Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

utorak, 10.06.2008.

Prosvijetljenje vala
Mali val žalio se velikom valu:"Oh,kako patim.Drugi valovi su tako veliki,a ja sam
tako majušan.Neki su tako uspješni,a ja sam tako jadan."Velik val mu reče:
"To je zato što ne vidiš jasno svoje izvorno lice,pa onda misliš da patiš."
"Znači, ja nisam val.Pa što sam onda ?",upita mali val.
"Val je samo tvoj privremeni oblik.Ti si u stvari voda !"
"Voda ?"
"Kad shvatiš da je tvoja temeljna priroda voda,više te neće zbunjivati to
što si val, i tvoja patnja će nestati."
"A,kužim ! Ja sam ti, i ti si ja.A oboje smo dio zajedničkog većeg oblika.
"Tako je.Ljudi sebično misle da pripadaju samo samima sebi.Stoga se
uspređuju s drugima i onda misle da pate.U stvari,svaki je čovjek dio prirode.
Promisli malo o tome."


----------------------------------------------------------------------

Kol'ko nas ima ! ili španciranja po Beču