Hrvatska numizmatika

ponedjeljak, 27.11.2006.

Utvrđivanje i raščlanjivanje novca u numizmatici

Više puta nije dovoljno jasno koji novac je zanimljiv za numizmatiku. Brojne definicije numizmatike, naime, proizlaze samo iz historijski uvjetovanog poistovjećivanja novca s kovanicama ili ostalim novcem. Tako primjerice Leksikon Cankarjeve založbe definira numizmatiku kao »naukuo novcima«. Enciklopedija Leksikografskog zavoda tumači numizmatiku kao »nauku o postanku, razvoju i upotrebi kovanog novca i novcu sličnih metalnih predmeta«. Mnogo šira, mogli bismo kazati čak standardna, je definicija koju daje Transpress Lexikon Numismatik: »Numizmatika: disciplina historijskih nauka kojoj je predmet kovani novac u svim njegovim historijskim, ekonomskim, političkim, pravnim, kulturnim i tehničkim odnosima. Numizmatika ne promatra kovani novac izolirano od drugih pojavnih oblika novca, nego uključuje u krug svog interesa također i takve oblike kao što su prethodnici kovanog novca, papirni novac i žetoni. Prema tradiciji numizmatici pripada još područje medalja, koje je historijski i izvedbenotehnički proizašlo iz kovanog novca (prigodni kovani novac)«. Deutsches Munzsammler-Lexikon slično objašnjava numizmatiku, tj. kao nauku o kovanom novcu koja obuhvaća i medalje i žetone, dok u »novije vrijeme ovdje u širem smislu spada i nauka o papirnom novcu, a time i čitava historija novca«. Cijeli članak pogledajte ovdje.

Autor: dr. Ivan Turk
Prijevod sa slovenskog: dipl. ing. Ante Radica
Izvor: Numizmatički vijesnik, br. 4, god. 1984. (preuzeto iz časopisa »Numizmatički vestnik«, glasilo Numizmatičnoga društva Slovenije v Ljubljani, broj 8, Ljubljana 1980.) i Internet Yahoo grupa „Hrvatska numizmatika“

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja
Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!
Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

- 17:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #