Hrvatska numizmatika

petak, 17.05.2013.

Orden jugoslavenske zvijezde

Order of Yugoslavian Star
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.POVIJEST I ZAKONODAVSTVO

Pored već postojećih ordena za građanske zasluge: Ordena junaka socijalističkog rada, Ordena narodnog oslobođenja, Ordena zasluga za narod, Ordena rada i Ordena bratstva i jedinstva, ukazala se potreba za utemeljenjem jednog ordena, koji bi se dodjeljivao za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive suradnje i prijateljskih odnosa između naše i drugih zemalja; za naročite političke, naučne i kulturne zasluge.

Dana 1. II 1954. svojom Odlukom Predsjednik Republike FNRJ Josip Broz Tito utemeljio je Orden Jugoslavenske zvijezde (1):

„...Na temelju člana 71. Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti Predsjednik Republike donosi

O D L U K U

o ustanovljenju ordena Jugoslavenske zvijezde

1) Ustanovljava se Orden jugoslavenske velike zvijezde. Ovaj se orden dodjeljuje šefovima stranih država za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive suradnje i prijateljskih odnosa između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i drugih zemalja.

2) Ustanovljava se Orden jugoslavenske zvijezde I., II. i III. reda.
Ovaj se orden dodjeljuje za naročite političke, naučne i kulturne zasluge, ili za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive suradnje i prijateljskih odnosa između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i drugih zemalja.

3) Ova odluka stupa na snagu odmah.

Br. 161
Beograd, 1. veljače 1954.
Predsjednik Republike
Josip Broz Tito, s. r.

Zakon o odlikovanjima FNRJ od 14. XI 1955. (2) članom 8. stavlja Orden jugoslavenske velike zvijezde na prvo mjesto, a Orden jugoslavenske zvijezde I, II. i III. reda na četvrto mjesto među ordenima za građanske zasluge. U članu 10. istog Zakona o međusobnom rangu ordena FNRJ, na prvom je mjestu Orden jugoslavenske velike zvijezde, dok se Orden jugoslavenske zvijezde I. reda nalazi na šestom mjestu, II. reda na petnaestom mjestu, a III. reda na dvadesetičetvrtom mjestu.


Slika 1. zvijezda Ordena jugoslavenske velike zvijezde

„... 1) Orden jugoslavenske velike zvijezde
2) Orden slobode
* * *
1) Orden narodnog oslobođenja
2) Orden jugoslavenske zvijezde I. reda
3) Orden ratne zastave
* * *
14) Orden za vojne zasluge I. reda
15) Orden jugoslavenske zvijezde II. reda
16) Orden jugoslavenske zastave II. reda
* * *
23) Orden za hrabrost
24) Orden jugoslavenske zvijezde III. Reda
25) Orden jugoslavenske zastave III. Reda (3)“

Dakle Orden jugoslavenske velike zvijezde postao je prvi u rangu i kao takav najviše jugoslavensko odlikovanje.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima, od 2. III 1963. godine, Orden jugoslavenske zvijezde I, II. i III. reda mijenja naziv i glasi, kako slijedi:

„...Orden jugoslavenske zvijezde I. reda - Orden jugoslavenske zvijezde s lentom

Orden jugoslavenske zvijezde II. reda - Orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem

Orden jugoslavenske zvijezde III. reda - Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici...“ (4)


Slika 2. Orden jugoslavenske velike zvijezde

Prema ovome Zakonu svi ordeni jugoslavenske zvijezde zadržavaju svoje mjesto u generalnom rangu, osim dosadašnjeg ordena jugoslavenske zvijezde III. reda - sada Ordena jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem; koji se mjesto na petnaestom sada nalazi na četrnaestom mjestu.

Zakon o odlikovanjima od 20. IV 1964. godine, kao i Zakon o odlikovanjima SFRJ od 13. VII 1973. godine u pogledu ovoga ordena zadržavaju iste odredbe.


OPIS ORDENA

Za Orden jugoslavenske velike zvijezde i Ordene jugoslavenske zvijezde s lentom, jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem i jugoslavenske zvijezde na ogrlici donijeti su Statuti od 7. XI 1957. (donijelo je Savezno izvršno vijeće) i od 20. XII 1973. (donio je Predsjednik Republike).


Slika 3. vrpca Ordena jugoslavenske velike zvijezde
Slika 4. minijatura Ordena jugoslavenske velike zvijezde


I. ORDEN JUGOSLAVENSKE VELIKE ZVIJEZDE

Orden se sastoji od zvijezde i lente.

Zvijezda Ordena jugoslavenske velike zvijezde izrađena je od srebra i zlata. Sačinjava je petokraka perlasta zvijezda od srebra (biserasta prema Statutu od 7. XI 1957.), s promjerom od 90 mm, sa 10 ugrađenih. S vanjske strane ornamenta nalazi se pet geometrijskih raspoređenih ispusta na rubu, u vidu vrhova petokrake zvijezde (prema Statutu iz 1957. ornament je promjera 54 mm).

Srednji dio zvijezde ordena uokviren je plastičnim zlatnim krugom, promjera 34 mm, koji je ukrašen sa 40 rubina. U središnjem dijelu na tamnoplavoj podlozi nalazi se zlatna buktinja, okružena dvjema zlatnim maslinovim grančicama. Na donjem dijelu središnjeg kruga, ispod buktinje nalazi se plastično izrađena petokraka zvijezda od rubina, promjera 14 mm, obrubljena zlatnim rubom. (slika 1)


Slika 5. zvijezda Ordena Jugoslavenske zvijezde s lentom

Lenta je ljubičasta, od moarirane svile, široka 100 mm. Krajevi lente završavaju mašnom na kojoj se nalazi znak ordena. (slika 2)

Znak ordena na lenti po kompoziciji je istovjetan zvijezdi ordena, no razlikuje se od nje po tome, što:

a) oko znaka nema srebrne perlaste petokrake zvijezde sa zracima
b) petokraka zvijezda u dnu središnjeg dijela nije od rubina, nego od crvenog emajla
c) plastični krug oko središnjeg dijela nije obložen dijamantima (slika 2).

Vrpca (španga) ordena je od ljubičaste svile moarirane, široka 36 mm, na čijoj se sredini nalazi minijaturni znak ordena od istog materijala kao i orden, promjera 11 mm. (slika 3)
Minijatura ordena promjera je 20 mm, po obliku i opisu ista kao i zvijezda ordena. Prednji i stražnji dio isti. (slika 4)

Zvijezda ordena nosi se na lijevoj strani grudi, a lenta ordena sa desnog ramena prema lijevom boku.


II. ORDEN JUGOSLAVENSKE ZVIJEZDE S LENTOM

Orden jugoslavenske zvijezde s lentom sastoji se od zvijezde i lente.

Zvijezda ordena izrađena je od srebra i zlata. Čini je petokraka zvijezda od srebra. Na vanjskom rubu ornamenta nalazi se pet geometrijski poredanih ispusta u vidu petokrake zvijezde. Središnji dio zvijezde uokviren je zlatnim reljefnim krugom, čiji promjer na donjem rubu iznosi 27 mm. Na tamnoplavoj emajliranoj podlozi središnjeg dijela nalazi se zlatna buktinja okružena s dvije zlatne maslinove grančice. Ispod buktinje nalazi se zvijezda petokraka od rubina, promjera 14 mm, oivičena zlatnim rubom. (slika 5)

Lenta ordena je od moarirane svile, ljubičaste boje, širine 100 mm (prema Statutu iz 1957. god. 105 mm). Krajevi lente završavaju mašnom na kojoj je znak ordena. (slika 6)

Znak ordena na lenti je po kompoziciji istovjetan sa zvijezdom, ali se razlikuje od zvijezde po tome:

a) što nema petokraku zvijezdu sa zracima
b) što je petokraka zvijezda u središnjem dijelu od crvenog emajla
c) što je promjer ornamenta 56 mm (slika 6).

Vrpca (španga) ordena je od ljubičaste moarirane svile širine 36 mm, s minijaturnim znakom od srebra promjera 11 mm u sredini. (slika 3)

Minijaturni znak istovjetan je zvijezdi ordena, promjera 18 mm. (slika 5)


Slika 6. Orden Jugoslavenske zvijezde s lentom

Orden se nosi na lijevoj strani grudi, a lenta sa desnog ramena prema lijevom boku.


III. ORDEN JUGOSLAVENSKE ZVTJEZDE SA ZLATNIM VIJENCEM

Orden se sastoji od zvijezde na grudima i zvijezde o vratu. Zvijezda ordena po kompoziciji i materijalu je ista kao i zvijezda Ordena jugoslavenske zvijezde s lentom. (slika 5)


Slika 7. Orden jugoslavenske zvijezde s lentom

Zvijezda koja se nosi o vratu ima lice i naličje ovalnog oblika. Središnji dio lica i naličja ima oblik pravilnog kruga, dok je ornament koji ga okružuje ovalan s promjerom od 52 mm u vodoravnom i 60 mm u okomitom pravcu.

Lice: središnji krug je tamnoplavo emajliran sa zlatnom buktinjom, dvije maslinove zlatne grančice oko nje a ispod buktinje zvijezda promjera 14 mm u zlatnom okviru, s rubinima.

Naličje: središnji krug je bijelo emajliran, na njemu se nalazi zlatni grb SFRJ promjera 18 mm. Buktinje i petokraka zvijezda u grbu su od crvenog emajla.

Orden visi na plosnatoj kanili dugoj 24 mm, kroz koju je provučena lentica širine 36 mm, ljubičaste moarirane svile. (slika 7)

Vrpca (španga) ordena je od ljubičaste moarirane svile, širine 36 mm, s minijaturnim znakom od zlata, promjera 6 mm.

Minijaturni znak je istovjetan zvijezdi ordena promjera 16 mm.

Orden jugoslavenske zvijezda sa zlatnim vijencem nosi se na način, da se zvijezda nosi na lijevoj strani grudi, a druga zvijezda na lentici oko vrata.


IV. ORDEN JUGOSLAVENSKE ZVIJEZDE NA OGRLICI

Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici je po kompoziciji, materijalu i obliku jednak ordenu jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem, samo je nešto manjih dimenzija.

Veličina ordena u vodoravnom promjeru je 46 mm, a u okomitom smjeru 53 mm.

Promjer plastičnog kruga središnjeg dijela iznosi 27 mm, a petokraka zvijezda od rubina ima promjer 12 mm.

Vrpca ordena (španga) je kao kod ordena jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem, iste veličine, samo je minijaturni znak od srebra. (slika 8).

Minijaturni znak je isti kao i orden, promjera vodoravno 13 mm, a okomito 16 mm.

Orden se nosi na ogrlici od ljubičaste moarirane svile, o vratu.


Slika 8. vrpca Ordena jugoslavenske zvijezde s lentom


PRIVILEGIJE I DUŽNOSTI

Osobi odlikovanoj ordenom jugoslavenske velike zvijezde, ordenom jugoslavenske zvijezde s lentom, ordenom jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem i ordenom jugoslavenske zvijezde na ogrlici, šef Kancelarije ordena izdaje uvjerenje o odlikovanju.

Predsjednik Republike može odrediti da se za najviše odlikovanje izda povelja, koju potpisuje Predsjednik Republike ili na osnovi njegova ovlaštenja šef Kancelarije ordena.

Navedene ordene smije nositi samo odlikovana osoba, u odgovarajućoj prilici i na doličan način. Neovlašteno nošenje ordena povlači za sobom krivičnu odgovornost.

Jedna osoba može biti ponovno odlikovana istim ordenom.

Posebnih privilegija odlikovani nemaju.

Prema podacima, koje sam dobio ljubaznošću Kancelarije ordena pri Kabinetu Predsjednika Republike iz Beograda, od 26. V 1969. godine, Ordenom jugoslavenske velike zvijezde odlikovane su zaključno s godinom 1968. 44 ličnosti, i to
1954. 5 lica
1955. 1 lice
1956. 3 lica
1960. 1 lice
1961. 8 lica
1962. 1 lice
1963. 5 lica
1964. 6 lica
1965. 4 lica
1966. 3 lica
1967. 2 lica
1968. 5 lica

odnosno slijedeće ličnosti:

1. Josip Broz Tito, predsjednik SFRJ 1954.
2. Haile Selassie, car Etiopije 1954.
3. Dželal Bayar, predsjednik Republike Turske 1954.
4. Pavle I., kralj Grčke 1954.
5. U-Ba, predsjednik Burmanske Unije 1954.
6. Gamal Abdel Naser, predsjednik UAR 1955.
7. Ahmet Sukarno, predsjednik Republike Indonezije 1956.
8. Rene Coty, predsjednik Francuske Republike 1956.
9. Norodom Suramarit, kralj Kambodže 1956.
10. Mohamed Zahir, kralj Afganistana 1960.
11. Seku Ture, predsjednik Republike Gvineje 1961.
12. Mohamed Ajub Kan, predsjednik Pakistana 1961.
13. Dr. Kvame Nkrumah, predsjednik Republike Gane 1961.
14. Silvanus Olimpio, predsjednik Republike Togo 1961.
15. William Tabman, predsjednik Republike Liberije 1961.
16. Habib Burgiba, predsjednik Tuniske Republike 1961.
17. Modibo Keita, predsjednik Republike Mali 1961.
18. Hasan II., kralj Maroka 1961.
19. Leonid Ilič Brežnjev 1962.
20. Adolfo Lopes Mateos, predsjednik SD Meksika 1963.
21. Urho Kekkonen, predsjednik Republike Finske 1963.
22. Joao Goulart, predsjednik SD Brazila 1963.
23. Jorge Alessandri, predsjednik Republike Čile 1963.
24. Victor Paz Estenssoro, predsjednik Republike Bolivije 1963.
25. Ahmed Ben Bela, predsjednik Alžira 1964.
26. Vladislav Gomulka, prvi sekretar CK Poljske ujedinjene radničke partije 1964.
27. Zavadski Alexander, presjednik državnog vijeća Poljske 1964.
28. Ištvan Dobi, predsjednik Predsjedničkog vijeća Mađarske 1964.
29. Janoš Kadar, predsjednik Revolucionarne radničko seljačke vlade Mađarske 1964.
30. Antonin Novotny, predsjednik Čehoslovačke i prvi sekretar CK KPČ 1964.
31. Olaf V., kralj Norveške 1965.
32. Walter Ulbricht, predsjednik Državnog vijeća Njemačke Demokratske Republike i prvi sekretar CK JSP 1965.
33. Georgi Trajkov, predsjednik Prezidijuma Narodnog sobranja Bugarske 1965.
34. Todor Živkov, predsjednik Ministarskog vijeća Bugarske i prvi sekretar CK BKP 1965.
35. Nicolae Ceausescu, generalni sekretar Centralnog komiteta Rumunjske komunističke partije 1966.
36. Chivu Stoica, predsjednik Državnog savjeta SR Rumunjske 1966.
37. Mohammad Reza Pahlavi, Shahinshah Irana 1966.
38. Franz Jonas, savezni predsjednik Republike Austrije 1967.
39. El Hadj Ahmadon Ahidjo, predsjednik SR Kamerun 1967.
40. Princ Norodom Sihanouk, šef Države Kambodže 1968.
41. Hirohito, car Japana 1968.
42. Jumžagin Cedenbal, prvi sekretar CK i predsjednik Savjeta ministara Mongolske Narodne Republike 1968.
43. Žamsrangijn Sambu, clan Politbiroa CK MNRP i predsjednik Prezidijuma velikog narodnog hurala Mongolske Narodne Republike 1968.
44. Moctar Ould Daddah, predsjednik Islamske Republike Mauritanije 1968.
* * *
45. Dr. Keneth Kaunda, predsjednik Republike Zambije 1970.
* * *
46. Moamer Gadafi, predsjednik Republike Libije 1973.
47. Veljko Vlahović 1974.
48. U Ne Vin, predsjednik Socijalističke Republike Burmanske unije 1974.

Na žalost s drugim podacima ne raspolažem.

Fotografije ordena izradio je slikar Jozo Vranić iz Zagreba, a ordeni potječu iz zbirke Dr. Veljka Malinara iz Zagreba.

Ordeni na fotografijama umanjeni.


BILJEŠKE

1)“Službeni list FNRJ“, 6/54
2) „Službeni list FNRJ“, 55/55
3) „Službeni list FNRJ“, 55/55
4) „Službeni list FNRJ“, 10/61


LITERATURA

1. Odluka o ustanovljenju Ordena jugoslavenske zvijezde, „Sluzbeni list FNRJ“, 6/54
2. Zakon o odlikovanjima,“Službeni list FNRJ“, 55/55
3. Statuti ordena i medalja, „Sluzbeni list FNR“, 47/57
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima „Službeni list FNR“, 20/61
5. Zakon o odlikovanjima, „Službeni list SFR“, 16/64
6. Zakon o odlikovanjima SFRJ, „Službeni list SFR“, 40/73
7. Statuti ordena i medalja SFRJ, „Službeni list SFRJ“, 71/73
8. „Jugoslavenska narodna armija“, brošura
9. „Lijepo stoji partizanska bluza“, brošura, Banja Luka 1973.
10. Handbuch europaischer Orden in Farben, Paul Ohm Hieronymussen, Kopenhagen 1966. str. 196
11. Pismo Kancelarije ordena 10-450/69, od 26. V 1969.
12. „Fron“, br. 18./5. V 1972. - članak „Dvostruki heroj Tito“, Đorđe Jorhur, Miša Mustapić i Slobodan Vukadinović
13. „Fron“ br. 24/14. VI 1968., Beograd
14. „Naša odlikovanja“ - „Plavi vjesnik“ br. 950, Zagreb od 11. XII 1972.
15. „Titova odlikovanja - priznanja odasvu“, članak Joze Vlahovića, VUS od 23. V 1973, Zagreb
16. „Kako, kome i zašto koje odlikovanje“, „Fron“, članak Živomira Stankovića.


strong> SUMMARY<

The author presents the establishment of the Yugoslav Star order by the decision of the President of the Republic Marshal Tito, in 1954. This high decoration is conferred for the merits in developing and strengthening the peaceful co-operation and amicable relations between foreign countries and Yugoslavia, particularly to presidents and sovereigns os foreign countries and, in very rare cases, to high Yugoslav state and party functionaries. Subsequently there is presented an all embracing description of this decoration, from the shape of the star to its miniature and the way of wearing it. After the description, there are presented the official data relating to the establishment of this order as well as the literature in which is it mentioned. In the text there is also presented a list of perso-nages (by chronological order) to which this decoration was conferred up to 1974.


Autor: B. Beštak – Bihać
Izvor: Numizmatičke vijesti, broj 32, Zagreb, godina 1974

Coins Banknotes Militaria Store
Coins, Banknotes & Militaria Store - www.CBM-store.com
111

- 17:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #