Hrvatska numizmatika

ponedjeljak, 10.10.2011.

Zlatnik od 20 dinara 1925. – Aleksandar I kralj Srba, Hrvata i Slovenaca

20 dinars 1925 Gold Coin - Alexander I King of Serbs, Croats and Slovenes
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.Zlatnik od 20 dinara 1925. – Aleksandar I kralj Srba, Hrvata i Slovenaca

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 20 dinara 1925., ref: Viščević #7

Kovanje zlatnog novca od 20 dinara iz 1925. godine sa likom kralja Aleksandra I Karađorđevića, sudeći po okolnostima u kojima se javlja, nije bilo izazvano potrebom za ovakvim novcem u opticaju, jer - praktično - i nije bio u svakodnevnom prometu, već je služio kao deponirano državno zlato kod Narodne banke, tj. dio pokrića za kredite koje je koristila država, zatim kao dio zlatne podloge Narodne banke za njene novčanice u optjecaju i druge obveze po viđenju, ali i kao sredstvo za tezauriranje zlata u privatnim rukama. Isto tako, razlog za kovanje ovog novca nije mogla biti neka dobit od njegovog kovanja, jer je, po M. Ugričiću, kovanje zlatnika u to vreme predstavljalo izraz precjenjivanja tadašnje vrijednosti nacionalne valute. Zato bi se moglo reći da je kovanje ovog zlatnika, ustvari, bila želja vladara da i on, kao npr. Milan Obrenović, ima svoj zlatni novac. Ova pretpostavka se kasnije i potvrdila kovanjem zlatnog "quasi" novca od 1 i 4 dukata (1931-1934), koji se, inače, u ovom radu i ne obrađuje, jer nije predstavljao novac u nacionalnoj valuti.

Kao i za sitni novac od nikla od 1925. godine, pravna osnova za kovanje ovog zlatnika je dat Finansijskim zakonom za 1924/25. Godinu, kojim je bilo određeno:

- da se ovlašćuje ministar financija da iskuje i pusti u opticaj 1 milijun komada zlatnika od 20 dinara;

- da ministar finansija propiše finoću, veličinu, natpise i sva ostala bliža obilježja ovog zlatnika;

- da se za kovanje zlatnika upotrijebi državno zlato koje se nalazi kod Narodne banke, s tim da se novi zlatnici imaju predati Narodnoj banci u vrijednosti izuzetog zlata.

Za provođenje ovih zakonskih odredbi, Ministarski savjet je 18. studenog 1924. godine donio pravilnik o kovanju narodnog zlatnog novca. Ovim Pravilnikom, pored ostalog, bili su propisani svi tehnički uvjeti (metalni sadržaj, težina, dozvoljena odstupanja, veličina) i osnovne pojedinosti iz opisa ovog zlatnika.


Kovanje zlatnika

Kovanje zlatnika od 20 dinara, sa 1925. godinom na sebi, izvršeno je 1927. godine (prema I. Vučićeviću i S. Novakoviću).

Kovanje je obavljeno u državnoj Pariškoj kovnici (prema godišnjem izvještaju Narodne banke za 1926. godinu), i to poslje 1925. godine (Izvještaj francuske Uprave za novac i medalje za 1924. i 1925. godinu, Pariz, 1927.).

Za kovanje ovih zlatnika bilo je potrebno 5.806,45 kg čistog zlata, imajući u vidu predviđenu količinu zlatnika (milijun komada), težinu jednog komada (6,45161 gr) i finoću (900/1000). To zlato osigurala je država iz svog depoa kod Narodne banke, u vidu zlatnih austro-ugarskih kruna primljenih iz likvidacijske mase Austro-ugarske banke 1921. godine.


Tehnički podaci i opis

Tehnički normativi za ovaj zlatnik bili su propisani spomenutim pravilnikom. Metalni sadržaj je bio 900%o zlata i 100%o bakra, sa dozvoljenim odstupanjem u sadržaju svakog od metala do + ili - 1%o. Težina zlatnika je propisana na 6,45161 grama, sa tolerancijom do + ili - 2%o, a promjer na 21 milimetar - znači sve po normativima Pariške novčane konvencije iz 1865. godine za zlatni novac od 20 novčanih jedinica.

Na licu (aversu) zlatnika je reljef glave u lijevom profilu Aleksandra I Karađorđevića, a oko njega natpis: „ALEKSANDAR I KRALJ SRBA, HRVATA I SLOVENACA". Ispod lika je ime gravera „A. Patey", a pored toga zvjezdica kao njegov znak. Po rubu aversa je krug od točkica.

Na naličju (reversu) zlatnika je brojčana oznaka vrijednosti „20", ispod čega je naziv novčane jedinice „DINARA", a pri dnu je godina izdanja „1925" (a ne 1924., kako je to bilo propisano spomenutim Finansijskim zakonom). Sve ovo uokvireno je s lijeve strane grančicom lovora, a sa desne grančicom hrasta. Između grančica pri vrhu je kruna, a grančice su dolje spojene trakom. — Pored godine izdanja su kovnički znaci: Merkurov štap (baklja) kao znak glavnog gravera Henri Patey-a i rog izobilja kao znak kovnice. Po rubureversa ovog zlatnika je krug od tačkica. Objašnjenja za kovničke oznake na licu i naličju ovog zlatnika dali su I. Vučićević — S. Novaković („Numizmatičar", 8, Beograd, 1986., str. 96 i 99).

Revers prema aversu je postavljen pod 180°.

Obod zlatnika je nazupčan.


Puštanje i povlačenje iz optjecajaj

U najvećem broju kataloga, kao i u godišnjem izvještaju Narodne banke za 1926. godinu, navodi se da je bilo iskovano milijun komada ovog zlatnika, koliko je bilo i predviđeno. Međutim, u katalogu D. Jovanovića (Metalni novac Srbije, Crne Gore i Jugoslavije, Beograd, 1970.) se kaže da je „otkovano znatno manje".

Zlatnik je, uvjetno rečeno, pušten u optjecaj 1927. godine. Iako je bilo propisano da je ovaj zlatnik zakonsko sredstvo plaćanja, isti i nije bio pušten u optjecaj na uobičajeni način, već se ovaj zlatnik samo mogao kupiti u Narodnoj banci za odgovarajuću vrijednost u drugom zlatnom novcu (npr. za zlatnik od 20 francuskih franaka) uz doplatu po 2 dinara po komadu na ime troškova kovanja.

Ovaj zlatnik je prestao biti zakonsko sredstvo plaćanja 28. lipnja 1931. godine.


Varijante

Prema numizmatičkoj literaturi postoje dvije manje varijante legure: (a) “crveno zlato” koje sadrži 10% bakra i (b) “žuto zlato” koje sadrži 10% srebra.

Autor: Jovan Hadži-Pešić
Izvor: Hadži-Pešić, Jovan, Novac Kraljevine Jugoslavije 1918-1941, Narodna banka Jugoslavije, 1. izdanje, Beograd, 1995. (osim "Varijante")

Ključne riječi: kovani novac, kovanice, Kraljevina SHS, zlatnik, Aleksandar I
Keywords: coins, bullion, Kingdom of SCS, gold coin, Alexander I
English title: 20 dinars 1925 Gold Coin - Alexander I King of Serbs, Croats and Slovenes


Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja
Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!
Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

- 01:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #