Sjedeći mirno, ne radeći ništa. Proljeće dolazi, trava raste sama po sebi.

srijeda, 21.09.2011.

Učenici Myoan Eisaija


Myoan Eisai ili Eisai Zenji budistički je učitelj za kojeg se smatra da je
donio učenje zena iz Kine u Japan 1191. godine.Eisai je imao nekoliko
značajnih učenika. Jedan od njih je bio treći shogun Kamakura
shogunata
(1192-1333) Minamoto Sanetomo (živio,1192-1219;
vladao,1203-1219) s kojim je Eisai bio i dobar prijatelj.Među Eisaijevim
učenicima bio je i Dogen (1200-1253),osnivač Soto škole zena.Ostali
značajniji učenici Eisaija bili su Myozen Ryonen (1184-1225),Taiko
Gyoyu
(1162-1241) i Shakuen Eicho (umro 1247).Eisai je umro 1215.
godine u hramu Jufuku-ji u Kamakuri.
gore,Myoan Eisai,prvi učitelj zen učenja u Japanu


Myozen Ryonen jedan je od najvažnijih učenika Myoan Eisaija.Služio je u
zen hramu Kennin-ji u Kyotu kada je Eisai bio njegov poglavar.Eisai je i
osnovao taj hram kao prvi zen hram u Kyotu 1202. godine.Kasnije će
Myozen biti učitelj Dogenu.Myozen je rođen u Ise (danas Mie prefektura).
Već sa 8 godina postao je budistički redovnik na planini Hiei.Kod redovnika
Myoyu-a učio o Tendai učenju.Kada je Myozenu bilo 15,16 godina (1199 ili
1200) poslali su ga u Todai-ji u Naru,a zatim u Enryaku-ji (hram Tendai škole).Od 1217. do 1223. Myozen je podučavao Dogena kojeg se danas smatra najznačajnijim japanskim učiteljem zena.Kasnije je Dogen pisao o Myozenu kao jedinom pravom nasljedniku Eisai-ja.Nitko se nije mogao usporediti s njim jer je Myozen podučavao autentični zen.
gore,majstor Dogen


Dana 22. veljače 1223. Myozen i Dogen su sa još nekoliko redovnika
napustili Kennin-ji i Kyoto te se uputili prema jugu Japana.Krajem ožujka
stigli su u Hakatu na otoku Kyushu iz koje su otplovili put Kine.U Kini su se
smjestili u hram Ching-te koji se nalazio na planini T'ien-t'ung gdje je i
njihov učitelj Eisai nekada prakticirao zen učenje.Myozen & Dogen u
Kini su učili kod učitelja Wu-chi L'iao-p'aia i Ju-chinga slijedeće tri godine.Dana 22. svibnja 1225. Myozen je umro dok je sjedio u zazenu.Dogen se vratio u Japan te napisao Myozenovu biografiju "Shariso denki".

Drugi Eisaijev učenik Taiko Gyoyu bio je rodom iz Kamakure (Kanagawa-ken). Kao mladi budistički redovnik izučavao je učenje škole
Shingon.Prema naredbi prvog shoguna Kamakura shogunata (1192-1338) Minamoto Yoritomoa (1147-1191) služio je u svetištu Hachiman Tsurugaoka,a u isto vrijeme služio je i u dva budistička hrama Eifuku-ji & Dai-ji.Kada je od 1199. i 1200. godine Eisai počeo sve više boraviti u Kamakuri,Gyoyu je postao njegov učenik i pratitelj te ga je naslijedio kao poglavar zen hrama Jufuku-ji koji se nalazi u Kamakuri.Nakon što je umro shogun Minamoto Yoritomo 1191. (umro je od pada s konja) njegova udovica Hojo Masako (1156-1225) postala je budistička redovnica.U tome joj je pomogao Gyoyu kao duhovni učitelj Minamoto klana. Kada je 1219. ubijen shogun Sanetomo Minamoto,Gyoyu je bio šokiran. To ga je prilično pogodilo jer su Gyoyu i mladi shogun Sanetomo bili jako dobri prijatelji.
gore,Minamoto Yoritomo (1147-1191),prvi shogun Kamakura shogunata
(1191-1333) i japanske povijesti
gore,Hojo Masako (1156-1225), jedna od najznačajnijih žena japanske
povijesti,supruga prvog shoguna Minamoto Yoritomoa i majka dvojice
shoguna drugog Yoriiea (1182-1204) i trećeg Sanetomoa (1192-1219)
koji su tragično stradali vrlo mladi; Masako je bila kćer Hojo no Maki i
Hojo Tokimase (1138-1215),prvog shikkena (regenta) Kamakura shogunata
gore,grob Hojo Masako,zen hram Jufuku-ji,Kamakura; dolje grob njena
sina Sanetomoa (trećeg Kamakura shoguna) također zen hram Jufuku-ji;gore,Hojo Tokimasa,lider klana Hojo i prvi shikken (regent) Kamakura shogunata


Uskoro je Gyoyu postao poglavar hrama Kongozammai-in gdje se
prakticiralo učenje škola zen i shingon.U to je vrijeme kod njega počeo
studirati Shinchi Kakushin (1207-1298) koji se sa Gyoyu-om vratio u
Kamakuru i služio mu do njegove smrti.

Godine 1237. Gyoyu je postao prvi poglavar zen hrama Joraku-ji u Kamakuri.

Prije smrti Gyoyu je postao poglavar hrama Jomyo-ji u Kamakuri.Hram je
izgradio 1188. godine Ashikaga Yoshikane kao shingon hram,a njegov sin
Ashikaga Yoshiuji (1189-1255) ga je prenamjenio u zen hram.Od 1386. do
danas Jomyo-ji jedan je od 5 glavnih zen hramova u Kamakuri,tkzv. "Pet planina" (Gosan).Gyoyu je umro 1241. godine.
gore,Ashikaga Yoshiuji (1189-1225)


Ne zna se gdje i kada se rodio treći učenik Myoan Eisaija Shakuen Eicho.
Već kao mlad izučavao je učenje budističke Tendai škole.Godine 1199. u
Kamakuri postao je Eisaijev učenik.Godine 1222. ili 1223. Eicho je postao
prvi poglavar hrama Choraku-ji gdje su mu učenici bili Jinshi Eison i
Enni Ben'en.
gore, Jinshi Eison poznat i kao Kosho Bosatsu,drvena statua nalazi se u
hramu Saidai-ji (Nara)
gore,Enni Ben'en (1202-1280),osnivač zen hrama Tofuku-ji u Kyotu;za
njega se smatra da je je bio prvi koji je donio udon hranu iz Kine u Japan;


Enni Ben'en putovao je u Kinu i nakon povratka u Japan postao
jedna od najvažnijih figura Rinzai zena u Japanu u 13. st.,u vrijeme razvoja
i stabiliziranja ove škole u Japanu.Učenik Eichoa Zoso Royo (1193-1276)
zamjenio ga je kao poglavar hrama Choraku-ji (Tendai hram).
# arhiva & izvori #

Myoan Eisai,"otac zena",Magicus
Myoan Eisai,"otac zena" u Japanu,hagakure blog
Kennin-ji & Myoan Eisai,majstor zena - II dio,hagakure blog

Heinrich Dumoulin,"Zen Buddhism, Japan",volume 2,New York,London,1990.

- 21:12 - Komento o nokoshite kudasai (6) - Isprintaj ako želiš - #

subota, 17.09.2011.

Mladi Feniks


Kad je Hui-tsu bio ministar u Liangu,Chuang-tsu pođe da ga posjeti.
Netko reče Hui tsuu da Chuang tsu dolazi kako bi se dočepao njegova
položaja.Hui tsu se uplaši vrlo i naloži potragu za Chuang tsuom po
cijeloj zemlji.Međutim,Chuang tsu dođe sam i tada mu reče:

Na jugu živi ptica Mladi Feniks. Jeste li čuli za nu ? Polazeći od Južnog
oceana leti prema Sjevernom.Tijekom cijelog Puta ne spušta se ni na
jedno stablo osim svetog Wu T'unga,ne jede nikakva ploda osim onog
perzijskog ljiljana i pije jedino na Čudesnom zdencu.Dogodilo se da je
neka sova,dokopavši se lešine sagnjilog štakora,pogledala uvis i spazila
pticu kako prelijeće.Uplašena da Feniks ne bi zastao i odnio joj ostatak
truleži,poviče:šššu...,šššu...

- 13:27 - Komento o nokoshite kudasai (10) - Isprintaj ako želiš - #

ponedjeljak, 12.09.2011.

Yakusanovo prosvijetljenje


Yakusan (Yueh-shan,751-790) je u početku proučavao zen učenje
pod vodstvom Sekitoa (Shih-t'ou,700-790),te ga je jednog dana upitao:
"Nisu mi u potpunosti strane tri podjele i dvanaest ogranaka Buddhinog
učenja,ali baš nikakvog saznanja nemam o doktrini zena kako je
podučavaju na jugu zemlje.Njeni sljedbenici tvrde da je to doktrina koja
izravno ukazuje na um i postizanje stanja budnosti kroz opažanje
Buddhine stvarne prirode.Ako je tako,kako onda mogu biti prosvijetljen ?"

Sekito mu odgovori: "Ne prevladava tvrdnja,a ni poricanje.Kad ni jedno
od njih nije konkretno,što bi ti rekao ?" Yakusan osta zamišljen jer nije
shvatio značenje pitanja.Učitelj mu tada reče da ode k Badaishiju
(Ma Tai-shih) koji bi mu možda mogao pomoći da spozna istinu zena.
Yakusan zatim ode kod Badaishija i postavi mu isto pitanje.Badaishi mu
reče: "Ponekad natjeram čovjeka da podigne obrve ili da trepne,dok je u
nekom drugom slučaju sasvim pogrešno to učiniti." na ove riječi Yakusan
se prosvijetli.

Nakon nekoliko dana Yakusan sretne kolegu redovnika Basoa.Baso ga
upita: "Što si shvatio ?" Yakusan odgovori: "kad sam bio kod Sekitoa,bilo
je to kao kad komarac bode čeličnog bika."

- 23:59 - Komento o nokoshite kudasai (9) - Isprintaj ako želiš - #

subota, 10.09.2011.

Mumon-kan (Prolaz bez vratnica),primjer 13


Image Hosted by ImageShack.us


Jednog dana izađe Tokusan Sengan (Te-shan Hsuan-chien,781-867)
iz dvorane za meditaciju,te noseći svoju zdjelicu,produži u blagavaonicu.
Dežurni kuhar bio je Seppo Gison,njegov učenik ( Hsueh-feng I-tsun,
822-908).Kad ugleda Tokusana,opomenu ga:"Još se nije oglasilo večernje
zvono.Gdje si krenuo sa zdjelicom ?"
Tokusan se okrenu i ode u svoju sobu.
Seppo je ovaj događaj prepričao drugom Tokusanovom učeniku,Gantu
Zenkatsuu (Yen-t'ou Chuan-huo,828-887).
Ganto ustvrdi:"Stari Tokusan nije razumio konačnu istinu."
Čim je načuo za ovu primjedbu Tokusan kad je našao vremena odvuče
Gantoa u stranu."Čujem",reče,"da ti ne odobravaš moj zen."Ganto
uvijeno potvrdi.
Tokusan ne reče ni riječ.
Slijedećeg dana Tokusan potpuno promjeni uobičajeni način
predavanja.
Ganto se smijao i pljeskao rukama i na kraju izjavio:"Sad vidim da starac
razumije konačnu istinu.U zemlji mu nema premca."

Mumonovo tumačenje:Iako su govorili o konačnoj istini,ni Ganto
ni Tokusan nisu mogli ni da sanjaju o njoj.Na kraju krajeva,obojica su lutke.

Mumonova pjesma:

Tko je razumio prvu Istinu
Taj sigurno razumije i posljednju.
Posljednje i prvo,
Nije li to isto ?


# knjige koana (hagakure blog)

- 16:00 - Komento o nokoshite kudasai (9) - Isprintaj ako želiš - #