Hrvatska numizmatika

nedjelja, 09.10.2011.

Hrvatski zlatni dukati

Croatian Gold Ducats
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.Povijest zlatnih dukata

Dukat je povjesno gledano bio zlatni novac čije je kovanje počelo u Veneciji 1284. za vladavine dužda Ivana Dandola. Početno je imao masu od 3,559 g. i po svojoj je vrijednosti bio jednak već ranije kovanim zlatnicima Genove (đenovez) i Firenze (florin). Krajem XV st. masa mu je smanjena na 3,533 g., a 1526. na 3,494 g. Ta mu je masa ostala sve do pada Venecije.

Naziv „dukat“ dolazi od latinske riječi „ducatus“ (vojvodstvo) koja se javlja na reversu: Sit tibi, Christe, datus, quem tu regis iste ducatus (O Kriste, neka ovo vojvodstvo kojim ti vladaš bude posvećeno tebi).

Od polovice XVI st. dobiva i naziv „cekin“ (tal. zecchio, od zecoa = kovnica). Zbog svoje solidnosti bio je rasprostranjen po cijeloj Europi, potisnuvši florin. Po ugledu na dukat mnoge europske zemlje počele su kovati svoj zlatni novac. U Mađarskoj i Češkoj od 1325. do 1326., Poljskoj 1320., Njemačkoj od 1559., Nizozemskoj 1589., Švedskoj 1550. g.


Hrvatski dukati

Iako su po svojim vanjskim karakteristikama slični kovanom novcu, današnji zlatni dukati ne predstavljaju novac po zakonskoj definiciji. Dakle, oni su samo komadi zlata uobličeni u formu kovanog novca za koje se garantira da imaju određenu masu i čistoću.

Hrvatska narodna banka je do sada izdala samo dva dukata:
- Ruđer Bošković 1994. i
- Hrvatski kraljevski grad Knin 1995.

Hrvatski novčarski zavod iskovao je 1995. dukat Hrvatske Republike Herceg-Bosne s prikazom stećka.


Zlatni dukat „Ruđer Bošković“, ref: Viščević #104 (Hrvatska)

Hrvatski zlatni dukati

sastav kovine: .986 zlato (Au); masa: 3,49 grama (0,1106 oz AGW); promjer: 20 mm; obod: nazupčan; tip kovanja: medaljersko (‘‘); kvaliteta kovanja: kovnički sjaj; u prodaji: od 25. svibnja 1994.; kovnica: IKOM Zagreb; autor: Kuzma Kovačić

Lice: u središnjem dijelu smješten je grb Republike Hrvatske kojeg sa lijeve i desne strane nose dva anđela; ispod je oznaka nominale “1 / DUKAT” i godište “1994.”; s lijeve i desne strane je po jedna grančica masline; iznad svega polukružni natpis “REPUBLIKA HRVATSKA”.

Naličje: poprsje Ruđera Boškovića; desno se nalazi prikaz znanstvene studije Ruđera Boškovića koja nosi naziv “Teorija prirodne filozofije svedene na jedinstven zakon sila koje djeluju u prirodi”; ispod studije natpis “RUĐER BOŠKOVIĆ / 1711-1787.”; na dnu polukružni natpis “HRVATSKl DINAR 1991-1994”.

Emisija: 5.000 primjeraka

Postoji i proba ovog dukata kod koje je razmak između Boškovićeve glave i kružnice manji.

Propis:

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93 i 78/93), Savjet Narodne banke Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 30. ožujka 1994. godine, donio je

Odluku o izdavanju zlatnog dukata

1. Narodna banka Hrvatske će na spomen upotrebe hrvatskog dinara, kao privremene novčane jedinice Republike Hrvatske, izdati zlatni dukat.

2. Narodna banka Hrvatske izdat će zlatni dukat u količini od 5.000 komada.

3. Zlatni dukat će biti izdrađen od zlata finoće 986/1000 u specijalnoj tehnici s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva, a imat će težinu 3,49 gr i promjer 20 mm.
Dopušteno je odstupanje od težine svakog pojedinačnog komada zlatnog dukata do l% (posto) iznad i do 1%o (promil) ispod težine navedene u prvom stavku ove točke.

4. Zlatni dukat s lica izgleda ovako:
- na lijevoj strani dukata je lik Ruđera Boškovića, hrvatskog znanstvenika iz oblasti astronomije, matematike, fizike i filozofije. S desne strane lika nalazi se prikaz znanstvene studije Ruđera Boškovića koja nosi naziv "Teorija prirodne filozofije svedene na jedinstven zakon sila koje djeluju u prirodi", ispod kojeg je vodoravno tekst u dva retka "RUĐER BOŠKOVIĆ" i godine rođenja i smrti znanstvenika "1711-1787". Uz donji rub dukata nalazi se tekst "HRVATSKl DINAR" i brojke "1991 -1994".

5. Zlatni dukat s naličja izgleda ovako: - uz gornji rub dukata nalazi se tekst "REPUBLIKA HRVATSKA". U sredini dukata je grb Republike Hrvatske kojeg sa lijeve i desne strane nose dva anđela. Ispod grba je brojka "1" ispod koje je tekst "DUKAT". Ispod teksta je godina kovanja "1994". Lijevo i desno od godine kovanja, uz rub dukata, nalaze se grančice masline.

6. Obod zlatnog dukata obrubljen je urezima. 7. Zlatni dukat prodavat će se po cijeni koju odredi Narodna banka Hrvatske. 8. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 233/94.
Zagreb. 30. ožujka 1994.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v.r.


Zlatni dukat „Hrvatski kraljevski grad Knin“, ref: Viščević #105 (Hrvatska)

Hrvatski zlatni dukati

sastav kovine: .986 zlato (Au); masa: 3,50 grama (0,1110 oz AGW); promjer: 20 mm; obod: gladak; tip kovanja: medaljersko (‘‘); kvaliteta kovanja: kovnički sjaj; u prodaji: od 9. listopada 1995.; kovnica: Hrvatski novčarski zavod; autor: Damir Mataušić

Lice: u središnjem dijelu smješten je grb Republike Hrvatske na podlozi od lovorovog lišća i hrvatskog pletera; ispod grba je oznaka nominale “JEDAN DUKAT”; iznad svega je polukružni natpis “REPUBLIKA HRVATSKA”.

Naličje: panorama grada Knina u kojoj dominira Kninska tvrđava s istaknutim hrvatskim barjakom; desno od tvrđave je simbolična kruna hrvatskog kralja Zvonimira; oko svega polukružni natpisi “HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD KNIN“ i “5. KOLOVOZA 1995. “ razdvojeni točkama.

Emisija: 3.000 primjeraka

Propis:

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93.) i članka 61. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 4. rujna 1995. godine, donio je

Odluku o izdavanju dukata "Hrvatski kraljevski grad Knin"

1. Narodna banka Hrvatske izdaje u povodu oslobađanja vojno-redarstvenom operacijom "Oluja" (kolovoz 1995.) dijelova sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banije te posebice hrvatskog kraljevskog grada Knina jedan zlatni dukat "Hrvatski kraljevski grad Knin".

2. Narodna banka Hrvatske izdat će zlatni dukat u količini od 3000 komada.

3. Zlatni dukat bit će izrađen od zlata finoće 986/000 u kovničkom sjaju sa sjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva, a imat će težinu 3,5 gr. i promjer 20 mm.

4. Lice zlatnog dukata izgleda ovako: na licu zlatnog duka ta prikazana je panorama grada Knina u kojoj dominira Kninska tvrđava s istaknutim hrvatskim barjakom. U gornjem polukrugu, desno od tvrđave, postavljena je simbolična kruna hrvatskog kralja Zvonimira. Cjelokupni prikaz omeđen je krugom. Unutar pojasa što ga tvori krug koji omeđuje prikaz te vanjski rub dukata ispisan je kružno natpis "HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD KNIN 5. KOLOVOZA 1995. "

5. Naličje zlatnog dukata izgleda ovako: u središnjem dije dominira grb Republike Hrvatske položen na niz lovorovog lišća. Cijeli prikaz omeđen je krugom. U donjem polukrugu, vodoravno, položena je starohrvatska pleterna ornamentika, reljefna dekoracija načinjena od tri višetračna prutića. Pleterna ornamentika ispletena je između lovorova lišća i donjeg dijela grh Republike Hrvatske povezujući vanjski lijevi i desni rub dukat. Između vanjskog ruba i ruba kružnice koja omeđuje prikaz, gornjem pojasu, ispisan je polukružno natpis " REPUBLIKA HRVATSKA" a u donjem pojasu ispisan je natpis "JEDAN DUKAT".

6. Obod zlatnog dukata je gladak.

7. Zlatni dukat prodavat će se po cijeni od 700 kuna.

8. Sav prihod od prodaje zlatnog dukata uplatit će se u korist akcije "Spasite djecu Hrvatske", Zagreb, Pantovčak 137, žiro-račun broj 30101-621-42-10-197-08000-5 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodni novinama".

O.br. 321/95.
Zagreb, 4. rujna 1995.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvats
dr. Pero Jurković, v. r


Zlatni dukat „Hrvatska Republika Herceg-Bosna“, ref: Viščević #F1 (BiH)

Hrvatski zlatni dukati

sastav kovine: .986 zlato (Au); masa: 3,50 grama (0,1110 oz AGW); promjer: 20 mm; obod: gladak; tip kovanja: medaljersko (‘‘); kvaliteta kovanja: kovnički sjaj; kovnica: Hrvatski novčarski zavod; autor: Damir Mataušić

Lice: u središnjem dijelu smješten je grb Hrvatske Republike Herceg-Bosne; oko svega je polukružni natpis “HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG-BOSNA”; lijevo dolje je signatura autora „MD“, a desno godište „'95.“.

Naličje: stećak; iznad oznaka nominale „1“; ispod „DUKAT“; oko svega polukružni vijenac od vinove loze s grozdovima.

Emisija: 1.000 primjeraka

Autor: Zlatko Viščević
Slike: Raguž, Boris, Numizmatička izdanja Hrvatske narodne banke 1994-2004, Hrvatska narodna banka, 1. izdanje, 2004. i Matausic.net

Ključne riječi: kovani novac, kovanice, Hrvatska, dukati, zlato
Keywords: coins, bullion, Croatia, ducats, Gold
English title: Croatian Gold Ducats


Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja
Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!
Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

- 00:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #