nije mogao biti odlikovan tim ordenom i novo odlikovanje moglo je uslijediti tek nakon smrti odlikovanog i to onim stupnjem toga ordena, kojim je pokojni bio odlikovan.

Ordenski znakovi svih stupnjeva jednaki su po obliku i materijalu od kojega su izrađeni, a razlikuju se međusobno veličinom i po tome što je kod ordenskog znaka Velikog oficirskog križa i Komanderskog križa kroz prsten, koji je provučen kroz jabuku krune, provučena dugoljasta karika u obliku dvostruko savijene žice, dok ordenski znak Velikog križa ima samo prsten bez karike, a ordenski znak Ordena na lancu nema ni prstena ni karike.

Svi ordenski znakovi imaju oblik križa, koji je od pozlaćenog srebra i s prednje i stražnje strane crvenkasto - smeđe emajliran.

Krajevi krakova križa imaju oblik trolista odnosno lista djeteline.

Između krakova križa nalazi se po sedam reljefno izrađenih rebrastih zraka u obliku stepenaste piramide od pozlaćenog srebra.

Na vrhu gornjeg kraka križa pričvršćena je kruna (oblika rumunjske kraljevske krune) od pozlaćenog srebra a njezin je unutrašnji dio od crvenog emajla.

Na prednjoj strani križa pričvršćen je orao s raširenim krilima, koja gotovo potpuno prekrivaju lijevi i desni krak križa.

Orlova glava, na kojoj se nalazi kruna, okrenuta je ulijevo i dosiže do sredine onog dijela gornjeg kraka križa koji ima oblik trolista.

Orao u kljunu drži križ, u jednoj kandži mač, a u drugoj žezlo.

Orlov je rep na donjem kraku križa i dopire do onog njegova dijela, koji ima oblik trolista.

Na prsima orla, u sredini križa, nalazi se okrugli medaljon od zlata promjera 21 mm kod ordenskog znaka Velikog križa i 18 mm kod ordenskih znakova ostalih stupnjeva, s reljefnim likom kralja Carola I. lik je izrađen u profilu i okrenut ulijevo.

Ispod lika nalaze se dvije reljefno izrađene i međusobno ukštene lovorove grančice, koje okružuju kraljev lik, dosižući do sredine njegove visine koja iznosi 11 mm.

Rub medaljona širok je 1 mm i za 0,5 mm uzdignut iznad njegove površine.


Lanac ordena Carola I. (Orden Carola I. na lancu)

Ispod medaljona nalazi se vijugava, 3 mm široka vrpca od pozlaćenog srebra, koja počinje na lijevoj strani križa ispod orlova krila, nastavlja se uz donji rub medaljona i završava na desnom kraju križa ispod orlova krila.

Na vrpci, i to u razini njezine površine, nalazi se crno emajlirani natpis od velikih tiskanih slova na rumunjskom jeziku: PRIN STATORNICIE LA ISBINDA, u prijevodu glasi: USTRAJNOSĆU DO POBJEDE.

Na stražnjoj strani križa, u njegovoj sredini, nalazi se medaljon, koji se sastoji iz središnjeg crveno emajliranog okruglog dijela promjera 15 mm u ordenskom znaku Velikog križa, a 13 mm u ordenskih znakova ostalih stupnjeva, te plavo emajliranog prstena koji ga okružuje. Širina prstena iznosi 3 mm u ordenskog znaka Velikog križa, a u ordenskih znakova ostalih stupnjeva 2,5 mm.

U središnjem dijelu medaljona, na njegovoj crveno emajliranoj podlozi pričvršćeni su reljefno izrađeni inicijali kralja Carola I., tj. dva velika slova C stavljena jedan preko drugoga, a unutar njih rimski broj I.

Inicijali su od zlata, njihova je visina 11 mm, a širina 9 mm.

U razini prstena medaljona natpis je od pozlaćena srebra: 1866 • 10. MAIU • 1906 što označuje 40. obljetnicu stupanja na prijestolje odnosno vladanja kralja Carola.

Natpis počinje na lijevom donjem dijelu prstena, a završava na njegovu donjem desnom dijelu.

Između početka i svršetka natpisa nalaze se, isto u razini emajla, dvije male grančice kojih su donji krajevi međusobno spojeni.

Lanac ordena Carola I. (Orden Carola I. na lancu) sastoji se iz ordenskog znaka i lanca, koji se nosio oko vrata i na kojem visi znak.

Visina ordenskog znaka (križa zajedno s krunom) iznosi 86 mm, a njegova širina je 66 mm.

Lanac ima dva dijela. Svaki njegov dio sastoji se iz 11 sastavnih dijelova od kojih je 6 u obliku inicijala kralja Carola L, a ostalih 5 u obliku grbova Vlaške, Besarabije, Hohenzollerna, Krajove i Moldavske.

Jedna i druga polovina lanca počinje s inicijalima, a onda slijede naizmjenično grbovi tako, da se između dvaju inicijala nalazi jedan od navedenih grbova. Grbovi su okruženi ornamentikom, a s inicijalima su spojeni tankim i kratkim lančićima.

Inicijali, koji se nalaze na početku svakog od dvaju spomenutih dijelova lanca, spojeni su tankim i kratkim lančićima s krunom ordenskog znaka i na taj način ordenski znak visi na lancu.

Lanac završava kopčom u obliku orla s raširenim krilima. Na glavi orla, koja je okrenuta ulijevo, nalazi se kruna. Orao u kljunu drži križ, u jednoj kandži mač, a u drugoj žezlo.

Inicijali, orao i lančići izrađeni su od pozlaćenog srebra, a grbovi i ornamentika, koja ih okružuje od pozlaćenog srebra i emajla.

Lanac je širok 20 mm, a njegova dužina iznosi 70 cm.

On se stavlja oko vrata tako, da ordenski znak viseći na njemu leži na grudima.


Veliki križ ordena Carola I.


Ordenski znak Velikog križa ordena Carola I.

Veliki križ ordena Carola I. sastoji se iz ordenskog znaka i ordenske zvijezde.

Visina ordenskog znaka (križa zajedno s krunom) iznosi 104 mm, a njegova je širina 84 mm.

Nosio se na lenti, koja se stavljala preko desnog ramena prema lijevom boku.

Lenta je od svijetlo - plave moarirane svile širine 101 mm sa 5 mm širokim prugama zlatne boje uz njezine rubove, koje imaju po sredini 0,75 mm široku prugu crvene boje. Pri kraju lente nalazi se mašna na koju se pričvršćuje ordenski znak, koji je pri nošenju toga odlikovanja visio uz lijevi bok.

Od 5. siječnja 1944. godine Ordenom Carola I. mogle su biti odlikovane i žene.

Veliki križ ovoga ordena, koji se dodjeljivao ženama razlikovao se od onoga, kojim su bili odlikovani muškarci samo po širini lente.

Njezina je širina 50 mm, širina zlatnih pruga uz njezine rubove 3,5 mm, a širina crvene pruge po njihovoj sredini 0,5 mm.

Ordenska zvijezda ima oblik križa, a njezini su krakovi duboko urezani. Prednja strana krakova reljefno je izrađena u obliku rebrastih zraka različitih dužina.

Na prednjoj strani zvijezde nalazi se orao istog oblika i veličine kao i orao na ordenskom znaku.

Zvijezda je od pozlaćenog srebra, a medaljon s likom kralja Carola I. od zlata.

Stražnja strana zvijezde glatka je s iglom kojom se zvijezda pričvršćivala prigodom nošenja. Na njezinoj sredini nalazi se ispupčana okrugla pločica na kojoj je utisnuta oznaka materijala od kojega je izrađena, te firma proizvođača.

Visina zvijezde je 86 mm, a njezina širina 82 mm. Ona je malo ispupčena, a njezina stražnja strana malo udubljena.

Nosila se na lijevoj strani grudi.

Veliki oficirski križ ordena Carola I. sastoji se iz ordenskog znaka i ordenske zvijezde.

Visina ordenskog znaka (križa zajedno s krunom) iznosi 86 mm, a njegova je širina 66 mm.

Nosio se oko vrata na 46 mm širokoj lentici od svijetlo-plave moarirane svile, koja uz rubove ima prugu zlatne boje širine 3,5 mm, a po sredini tih rubnih pruga nalazi se 0,5 mm široka pruga crvene boje.

Ordenska zvijezda ima oblik četverokrake zvijezde, njezini su krakovi reljefno izrađeni u obliku šest rebrastih, 1 mm širokih zraka između kojih se nalaze po dvije, također rebraste zrake, koje su od njih uže, kraće i niže.

Krakovi zvijezde imaju oblik stubaste piramide i u blagom su zavoju prema mjestu gdje se međusobno spajaju.

Na prednjoj strani zvijezde nalazi se orao jednake veličine i oblika kao orao na ordenskom znaku.


Veliki oficirski križ ordena Carola I.


Veliki oficirski križ ordena Carola I.


Komandarski križ ordena Carola I.


Ordenski znak Velikog oficirskog i Komanderskog križa Ordena Carola I. (bez lentice)

Ordenska je zvijezda od pozlaćenog srebra, a medaljon s likom kralja Carola I. jest od zlata. Zvijezda je malo ispupčana.

Njezina stražnja strana nešto je udubljena i glatka, s iglom kojom se zvijezda pričvršćivala pri nošenju.

Na sredini stražnje strane zvijezde nalazi se okrugla ispupčana pločica na kojoj je utisnuta oznaka materijala od kojega je izrađena te firma proizvođača.

Visina ordenske zvijezde jest 85 mm, a njezina širina 84 mm.

Nosila se na lijevoj strani grudi.

Komanderski križ ordena Carola I. sastoji se samo od ordenskog znaka, koji je potpuno jednak ordenskom znaku Velikog oficirskog križa; nosio se oko vrata na isto takvoj lentici kao i potonji ordenski znak.

Nacrt za Orden Carola I. načinio je austrijski heraldičar Heyer von Rosenfeld, a izrađivale su ga zlatarsko - draguljarske firme PAUL TELGE i JOSEPH RESCH FILS BUCAREST.

Fotografije ordena snimio je i izradio autorov suradnik Boris Prister, Zagreb.

Veliki oficirski križ ordena Carola I. iz autorove je zbirke.


LITERATURA

1. Klintmann, dr Kurt Gerhard, Phaleristik rumaenien, Band I., 1975.
2. Merička, Vaclac, Orden und Auszeichnungen, 1966.
3. Werlich Robert, Orders and Decorations of all Nations - second edition, 1973.
4. Trost L. I., Ritter - und Verdienst - Orden, Ehrenzeichen und Medaillen aller Souveraene und Staaten seit Beginn des XIX. Jahrhunderts, Wien und Leipzig, 1910.
5. Miller A. A., An exclusive Rumanian Order, 1952.
6. Neubacker, Dr Ottfried, Der rumaenische Orden Karls I. auch fur Frauen,1944.


Autor: Veljko Malinar
Izvor: Numizmatičke vijesti, broj 38, Zagreb, godina 1984.

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!
111

- 12:42 - Komentari (0) - Isprintaj - #