Hrvatska numizmatika

utorak, 28.11.2006.

Ivo Kerdić – Retrospektivna izložba, skice za novac

Zahvaljujući ugledu koji je stekao svojim medaljerskim radovima kao i izrazito dobrom poznavanju svih tehnika obrade metala - u čemu je bio bez premca u našoj sredini - Ivi Kerdiću je u nekoliko navrata povjereno kreiranje novca. Kerdiću je dva puta nuđeno i mjesto direktora kovnice novca u Beogradu. Tako imamo njegove skice za novac Države SHS (1918?), Kraljevine Jugoslavije (1937, 1938), Banovine Hrvatske (1939), Nezavisne Države Hrvatske (1941, 1943) i Jugoslavije (1947, 1948).

Ivo Kerdić – Retrospektivna izložba, Skice za novacSvaki je puta poslu pristupao izrazito temeljito, izrađujući niz skica, na kojima je, služeći se svojim osebujnim likovnim govorom koji podrazumijeva i korištenje niza elemenata uzetih iz narodnog života, pokušavao naći najsretnije i za nas karakteristično rješenje.

Posebnu zanimljivost u tom kontekstu ima razvoj motiva Prelje i Žetelice koje se javljaju kao rješenja za averse novca u nekoliko navrata.

Prvo likovno rješenje motiva prelje susrećemo 1918.? godine, kada je ona prikazana u sjedećoj pozi i odjevena u narodnu nošnju. Volumen samog lika je strogo zatvoren obrisnom linijom, detalji su svedeni tek na naznaku i izrazitu statičnost samog prizora tek donekle ublažava valovita vrpca koja nosi oznaku države te se širi slobodnom plohom. Obrađujući isti motiv za avers 1 kune (1941 godine), Kerdić zadržava gotovo identičan položaj lika no, modelirajući sam volumen, naglašenijim plasticitetom postiže stanovitu dinamičnost i osjećaj prostornosti. Cijeli prikaz obogaćenje i nizom detalja radi potpunog prekrivanja slobodne površine plohe (škrinja ukrašena pleterom, trs vinove loze, oznake godine). Iste godine nastaju i dvije skice (također za avers 1 kune) na kojima je lik prelje sveden na poprsje. Oba rada krasi izrazita finoća i promišljenost pristupa, uravnoteženost kompozicije te blaga modelacija tek fragmentarno pojačana linearnošću. Polje oko centralno smještenog lika (u poluprofilu i profilu) popunjeno je nazivom države, odnosno godinom nastanka, a njihov smještaj pridonosi osjećaju ravnoteže.

Sličan razvojni put prolazi i obrada motiva žetelice (žena kleči oslonjana na desno koljeno, a u rukama drži snop žita), koji se prvi puta javlja 1938. godine kao skica za avers 20 dinara, a zatim 1941. godine u tri varijante kao skica za avers 1 kune. Razlike u likovnom rješenju su znatno manje i na svima je zamjetljiv naglašen linearizam kao i zatvorenost forme.

U kontekstu višekratne obrade istog motiva, datog uvijek na realističan način, možemo još spomenuti i motiv jedrenjaka — brod (1939, 1941) te ženu s brentom (1943) u kojih su razlike gotovo neznatne i očituju se samo u detaljima. I dok prijedlog za averse obilježuju relativno složena figurativna rješenja, skice za reverse odlikuju se jasnoćom i produhovljenošću kombiniranja elementa uzetih najčešće iz biljnog i životinjskog svijeta (list i stabljika duhana, stabljike kukuruza, vijenac žita, kuna).

Posebnu zanimljivost čine modeli za reverse 1 i 2 kune (1941) za koje Kerdić vrlo duhovito i promišljeno iskoriščuje povezanost imena monete s nazivkom životinje koju u našim krajevima nalazimo na novcu još od srednjeg vijeka (slavonski banovci) te koja je poradi vrijednosti krzna bila oduvijek pose cijenjena. Tade Smičiklas u djelu Poviest hrvatska (I), Zagreb, 1882, na str. 296. govoreći o novcu spominje da su tri kunine (krzna kune vrijedile kao 1 funat zlata, odnosno 1 veliki carski (bizantski) dukat.

Kune su uvijek date u pokretu, naglašena je njihova kontura, a čistoću im volumena nadopunjavaju dodatni elementi kao što su brojka i naziv monete. Uz kune susrećemo u nizu kombinacija s hrvatskim grbom vijence od žita i pletera.

Likovni rječnik kojim se koristi na skicama za novac uz navedene primjere katkad je nadopunjen prikazom ptica, ribe, grozda, poljodjelskog alata (zanimljivo rješenje na skici za 20 dinara 1947/48) i sl.

Motiv koji izvodi na novcu ponekad obraduje i na medaljama što oprimjeruje prelja-akt (oko 1938) i žetelica-akt (1918?).

Iako je relativno mali broj Kerdićevih skica za novac bio prihvaćen i realiziran, ipak su mnoge te skice medu numizmatičarima bile poznate, jer ih se moglo susresti na probnim otkovima ili su pak posrijedi bili brončani odljevi koji služe kao osnova za naknadnu redukciju.

Veliki dio skica, međutim, sačuvan je samo u obliku originalnih sadrenih modela te se čuvaju u zbirci medalja i plaketa Gliptoteke HAZU.

Nadamo se da će prvi puta javno izložene, omogućiti potpunije sagledavanje razvoja hrvatskog novca u cijelosti.

Veće slike skica, pogledajte ovdje.

Autorica: Vesna Mažuran-Subotić
Izvor: Roje-Depolo, Lidija i Mažuran-Subotić, Vesna, Ivo Kerdić – Retrospektivna izložba, 1993/1994

Ivo Kerdić (Davor, 19. svibnja 1881. - Zagreb, 27. listopada 1953.), hrvatski medaljer i kipar. Školovao se u Zagrebu i Beču, radio kao cizeler u Parizu, a u Beču je nastavio školovanje i cizelirao srebrne predmete. Vratio se u Zagreb i radio kao predavač na Višoj školi za umjetnost i obrt. Vodio je ljavaonicu bronce. Izveo je mnogobrojne predmete primjenjene umjetnosti, portrete, aktove i figuralne kompozicije. Izvor: Wikipedija


It-medija – SEO optimizacija
It-medija – usluge SEO optimizacije - budite među prvima na Google-u!

- 17:07 - Komentari (1) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 27.11.2006.

Utvrđivanje i raščlanjivanje novca u numizmatici

Više puta nije dovoljno jasno koji novac je zanimljiv za numizmatiku. Brojne definicije numizmatike, naime, proizlaze samo iz historijski uvjetovanog poistovjećivanja novca s kovanicama ili ostalim novcem. Tako primjerice Leksikon Cankarjeve založbe definira numizmatiku kao »naukuo novcima«. Enciklopedija Leksikografskog zavoda tumači numizmatiku kao »nauku o postanku, razvoju i upotrebi kovanog novca i novcu sličnih metalnih predmeta«. Mnogo šira, mogli bismo kazati čak standardna, je definicija koju daje Transpress Lexikon Numismatik: »Numizmatika: disciplina historijskih nauka kojoj je predmet kovani novac u svim njegovim historijskim, ekonomskim, političkim, pravnim, kulturnim i tehničkim odnosima. Numizmatika ne promatra kovani novac izolirano od drugih pojavnih oblika novca, nego uključuje u krug svog interesa također i takve oblike kao što su prethodnici kovanog novca, papirni novac i žetoni. Prema tradiciji numizmatici pripada još područje medalja, koje je historijski i izvedbenotehnički proizašlo iz kovanog novca (prigodni kovani novac)«. Deutsches Munzsammler-Lexikon slično objašnjava numizmatiku, tj. kao nauku o kovanom novcu koja obuhvaća i medalje i žetone, dok u »novije vrijeme ovdje u širem smislu spada i nauka o papirnom novcu, a time i čitava historija novca«. Cijeli članak pogledajte ovdje.

Autor: dr. Ivan Turk
Prijevod sa slovenskog: dipl. ing. Ante Radica
Izvor: Numizmatički vijesnik, br. 4, god. 1984. (preuzeto iz časopisa »Numizmatički vestnik«, glasilo Numizmatičnoga društva Slovenije v Ljubljani, broj 8, Ljubljana 1980.) i Internet Yahoo grupa „Hrvatska numizmatika“

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja
Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!
Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

- 17:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 25.11.2006.

Novi hrvatski srebrnjaci: Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka – II. izdanje; Olimpijske igre, Kina 2008.; Nikola Tesla

Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka – II. izdanje

Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka – II. izdanje

nominala: 150 kuna; masa: 24 g; promjer: 37 mm; sastav kovine: 92,5% Ag; količina: 10.000 kom.

Lice: u središnjem je dijelu prikaz amblema svjetskoga nogometnog prvenstva 2006. u Njemačkoj. Polukružno uz lijevi rub ispisan je tekst “2006 FIFA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO, NJEMAČKA”

Naličje: u središnjem dijelu stilizirana je oznaka nominalne vrijednosti “150”, u koju je kod brojke 5 umjesto vodoravne crte ukomponiran naziv novčane jedinice “KUNA”, dok je unutar brojke 0 ukomponirana nogometna lopta. Iznad stilizirane oznake nominalne vrijednosti prikaz je grba Republike Hrvatske, a ispod je ispisan tekst “REPUBLIKA HRVATSKA”

Obod: gladak i ima utisnute tehničke podatke “Ag 925/1000 24 g 37 mm PP HNZ”. Postoje obije varijante oboda (natpis čitan s lica i čitan s naličja).

Autor: Damir Mataušić, akademski kipar

Odluka o izdavanju i prodaji II. izdanja prigodnoga srebrnoga kovanog novca “Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka”


Olimpijske igre, Kina 2008.

Olimpijske igre, Kina 2008.

nominala: 150 kuna; masa: 24 g; promjer: 37 mm; sastav kovine: 92,5% Ag; količina: 20.000 kom.

Lice: u središnjem dijelu prikaz je lovorovog vijenca. Uz gornji rub, u središnjem dijelu, nalazi se oznaka nominalne vrijednosti “150” i naziv novčane jedinice “KUNA”. Uz donji rub, u središnjem dijelu, prikaz je grba Republike Hrvatske. Lijevo od grba ispisan je polukružno tekst “REPUBLIKA”, a desno od grba ispisan je polukružno tekst “HRVATSKA”

Naličje: u središnjem dijelu nalazi se prikaz atleta koji otire znoj strugaljkom, a u pozadini je prikaz ulaznih vrata T’ai-ho Tiena – dvorane “Savršenog sklada”, Unutarnji grad, Peking. Desno od atleta prikaz je logotipa Hrvatskoga olimpijskog odbora, a lijevo je istaknuta godina “2008.“

Obod: gladak i ima utisnute tehničke podatke “Ag 925/1000 24 g 37 mm PP HNZ”. Postoje obije varijante oboda (natpis čitan s lica i čitan s naličja).

Autor: Damir Mataušić, akademski kipar

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca “Olimpijske igre, Kina 2008.”


Nikola Tesla

Nikola Tesla

nominala: 150 kuna; masa: 24 g; promjer: 37 mm; sastav kovine: 92,5% Ag; količina: 5.000 kom.

Lice: u u središnjem dijelu prikaz je Teslina prvoga indukcijskog motora. U gornjem polukrugu, uz rub, ispisan je tekst “REPUBLIKA HRVATSKA”, unutar kojeg je prikaz grba Republike Hrvatske. U donjem polukrugu, uz rub, ispisana je godina izdanja “2006.”, oznaka nominalne vrijednosti “150” i oznaka novčane jedinice “KUNA”.

Naličje: u središnjem dijelu prikaz je portreta Nikole Tesle. Uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst “NIKOLA TESLA 1856. – 1943.”

Obod: gladak i ima utisnute tehničke podatke “Ag 925/1000 24 g 37 mm PP HNZ”. Postoje obije varijante oboda (natpis čitan s lica i čitan s naličja).

Autor: Stjepan Divković, akademski kipar.

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca “Nikola Tesla”


Sva navedena izdanja izradio je Hrvatski novčarski zavod d.o.o. Hrvatska narodna banka ugovorno je povjerila promidžbu i prodaju navedenih izdanja Hrvatskom novčarskom zavodu d.o.o. te svoje narudžbe možete uputiti na sljedeću adresu:

Hrvatski novčarski zavod, Savska cesta 31, 10000 Zagreb, tel.: +385 1 365 77 53, +385 1 365 77 55, faks.: +385 1 365 77 35 ili na prodajno mjesto: Trg bana Josipa Jelačića 11, Zagreb, tel.: +385 1 48 11 747, tel/faks.: +385 1 48 11 748, e-mail: hnz@hnz.hr

Cijena pojedinog srebrnjaka je: 195,00 kn

Izvor: Hrvatska narodna banka i Narodne novine
Slike: Hrvatska narodna banka (g. Boris Raguž, direktor Direkcije trezora HNB)

Coins Banknotes Militaria Store

- 03:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 17.11.2006.

Nezavisna Država Hrvatska, 500 kuna 1941., proba

Nezavisna Država Hrvatska, 500 kuna 1941., proba

Mandić: R46; 500 kuna 1941 - Žetelica, zlato (Au), promjer: 23 mm, masa: 10 g.

Izvor: Mandić, Ranko, Katalog metalnog novca Jugoslavije i jugoslavenskih zemalja 1700-1994, 3. izd., Balcan Numismatic Heritage, Beograd, 1995.

Slika: Dolenec, Irislav, Hrvatska numizmatika - od početaka do danas, 1. izd., Prvi hrvatski bankovni muzej PBZ, Zagreb, 1993.

It-medija – SEO optimizacija
It-medija – usluge SEO optimizacije - budite među prvima na Google-u!

- 21:25 - Komentari (2) - Isprintaj - #

utorak, 14.11.2006.

Novčanice eura se raspadaju zbog droge!

 Novčanice eura se raspadaju zbog droge!Uživatelji čari kristala metamfetamina možda su odgovorni za sve češću pojavu raspadanja novčanica eura, izjavili su dužnosnici njemačke policije listu Der Spiegel.

Kemikalije poput raznih sulfata koji se koriste pri proizvodnji tih opojnih sredstava sadrže kisiline koje u kombinaciji s ljudskim znojem uzrokuju raspadanje novčanica, kažu dužnosnici. Uživatelji te vrste droge koriste zarolane novčanice kako bi šmrkali drogu.

U Njemačkoj se do sada oko tisuću i pol novčanica eura raspalo odmah po podizanju s bankomata, tvrde dužnosnici banaka.

Njemačka policija vjeruje da većina metamfetamina stiže iz zemalja istočne Europe, a upravo droga tog porijekla sadrži velike količine spomenutih sulfata.

Droga, naravno, ima jednak učinak i na druge papirnate stvarčice, poput dokumenata.

Bundesbanka je prva izvješća o raspadanju novčanica eura zaprimila tijekom ljeta ove godine.

Inače, jedan je njemački institut još 2003. godine predstavio rezultate istraživanja prema kojem je čak 90 posto novčanica eura u Njemačkoj kontaminirano kokainom! (Dnevnik.hr)

Izvor: Dnevnik.hr

forum Hrvatska numizmatika
Hrvatski numizmatički forum - rasprave iz svijeta numizmatike.

- 00:20 - Komentari (4) - Isprintaj - #

subota, 11.11.2006.

Razlike u nacrtima i realiziranim otkovima slovenskih eura

Nacrti i realizirani otkovi slovenskih euro kovanica

Slike: Banka Slovenije

Unicel prijevodi

- 16:33 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 08.11.2006.

Postignute cijene na 27. aukciji Srpskog filatelističkog kluba

LOT# 1751
1876. 10 din, sveža boja retkost podrucja, prilika za kompletiranje zbirke uobicajeni III- kvalitet, povoljno.
Početna cijena: 300.- Postignuta: 500 €

LOT# 1752
1876. 100 din, retkost podrucja, izuzetno velike margine prilika za vrhunskog sakupljaca uobicajeni III/IV kvalitet, povoljna prilika za novcanicu koja se prakticno ne pojavljuje na tržištu.
Početna cijena: 800.- Postignuta: 950 €

LOT# 1753
1893. 10 din u srebru nepresavijena I/II kvalitet.
Početna cijena: 35.- Postignuta: 45 €

LOT# 1754
1905. 20 din u zlatu III kvalitet.
Početna cijena: 35.- Postignuta: 120 €

LOT# 1755
1905. 100 din II/III kvalitet.
Početna cijena: 26.- Postignuta: 40 €

LOT# 1756
1914. Komplet na tankom papiru 5 novcanica 1,2,5,10 i 20 perpera II- kv.
Početna cijena: 16.- Postignuta: 28 €

LOT# 1757
1916. Tri novcanice 2,5 i 10 perpera sa razlicitim okupacionim KuK žigovima III- kv.
Početna cijena: 14.- Postignuta: 26 €

LOT# 1758
1917. 5 din I- kvalitet. Datum 7.10.1917.
Početna cijena: 75.- Postignuta: 110 €

LOT# 1759
1919. Novcanica od 100 d/ 400 kr ORIGINAL SA VODOZNAKOM greškom u štampanju brojevi ne odgovaraju uobicajenoj šifri, povoljna prilika sa garancijom aukcije, uobicajeno presavijena sa par bugova odlican II- kv.
Početna cijena: 100.- Postignuta: 200 €

LOT# 1760
1919. Novcanica od 1000 kr sa kontrolnom markom overena ravnim žigom i sa luxuznim retkim žigom MINISTRARSTVA FINANSIJA KRALJEVSTVA SHS.. Za ovu novcanicu izuzetno redak I- kv. Nije presavijena, za ozbiljnog poznavaoca.
Početna cijena: 100.- Nije prodano.

LOT# 1761
1919. Novcanica od 1000 kr iz 1912. sa kontrolnom markom overena okruglim žigom i sa luxuznim retkim žigom MINISTRARSTVA FINANSIJA KRALJEVSTVA SHS. II- kv, povoljno.
Početna cijena: 40.- Nije prodano.

LOT# 1762
1919. Tri novcanice 1/2 d i 1 d/4 kr i 1 d bez pretiska II- kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 20 €

LOT# 1763
1919. Bon na 20 h grad sarajevo i 1/4 d. II/III kv.
Početna cijena: 10.- Nije prodano.

LOT# 1764
1919. 10 din/ 40 kn, povoljno II kvalitet.
Početna cijena: 16.- Postignuta: 35 €

LOT# 1765
1919. 20 din/ 80 kn, povoljno III kvalitet.
Početna cijena: 16.- Postignuta: 28 €

LOT# 1766
1920. 100 din Karadorde vodoznak II/III kvalitet.
Početna cijena: 22.- Postignuta: 45 €

LOT# 1767
E 1920. 100 din PROBNI OTISAK samo reversa jedna faza boje LUX kvalitet.
Početna cijena: 14.- Postignuta: 35 €

LOT# 1768
E 1920. 100 din PROBNI OTISAK samo aversa faza boje LUX kvalitet, ukras za zbirku.
Početna cijena: 35.- Postignuta: 50 €

LOT# 1769
F 1920. Falsifikat novcanice od 1000 d bez rozete i BEZ OZNAKE "LAŽNA" retko u ovakvoj formi.
Početna cijena: 18.- Postignuta: 35 €

LOT# 1770
1920. Novcanica od 1000 d sa ROZETOM u sasvim prihvatljivom IV kv. Prilika za kompletiranje napredne zbirke.
Početna cijena: 450.- Nije prodano.

LOT# 171
1929. 10 din blago savijena II kvalitet.
Početna cijena: 40.- Postignuta: 65 €

LOT# 1772
1929. 100 d sa vodoznakom Aleksandra i reda sa Karadordem I- kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 20 €

LOT# 1773
1931. Dve novcanice od 50 i 1000 d. I/II kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 16 €

LOT# 1774
1934. 100 din I kvalitet.
Početna cijena: 30.- Postignuta: 45 €

LOT# 1775
1935. 1000 din nepresavijena, retka I/II+ kv. Povoljno.
Početna cijena: 150.- Postignuta: 220 €

LOT# 1776
1935. 500 din nepresavijena I/II kvalitet.
Početna cijena: 12.- Postignuta: 26 €

LOT# 1777
1936/39. Dve novcanice od 10 i 20 d. I/II kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 16 €

LOT# 1778
1941. Novcanica od 100 d sa ljubicastim žigom izbeglickog logora za Slovence u Jagodini, III- kv.
Početna cijena: 20.- Postignuta: 40 €

LOT# 1779
1941. Novcanica od 100 d sa ljubicastim žigom izbeglickog logora uglavnom za Slovence u Beogradu, III- kv.
Početna cijena: 12.- Postignuta: 40 €

LOT# 1780
1941. Novcanice od 100, 500 i 1000 d. I kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 18 €

LOT# 1781
1941. 1000 d. IZ 1931.sa okupacionim Italijanskim žigom za Crnu Goru VERIFICATO II- kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 10 €

LOT# 1782
1942/43. Novcanice od 50, 100 i 500 d. I kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 18 €

LOT# 1783
1942. Retka novcanica od 20 d. "PLAVI VUK" u skoro odlicnom II- kv. retko na tržištu prilika za kompletiranje zbirke.
Početna cijena: 250.- Postignuta: 340 €

LOT# 1784
1943. Državni bonovi 100 i redji 500 d III kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 22 €

LOT# 1785
1944. Novcanica od 50 d Beogradsko štampanje II/III kv.
Početna cijena: 20.- Postignuta: 26 €

LOT# 1786
1944. Novcanica od 1000 d Rusko štampanje II kv.
Početna cijena: 55.- Postignuta: 60 €

LOT# 1787
1944. Novcanica od 1000 d Beogradsko štampanje II kv.
Početna cijena: 50.- Postignuta: 60 €

LOT# 1788
1944. Novcanica od 1 d pogrešno secena sa viškom papira u desnom uglu I- kv. Ukras za zbirku.
Početna cijena: 40.- Postignuta: 70 €

LOT# 1789
1944. Tri novcanice od 1,5 i 10 din I- kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 18 €

LOT# 1790
1944. Dve novcanice od 20 din sa razlicitim tipovima kontrolnih brojeva (a+b) I- kv.
Početna cijena: 16.- Postignuta: 26 €

LOT# 1791
1944. Dve novcanice100 din, Ruska i Beogradska štampa II kv.
Početna cijena: 14.- Postignuta: 26 €

LOT# 1792
1944. 500 din, Beogradsko štampanje najreda u seriji, III- kvalitet, za popunjavanje zbirke, povoljno.
Početna cijena: 16.- Postignuta: 50 €

LOT# 1793
1946. Cetiri novcanice od 50, 100, 500 i 1000 d. I- kv.
Početna cijena: 30.- Postignuta: 45 €

LOT# 1794
1953. 100 din,"lokomotiva" retka nepresavijena I/II kvalitet.
Početna cijena: 16.- Postignuta: 35 €

LOT# 1795
1955. Dve novcanice od 100 i reda od 5000 d. II kv.
Početna cijena: 16.- Postignuta: 22 €

LOT# 1796
1965. Novcanica od 50 d VELIKE CIFRE I/ II kv. nepresavijena
Početna cijena: 20.- Postignuta: 26 €

LOT# 1797
1980.Novcanice U PROBNOJ SMEĐOJBOJI FAZE PODTISKA na originalnom bancinom papiru makulaturni tisak na poledini za izdanje koje nije štampano. Retkost za ukras zbirke Aukciona garancija, I kvalitet.
Početna cijena: 60.- Postignuta: 150 €

LOT# 1798
1980.Novcanice U PROBNOJ CRVENOJ avers i ŽUTOJ revers BOJI na originalnom bancinom papiru kao makulaturni tisak za izdanje koje nije štampano. Retkost za ukras zbirke Aukciona garancija, I kvalitet.
Početna cijena: 85.- Postignuta: 150 €

LOT# 1799
1980. Komplet novcanica U PROBNOJ ZELENOJ BOJI na originalnom bancinom papiru sa makulaturnom poledinom 1,5,10,50,100,500,1000 i 5000 dinara, za izdanje koje nije štampano. Ovaj komplet je unikatan i prvi put u javnoj prodaji, aukciona garancija I kvalitet.
Početna cijena: 900.- Postignuta: 950 €

LOT# 1800
1981. Novcanica od 1000 d pogrešno delimicno ne odštampana u levom uglu I- kv. Ukras za zbirku.
Početna cijena: 20.- Postignuta: 50 €

LOT# 1801
1985. Novcanica od 5000 d sa tipicnom greškom u Titovoj godini smrti "1930" umesto "1980" II- kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 20 €

LOT# 1802
1987/1994. Komplet svih novcanica Yu. redovno izdatih u odlicnom I kv. Ukupno 52 kom, povoljno za svaku zbirku.
Početna cijena: 30.- Postignuta: 55 €

LOT# 1803
1989/90. Cetiri novcanice komplet stari i novo dinar I- kv.
Početna cijena: 30.- Postignuta: 40 €

LOT# 1804
1991. Komplet cetiri novcanice SRBIJANKA 1,10,50 d I kv i 100 d I/II kv.
Početna cijena: 10.- Nije prodano.

LOT# 1805
1992/93. Ministarski album Narodne Banke Knin, sa svih 34 novcanica RSK takozvane NULTE SERIJE tj. sve sa serijskim brojem A 0000000, odlican kvalitet.
Početna cijena: 95.- Postignuta: 160 €

LOT# 1806
1994. Novcanica od 1 d sa crvenim kosim pretiscima MAKULATURA I- kv.
Početna cijena: 10.- Postignuta: 16 €

LOT# 1807
2005. Propagandna DEMO novcanica odlican kvalitet, Milena Pavlovic Barili, narodne banke Srbije u specijalnom pakovanju sa prikazanim svim mogucnostima zaštite i tehnike štampanja Zavoda za izradu novcanica.
Početna cijena: 24.- Postignuta: 40 €

Izvor: SFK aukcija

It-medija – SEO optimizacija
It-medija – usluge SEO optimizacije - budite među prvima na Google-u!

- 00:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 07.11.2006.

Za 500 kuna 1.9.1943. ponuđeno 4.200 USD

Nezavisna Država Hrvatska, 500 kuna 1.9.1943.

Za jedan od najvećih rariteta naše moderne numizmatike, 500 kuna od 1.9.1943. u prvoj kvaliteti (UNC), ponuđeno je na eBay-u (predmet br. 190047123277) čak 4.200 USD, čime se ova novčanica definitivno uvrštava u red najskupljih novčanica s našeg područja.

U isto vrijeme je na eBay-u ponuđena još jedna ovakva novčanica u nešto slabijoj kvaliteti (UNC-) po početnoj cijeni od 3.800 USD (predmet br. 260048484611), međutim za nju nije još stavljena niti jedna ponuda.

Izvor: Internet Yahoo grupa "Hrvatska numizmatika" i eBay.com
Slika: eBay.com, predmet br. 260048484611

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja

- 01:22 - Komentari (5) - Isprintaj - #

nedjelja, 05.11.2006.

Kraljevina SHS, 10 para 1920., proba u Cu-Ni-Zn

Kraljevina SHS, 10 para 1920, proba

Veću sliku pogledajte ovdje.

Mandić: R3; 10 para 1920 - proba u Cu-Ni-Zn leguri. Kovano u tehnici polirana ploča.

Ponuđeno na aukciji Meister und Sonntag, 2005. (lot br. 3181) po početnoj cijeni od 100,00 EUR (zajedno sa dva obična primjerka).

Izvor: Mandić, Ranko, Metalni novac Srbije, Crne Gore i Jugoslavije, 4. izd., SND, Beograd, 2006.
Slika: http://www.sixbid.com/home/auctions/ams/auction03/03181H00.HTM

Coins Banknotes Militaria Store

- 15:09 - Komentari (0) - Isprintaj - #